O nas

Misja Nowego Życia pragnie służyć Panu jak najlepiej potrafi, aby przez nasze bezpłatne książki chrześcijańskie państwo mogli spotkać Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę i Ducha. Nasze bezpłatne książki chrześcijańskie, oparte na Słowie Pisma Świętego, wyjaśniają z całą jasnością rzeczywistą prawdę, dzięki której ludzie mogą narodzić się z wody i Ducha. Zachęcamy państwa do przeczytania naszych książek, zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej, i do poznania prawdy wyjaśnionej w tych książkach. Tak wielu ludzi w tych czasach ciemności pragnie Prawdy. Szukamy żołnierzy Chrystusa, którzy mogą służyć jako latarnia morska, aby prowadzić tych ludzi do sprawiedliwości Bożej, i chcemy z nimi pracować. Zawierająca 65 książek, seria bezpłatnych książek chrześcijańskich Misji Nowego Życia jest wypełniona Słowem Bożym wyjaśniającym zbawienie ludzkości, życie chrześcijańskie, nadzieję na Tysiącletnie Królestwo i Królestwo Niebieskie oraz życie wieczne. Te książki są jak pole, w którym ukryte są skarby Królestwa Niebieskiego. Chcemy, abyście odkryli cenny skarb zwany ewangelią wody i Ducha, a także kupili to pole, sprzedawszy wszystko, co macie. Chcemy prowadzić państwa do sprawiedliwości Jezusa Chrystusa poprzez nasze książki i chcemy wykonywać sprawiedliwą pracę razem z państwem w Chrystusie.

Wraz z początkiem klęsk żywiołowych, sztucznej inteligencji i obliczeń kwantowych świat ten rzuca się jeszcze szybciej do ostatecznego celu zniszczenia, jak uciekający pociąg. Nigdy w historii ludzkości świat nie widział bardziej gwałtowniejszych zmian niż teraz. Wszystkie te rzeczy sygnalizują jednak tylko początek nieszczęść i udręk przed powrotem Pana na tę ziemię. Żyjąc w takich czasach, ludzie dzisiaj nie mają innego wyboru, jak prowadzić jeszcze bardziej gorączkowe życie związane z tym światem, w wyniku czego ich serca coraz bardziej oddalają się od Boga. Pewnego dnia Antychryst powstanie, by stanąć przeciwko Bogu i rządzić światem. Dlatego, zdając sobie sprawę, że teraz żyjemy w wieku głodu duchowego, musimy wierzyć w Słowo ewangelii wody i Ducha, którą Pan nam dał, i zostać Jego ludem. Każdy z nas, żyjący w takim wieku, powinien uświadomić sobie, że Misja Nowego Życia świeci światłem zbawienia. Wskazuje na powód i właściwą odpowiedź na pytanie, dlaczego musicie zostać zbawieni od wszystkich grzechów przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Misja Nowego Życia pragnie służyć Panu jak najlepiej potrafi, aby przez nasze bezpłatne książki chrześcijańskie państwo mogli spotkać Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę i Ducha. Nasze bezpłatne książki chrześcijańskie, oparte na Słowie Pisma Świętego, wyjaśniają z całą jasnością rzeczywistą prawdę, dzięki której ludzie mogą narodzić się z wody i Ducha. Zachęcamy państwa do przeczytania naszych książek, zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej, i do poznania prawdy wyjaśnionej w tych książkach. Tak wielu ludzi w tych czasach ciemności pragnie Prawdy. Szukamy żołnierzy Chrystusa, którzy mogą służyć jako latarnia morska, aby prowadzić tych ludzi do sprawiedliwości Bożej, i chcemy z nimi pracować. Zawierająca 65 książek, seria bezpłatnych książek chrześcijańskich Misji Nowego Życia jest wypełniona Słowem Bożym wyjaśniającym zbawienie ludzkości, życie chrześcijańskie, nadzieję na Tysiącletnie Królestwo i Królestwo Niebieskie oraz życie wieczne. Te książki są jak pole, w którym ukryte są skarby Królestwa Niebieskiego. Chcemy, abyście odkryli cenny skarb zwany ewangelią wody i Ducha, a także kupili to pole, sprzedawszy wszystko, co macie. Chcemy prowadzić państwa do sprawiedliwości Jezusa Chrystusa poprzez nasze książki i chcemy wykonywać sprawiedliwą pracę razem z państwem w Chrystusie. Wraz z początkiem klęsk żywiołowych, sztucznej inteligencji i obliczeń kwantowych świat ten rzuca się jeszcze szybciej do ostatecznego celu zniszczenia, jak uciekający pociąg. Nigdy w historii ludzkości świat nie widział bardziej gwałtowniejszych zmian niż teraz. Wszystkie te rzeczy sygnalizują jednak tylko początek nieszczęść i udręk przed powrotem Pana na tę ziemię. Żyjąc w takich czasach, ludzie dzisiaj nie mają innego wyboru, jak prowadzić jeszcze bardziej gorączkowe życie związane z tym światem, w wyniku czego ich serca coraz bardziej oddalają się od Boga. Pewnego dnia Antychryst powstanie, by stanąć przeciwko Bogu i rządzić światem. Dlatego, zdając sobie sprawę, że teraz żyjemy w wieku głodu duchowego, musimy wierzyć w Słowo ewangelii wody i Ducha, którą Pan nam dał, i zostać Jego ludem. Każdy z nas, żyjący w takim wieku, powinien uświadomić sobie, że Misja Nowego Życia świeci światłem zbawienia. Wskazuje na powód i właściwą odpowiedź na pytanie, dlaczego musicie zostać zbawieni od wszystkich grzechów przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Historia i cel

Misja Nowego Życia, założona w 1991 r. przez pastora Paula C. Jonga, jest niezależną organizacją misyjną o celu niezarobkowym. Jej celem jest szerzenie Słowa Bożego na całym świecie poprzez służenie literackie w różnych formatach. W związku z tym jej służenie skupia się na publikowaniu i rozpowszechnianiu książek drukowanych, elektronicznych i mówionych, aby wszyscy i każdy mogli narodzić się ponownie z wody i Ducha. Mająca swoją siedzibę w Seulu w Korei Południowej, Misja Nowego Życia ma współpracowników w ponad 80 krajach na całym świecie. Ci współpracownicy wraz z pastorem Jongiem postawili sobie za cel budowanie Królestwa Bożego.


Służenie

Tłumaczenie i publikowanie bezpłatnych chrześcijańskich książek elektronicznych, audiobooków i książek drukowanych​

Służenie literackie jest jednym z najskuteczniejszych sposobów rozpowszechniania ewangelii na całym świecie. W związku z tym opublikowaliśmy chrześcijańską serię książek pastora Paula C. Jonga w ponad 80 głównych językach i nadal ciężko pracujemy, aby poprowadzić jeszcze więcej dusz do sprawiedliwości Pana. Chcielibyśmy, abyś rozważył dołączenie do naszego służenia jako tłumacz i/lub korektor. Jeśli jesteś zainteresowany, kliknij przycisk „Zarejestruj się, aby być współpracownikiem”.