O autorze

Pastor Paul C. Jong
Jako pastor, wielebny Paul C. Jong od dawna usiłował znaleźć odpowiedź na otrzymanie odpuszczenia grzechów. Jego poszukiwania doprowadziły go do odkrycia objawionej w Słowie Bożym sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez ewangelię wody i Ducha. To odkrycie doprowadziło go do jego obecnego służenia. Do dnia dzisiejszego pastor Jong poświęca swoje życie służeniu literackiemu Misji Nowego Życia, głosząc ewangelię wody i Ducha wraz ze swoimi współpracownikami w Misji Nowego Życia, aby szerzyć prawdziwą ewangelię na całym świecie. Jego książki zostały przetłumaczone i opublikowane w ponad 80 językach, a teraz są dostępne i czytane w ponad 150 krajach. Wielu jego czytelników otrzymuje od Boga odpuszczenie grzechów i Ducha Świętego dzięki jego książkom, ponieważ książki te opierają się na prawdziwym zapisanym Słowie Bożym. Wraz ze swoimi współpracownikami z całego świata pastor Jong dziękuje Bogu za całą tę wspaniałą pracę. Alleluja!


Pastor Paul C. Jong

Jako pastor, wielebny Paul C. Jong od dawna usiłował znaleźć odpowiedź na otrzymanie odpuszczenia grzechów. Jego poszukiwania doprowadziły go do odkrycia objawionej w Słowie Bożym sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez ewangelię wody i Ducha. To odkrycie doprowadziło go do jego obecnego służenia. Do dnia dzisiejszego pastor Jong poświęca swoje życie służeniu literackiemu Misji Nowego Życia, głosząc ewangelię wody i Ducha wraz ze swoimi współpracownikami w Misji Nowego Życia, aby szerzyć prawdziwą ewangelię na całym świecie. Jego książki zostały przetłumaczone i opublikowane w ponad 80 językach, a teraz są dostępne i czytane w ponad 150 krajach. Wielu jego czytelników otrzymuje od Boga odpuszczenie grzechów i Ducha Świętego dzięki jego książkom, ponieważ książki te opierają się na prawdziwym zapisanym Słowie Bożym. Wraz ze swoimi współpracownikami z całego świata pastor Jong dziękuje Bogu za całą tę wspaniałą pracę. Alleluja!