Symbol wiary
  • Wierzymy że Biblia, która składa się tylko ze Starego i Nowego Testamentu, jest natchniona przez Ducha Świętego, bezbłędna w oryginalnych manuskryptach, i jest nieomylnym i miarodajnym Słowem Boga. and authoritative Word of God.

  • Wierzymy że jeden Trójjedyny Bóg istnieje wiecznie w trzech osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty.

  • Wierzymy że Adam, stworzony na obraz i podobieństwo Boga, został skuszony przez Szatana, boga tego świata, i upadł. Z powodu grzechu Adama wszystkim ludziom poczytuje się wina, oni są całkiem zdeprawowani i potrzebują odrodzenia w Duchu Świętym dla Zbawienia.

  • Wierzymy że Jezus Chrystus jest Bogiem, że On urodził się od dziewicy, został ochrzczony przez Jana Chrzciciela w rzece Jordan, ukrzyżowany jako Baranek Boży, powstał z martwych i wstąpił do nieba, gdzie teraz jest wysławiany po prawicy Ojca.

  • Wierzymy że zbawienie składa się z odpuszczenia grzechów, przyjęcia sprawiedliwości Chrystusa i daru wiecznego życia, otrzymywanych tylko poprzez wiarę, nie przez uczynki.

  • Wierzymy że powrót Jezusa Chrystusa jest bliski oraz że on będzie widoczny i osobisty.

  • Wierzymy że zbawieni będą wzbudzeni do wiecznego życia i stanu łaski w niebie, oraz że niezbawieni będą wzbudzeni do wiecznej i świadomej kary w piekle.

  • Wierzymy że kościół, ciało Chrystusa, składa się tylko z tych, którzy się narodzili ponownie, zostali ochrzczeni w Chrystusie przez Ducha Świętego w czasie odrodzenia, za których On teraz przyczynia się w niebie i za którymi On przyjdzie po raz drugi.

  • Wierzymy że Chrystus rozkazał kościołowi iść między wszystkie narody i głosić ewangelię wszystkim ludziom, udzielając im chrztu i nauczając tych, którzy wierzą.