Warunki

Ostatnia aktualizacja: 08 sierpnia 2019 r

Niniejsze Warunki („Warunki”) regulują Twoje relacje z witryną https://www.bjnewlife.org/ („Usługa”) obsługiwaną przez Misję Nowego Życia („nas”, „my” lub „nasz”).

Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej zależy od akceptacji i przestrzegania niniejszych Warunków. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, możesz nie uzyskać dostępu do Usługi.


Konta

Tworząc u nas konto, musisz przez cały czas podawać nam dokładne, kompletne i aktualne informacje. Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem konta w naszej Usłudze.

Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę hasła używanego do uzyskiwania dostępu do Usługi oraz wszelkich działań lub czynności pod hasłem, niezależnie od tego, czy hasło jest używane w naszej Usłudze, czy w serwisie zewnętrznym.

Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz nas natychmiast powiadomić, gdy dowiemy się o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym użyciu Twojego konta.


Linki do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Misję Nowego Życia.

Misja Nowego Życia nie ma kontroli i nie przyjmuje odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usługi stron trzecich. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że Misja Nowego Życia nie będzie odpowiedzialna, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty faktycznie lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności stron internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.


Prawo rządowe

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Republiki Korei bez względu na przepisy kolizyjne.

Nasz brak egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważany za zrzeczenie się tych praw. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całą umowę między nami dotyczącą naszej Usługi oraz wypierają i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy między nami dotyczące Usługi.


Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę ze zmienionymi warunkami. Jeśli nie wyrażasz zgody na nowe warunki, przestań korzystać z Usługi.


Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszych warunków, skontaktuj się z nami.