Oromo 6

  • ㆍISBN : 9788928230419
  • ㆍPáginas : 381

Qajeelummaa Waaqayyoo akka ergaa gara warra Roomaa keessatti mul'ifame - Gooftaa Keenya isa Qajeelummaa Waaqayyoo ta'e (Ⅰ)

Paul C. Jong

Qajeelummaan Waaqayyoo qajeelummaa hojii namaattii adda. Qajeelummaan Waaqayyoo wangeela bishaaniifi Hafuuraa isa cuuphamuu fi fannoo Yesuus irratti hundaa'ee dha. Utuun yeroon jiruu amantiidhaan gara qajeelummaa Waaqayyootti haa deebinu.
Yesuus maaliif akka Yohaannis cuuphaan cuuphame hubatteetta? Utuu Yesuus Yohaannisiin hin cuuphamne ta'e silaa cubbuun keenya gara isaatti hin darbu ture. Yohaannis cuphaan nama hundumaa irra kan caalu, ergamaa isa Yesuusiin cuuphee cubbuu keenya hunda itti dabarsee dha.
Yesuus cubbuu keenya baachuuf cuuphamee gatii cubbuu keenyaa kaffaluuf fannoo irratti du'e. Kun hubannoo ani waa'ee diiga fannoo qofa isa jedhuufi waa'ee lammaffaa dhalachuu irratti qabaachaa ture hundumaa ni jijjiire. Egaa amma akka itti amantee fudhatuuf Waaqayyo qajeelummaan isaa maal akka si hubaachiisa. Eebba isaa hundaaf ani Waaqayyoon nan galateeffadha.

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.