Thai 28

  • ㆍISBN : 9788928231669
  • ㆍPáginas : 380

คำสอนของเอเฟซัส (II) - สิ่งที่พระเจ้าผู้ทรงเป็นตรีเอกานุภาพทรงทำเพื่อเรา

Paul C. Jong

ทุกวันนี้ พระเจ้าทรงพบคริสตจักรของพระองค์บนความเชื่อของผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ คริสตจักรของพระเจ้าคือที่ที่รวมตัว กันของผู้ที่รอดด้วยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ดังนั้น หากตอนนี้หัวใจขชองท่านมีความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ แล้วท่านก็จะสามารถดำเนินชีวิตของความเชื่อที่แท้จริงไปได้ ชีวิตของความเชื่อเช่นนั้นเป็นไปได้แต่ในคริสตจักรของพระเจ่าเพียงเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น ความเชื่อเช่นนั้นเพียงเท่านั้นที่ทำให้เราได้มีชีวิตนิรันดร์ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า เราจะต้องได้รับความรักของความรอดผ่านความเชื่อและพระพร ทางจิตวิญญาณทั้งหมดแห่งสวรรค์จากพระเจ้า พระบิดาของพระเยซู คริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.