Slovak 5

  • ㆍISBN : 8983143169
  • ㆍPáginas : 342

Božia spravodlivosť, ktorá je zjavená v Liste Rímskym - Náš PÁN, ktorý sa stáva Božou spravodlivosťou (Ⅰ)

Paul C. Jong

Slová v tejto knihe uhasia smäd vo vašom srdci. Dnešní kresťania naďalej žijú nevediac, ako skutočne vyriešiť súčasné hriechy, ktorých sa denne dopúšťajú. Viete, čo je Božia spravodlivosť? Dúfam, že si položíte túto tázku a uveríte v Božiu spravodlivosť, ktorá je zjavená v tejto knihe.

Doktrína o preurčení, ospravedlnení a o postupnom posvätení sú hlavné kresťanské doktríny, ktoré do duší veriacich priniesli zmätok a prázdno. Ale teraz by malo veľa kresťanov opäť spoznať Boha, učiť sa o Jeho spravodlivosti a pokračovať v nespornej viere.

„Náš Pán, ktorý sa stáva Božou spravodlivosťou“ dá vašej duši lepšie pochopenie a povedie ju k pokoju. Autor chce, aby ste boli požehnaní poznaním Božej spravodlivosti. Nech vás sprevádza Božie požehnanie!

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.