Asante 7

  • ㆍISBN : 9788928239184
  • ㆍPáginas : 315

Nkyerɛkyerɛmu ne Asɛnka a ɛfa Adiyisɛm Nwoma no ho - ANTIKRISTO BERƐ, OKUM BERƐ, OHWIM BERƐ NE MFEƐ APEM AHENNIE NO REBA ANAA? (Ⅰ)

Paul C. Jong

Berɛ a aturuturafoɔ sɔre tiaa Amerika wɔ  bosome a ɛyɛ {bɔ da a ɛtɔ so 9 mu no, ɛbɛtɔɔ dwa wɔ nhwehwɛmu a ɛbaeɛ fa abɛɛfo kwantepɔn fidie computa bea bi a wɔka awieeɛ berɛ ho asɛm no sɛ, nnipa a wɔboro ɔpepe 8 tiee nsɛm yi, na nkabomu nhwehwɛmu a dawubɔ krataa CNN ne TIME yɔeɛ no kyerɛ sɛ, seesei no, Amerikafoɔ a wɔboro ɔha nkyekyɛmu 59 agye adesua a ɛfa awieeɛ berɛ nsɛm ho no adi.
Sɛdeɛ ɛbɛyɛ na yɛbɛhunu nnoɔma a ɛtete saa no wɔ yɛn berɛ yi mu no nti, Nwomatwerɛfoɔ no ayɛ nhwehwɛmu a emu dɔ yie, na ɔda nsɛm a ɛdi mu tintiman wɔ Adiyisɛm nwoma no mu no adi kyerɛ, a Antikristo mmaeɛ no ka ho bie, kum a wɔbɛkum ahotefoɔ no, hwim a wɔbɛhwim wɔn, Mfirinhyia Apem Ahenie no, }soro Foforɔ ne Asase Foforɔ no, a ne nyinaa mu ɔnam Twerɛ Nsɛm no so ne Honhom Kronkron akwankyerɛ so akyerɛkyerɛ mu yie.
Nwoma yi ma nkyerɛkyerɛ a ɛfa Adiyisɛm Nwoma no ho, na ɛkyerɛkyerɛ nyiyimu a ɛwɔ nwoma yi mu no mmiako mmiako a wɔde Nwomatwerɛfoɔ no asɛnka a ɛma anika yie no aka ho bie. Obiara a ɔbɛkenkan nwoma yi no bɛhunu Nyankopɔn tirim adwene a ɔwɔ de ma wiase.

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.