Asante 6

  • ㆍISBN : 9788928230051
  • ㆍPáginas : 402

Nyankopɔn Tenenee a Wɔayi no Adi wɔ Romanfoɔ Nwoma mu no - Yɛn AWURADE A Ɔbɛyɛɛ Nyankopɔn Tenenee (Ⅱ)

Paul C. Jong

Nkyerɛkyerɛ a ɛwɔ nwoma yi mu no bɛma osukɔm a ɛwɔ w’akomam no to atwa. Akristofoɔ a wɔwɔ hɔ nnɛ no bɔ wɔn bra wɔ berɛ a wɔnnim ɛkwan a wɔbɛfa so adi bɔne a wɔyɛ daa no so nkonim wɔ nokorɛm. Wonim adekodeɛ a ɛyɛ Nyankopɔn tenenee no anaa? Nwomatwerɛfoɔ no anidasoɔ ne sɛ, wobɛbisa wo ho saa asɛmmisa yi, na woagye Nyankopɔn tenenee a nwoma yi ma ɛho nkyerɛkyerɛ a ɛmu dɔ no adi.
Nkyerɛkyerɛ a ɛfa sɛdeɛ Onyankopɔn hunuu yɛn sieeɛ, bemmuo, ne ahoteɛ a yɛnya no kakra nkakra no abɛyɛ nkyerɛkyerɛ a edi mu tintiman yie paa wɔ Kristosom mu, a ɛno na ɛde sakasaka aba agyidifoɔ so, a ama wɔn kra mu ada mpan no. Nanso adɔfonom Akristofoɔ, seesei ne ɛberɛ a ɛsɛ sɛ motena deɛ moasua na mohunuiɛ wɔ anidasoɔ a akyinnyeɛ biara nni mu no.
Nwoma yi bɛma wo kra anya nteaseɛ a emu dɔ, na ɛde wo akɔ asomdwoeɛ mu. Nwomatwerɛfoɔ no pɛ sɛ wonya Nyankopɔn nhyira a ɛyɛ ne tenenee ho nimdeɛ no.
 

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.