Xichangana 1

  • ㆍISBN : 9788928239375
  • ㆍPáginas : 385

ASI MULI KAPEPWACO KINITI NA MENZI NA MUPASHI?

Paul C. Jong

Cisambijo ca bukwa ili nca “kwa kupepwaco na Menzi na Mupashi.” Ciyambi cake ciri pa kwasambija. Mu majo gha nyake, bukwa ili likwa tiphalira nkhanira za kwakupepwaco ndiposo umo tinga babikiraso na menzi na Mupashi kwa kwa korelejana na Baibolo. Menzi yakwa janamura ubatizo wa Yesu mu Yodani na Baibolo yikwati zakwananga zithu kaufela zikwa ruta pa Yesu para wakwa batizikwanga na Yohane mu Batizi. Yohane wakwaba wakwa mirilako bantu bose ndipo wa mubadwo wa Aroni Musofi mulara.Aroni wakwabikwanga mawoko ghake pa mutu wa mbuzi na kwafumyapo zakwananga za pa cilimikwa za ba Isilayeli pa zuba la ciwombokwa. Ndimuzgezge wa vintu viwemi ivyo vikwiza.Ubatizo wa Yesu ncilinganijo ca kwayikwa mazoho pa toho.Yesu wakwa batizikwa muntowa ya kwabikwa mawoko mu Yodani. Ntheura wakwa jitolera iye zakwananga kaufela za caru kwapitira mu ubatizo wake ndipo wakwa pacikikwa kwaperkwa njombi ya zakwananga.Kweni bakristu banandi bakwa manya cara cifukwa ico Yesu wakwa Batizikira na Yohane Mubatizi mu Yodani. Ubatizo wa Yesu ndiro lijo likwaru la bukwa ili,ndiposo na cigaba ca Manzwinsuma wa Menzi na Mupashi. Tinga kupepwaco apo pekha ta gomeja mu ubatizo wa Yesu na Mphinjikwa Yake.

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.