Asante 8

  • ㆍISBN : 9788928239597
  • ㆍPáginas : 388

Nkyerɛkyerɛmu ne Asɛnka a ɛfa Adiyisɛm Nwoma no ho - ANTIKRISTO BERƐ, OKUM BERƐ, OHWIM BERƐ NE MFEƐ APEM AHENNIE NO REBA ANAA? (Ⅱ)

Paul C. Jong

Akristofoɔ pii a wɔwɔ hɔ nnɛ no age nkyerɛkyerɛ a ɛkyerɛ sɛ, ohwim berɛ no bɛdi ahohiahia nna no anim kan no adi. {siane sɛ wɔgye atorɔ nkyerɛkyerɛ die, a ɛkyerɛ wɔn sɛ wɔbɛhwim wɔn ansa na mfeɛ nson Ahohiahia Kɛseɛ no aba nti no, wɔbɔ wɔn bra wɔ nyamesom kwan so wɔ akwadworɔ mu a biribiara mfa wɔn ho.
Nanso totorobɛnto ɔhawmusuo nson no bɛwie wɔn dwumadie kɔsi sɛ wɔbɛhwie ɔhawmusuo nsia no aguo, a ɛne sɛ, ɛyɛ berɛ a Antikristo no bɛyi ne ho adi wɔ berɛ a sakasaka ne basabasa aba wiase nyinaa, na wɔbɛkum ahotefoɔ no, na wɔbɛhyɛne totorobɛnto a ɛtɔ so nson awie no, ɛno akyi ansa na ohwimberɛ no bɛba. {yɛ saa berɛ yi na Yesu bɛsiane afiri Soro, na ɛno mu na agyidifoɔ ahotefoɔ no wusɔreɛ ne ohwim no bɛba. (1 Tesalonikafoɔ 4:16-17).
Ateneneefoɔ a wɔwoo wɔn foforɔ berɛ a wɔgyee “nsuo ne Honhom asɛmpa no” diiɛ no bɛsɔre, na wɔbɛnya wɔn kyɛfa wɔ Ohwim no mu, ɛne sɛ, wɔbɛyɛ adedifoɔ wɔ Mfirinhyia Apem Ahennie ne }soro Ahennie a ɛtoɔ ntwa da no mu. Nanso nnebɔneyɛfoɔ a wɔannya wɔn kyɛfa wɔ owusɔreɛ a ɛdi kan no mu no bɛnya asotwe kɛseɛ afiri nkuruwa nson no hwie guo mu, na wɔbɛto wɔn ato daapem amanehunu kuro gya no mu. 
 

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.