Asante 9

  • ㆍISBN : 9788928239672
  • ㆍPáginas : 371

NTOMADAN No: Yesu Kristo Mfoni Nsɛsoɔ Ho Nsɛm (Ⅰ)

Paul C. Jong

Ɛbɛyɛ dɛn na yɛahunu nokorɛ a ahinta wɔ Ntomadan no mu no? Sɛ yɛnya nimdeɛ wɔ nsuo ne Honhom asɛmpa a ɛyɛ adeɛ a ɛfa Ntomadan no ho nko a, na yɛbɛtumi anya nteaseɛ ne asɛmmisa yi ho nyiano.
Nokwasɛm ne sɛ, bibire, asaawa a ɛbere dum, koogyan, ne asaawa fitaa a wɔafira a wɔda no adi wɔ Ntomadan no ano pono a ɛwɔ adihɔ no kyerɛ yɛn Yesu Kristo nnwuma a ɛwɔ Apam Foforɔ berɛ no mu, a agye nnipa nyinaa nkwa no. Wɔ saa kwan yi so no, Asɛm a ɛwɔ Apam Dadaa Ntomadan no mu, ne Asɛm a ɛwɔ Apam Foforɔ mu no wɔ ayɔnkofa ne nkabomu te sɛ asaawa fitaa a wɔafira no. Nanso awerɛhosɛm ne sɛ, nokorɛ yi ahinta akyɛre yie wɔ obiara a ɔhwehwɛ nokorɛ no akyiri kwan wɔ Kristosom mu no.
Yesu Kristo baa asase yi so no, Yohane bɔɔ no asu, na ɔhwiee ne mogya guiɛ wɔ asɛnnua no so. Sɛ yɛante aseɛ annye nsuo ne Honhom asɛmpa no anni a, yɛn mu biara nni hɔ a ɔbɛtumi ahunu nokorɛ a wɔada no adie wɔ Ntomadan no mu no. Ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa hunu na yɛgye nokorɛ a ada ne ho adi akyerɛ wɔ bibire, asaawa a ɛbere dum, koogyan, ne asaawa fitaa a wɔafira a na ɛwɔ Ntomadan no ano pono no die.
 

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.