Asante 20

  • ㆍISBN : 9788928239832
  • ㆍPáginas : 322

Asɛnka a ɛfa Yohane Asɛmpa no ho (Ⅲ) - Di Me Honam Na Nom Me Mogya

Paul C. Jong

Ɛde bɛsi nnɛ no, Akristofoɔ mu dodoɔ no ara nyɛ nhunuu nokorɛ no, na mmom nyamesom nnwuma nko ne adeɛ a wɔnyaeɛ. Ɛfiri asɛmpa no so kɔsi Awurade Adidie Kronkron no so no, Kristosom a ɛwɔ hɔ nnɛ no kura wɔn gyidie a ɛnnyina nokorɛ nimdeɛ soɔ no mu, na ɛkwan a wɔfa so yɔ ɛho amanneɛ no ho dwira no nko ne adeɛ a wɔma no hia wɔn paa.
Ne saa nti no, sɛ Akristofoɔ a wɔwɔ hɔ nnɛ no ba bɛhyia paanoo ne nsa a ɛgyina hɔ ma Yesu honam ne ne mogya wɔ berɛ a wɔkɔ Awurade Adidie no a, ne mogya afɔdeɛ no ho aseda nko ara na ahyɛ wɔn ma, na biribiara nni hɔ a wɔbɛtumi ayɔ, na mmom wɔbɛkɔ so ara atena ase wɔ berɛ a wɔnhunu nokorɛ no sɛ, Kristo yii wɔn bɔne nyinaa guu ɔno ara no so berɛ a Yohane Suboni bɔɔ no asu no.
Enti, metu Akristofoɔ a wɔwɔ wiase nyinaa fo sɛ, mpo ɛfiri berɛ yi rekorɔ no, wɔbɛsua adekodeɛ a Yesu honam ne ne mogya no kyerɛ wɔ nsuo ne Honhom asɛmpa no mu, sɛdeɛ ɛbɛyɔ na wɔbɛgye adie, na wɔnam ne so anya nkwagyeɛ, na afei nso yɛde gyidie a ɛyɛ tee adi Awurade Adidie Kronkron no.
 

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.