Asante 11

  • ㆍISBN : 9788928239863
  • ㆍPáginas : 226

Asomafoɔ no Gyidie Ka - Gyidie Nnyinasoɔ Nsɛm a Ɛfa KRISTO Ho

Paul C. Jong

Ɛsɛ sɛ yɛnya gyidie a na Asomafoɔ no wɔ no, na yɛgye die sɛdeɛ wɔgye diiɛ no, ɛfiri sɛ na wɔn gyidie firi Honhom Kronkron. Asomafoɔ no gyee Yesu Kristo, N’agya ne Honhom Kronkron diiɛ sɛ wɔn Nyankopɔn.
Ɔsomafoɔ Paulo kaa sɛ, ɔne Kristo wui, na ɔne no baa nkwa mu. Ɔbɛyɛɛ Nyankopɔn adwumayɔni wɔ berɛ a ɔgye diiɛ sɛ, wɔabɔ no asu kɔ Kristo Yesu mu (Galatifoɔ 3:27). Wɔ Nyankopɔn asɛmpa no mu na yɛbɛhunu Yesu asubɔ a ɔnyaeɛ no, mogya a ɔhwie guiɛ wɔ asɛnnua no so, ne Honhom Kronkron akyɛdeɛ a ɔde ma obiara a ɔgye nokorɛ nsuo ne Honhom asɛmpa yi die.
Wonim, na wogye asɛmpa a  na ɛwɔ hɔ dada firi mfitiaseɛ no di anaa? Yei ne asɛmpa pɔtee a Asomafoɔ no nso gye diiɛ no. Enti yɛn nso, ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa nya gyidie wɔ nsuo ne Honhom asɛmpa no mu.

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.