Asante 23

  • ㆍISBN : 9788928239887
  • ㆍPáginas : 237

Asɛnka a Ɛfa Gyenesis ho (Ⅱ) - Onipa Ahweaseɛ ne Onyankopɔn Nkwagyeɛ a Ɛwie Pɛyɛ

Paul C. Jong

Wɔ Genesis Nwoma mu no, ɛhɔ na wɔatwerɛ botaeɛ nti a Onyankopɔn bɔɔ yɛn. Sɛ wɔn a wɔyɔ adansie ho nsisie adwuma wɔ krataa soɔ no reyɔ ɛdan ho adwuma a, wɔdi kan hunu dwumadie a wɔbɛyɔ no wɔ wɔn adwenem ansa na wɔafiri aseɛ ayɔ dwumadie a ɛsi wɔn ani soɔ no. Sɛdeɛ yei teɛ pɛpɛɛpɛ no, saa ara na na yɛn Nyankopɔn nso wɔ nnipa nkwagyeɛ wɔ n’adwenem mpo ansa na ɔrehyɛ ɔsoro ne asase adebɔ ase, ɔde saa botaeɛ yi a na ɛwɔ n’adwenem no bɔɔ Adam ne Hawa. Afei na ɛhia sɛ Nyankopɔn kyerɛkyerɛ yɛn ɔsoro tumi a ɛdi ɔsoro so, a yɛn ani ne yɛn honam ntumi nhunu no, wɔ berɛ a ɔde tumi a ɛdi asase yi so a yɛn nyinaa tumi hunu na yɛte aseɛ no toto deɛ ɛwɔ ɔsoro deɛ no ho.
Ansa na mpo ɔrehyɛ wiase adebɔ ase no, na Onyankopɔn pɛ sɛ ɔgye nnipa nkwa wɔ pɛyɛ mu wɔ berɛ a ɔde nsuo ne Honhom asɛmpa no bɛma obiara akoma. Ɛwom sɛ wɔbɔɔ nnipa nyinaa firii dɔteɛ mu deɛ, nanso ɛsɛ sɛ wɔsua na wɔhunu nsuo ne Honhom Nokorɛ asɛmpa no, na ayɛ mfasodeɛ ama wɔn kra. Sɛ nnipa kɔ so ara tena ase wɔ berɛ a wɔnnim tumi a ɛdi ɔsoro so no a, ɛnyɛ asase yi so adeɛ nko na wɔbɛhwereɛ, na mmom wɔbɛhwere adeɛ nyinaa a ɛyɛ ɔsoro deɛ no nso aka ho bi.
 

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.