Thai 40

  • ㆍISBN : 9788928223299
  • ㆍPáginas : 290

คำสอนของข่าวประเสริฐของยอห์น (VIII) - พระผู้เป็นเจ้า ผู้ประทานชีวิตที่ได้รับพระพร ให้แก่เรา

Paul C. Jong

สื่งที่พระเจ้าทรงต้องการทำ ก็คือ  เพื่อทำให้เราได้เข้ามาเป็นบุตรของพระองค์ด้วยการทำให้เราได้เกิดใหม่โดยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ

มนุษย์เราเกิดมาเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาของพระเจ้าก่อน แต่ถ้าเราได้รับการยกความผิดบาปด้วยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเราก็ได้ เกิดใหม่อีกครั้งเพื่อเป็นบุตรของพระเจ้า สิ่งนี้หมายความว่าหลังจากที่พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาและย้ายบาปทั้งหมดของเราออกไป เราผู้ที่เคยตาบอดจึงสามารถ ได้รับการมองเห็นในตอนนี้

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.