Oromo 65

  • ㆍISBN : 9788928240456
  • ㆍPáginas : 362

LAMMAFFAA DHALACHUUDHAAF MAALTU SI IRRAA BARBAADAMA?

Paul C. Jong

Kiristaanonni bara kanaa yaada isaanii jijjiirrachuu qabu. Wangeela bishaaniifi Hafuuraa, wangeela Waaqayyo fayyinaaf kennetti amanuu qabu. Gooftaa isa wangeela bishaaniifi Hafuuraa nuuf kenne kana galateeffachuu qabna. Yoo akkas ta’e malee attamitti cubbuu biyya lafaa isa lolaan isaa gar-gar hin citne keessatti fayyisuun Gooftaa nuuf dhufa? Karaa kitaabileen wangeelli bishaaniifi Hafuuraa ibsu kanaa tokkoon tokkoon namaa fayyisuu Gooftaan isa altakkaa yeroo hundumaaf akka ta’utti nuuf hojjete fudhachuudhaan lammaffaa ni dhalanna. Hanga ammaatti waa’ee dhugaa kanaa hin mirkaneeffanne yoo taate, ammas irra deebitee qajeelummaa Waaqayyoo isa Gooftaan nuuf kenne gad-fageenyaan qo’achuu nama barbaachisa.
Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.