Nepali 2

  • ㆍISBN : 8983144130
  • ㆍPáginas : 288

पानी र आत्माको सुसमाचारमा फर्किआउनुहोस्

Paul C. Jong

हामी पानी र आत्माको सुसमाचारमा फर्कौं। धर्मदर्शन र सिद्धान्तले मात्र हामीलाई बचाउन सक्दैन। तर पनि, धेरै ईसाईहरू यसैको पछि लाग्छन्, फलस्वरुप तिनीहरू अझै पनि नयाँ गरी जन्मन सकेका छैनन्। यस पुस्तकले हामीलाई धर्म र सिद्धान्तहरूमा के त्रुटि छ भनेर स्पष्ट बताउँछ र हामीले येशूमा कसरी ठीकसँग विश्वास गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँछ।

 

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.