Vietnam 2

  • ㆍISBN : 8983145439
  • ㆍPáginas : 345

Trở về với Phúc Âm Của Nước và Thánh Linh

Paul C. Jong

Hãy quay về phúc âm của nước và Thánh-Linh. Thần học và những giáo lý không thể cứu chúng ta. Tuy nhiên, nhiều Cơ đốc nhân vẫn theo chúng và hậu quả là không được tái sanh. Quyển sách này nói với chúng ta cách rõ ràng về những thần đạo và giáo lý sai lạc và làm thế nào để tin Jêsus một cách đúng đắn nhất.

Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.