Romanian 3

  • ㆍISBN : 8983146079
  • ㆍPáginas : 366

Duhul Sfânt care locuieşte în mine - Calea sigurã pentru tine de a primi Duhul Sfânt

Paul C. Jong

În creºtinismul de azi, subiectele cel mai fregvent discutate sunt: "Mântuirea de pãcat" ºi "locuirea în interior a Duhului Sfânt". Totuºi, câþiva oameni au o cunoaºtere precisã a acestor douã idei, în ciuda faptului cã sunt conceptele cele mai importante din creºtinism. Ceea ce e mai rãu, e cã nu gãsim nici o scriere biblicã care ne învaþã clar despre subiectele de mai sus. Au fost mulþi autori creºtini care au glorificat darurile Duhului Sfânt sau care au descries vieþile umplute cu Duhul. Dar nici una dintre ele nu îndrãzneºte sã se preocupe cu întrebarea fundamentalã: "Cum poate un credincios sã primeascã cu siguranþã Duhul Sfânt?". De ce?. Adevãrul surprinzãtor este cã nu au putut scrie despre aceasta pe scarã largã, deoarece nu au avut cunoaºterea exactã. Aºa cum profetul Osea striga: "Poporul meu e distrus din cauza lipsei de cunoaºtere", în ziua de azi, nu puþini creºtini sunt traºi în fanatismul religios, sperând sã primeascã Duhul Sfânt. Ei cred cã vor primi Duhul Sfânt, ajungând la statutul de frenezie ºi isterie. Dar nu este nici o exagerare sã spunem cã, aºa-numita lor credinþã reduce creºtinismul doar la Shamanism superficial ºi cã astfel de fanatici derivã din Satan.
Autorul Rev. Paul C. Jong îndrãzneºte sã proclame adevãrul. Ele se preocupã de subiectele esenþiale pe scarã largã, din care mulþi scriitori spirituali au evadat timp îndelungat. Prima datã el defineºte înþelesul "naºterii din nou" ºi "locuirea în interior a Duhului Sfânt", ºi explicã relaþia inevitabilã dintre conceptele pivotale. Apoi el trece prin toatã gama descrierii privitor la Duhul Sfânt, de la "cum sã discerni duhurile", pânã la "calea spre vieþi umplute cu Duhul". Pentru mai multã informaþie, autorul te sfãtuieºte sã examinezi conþinuturile acestei cãrþi postate pe acest website.

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.