Thai 6

  • ㆍISBN : 8983148756
  • ㆍPáginas : 293

พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงเป็นความชอบธรรมของพระเจ้า (Ⅱ)

Paul C. Jong

พระวจนะต่างๆในหนังสือเล่มนี้ จะเติมความใคร่รู้ในหัวใจของท่าน คริสเตียนในปัจจุบันนี้ ยังคงมีชีวิตอยู่ในขณะที่ไม่รู้จักสถาน การณ์ที่แท้จริงในการ ชำระบาปแต่ละวันที่พวกเราได้ก่อขึ้น ท่านรู้จักความชอบธรรมของพระเจ้าไหม ?    ผู้เขียนหวังว่าท่านจะถาม คำถามนี้กับตัวท่านเองและเชื่อในความ ชอบธรรมของ พระเจ้าที่เปิดเผยในหนังสือเล่มนี้

ลัทธิของการกำหนดไว้,การพิพากษาและการเพิ่มขึ้นของพิธีกรรม อันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นลัทธิหลักของคริสเตียนที่ได้นำความสับสน และความว่างเปล่า ให้ กับวิญญาณของผู้ที่เชื่อ  แต่ตอนนี้คริสเตียนทั้งหลายควรจะมารู้จักพระเจ้าศึกษาเกี่ยวกับความชอบธรรมของ พระองค์และอยู่ในความเชื่อที่มั่นคงต่อไป

หนังสือเล่มนี้จะจัดเตรียมจิตวิญญาณของท่าน ด้วยความเข้าใจอันยิ่งใหญ่และนำมันไปสู่ความสงบ ผู้เขียนประสงค์ให้ท่านได้เป็น เจ้าของพระพรของ ความชอบธรรมของพระเจ้า

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.