Vietnam 1

  • ㆍISBN : 8983140577
  • ㆍPáginas : 349

BẠN ĐÃ ĐƯỢC TÁI SANH BỞI NƯỚC VÀ THÁNH LINH CHƯA?

Paul C. Jong

Trong vòng các sách Cơ-đốc-nhân viết về sự tái sanh, đây là quyển sách thứ nhất trong thời kỳ của chúng ta rao giảng về Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh theo đúng với Kinh Thánh. Con người không thể vào Nước Thiên Đàng khi chưa được tái sanh bởi Nước và Thánh-Linh. Được tái sanh có nghĩa là một tội nhân được cứu ra khỏi đời sống tội-lỗi bởi tin vào Báp-tem của Chúa Jesus và huyết của Ngài trên Thập-tự-giá. Hãy tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh để vào Vương Quốc Thiên Đàng như người công chính là người không có tội-lỗi. 

Audiolivro
VI/01/Ch1_Trước Hết Chúng Ta Phải Biết Về Tội Lỗi Của Chúng Ta Để Được Cứu Chuộc.mp3
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.