Thai 7

  • ㆍISBN : 8983147105
  • ㆍPáginas : 228

ยุคของปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์, ยุคของการทนทุกข์ยาก, ยุคของความปลื้มปีติ และยุคของอาณาจักรพันปีกำลัง จะมาใช่ไหม ? (Ⅰ)

Paul C. Jong

หลังจากที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายเหตุการณ์ 9/11 ได้บุกรุก ก็มีผู้เข้าชม www.raptureready.com ซึ่งเป็นเวปไซด์ที่จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับ ยุคสุดท้ายที่เพิ่มขึ้น มากกว่า 8 ล้านคนและสอดคล้องกับผลสำรวจที่ร่วมมือกันระหว่างCNNและTIME ว่าขณะนี้ชาวอเมริกันมากกว่า 59%เชื่อในพระคัมภีร์ฉบับปรับปรุงเพื่อตอบรับ การต้องการในช่วงเวลานี้ผู้เขียนได้แสดงความสำคัญของ หนังสือวิวรณ์ เอาไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งการมาของยุค ปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์, ยุคของการยอมทน ทุกข์ยาก, ยุคของความปลื้มปีติและยุคของอาณาจักรพันปีและ ฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน โลกใหม่ทั้งหมดนี้อยู่ในเนื้อหาของพระคัมภีร์ไบเบิ้ลและ การนำทาง แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

หนังสือเล่มนี้ได้บรรยายพระธรรมคัมภีร์ในหนังสือวิวรณ์ทีละวรรคโดยเพิ่มคำสอนโดยละเอียดของผู้เขียนผู้ใดก็ตามที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะเข้าใจ แผน การทุกแผนการที่พระเจ้าทรงซ่อน ไว้เพื่อโลกนี้

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.