Vietnam 8

  • ㆍISBN : 8983145838
  • ㆍPáginas : 453

Giải Nghĩa và Bài Giảng Sách Khải Huyền - Thời Kỳ Cùa Antichrist, Sự Tuận Đạo, Sự Cất Lên, Và Vương Quốc Ngàn Năm Sắp Xảy Ra Không? (Ⅱ)

Paul C. Jong

Hầu hết Cơ-đốc-nhân ngày nay tin vào thuyết cất lên trước thời kỳ đại nạn. Vì họ tin vào giáo lý sai mà giáo lý này dạy họ rằng họ được cất lên trước khi bảy năm đại nạn đến, họ được dẫn dắt bởi đời sống tôn giáo ăn không ngồi rồi được phóng đại trong tự mãn. Nhưng việc cất lên của các thánh đồ chỉ xảy ra sau những tai hoạ của bảy tiếng kèn cho đến tai hoạ thứ sáu được đỗ ra - lúc đó, sự cất lên sẽ xảy ra sau khi Antichrist xuất hiện giữa vòng sự lộn xộn của toàn cầu và các thánh đồ tái sanh bị tử vì đạo, và khi tiếng kèn thứ bảy được thổi lên. Lúc bấy giờ Chúa Jesus sẽ từ thiên đàng xuống, và sự sống lại và sự cất lên của các thánh đồ tái sanh sẽ xuất hiện (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17). Người công chính là người được tái sanh bởi tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh sẽ được sống lại và tham gia trong việc cất lên, và như thế họ thừa hưởng Nước Ngàn Năm và Vương Quốc Thiên Đàng Đời Đời, nhưng tội nhân không thể tham gia trong sự sống lại lần thứ nhất sẽ đối diện với sự hình phạt lớn của bảy bát thạnh nộ được Đức Chúa Trời rót xuống và bị ném vào lửa đời đời của hỏa ngục.

Audiolivro
VI/08/Ch08-1_Những Tiếng Kèn Loan Báo Bảy Tai Họa.mp3
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.