Vietnam 14

  • ㆍISBN : 8983143436
  • ㆍPáginas : 332

Phát triển thuộc linh nhóm 3 của Paul C. Jong - Thư Giăng thứ nhứt (Ⅰ)

Paul C. Jong

Ai tin rằng Chúa Jesus là Đức Chúa Trời và Cứu Chúa, đến bởi Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh để giải cứu tất cả tội nhân ra khỏi tất cả tội-lỗi của họ thì được cứu ra khỏi tất cả tội-lỗi, và trở nên con cái của Đức Chúa Cha.    Thư tín thứ nhất của Giăng xác định rõ rằng Chúa Jesus, Ngài là Đức Chúa Trời, đến với chúng ta bởi Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh, và rằng Ngài là Con của Đức Chúa Cha. Nói cách khác, Sách hầu như nhấn mạnh rằng Đức Chúa Jesus là Đức Chúa Trời (1 Giăng 5:20), và làm chứng cách cụ thể về Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh trong đoạn 5.  Chúng ta không được ngần ngại làm chứng rằng Đức Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời và đi theo Ngài. 

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.