Cebuano 2

  • ㆍISBN : 898314081X
  • ㆍPáginas : 378

BALIK NGADTO SA EBANGHELYO SA TUBIG UG SA ESPIRITU

Paul C. Jong

Ako nakasiguro nga ang pagka-orihinal maoy makapahimong lunsay nga bililhon sa dili minao-mao nga mga libro. Ang atong mga libro hingpit nga orihinal. Sila ang unang mga libro sa atong panahon nga motukas sa mga linilong mahitungod sa pagbautismo ni Juan Bautista kang Jesus. Walay pasko sa unang duha ka siglo sa Sayong Iglesia. Ang Sayong Kristohanong Iglesia uban sa mga Apostoles ni Jesus misaulog lamang sa ika-6 sa Enero ingon nga Adlaw sa Pagbautismo kang Jesus sa suba sa Jordan ni Juan Bautista. Nganong ila mang gihatagan og dakong pagpasantop ang Baustimo ni Jesus sa ilang pagtulon-an? Ang atong libro nagahatag sa husto nga tubag sa pangutana. Ug ang tubag maoy yawe ngadto sa Apostolikanhong Tradisyon sa Kristyanismo. Ang labing hinungdanon nga tema sa atong mga ulohan mao ang kinatibuk-an nga sekreto sa Bautismo ni Jesus ug ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu (Juan 3:5). Dili lamang dalipsay nga isyu sa Kristyanismo kondili, ang kinauyokan nga pagpakabana sa tanang Kristohanon. Ang atong mga ulohan 100% Bibliyanhong pangatarungan, apan moukay sa dili matuod nga Kristohanon ngadto sa makalilisang nga pagbati sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu.
Ang mensahe niini nga libro maoy motultol sa mga nagapangita sa matuod diha sa Bibliya.

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.