Romanian 6

  • ㆍISBN : 8983142774
  • ㆍPáginas : 423

Neprihănirea lui Dumnezeu care este revelată în Romani - DOMNUL nostru care a devenit neprihănirea lui Dumnezeu (Ⅱ)

Paul C. Jong

Neprihãnirea lui Dumnezeu este transparentã ºi este diferitã de neprihãniea fiinþelor umane. Neprihãnirea lui Dumnezeu este revelatã în evanghelia apei ºi a Duhului, care a fost completatã prin botezul lui Isus de cãte Ioan, ºi sângele Sãu de pe Cruce. Trebuie sã ne reîntoarcem la credinþa în neprihãnirea lui Dumnezeu înainte de a fi prea târziu.
ªtii de ce Isus a trebuit sã fie botezat de cãtre Ioan Botezãtorul? Dacã Ioan nu L-ar fi botezat pe Isus, pãcatele noastre nu ar fi trecut asupra Lui. Ioan Botezãtorul a fost cel mai mare om dintre toþi, iar botezul pe care I l-a dat lui Isus, a fost cerinþa absolutã ca Dumnezeu sã ne îndepãrteze pãcatele ºi asupra lui Isus.
Isus a fost botezat pentru a purta pãcatele lumii pe umerii Sãi ºi a vãrsat sânge pe Cruce pentru a plãti toatã plata lor. Toate aceste lucruri au schimbat complet întelegerea mea din trecut a ceea ce este a fi nãscut din nou, când am cunoscut doar sângele de pe Cruce. Acum Dumnezeu te-a învãþat ce este neprihãnirea Sa astfel ca sã cunoaºtem pe deplin ºi sã credem în neprihãnirea Sa. Îi mulþumesc lui Dumnezeu pentru toate aceste binecuvântãri.

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.