Thai 9

  • ㆍISBN : 898314095X
  • ㆍPáginas : 267

พลับพลา : รายละเอียดของภาพลักษณ์ของพระเยซู คริสต์ (Ⅰ)

Paul C. Jong

เราจะค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในพลับพลาได้อย่างไร?เพียงแค่เรารู้จักข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่เป็นเนื้อหาแท้ จริงของพลับพลาเราก็จะ ทราบ และเข้าใจคำตอบ

ในความเป็นจริงในด้ายสีฟ้า, สีม่วง, และสีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียดที่บังอยู่ริมประตูของลานพลับพลาได้แสดงให้เราได้เห็นถึงการทำงานของพระเยซู คริสต์ในช่วงเวลาของพันธสัญญาฉบับใหม่ที่ได้ช่วยมนุษยชาติ พระวจนะของพันธสัญญาฉบับเก่าของพลับพลาและพระวจนะของพันธสัญญาฉบับใหม่นั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนและใกล้ชิดกันในวิธีนี้เหมือนกับผ้าป่านเนื้อละเอียด แต่ท้ายที่สุดแล้วความจริงนี้ได้ซ่อนอยู่เป็นเวลานานแล้วจากผู้ที่ค้นหาความจริงทั้งหลายในคริสตจักร

พระเยซู คริสต์เสด็จมายังโลกนี้ ทรงรับบัพติศมาจากยอห์นและทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขน ไม่มีใครเลยในหมู่พวกเราที่จะสามารถค้นหาความจริงที่เปิดเผยในพลับพลาได้โดยปราศจากการเข้าใจและเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญ ญาณ ตอนนี้เราจะต้องเรียนรู้ความจริงของพลับพลานี้และเชื่อ เราทั้งหมดจะต้องตระหนักและเชื่อในความจริงที่แสดงในผ้าสีฟ้า, สีม่วงและสีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อดีที่ริมประตูทางเข้าของลานพลับพลา

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.