Javanese 3

  • ㆍISBN : 8983141778
  • ㆍPáginas : 429

Roh Suci sing manggon ana uripku - Cara sing pinesthi supaya panjenengan nampa Roh Suci

Paul C. Jong

Ing sakjronéng kekristenan, babagan sing paling wigati kanggo diskusi yaiku kaslametan saka dosa lan babagan manggoné sang Roh Suci. Nanging amung sakwetara waé wong Kristen sing nduwéni pangertén sing benar ngenani sakloronéng babagan mau, senadayanta babagan mau dadi babagan sing paling wigati. Mula kuwi, akéh wong sing ngakoni pracaya marang Gusti Jahshua senadyan ora mangerténi ngenani pangruwat lan Roh Suci.

Apa panjenengan mengerténi babagan Injil sing ndadékaké panjenengan nampa Roh Suci?  Menawa panjenengan nyuwun pirsa marang Gusti Jahweh ngenani manggoné sang Roh Suci, panjenengan kudu lewih dhisik mangerténi ngenani Injil banyu lan Roh lan nduwéni imanmarang Injil kuwi.  Buku iki mesthi bakal nuntun kabéh wong Kristen ing dunya iki marang pangapuranéng dosa lan nampa Roh Suci.

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.