Vietnam 17

  • ㆍISBN : 8983147148
  • ㆍPáginas : 389

Từ Cắt Bì Thuộc Thể Đến Giáo Lý Cầu Nguyện Ăn Năn (Ⅱ): - Những Bài Giảng Theo Thư Ga-la-ti

Paul C. Jong

Cơ-đốc-giáo ngày nay đã trở nên một tôn giáo thế gian. Hầu hết Cơ-đốc-nhân ngày nay sống trong tình trạng của tội nhân vì họ không được tái sanh bởi đức tin thuộc linh. Đó là vì cho đến nay họ chỉ nương dựa vào giáo lý Cơ Đốc mà không nhận biết Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh.  Vì vậy, hiện nay là thời điểm cho bạn phải biết về những sai lạc thuộc linh của những người theo thuyết cắt bì và giữ xa cách đức tin như thế. Bạn phải biết sự mâu thuẩn của những lời cầu nguyện ăn năn. Bây giờ là thời điểm để bạn đứng vững vàng trong Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh.  Nếu bạn không tin vào Phúc Âm thật này, bạn phải tin vào Cứu Chúa là Đấng đã đến với chúng ta bởi Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh. Bây giờ bạn phải là một Cơ-đốc-nhân hoàn toàn với một đức tin trong niềm tin vào Phúc Âm thật của Nước và Thánh-Linh.

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.