Vietnam 3

  • ㆍISBN : 8983141859
  • ㆍPáginas : 391

Đức Thánh Linh Đấng ngự trong tơi - Một phương cách bảo đảm để bạn nhận lãnh Đức Thánh Linh

Paul C. Jong

Trong Cơ-đốc-giáo, điều quan trọng nhất được bàn cải là việc cứu khỏi tội-lỗi và sự ngự trị của Đức Thánh-Linh. Tuy nhiên, ít người có kiến thức chính xác về hai chủ đề này. Trong thực tế người ta nói rằng họ tin Đức Chúa Jesus Christ trong khi họ không biết về sự cứu chuộc thật và Đức Thánh-Linh. Bạn có biết Phúc Âm thật làm cho bạn nhận được Đức Thánh-Linh không? Nếu bạn thật sự muốn cầu xin Đức Chúa Trời cho sự ngự trị của Đức Thánh-Linh, thì trước nhất bạn phải biết Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh và tin vào đó.  Quyển sách này sẽ chắc chắn dẫn tất cả Cơ-đốc-nhân trên toàn cầu nhận được Đức Thánh-Linh qua việc tha thứ tất cả tội-lỗi của họ.

Audiolivro
VI/03/Ch1_Đức Thánh Linh hành động trong lời hứa của Đức Chúa Trời.mp3
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.