Telugu 10

  • ㆍISBN : 8983146133
  • ㆍPáginas : 293

ఆ ప్రత్యక్ష గుడారము; యేసుక్రీన్తు యొక్క వివరణాత్మక స్వరూఐపము (Ⅱ)

Paul C. Jong

ప్రత్యక్షగుడారములో దాగి ఉన్న సత్యమును నీవు ఎట్లు కనుగొనగలవు? నీరు మరియు ఆత్మమూలమైన సువార్తను తెలుసుకొనుట ద్వారానే మందసము యొక్క నిజ పదార్థమును మనం సరిగా అర్ధం చేసుకొని ఈ ప్రశ్నకు సమాధానమును తెలిసికొనగలము. నిజానికి నీల దూమ్ర రక్తవర్ణముగల పేనిన సన్ననారలో చూపబడిన ప్రత్యక్షగుడార ప్రాంగణము యొక్క ద్వారము నూతన నిబంధన కాలములో మానవుని రక్షించుటకు యేసు క్రీస్తు చేసిన కార్యమును తెలియచేస్తున్నది. ఈ విధముగా పాత నిబంధన యొక్క ప్రత్యక్షగుడార వాక్యము మరియు నూతన నిబంధన వాక్యము సామీప్యము గలిగి పేనిన సన్నపు నారవలె ఖచ్చితముగా ఒకదానికొకటి సంబంధము కలిగినవై యున్నవి. కానీ దురదృష్టకరముగా క్రైస్తవ్యములోని సత్యాన్వేషకులకు ఈ సత్యము ఎంతో కాలముగా మరుగైయున్నది. ఈ భూమిపైకి వచ్చిన యేసుక్రీస్తు యోహాను ద్వారా బాప్తిస్మమును పొంది తన రక్తమును సిలువపై చిందించెను. నీరు మరియు ఆత్మమూలమైన సువార్తను తెలిసికొని అర్ధం చేసుకొనకుండా మనలో ఎవరూ కూడా ప్రత్యక్షగుడారములో చూపబడిన సత్యమును కనుగొనలేము. మనమిప్పుడు ప్రత్యక్షగుడారము యొక్క సత్యము తెలిసికొని దానిని విశ్వసించాలి. మందిర ప్రాంగణము యొక్క ద్వారములోనున్న నీలి ధూమ్ర రక్త వర్ణపు పేనిన సన్నపు నార యొక్క సత్యమును మనమంతా నేర్చుకోవాలి.
Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.