Thai 17

  • ㆍISBN : 8983146346
  • ㆍPáginas : 260

คำสอนของกาลาเทีย : จากการเข้าสุหนัตทางกายถึงคำสอนของการกลับใจใหม่ (Ⅱ)

Paul C. Jong

คริสตศาสนาในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนไปสู่ศาสนาทางโลก คริสเตียนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้มีชีวิตอยู่ในสถานการณ์ของการเป็นผู้มี บาปเพราะพวกเขาไม่ได้ เกิดใหม่โดยความเชื่อทางจิตวิญญาณ มันเป็นเพราะว่าพวกเขาได้วางใจในคำสอนของคริสเตียนโดยไม่มี การตื่นรู้ถึงข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ มาจนถึงตอนนี้

ดังนั้น ตอนนี้เป็นเวลาของท่านที่จะมารู้จักการเชื่อผิดๆทางจิตวิญญาณของการเข้าสุหนัตและรักษาระยะห่างออกจากความเชื่อเช่นนั้น ท่านจะต้องทราบถึง การขัดแย้งกันของการอธิษฐานกลับใจใหม่  ตอนนี้ คือ เวลาของท่านที่จะยืนหยัดบนข่าวประเสริฐของน้ำและ พระวิญญาณหากท่านยังไม่เชื่อใน ข่าวประ เสริฐที่แท้จริงนี้ ท่านต้องเชื่อในพระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้เสด็จมาหาเราโดยข่าวประเสริฐของน้ำและ พระวิญญาณแม้ในตอนนี้ ท่านต้องทำให้คริสเตียน ได้สมบูรณ์ด้วยความเชื่อในข่าวประเสริฐที่แท้จริงของน้ำและพระวิญญาณ

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.