Nepali 1

  • ㆍISBN : 8983142243
  • ㆍPáginas : 336

के तपाईं साँचो रूपमा पानी र आत्माद्वारा नयाँ गरी जन्मनु भएको छ?

Paul C. Jong

नयाँ गरी जन्मनुको बारेमा धेरै ईसाई पुस्तकहरू लेखिएको भए तापनि, यो नै हाम्रो समयको पहिलो पुस्तक हो जसले पूर्णरुपमा पवित्र धर्मशास्त्रमा आधारित भई पानी र आत्माको सुसमाचारको प्रचार गर्दछ। मानिस पानी र आत्माद्वारा नयाँ गरी नजन्मिकन स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्तैन। नयाँ गरी जन्मनुको अर्थ हुन्छ मानिस उसको जीवनभरिका सम्पूर्ण पापहरूबाट येशूको बप्तिस्मा र उहाँको क्रूसको रगतमा विश्वासद्वारा बचाइएको छ। हामी पानी र आत्माको सुसमाचारमा विश्वास गरौं र पापरहित धर्मी जनको रुपमा स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गरौं।

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.