Thai 20

  • ㆍISBN : 9788928200320
  • ㆍPáginas : 273

คำสอนของข่าวประเสริฐของยอห์น (III) - จงกินเนื้อหนังและดื่มโลหิตของเรา

Paul C. Jong

จนกระทั่งถึงตอนนี้ คริสเตียนหลายไม่รู้จักในความจริง แต่รู้สึกลังเลในการกระทำทางศาสนา ทุกวันนี้คริสเตียนยังคงรักษาความเชื่อ ดั้งเดิมที่ไม่ได้ผ่าน ความรู้ในความจริง แต่โดยการเน้นเพียงรูปแบบวิธีปฏิบัติและพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น ข่าวประเสริฐไปถึงการ เข้าร่วมอย่างสูงสุด

ด้วยเหตุนี้ เมื่อคริสเตียนในปัจจุบันนี้ได้พบขนมปังและเหล้าองุ่นโดยบังเอิญที่มีความหมายถึงเนื้อหนังและพระโลหิตของพระเยซู ระหว่างการเข้าร่วม ชุม นุมกัน พวกเขาก็ขอบพระคุณสำหรับการเสียสละของพระโลหิตของพระองค์  และพวกเขาก็ยังคงเพิกเฉยต่อ ความจริงที่ว่า พระคริสต์ทรงรับเอาความผิด บาปทั้งหมดของพวกเขาเพียงครั้งหนึ่งและเพื่อทั้งหมดโดยการรับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา

ดังนั้น ผู้เขียนขอแนะนำคริสเตียนทั้งหมดทั่วโลกให้เรียนรู้ในความหมายของเนื้อหนังและพระโลหิตของพระเยซูภายในข่าวประเสริฐของน้ำและพระ วิญ ญาณตั้งแต่ตอนนี้ไป เพื่อให้เชื่อในนั้น และให้ได้รับความรอดและได้เข้าร่วมในพระร่วมชุมนุมอันบริสุทธิ์ ด้วยความเชื่อที่ถูกต้อง

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.