Aneta Gembalik

Ludzie sa grzesznikami od urodzenia.

     Jezus powiedział: ''Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić.''(Ewangelia według św.Jana 3,5-7)

     

     Ale co musimy najpierw zrobić aby narodzić się z wody i Ducha ? Nasze zbawienie zależy od tego czy rozpoznamy naszą grzeszność. Musimy rozpoznać przed Bogiem, że jesteśmy grzesznikami. Poprzez Słowo Boże musimy dowiedzieć się, że jesteśmy z natury samym złem. Bóg przez Mojzesza ukazał nam Swoje Prawo. Prawo Boże ujawnia nam naszą prawdziwą naturę i nasze grzechy: ''Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu''.(List do Rzymian 3,20) Tylko i wyłącznie gdy uzmysłowimy sobie kim tak naprawdę jesteśmy możemy dostąpić zbawienia i zostać zbawionym z naszych grzechów. Prawo nie zostało nam dane po to abyśmy próbowali Je przestrzegać ale po to abyśmy przez nie dowiedzieli się kim naprawdę jesteśmy. Jeśli chcielibyśmy zostać zbawieni dzięki prawu musielibyśmy żyć i przestrzegać Je całe i wtedy nie potrzebowalibyśmy Jezusa Chrystusa. Ale Bóg wiedząc ze jesteśmy slabi dał nam Prawo, które doprowadziło nas do wiecznego zbawienia, do Jezusa Chrystusa Syna Bożego. 

     Popatrzmy co Biblia mówi o naturze ludzkiej i grzechach ludzkich:

''Biada ci, narodzie grzeszny, ludu obciążony nieprawością, plemię zbójeckie, dzieci wyrodne!''(Izajasz 1,4)

''Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom.''(Ewangelia św. Mateusza 7,11)

''Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, Ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi. Obmyjcie się, czyści bądźcie!'' (Izajasz 1,15-16)

''Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. ''(Mateusz 5,21-22)

     Jezus powiedzial ze nawet gdy gniewamy sie na naszych braci grzeszymy. Wszyscy popelniamy ten grzech datego tez w oczach Bozych jestesmy grzesznikami skazanymi na pieklo. Ale Bog kaze nam oczyscic sie, co oznacza ze kaze nam uwierzyc w ewangelie Jezusa Chrystusa. 

 

      Aby zostać całkowicie zbawionym z grzechu musimy uświadomić sobię, że przez to kim jesteśmy, powinniśmy zostać skazani na piekło. Grzech przejęliśmy od naszych pierwszych rodziców Adama i Ewy. Nie jesteśmy grzesznikami, ponieważ zrobiliśmy coś złego ale jesteśmy grzesznikami, poniewaz urodziliśmy się z grzechem w sercu i ten właśnie to grzech czyni nas nieczystym i wiedzie ku śmierci. Jezus w Ewangelii Sw. Marka mówi o grzechach, które mieszkajá w naszym sercu: 

''I mówił dalej: Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym.'' (Ewangelia św. Marka 7,20-23)   

      Ponieważ grzech mieszka w naszym sercu, popełniamy grzechy aż do dnia naszej śmierci. Dlatego tez aby otrzymać odkupienie, musimy poznać siebie samych i uświadomić sobię, że jesteśmy pełni grzechu. Tacy już jesteśmy - Jesteśmy grzechem. 

I to właśnie przez grzech jesteśmy oddzieleni od Boga: 

''Ręka Pana nie jest tak krótka, żeby nie mogła ocalić, ani słuch Jego tak przytępiony, by nie mógł usłyszeć. Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem; wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha.'' (Izajasz 59,1-2)

 

Jesli chcesz dowiedziec sie wiecej o naszej ludzkiej naturze i o ewangelii wody i Ducha , zamów nasze darmowe ksiázki lub sciágnij darmowe ebooki: 

http://www2.bjnewlife.org/