Cărți creștine gratuite pentru studii biblice despre mântuire, Duhul Sfânt,
Cortul și Apocalipsa lui Ioan

Acasă  |  Harta site-ului  |  Contact  |  Ajutor    
Studii biblice Cărți creștine gratuite cărți electronice creștine gratuite Despre noi
  ÎFP despre Credința creștină

 

 • Cine este Ioan Botey[torul cel ce L/a boteyat pe Isus?
 • Dumneyeu a dat oamenilor Legea Lui prin Moise ca ;i sacrificiul iyb[virii astfel ca oamenii s[ poat[ ob'ine isp[;irea pentru p[catele ;i nelegiuirile lor. El l/a hirotonisit pe Aaron, fratele lui Moise, drept mare preot ;i a dorit ca el s[ ofere sacrificiul isp[;irii ]n yiua a yecea din luna a ;aptea a anului, ]n Yiua Isp[;irii, astfel ca p[catele anuale ale Israelului s[ poat[ fi sp[late (Leviticul 16).

  El a specificat c[ jertfa din Yiua Isp[;irii putea fi oferit[ doar de descenden'ii lui Aaron. Dumneyeu a deschis calea pentru Evrei spre isp[;irea tuturor p[catelor lor prin ritualul de ]ntindere a m\inilor, sacrificiul isp[;irii oferit de Aaron ;i descenden'ii lui. Aceasta este legea isp[;irii lui Dumneyeu stabilit[ pentru oameni.

  El a f[cut bine cunoscut faptul c[ Isus este M\ntuitorul omenirii. Iar ]n vreamea Noului Testament, Ioan Botey[torul a fost descendentul lui Aaron ;i ultimul mare preot al Vechiului Testament. :i Ioan Botey[torul, fiind Profet al lui Dumneyeu, repreyantant ;i mare preot al omenirii, L/a boteyat pe Isus, Fiul lui Dumneyeu, ce a venit s[ salveye p[c[to;ii ;i s[ treac[ p[catele omenirii asupra Lui.

  To'i oamenii sunt ]ntr/adev[r binecuv\nta'i pentru c[ sunt capabili s[/;i ]ncredin'eye p[catele lor lui Isus prin Ioan Botey[torul < rolul lui Ioan a fost cel de mare preot, repreyentant al omenirii< slujitor al lui Dumneyeu ce a trecut toate p[catele oamenilor asupra lui Isus.

  Ioan Botey[torul este repreyentantul ;i marele preot al omenirii trimis de Dumneyeu, ;i mesagerul ce a venit ]n aceast[ lume cu 6 luni ]naintea lui Isus. Pe de alt[ parte, Isus a fost Mielul lui Dumneyeu care a sp[lat toate p[catele lumii ]n timp ce Ioan Botey[torul a fost marele preot care a trecut toate p[catele lumii asupra lui Isus prin botey. Ioan Botey[torul a fost slujitorul lui Dumneyeu.

  Înapoi la listă


  Versiunea de tipărire   |   Trimite prin email această pagină de site unui prieten

   
  Bible studies
      Predici
      Declarație de credință
      Ce este evanghelia?
      Termeni biblici
      ÎFP despre Credința creștină

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.