Cărți creștine gratuite pentru studii biblice despre mântuire, Duhul Sfânt,
Cortul și Apocalipsa lui Ioan

Acasă  |  Harta site-ului  |  Contact  |  Ajutor    
Studii biblice Cărți creștine gratuite cărți electronice creștine gratuite Despre noi
  Ce este evanghelia apei și a Duhului?

 

Apostolul Pavel a spus: "V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi" (1Corinteni 15:3-4). Ce înseamnă cuvântul "Scriptura" în "Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi" Aceasta înseamnă Vechiul Testament. Apostolul Pavel a spus că Isus a murit pentru tot păcatul nostru, potrivit legământului și a revelării Vechiului Testament. Cum ne-a răscumpărat El păcatul nostru?. Prin fapta Sa neprihănită: botezul Său și moartea Sa de pe Cruce.

Cunoașteți, în timpul bisericii primare, nu era nici un Crăciun până la sfârșitul celui de-al doilea secol. Creștinii timpurii, împreună cu apostolii, comemorau doar 6 ianuarie, ca "ziua botezului lui Isus" și era singura comemorare a bisericii primare.

De ce apostolii au pus mare accent pe botezul lui Isus?. Este secretul evangheliei adevărate a apei și a Duhului, pe care l-au primit de la Isus și au predicat lumii. Isus a spus: "Dacă nu se naște cineva din apă și Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu" (Ioan 3:5). Biblia a spus că Isus a venit prin apă șisânge, pentru a ne mântui de toate păcatele (1 Ioan 5:6). Sângele înseamnă Crucea, atunci ce înseamnă, prin apă?.

(Sper că nu confundați cu botezul apei al credincioșilor și botezul lui Isus. Vă rog să fiți atenți la înțelesul botezului lui Isus, în întregime. Acum, noi nu ne focalizăm asupra botezului cu apă al credincioșilor sau doctrina regenerării prin botez).

De ce Isus a fost botezat de Ioan Botezătorul?. De ce Isus a proclamat botezul Său, ca: "se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit." (Matei 3:15)

Evrei 10:1 spune: "Legea, care are umbra bunurilor viitoare…" Să vedem sacrificiul tipic pe care Dumnezeu l-a dat poporului Său, pentru mântuirea Sa, în timpul vechiului Testament. Dacă cineva a păcătuit și a fost vinovat, păcătosul a trebuit să ofere o jertfă de păcat, pentru a face răscumpărarea pentru păcatul său. Să vedem Levitic 1:3-5. "Dacă darul lui va fi o ardere de tot din cireadă, să-l aducă din partea bărbătească fără cusur; și anume să-l aducă la ușa cortului întîlnirii, înaintea Domnului, ca să fie plăcut Domnului. Să-și pună mîna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot, și va fi primit de Domnul, ca să facă ispășire pentru el. Să junghie vițelul înaintea Domnului; și preoții, fiii lui Aaron, să aducă sîngele, și să-l stropească de jur împrejur pe altarul dela ușa cortului întîlnirii." Aici, putem vedea că jertfa de păcat a trebuit să satisfacă cele trei condiții de mai jos, pentru a fi legal înaintea lui Dumnezeu.

Ei trebuiau :
(1) Să prepare un anima sacrificial fără vină (v. 3).
(2) (2) Să-și pună mâinile asupra capului jertfei arse (v. 4).
(3) (3) Să omoare (să sângereze) sacrificiul pentru a-și răscumpăra păcatul (v. 5).


În aceste versete de mai sus, trebuie să confirmăm legea lui Dumnezeu, că păcatul trebuia să fie transferat asupra capului animalului prin căile de întindere a mâinilor, înainte ca animalul sacrificial să fie omorât. Este un adevăr foarte important. Poți găsi atât de multe expresii, ca: "întinderea mâinilor asupra capului jertfei de păcat", pentru ștergerea păcatului, în capitolele următoare din Levitic. Levitic 16:21 spune"Aaron să-și pună amîndouă mînile pe capul țapului celui viu, și să mărturisească peste el toate fărădelegile copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege cu cari au păcătuit ei; să le pună pe capul țapului, apoi să-l izgonească în pustie, printr-un om care va avea însărcinarea aceasta."

Când Aaron, marele preot își întindea mâinile asupra capului caprei, toate păcatele israeliților erau transferate deasupra capului caprei. Când un păcătos își întindea mâinile asupra capului unui sacrificiu, păcatele sale erau transferate asupra capului său. În același fel, când o persoană este ordinată la preoție, un pastor își întinde mâinile asupra capului persoanei, pentru a trece preoția. De aceea, "întinderea mâinilor" a fost actul de trecere a păcatelor asupra sacrificiului. Aceasta înseamnă "a trece asupra".

Și apoi, animalul trebuie să fie omorât, deoarece "viața (Sau: sufletul.) trupului este în sînge… căci prin viața din el face sîngele ispășire." (Levitic 17:11).

Totuși, israeliții erau prea slabi pentru a fi ispășite pentru tot păcatul lor, deoarece ei nu puteau decât să păcătuiască în fiecare zi, până când mureau, chiar dacă ofereau jertfe de păcat, de fiecare dată când păcătuiau. Astfel, Dumnezeu a deschis altă șansă ca ei să fie iertați anual de toate păcatele lor anuale. Era ritualul Zilei de Ispășire. În Ziua Ispășirii, Aaron, Marele Preot își întindea mâinile asupra capului caprei, pentru a trece asupra sa păcatele anuale ale tuturor israeliților, odată pentru totdeauna. (Levitic 16:21).

Aaron a fost reprezentantul israeliților pe atunci, deoarece el își întindea mâinile asupra capului caprei, în locul tuturor israeliților. Când el însuși își întindea mâinile asupra capului caprei , toate păcatele anule ale israeliților (în jur de 2-3 milioane în acel timp) erau trecute asupra capului caprei, prin fapta sa legală. A fost un statut etern pentru omenire(Levitic 16:29).

Acesta a fost "umbra bunurilor viitoare" (Evrei 10:1).Acum, Dumnezeu a completat "bunurile viitoare" prin Isus Hristos. Să vedem cum a împlinit Isus Hristos legământul Său.

Mai întâi, Dumnezeu Tatăl L-a trimis pe Isus Hristos sub forma unui om, fără pată, ca Miel promis al lui Dumnezeu. El este singurul Fiul preaiubit al lui Dumnezeu și este Dumnezeu cel Sfânt, de asemenea. Astfel, a fost potrivit ca El să fie Sacrificiul omenirii, fără vreo pată.

În al doilea rând, El a fost botezat de Ioan Botezătorul în Râul Iordan. Aici, trebuie să cunoaștem cine a fost Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a fost un descendent al lui Aaron, marele preot.. Preotul Zaharia, tatăl lui Ioan s-a născut în linia lui Abia, nepotul lui Aaron (Luca 1:5, 1 Chronici 24:10). Astfel, Ioan Botezătorul a fost un descendent al lui Aaron,, marele preot. Aceasta înseamnă că el a avut dreptul de a deveni un mare preot. Mai mult, Isus a permis ca Ioan să fie cel mai mare din întreaga omenire. "Adevărat vă spun că, dintre cei născuți din femei, nu s-a sculat nici unul mai mare decît Ioan Botezătorul. Totuș, cel mai mic în Împărăția cerurilor este mai mare decît el. Și, dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie, care trebuia să vină." (Matei 11:11,14). Aceasta înseamnă că Ioan este ultimul mare preot de pe pământ și reprezentantul legitim al omenirii, pe care l-a promis și pregătit Dumnezeu.

"Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul Meu, căruia i-am dat în Horeb, rînduieli și porunci, pentru tot Israelul! Iată, vă voi trimete pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii, și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc țara cu blestem!" (Maleahi 4:4-6). Isus a spus: "Și, dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie, care trebuia să vină." (Matei 11:14)

Ioan Botezătul a fost Ilie care avea să vină și i-a înteors pe oameni la Isus Hristos, pregătindu-I să-L accepte. El s-a născut cu șase luni înaintea lui Isus. El a oferit botezul pocăinței, oamenilor din sălbăticie, pentru a pregăti calea Domnului. El a avut nevoie să-I conducă pe oameni, pentru a-și aminti legea îi sistemul sacrificial din Vechiul Testament, pentru a-I face să se pregătească pentru Mântuitorul Isus Hristos. Astfel, el i-a botezat pe oameni și i-a făcut să realizeze că Mântuitorul va veni în curând și va lua toate păcatele lumii, sub forma întinderii mâinilor. Botezul lui Ioan i-a chemat pe păcătoși să se reîntoarcă la Dumnezeu. Atât de mulți oameni au auzit cuvintele lui Dumnezeu prin Ioan și și-au abandonat idolii și s-au întors la Dumnezeu, mărturisindu-și păcatele.Drept răspuns, Isus i-a zis: Lasă-Mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit." Atunci Ioan L-a lăsat. (Matei 3:15). Aici, toată neprihănirea este "dikaiosune" în limba greacă și înțelesul său este "dreptatem justiție". Aceasta înseamnă că Isus i-a mântuit pe toți păcătoșii din păcatele lor, în modul absolut drept și cinstit. Pentru a-i elibera pe toți păcătoșii din păcatele lor, în modul absolut drept și cinstit, Isus a trebuit să le ia toate păcatele prin "întinderea mâinilor", potrivit legământului pe care Dumnezeu l-a făcut în Vechiul Testament. A fost modul cel mai potrivit ca El să ia toate păcatele lumii, prin botezul Său, în următoarea zi Ioan Ioan Botezărul a mărturisit: "Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!" (Ioan 1:29) Chiar Ioan a venit să înfăptuiască botezul asupra lui Isus, prin întinderea mâinilor. În momentul în care Ioan și-a întins mâinile asupra capului lui Isus Hristos, tot păcatul lumii fusese trecut la El, potrivit legii lui Dumnezeu.

În al treilea rând, El a fost crucificat pentru ștergerea păcatului nostru. Înainte de ultima Sa respirație, El a spus: "S-a sfârșit!" (Ioan 19:30). El Și-a vărsat tot sângele pentru plata păcatului nostru. Și a fost înviat din motți a treia zi și S-a ridicat la Cer. El a spălat tot păcatul lumii absolut cu botezul Său și sângele Său de pe Cruce.

Apostolul Pavel a spus: "V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi" (1 Corinteni 15:3). Acum, înțelegi cum a fost oferit animalul sacrificial, pentru ștergerea păcatului din Vechiul Testament și de ce este umbra bunurilor viitoare?

Trebuia să fie "întinderea mâinilor", îaninte să fie uciderea animalului sacrificial. Dacă cineva ar fi omis "întinderea mâinilor asupra sacrificiului", când a oferit jertfa de păcat, el nu ar fi fost iertat de păcatul său, datorită fărădelegii sale. Dumnezeu nu a primit niciodată astfel de sacrificii fărădelege. A fost împotriva legii lui Dumnezeusă oferi un sacrificiu, omițând să-ți întinzi mâinile asupra sa.

Isus a venit în această lume pentru a curăți tot păcatul nostru, prin actul Său neprihănit (Romani 5:18).Actul Său neprihănit a fost că a fost botezat de Ioan Botezătorul, pentru a lua păcatul lumii, și a fost crucificat pentru a plăti plata păcatului. El a venit prin botezul și sângele Său. Dar, di nefericire, cei mai mulți creștini cunosc doar o jumătate din actul Său neprihănit. Ar trebui să cunoaștem întreaga porțiune a evangheliei apei și a Duhului. Să crezi în El, omițând partea importantă a Evangheliei Sale, este fărădelege și gol.

Apostolul Ioan a clarificat înteraga porțiune a Evangheliei Sale, în prima Sa epistolă: El, Isus Hristos, este Celce a venit cu apă și cu sînge; nu numai cu apă, ci cu apă și cu sînge; și Duhul este Celce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. (1 Ioan 5:6).

Noi suntem născuți păcătoși prin natură și păcătuim până la ultima respirație. Nu putem decât să păcătuim și nu putem scăpa de judecata lui Dumnezeu. Noi, toată omenirea suntem desctinați să mergem în iad, "deoarece plata păcatului este moartea" (Romani 6:23). "dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult", "Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața vecinică." (Romani 5:20, Joan 3:16).

Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu a venit în această lume, ca Miel al lui Dumnezeu. El a luat tot păcatul lumii, când a fost botezat de Iona Botezătorul în Râul Iordan. Ca reprezentant al întregii omeniri, Ioan și-a întins mâinile asupra Capului lui Isus și în acel moment, tot păcatul lumii a trecut asupra lui Isus. Astfel, Isus ne-a luat toate păcatele prin botezul Său și le-a purtat la Cruce.El a vărsat tot sângele Său sfânt, ca plată a păcatului nostru și a răsumpărat absolut tot păcatul omenirii.

Astfel El a strigat: "S-a sfârșit!" înainte de ultima Sa respirație. Ce a fost sfârșit de către Isus?. Tot păcatul și judecata sa a fost sfârșit de actul Său neprihănit, cu alte cuvinte, am fost iertați de tot păcatul nostru prin botezul și moartea Sa de pe Cruce. Isus Hristos a șters tot păcatul lumii, acum aproximativ 2000 de ani și a consacrat un nouă și vie cale (Evrei 10:20). Acum este tipul harului Său. Oricine crede în botezul și moartea Sa de pe Cruce, poate fi iertat de tot păcatul Său și are locuirea Duhului Sfânt ( Faptele Apostolilor 2:38).Aleluia!

Și ce altceva să mai spunem! Sunt atât de multe versete în Biblie, care afirmă botezul Său, ca fapta indispensabilă neprihănită a lui Isus, pentru mântuirea noastră. (Matei 3:13-17, 1 Petru 3:21, Ioan 6:53-55, Efeseni 4:5, Galateni3:27, Faptele Apostolillor 10:37, etc)

Crezi în acest adevăr? Nu ai nici un păcat în inima ta?. Ți-a luat Isus tot păcatul, de la naștere până acum?. Ți-a luat păcatul de acum încolo, până la ultima respirație, prin botezul Său de acum 2000 de ani?. Atunic, ești absolut sfințit, crezând în botezul și sângele Său?

Creștinismul astăzi ar trebuie ssă acopere Evanghelia apei și a Duhului. Oricine dorește să cunoască despre evanghelia apei șia Duhului mai deliat, nu ezita să contactezi Misiunea Noua Viață. Poți obține gratuit cărțile/ cărțile electronice ale Rev. Paul C. Jong.

Volumul 1: "Te-ai născut cu adevăra din apă și Duh?"
Volumul 2: "Reîntoarce-te la evanghelia apei și a Duhului"
Volumul 3: "Calea sigură pentru tine de a primi Duhul Sfânt"
Volumul 4: "Care credință ne conduce la Neprihănirea lui Dumnezeu ? (I)"
- Predicile asupra cărții Romani, ale lui Paul C. Jong's
Volumul 5: "DOMNUL nostru care a devenit neprihănirea lui Dumnezeu (I)"
- Neprihănirea lui Dumnezeu care este revelată în Romani
Volumul 6: "DOMNUL nostru care a devenit neprihănirea lui Dumnezeu (II)"
- Neprihănirea lui Dumnezeu care este revelată în Romani
Volumul 7: Vine era lui Anticrit, martirismul, răpirea și Împărăția de o mie de ani? (I)
- Comentarii și predici asupra cărții Apocalipsa
Volumul 8: Vine era lui Anticrit, martirismul, răpirea și Împărăția de o mie de ani? (II)
- Comentarii și predici asupra cărții Apocalipsa
Volumul 9: CORTUL: Un portret detaliat al lui Isus Hristos (I)
Volumul 10: CORTUL: Un portret detaliat al lui Isus Hristos (II)
Volumul 11: Principiile elementare ale lui HRISTOS
-Credința crezului apostolilor
Volumul 12: Seriile 1 de creștere spirituală ale lui Paul C. Jong
- Evanghelia după Matei (I)
Volumul 13: Seriile 2 de creștere spirituală ale lui Paul C. Jong
- Evanghelia după Matei (II)
Volumul 14: Seriile 3 de creștere spirituală ale lui Paul C. Jong
- Prima epistolă a lui Ioan (I)
Volumul 15: Seriile 4 de creștere spirituală ale lui Paul C. Jong
- Prima epistolă a lui Ioan (II)


Versiunea de tipărire   |   Trimite prin email această pagină de site unui prieten

 
Bible studies
    Predici
    Declarație de credință
    Ce este evanghelia?
    Termeni biblici
    ÎFP despre Credința creștină

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.