Cărți creștine gratuite pentru studii biblice despre mântuire, Duhul Sfânt,
Cortul și Apocalipsa lui Ioan

Acasă  |  Harta site-ului  |  Contact  |  Ajutor    
Studii biblice Cărți creștine gratuite cărți electronice creștine gratuite Despre noi
 Predici asupra unor subiecte importante, de către PaulC. Jong

 

Cum să facem o mărturisire corectă a păcatului


< 1Ioan 1:9 >

„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne ierte de orice nelegiuire.”Evanghelia sângelui este o jumătate de evanghelie

Putem intra în împărăția cerurilor
doar cu evanghelia sângelui?
Niciodată. Trebuie să credem în
evanghelia completă.
(evanghelia apei și a Duhului)

1Ioan 1:9 se aplică doar neprihănitului. Dacă un păcătos care nu a fost răscumpărat încă, a încercat să-și ispășească păcatele lui zilnice, potrivit cuvintelor acestui pasaj, și și-a confesat nelegiuirea, păcatul său n-ar fi ispășit. Înțelegi ce spun aici?. Acest pasaj nu se aplică păcătoșilor care nu sunt născuți din nou.

Sunt mulți în această lume care nu sunt încă născuți din nou, dar ei iau acest pasaj din 1Ioan capitolul 1, și se roagă și se pocăiesc de păcatele lor, sperând în iertare.

Dar poate cineva care nu este născut din nou să fie răscumpărat complet de păcatele sale prin rugăciuni de mărtirisire?. Acesta este un punct important pe care noi trebuie să-l luăm în considerare și să clarificăm înainte de a merge mai departe.

Înainte să citești 1 Ioan, trebuie să decizi dacă apostolul Ioan a fost un om neprihănit sau un păcătos. Lasă-mă să te întreb. A fost apostolul Ioan un om neprihănit care a fost născut din nou, crezând în evanghelia apei și a Duhului, sau a fost un păcătos?.

Dacă spui că apostolul Ioan a fost un păcătos, ești incorect biblic în credința ta. Dacă apostolul Ioan a fost un om neprihănit care s-a născut din nou când a crezut în Isus, devine clar că credința lui a fost diferită de a ta. Trebuie să ai aceeași credință ca apostolul Ioan.

Lasă-mă să-ți pun o întrebare. A scris apostolul Ioan acele scrisori neprihăniților sau păcătoșilor?. Apostolul Ioan a scris scrisorile neprihăniților.

De aceea, dacă păcătoșii care nu sunt născuți din nou, au citat cuvintele din 1Ioan 1:8-9 și le-au aplicat lor înșiși, ar fi greșit. Dacă trebuie să devii neprihănit confesează-ți păcatele înaintea lui Dumnezeu și crede evanghelia apei și a Duhului. Apoi Domnul va spăla toate păcatele tale cu evanghelia care a spălat deja păcatele lumii.

Credința apostolului Ioan este ca aceasta. În 1Ioan capitolul 5, el spune că are credință în „apă, sânge și Duh”. Crezi în Isus Hristos care a venit prin apă, sânge și Duh?. Crezi doar în Isus care a venit prin Cruce, sau prin botezul Său, sângele Său, și Duhul?.

Poți intra în Împărăția cerurilor, crezând doar în evanghelia sângelui?. Dacă credința ta este doar în evanghelia sângelui la Cruce, tu cunoști doar jumătate de evanghelie. Dacă crezi doar în sângele de la Cruce, nici o îndoială că te găsești rugându-te pentru iertare în fiecare zi. Șansele sunt că tu crezi că păcatele tale pot fi spălate simplu prin rugăciuni de pocăință.

Dar pot păcatele tale să fie spălate când tu crezi doar în sângele de la Cruce, te pocăiești și te rogi pentru iertarea păcatelor tale zilnice?. Dacă ești unul dintre acești oameni, atunci păcatele tale vor rămânea în inima ta, deoarece nimeni nu poate să-și spele păcatele doar prin credința în sângele de la Cruce, sau rugăciunile zilnice de pocăință. Dacă ești unul dintre acești oameni, atunci tu nu cunoști încă evanghelia apei și a Duhului, iar credința ta este incompletă.

Apostolul Pavel a fost născut din nou, deoarece a crezut în evanghelia apei, sângelui și a Duhului. Dar tu crezi doar în sângele de la Cruce. Când tu însuți nu ai o idee clară a evangheliei, cum poți conduce pe alții spre mântuire?. Tu însuți nu ești născut din nou, dar încerci să-ți ispășești păcatele prin rugăciuni de pocăință. Aceasta nu va merge niciodată.

Indiferent cât de greu omul se roagă și se pocăiește, păcatele sale nu pot fi spălate din inima sa. Dacă simți uneori că păcatele tale au fost spălate, este doar imaginația ta și puterea emoțiilor tale. Dacă te rogi și te pocăiești, ai putea să te simți împrospătat timp de o zi, sau așa ceva. Dar nu poți fi niciodată deveni liber de păcatele tale în acest fel.

Păcătoșii se roagă și se pocăiesc, sperând să fie mântuiți de păcatele lor. De aceea ei sunt încă păcătoși chiar după ce cred în Isus pentru mult timp. Ei nu cunosc evanghelia apei și a Duhului. Dacă crezi în Isus, dar nu ai fost încă născut din nou, tu poți fi unul din acești oameni. Dacă încerci să-ți ispășești păcatele, rugându-te și pocăindu-te în fiecare zi, acesta este o mărturisire clară că nu ești încă născut din nou. Trebui să decizi dacă să crezi în evanghelia apei și a Duhului așa cum a făcut apostolul Pavel, sau să-ți pui credința în propriile tale gânduri și emoții. Unul este adevărul clar, și celălalt este neadevărul.

Adevărata evanghelie potrivit Bibliei, este că Isus a fost botezat și a luat păcatele lumii odată și pentru totdeauna, și a primit judeacata pentru toți păcătoșii, la Cruce. Dacă omul crede în botezul lui Isus și moartea Sa la Cruce, va fi mântuit odată de toate păcatele sale. Pe de altă parte, dacă omul încearcă să-și spele încălcările cu rugăciuni de pocăință, nu va deveni niciodată liber de păcatele sale. Crezi că poți să-ți amintești toate păcatele tale zilnice?. Are Dumnezeu grijă de păcatele pentru care nu te-ai pocăit?. Sunt rugăciunile de pocăință soluția clară la problema păcatelor zilnice?. Nu.Adevărata pocăință și scopul mărturisirii

Care sunt limitele mărturisirii și
lucrările bune?
Deși trebuie să ne mărturisim păcatele în toată viața
noastră, nu putem fi niciodată mântuiți, simplu
mărturisindu-ne încălcările și
făcând fapte bune.

Pocăința în Biblie înseamnă întoarcerea de la credința greșită, la credința adevărată, și pentru neprihănit înseamnă recunoașterea nelegiuirii cuiva și întoarcerea în lumina evangheliei.

Dacă acum ești un păcătos, ar trebui să faci o mărturisire ca aceasta. „Dragă Dumnezeule, am păcătuit și merit să fiu trimis în iad. Dar doresc cu nerăbdare să fiu mântuit de păcatele mele. Nu sunt încă născut din nou, dar sunt dator să merg în iad.” Aceasta e o mărturisire corectă.

Atunci, ce fel de mărturisire ar trebui să facă un născut din nou?. „Dragă Dumnezeule, am comis păcatul de a de a-mi urmări carnea. Cred că Isus a fost botezat de Ioan Botezătorul și m-a mântuit de toate păcatele mele, chiar păcatele pe care tocmai le-am comis, în timp ce ar fi trebuit să mor pentru păcatele mele. Îi mulțumesc Domnului că m-a mântuit cu apă și sânge”. Mărturisirile născutului din nou și cele ale celui nenăscut din nou, sunt diferite.

Ar trebui să avem toți aceeași credință ca a apostolului Ioan. Dacă încerci să-ți ascunzi păcatele în spatele mărturisirii care este pentru cel neprihănit, atunci nu vei fi niciodată mântuit din moarte, care este plata păcatului.

Toți păcătoșii care nu sunt născuți din nou ar trebui să se oprească de a se mai ascunde în spatele rugăciunilor de mărturisire. Și să înceapă să creadă în adevărata evanghelie a apei, a sângelui și a Duhului. Ar trebui să învețe credința apostolului Ioan și de astfel să câștige mântuirea.

Păcătoșii nu realizează cât de teribilă va fi judecata pentru păcatele lor. Păcatul cel mai teribil înaintea lui Dumnezeu este să nu crezi în evanghelia nașterii din nou a apei și a Duhului.

Toți cei care cred în Isus, dar nu sunt încă născuți din nou, ar trebui să se confeseze înaintea lui Dumnezeu, „Doamne, sunt un păcătos să fiu aruncat în focurile arzătoare ale iadului”, în timp ce se abțin de la a spune, „Doamne, te rog spală-mi păcatele”. Când un păcătos ia în inima sa evanghelia că Isus l-a mântuit prin botezul Său la Iordan și sângele Său la Cruce, poate fi eliberat de toate păcatele sale. Acesta este un fel de mărturisire pe care un păcătos ar trebui să-l facă, pentru a fi mântuit de toate păcatele sale înaintea lui Dumnezeu.

Un păcătos trebuie doar să mărturisească că încă nu s-a născut din nou și crede în evanghelia apei și a Duhului. Atunci el va fi mântuit odată. Prin evanghelia apei și a Duhului, mântuirea tuturor păcătoșilor a fost completată. „În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți” (Faptele Apostolilor 4:12). Dumnezeu a mântuit pe toți păcătoșii de păcatele lor, avându-L pe Fiul Său, Isus, botezat de Ioan Botezătorul și a murit la Cruce.

Domnul a spălat toate păcatele pe care oamenii le comit cu carnea și inima lor, de la nașterea până la moartea lor. Noi trebuie să credem în adevărata evanghelie, pentru a fi mântuiți. Este singurul mod în care putem fi eliberați de toate păcatele noastre și să devenim cu adevărat sfințiți. Putem deveni neprihăniți odată și pentru totdeauna când credem în evanghelia adevărată a apei și a Duhului.

Isus a fost botezat, a luat păcatele lumii, a plătit pentru ele la Cruce cu viața Sa, a fost înviat după trei zile, iar acum stă la dreapta lui Dumnezeu. Acesta este ultimul adevăr.

Noi ar trebui să facem toți această mărturisire: „Doamne, nu pot decât să păcătuiesc până în ziua când mor. M-am născut un păcătos din pântecele mamei mele, și datorând tuturor păcatelor pe care le-am comis, ar trebui să fiu aruncat în focurile arzătoare ale iadului. Din acest motiv, doresc să cred în Isus, care a venit prin apă, sânge și Duh și a devenit Mântuitorul meu.”

Așa cum este scris în Matei capitolul 3, Isus a luat păcatele lumii, incluzând toate păcatele pe care le comitem până în ziua în care murim, când a fost botezat la Râul Iordan. „Veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi” (Ioan 8:32).

Dacă Isus ne-a mântuit doar din păcatul original și ne-a spus să rezolvăm noi înșine propriile noastre păcate, ar trebui să fim în constantă agonie. Dar Isus ne-a eliberat de toate păcatele noastre cu botezul și sângele Său. De ce ai să te îngrijorezi?. Când credem în botezul lui și sângele Săula Cruce, și-I mulțumim Domnului, Duhul locuiește în inimile noastre.

Crezi în Isus?. Crezi că Duhul locuiește în tine?. Toate păcatele tale au trecut asupra lui Isus când a luat tot păcatul lumii cu botezul Său. El a fost mai târziu judecat pentru păcatele noastre la Cruce, eliberându-ne de condamnarea veșnică. Aceasta este evanghelia adevărată.Mărturisirea neprihănitului

Care este adevărata mărturisire
a celor neprihăniți?
Să mărturisească că păcătuiesc în fiecare zi,
dar să aibă credință în faptul că Isus le-a spălat
păcatele zilnice, acum aproximativ
2000 de ani.

1Ioan 1:9 spune, „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele, și să ne curățească de orice nelegiuire”. Aceasta înseamnă că un om care decide să creadă în evanghelia apei și a Duhului, trebuie să-și mărturisească păcatele, spunând, „Doamne, nu pot decât să păcătuiesc toată viața mea, dar știu că nu pot fi mântuit de toate păcatele mele prin rugăciunile pentru iertare. Cred că plata păcatului este moartea și nimic, cu excepția botezului lui Isus și crucificarea Sa, n-a putut să-mi spele toate păcatele. Mărturisesc că am păcătuit astăzi, dar cred că Isus deja a spălat păcatul pe care l-am comis astăzi, la Iordan, acum 2000 de ani.”. Dacă el se roagă în felul acesta, problema păcatelor de pe conștiința sa va fi rezolvată odată.

Cei care sunt deja născuți din nou trebuie doar să-și mărturisească păcatele. Ei doar confirmă că Isus a spălat deja orice păcate pe care ei le comit. Deoarece Isus a fost botezat și a murit pentru păcătoși acum 2000 de ani, indiferent cât de slabi sunt, toate păcatele lor au fost complet spălate.

Textul pe care l-am citit astăzi este unul foarte bun pentru cei neprihăniți. Dar dacă un păcătos ia acest verset și-l folosește într-un mod greșit, el va sfârși în iad. Totuși, este unul din pasajele cel mai fregvent greșit folosite din Biblie. A cauzat timp îndelungat mare neînțelegere printre creștini.

Este o zicală că un doctor inapt își poate omorî pacienții. Când un doctor inapt încearcă să facă mai mult decât este capabil, poate sfârși în a-și omorî pacientul.

Este o regulă a vieții că un om trebuie să fie bine antrenat și să devină experimentat pentru a-și performa bine datoriile. E la fel cu lumea credinței. Cei care învață pe alții cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să exprime adevărul așa cum e scris atât corect, cât și clar, iar cei care învață de la ei ar trebui să aibă credință în ceea ce sunt învățați.

Dacă predicatorii își învață enoriașii doctrine puternice, sau dacă credincioșii învață Biblia corect, va rezulta doar în judecată și iad pentru amândoi. Doar cei născuți din nou pot să învețe corect Biblia pe alții. Chiar medicina bună poate ucide pacienții dacă este prescrisă greșit, și este la fel cu predarea și învățarea cuvântului lui Dumnezeu. Este esențial ca fosul în viețile noastre. Dar așa cum ar aduce dezastru dacă focul a fost pus în mâinile copiilor, cuvântul lui Dumnezeu poate aduce dezastru teribil în mâinile greșite.

Dorești să cunoști mai mult despre evanghelia apei și a Duhului? Te rog să apeși pe reclama de mai jos pentru a-ți obține cartea gratuită despre evanghelia apei și a Duhului.
A te naște din nou

Trebuie să discernem diferența dintre mărturisirea neprihăniților și cea a păcătoșilor. 1Ioan 1:9 este pentru neprihăniți. Când un om neprihănit își mărturisește păcatele înaintea lui Dumnezeu, cu credință, el este eliberat de ele, deoarece Isus deja a spălat tot păcatul acum aproximativ 2000 de ani.

Este greșit pentru păcătoși să creadă că păcatele lor sunt spălate de fiecare dată când se roagă pentru iertare. Când cineva nu e născut din nou, pot fi spălate păcatele sale doar prin mărturisire?.

Dumnezeu este drept. El Și-a trimis unicul Său Fiu preaiubit în această lume și L-a făcut să ia toate păcatele lumii prin botezul Său și să mântuiască pe toți cei care cred în apa botezului și sângelui Său la Cruce. De aceea, când un om neprihănit își mărturisește păcatele, Dumnezeu îi spune că Isus deja i-a luat tot păcatul acum aproximativ 2000 de ani. Astfel, el confirmă că nu are nici un păcat, chiar dacă carnea sa încă păcătuiește.

Înapoi

 


Versiunea de tipărire   |   Trimite prin email această pagină de site unui prieten

 
Bible studies
    Predici
    Declarație de credință
    Ce este evanghelia?
    Termeni biblici
    ÎFP despre Credința creștină

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.