Cărți creștine gratuite pentru studii biblice despre mântuire, Duhul Sfânt,
Cortul și Apocalipsa lui Ioan

Acasă  |  Harta site-ului  |  Contact  |  Ajutor    
Studii biblice Cărți creștine gratuite cărți electronice creștine gratuite Despre noi
 Predici asupra unor subiecte importante, de către PaulC. Jong

 

Duhul Sfânt lucrează în cuvântul dumnezeiesc al promisiunii


< Faptele Apostolilor 1:4-8 >

„Pe cînd Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis El, ați auzit-o dela Mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfînt. Deci apostolii, pe cînd erau strînși laolaltă, L-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gînd să așezi din nou Împărăția lui Israel? El le-a răspuns: Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat supt stăpînirea Sa. Ci voi veți primi o putere, cînd Se va pogorî Duhul Sfînt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, și pînă la marginile pămîntului.”

 

Este locuirea Duhului Sfânt un dar de la Dumnezeu
sau este dat, datorită eforturilor
din partea noastră?
Este un dar dat persoanei care primește iertarea
de păcatele sale și conține înțelesul împlinirii
promisiunii lui Dumnezeu.

 

Odată, în rugăciune, am avut experiența primirii de flăcări, a ceva la fel ca Duhul Sfânt. Dar aceste flăcări nu au durat mult și în curând au dispărut în fața păcatului acumulat. Totuși, acum doresc să vă arăt adevărul despre Duhul Sfânt, care locuiește în noi pentru veșnicie, nu prin Duhul fals, ușor stins prin păcat, ci prin evanghelia adevărată. Duhul Sfânt pe care vi-L prezintă prin acest mesaj nu este ceva pe care-L poți primi prin rugăciune, ci doar prin credința în evanghelia apei și a Duhului.

[1] Duhul Sfânt locuiește în inimile celor născuți din nou, care au fost iertați de toate păcatele lor, crezând în evanghelia apei și  Duhului. Odată ce El a venit ca Sfânt, El locuiește în el pentru totdeauna și nu-l părăsește niciodată, atâta timp cât crede în evanghelie. El dă convingere sfinților, îi conduce să conducă voia lui Dumnezeu din Biblie. Îi întărește pentru a depăși inspitile și dificultățile inerente din această lume și îi lasă să poarte roadele Duhului, din abundență. Dumnezeu glorifică corpul sfinților, ca temple ale lui Dumnezeu, prin locuirea Duhului Sfânt (Faptele Apostolilor 2:38-39, Ioan 14:16, 16:8-10, 1 Corinteni 3:16, 6:19, Galateni 5:22-23). 

Doresc să vă conduc să primiți [1] locuirea Duhului Sfânt prin această carte. Veți realiza că Duhul Sfânt inspiră mesajul pe care vi-l transmit. Este dorința absolută a lui Dumnezeu ca noi să primim locuirea Duhului Sfânt, acum. Puteți să învățați despre locuirea Duhului Sfânt și să-l primiți prin această carte. Dacă această carte nu este destul pentru voi, vă sfătuiesc să citiți cele două cărți publicate de mine, mai înainte. Probabil ai primit credința perfectă înaintea lui Dumnezeu, prin aceste cărți.

Mulți creștini încearcă să primească Duhul Sfânt ca venit de la ucenicii lui Isus în ziua de Rusalii. Unii oameni au câștigat sume mari de bani, exploatând această metodă. Ei pretind că Duhul Sfânt este ceva ce poate fi obținut prin effort uman. Ei doresc să aibă viziuni, să execute miracole, să audă propria voce a lui Isus, să vorbească în limbi și sunt sub influența dudurilor rele (Efeseni 2:1-2). Chair acum mulți oameni continuă să trăiască fără să cunoască că sunt sub puterea duhurilor rele. De aceea Satan momește și înșală pe mulți oameni, folosind tot felul de metode, cum ar fi minuni și miracole, care sunt cu adevărat doar iluzii.

Isus a poruncit discipolilor Săi: „să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis El, ați auzit-o dela Mine.” Primirea Duhului Sfânt revelată în Faptele Apostolilor nu este prin „experienț㔠sau „rugăciune”, ci „prin așteptarea promisiunii lui Dumnezeu” ca să le dea Duhul Sfânt. C ear trebui să învățăm din acest pasaj, este că locuirea Duhului Sfânt nu se întâmplă prin rugăciunile disperate ale oamenilor. Este darul lui Dumnezeu, care poate obținut doar prin credință completă în evanghelia frumoasă a apei și a Duhului, pe care Dumnezeu Tatăl și Isus Hristos a dat-o omenirii. Adevărata locuire a Duhului Sfânt se întâmplă prin credința în evanghelia pe care Isus Hristos ne-a dat-o. Dumnezeu ne-a dat adevărul apei și a Duhului, pentru ca noi să primim locuirea Duhului Sfânt. (1 Ioan 3:3-5).

Fraza „Promisiunea Duhului Sfânt” apare de multe ori în Noul Testament. Petru spune în predica (Faptele Apostolilor 2:38-39) despre botezul Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii: „este promisiunea lui Dumnezeu să dea Duhul Sfânt acelor care primesc iertarea de păcate, ca rezultat a credinței în evanghelia frumoasă.”

Locuirea Duhului Sfânt este un dar dat acelor care primesc iertarea păcatelor și conține înțelesul împlinirii promisuinii lui Dumnezeu. În Noul Testament Duhul Sfânt nu este ceva ce poate fi obținut prin compromise, între Dumnezeu și oameni, ci este un dar promis de la Dumnezeu. De aceea, locuirea Duhului Sfânt, așa cum este revelat în Faptele Apostolilor, nu este ceva ce opate fi obținut prin rugăciune. (Faptele Apostolilor 8:19-20).

Duhul Sfânt vine asupra celor care cred în evanghelia apei și a Duhului pe care ne-a dat-o Isus. Isus a promis ucenicilor Săi să trimită Duhul Sfânt, pentru ca ei să aibă locuirea în interior a Duhului Sfânt. „Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfînt.” (Faptele Apostolilor 1:5). Astfel, ucenicii Săi au așteptat împlinirea promisiunii lui Dumnezeu.

Uitându-ne la credințele acelor din Biblie care au crezut în locuirea Duhului Sfânt, realizăm că nu s-a întâmplat prin eforturile lor, ci prin voia lui Dumnezeu. Locuirea Duhului Sfânt care a venit peste ucenici, în Faptele Apostolilor, nu s-a întâmplat pe bază de efort uman sau realizare spirituală.

Venirea Duhului Sfânt peste ucenici, așa cum este scris în Faptele Apostolilor, s-a adeverit în curând.A fost exact cum Isus spusese: „nu multe zile de acum încolo”. Aceasta a fost prima binecuvântare în timpul bisericii primare. Uitându-ne la scripturi, vedem că promisiunea lui Dumnezeu nu a fost împlinită prin post, rugăciune sau auto-sacrificui, ci prin credința în Isus. După Înălțarea lui Isus, credincioșii au primit iertarea păcatelelor și locuirea Duhului Sfânt în același timp.Duhul Sfânt a venit deodată din Cer asupra ucenicilor!

„În ziua Cincizecimii, erau toți împreună în acelaș loc.” (Faptele Apostolilor 2:1). Ucenicii lui Isus s-au adunat împreună, deoarece așteptau împlinirea promisiunii lui Dumnezeu de a le trimite Duhul Sfânt. Iar Duhul Sfânt a venit în final peste ei.

„Deodată a venit din cer un sunet ca vîjîitul unui vînt puternic, și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei, și s-au așezat cîte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfînt, și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească.” (Faptele Apostolilor 2:2-4).

Duhul Sfânt a venit peste ei „deodată din Cer”. Aici cuvântul „deodat㔠explică de unde a venit Duhul Sfânt și de asemenea întâmpină idea că locuirea Duhului Sfânt poate fi obținută prin voie sau efort uman. Fraza „din Cer” arată că, să spui că Duhul Sfânt poate fi obținut prin rugăciuni, este o pretindere frauduloasă.

Cu alte cuvinte, spunând că Duhul Sfânt a venit deodată din Cer, înseamnă că locuirea Duhului Sfânt nu se întâmplă pe căi pământești, cum ar fi vorbirea în limbi sau auto-sacrificiul. Ucenicii lui Isus au vorbit mai întâi în limbi, pentru a predica frumoasa evanghelie, oamenilor din fiecare națiune. Motivul pentru aceasta a fost să le perimită să predice evanghelia iudeilor vorbitori de limbă străină, în limba lor, cu ajutorul Duhului Sfânt. Oamenii din fiecare națiune au auzit limbile care vorbeau ale ucenicilor, în lșimba lor, chiar dacă cei mai mulți ucenici erau din Galileea.

„Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei, și s-au așezat cîte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfînt, și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească.” (Faptele Apostolilor 2:3-4). Aici ar trebui să fiți atenți în mod deosebit la fraza: Duhul Sfânt „s-au așezat peste fiecare din ei”. Ucenicii, așteptând venirea Duhului Sfânt într-un singur loc, au crezut deja în evanghelia nașterii din nou din apă și Duh.

 În ziua de azi, mulți creștini înțeleg greșit această parte din pasaj, crezând că venirea Duhului Sfânt se întâmplă cu un sunet, ca suflarea unui vânt, în timp ce se roagă. Totuși, aceasta este o înețlegere greșită despre Duhul Sfânt, care se ridică din ignoranță și confuzie. Face Duhul Sfânt astfel de sunete, când vine peste oameni?. Nu.

Ce aud oamenii cu urechile, sunt sunetele pe care Satan le face, când devoră sufletele oamenilor. El face aceste sunete când lucrează cu iluzii, voci care imită și miracole false, în eforturi pentru a cufunda oamenii în confuzie, pretinzând că este Duhul Sfânt. Oamenii înțeleg greșit aceste lucruri, pentru evidența venirii Duhului Sfânt. De asemenea, oamenii cred că Duhul Sfânt vine cu „Suihhh~”, un sunet ca cel al vântului puternic. Ei sunt amăgiți de demoni. Venirea Duhului Sfânt, așa cum e înregistrată în faptele Apostolilor, a fost realizată doar prin credința în evanghelia frumoasă.Credința lui Petru (1 Petru 3:21) a fost destul de perfectă pentru a-i permite să primească locuirea Duhului Sfânt

Punând amprenta pe întâmplările din prima Cincizecime, în Faptele Apostolilor 2, Dumnezeu dorește să înfățișeze adevărul că Duhul Sfânt a venit asupra lor, deoarece ei au crezut deja în evanghelia apei și a Duhului. Dar oamenii de obicei se gândesc la „Cincizecime”, ca la timpul când Duhul Sfânt coboară din Cer, cu niște semne supranaturale și strălucire tumultuoasă.

De aceea, în ziua de azi, în întâlnirile de reînviere, se crede că cineva poate primi Duhul Sfânt prin rugăciune frenetice, postind sau întinzând mâinile. Fenomenele, cum ar fi posedarea de demon, căderea în subconștient, căderea în transă timp de mai multe zile, sau tremurând incontrolabil, nu sunt lucrările Duhului Sfânt.

Duhul Sfânt este o persoană rațională și nu disprețuiește personalitatea omului. Nu se comportă obraznic față de om deoarece este persoana Dumnezeu, care posedă inteligență, emoție și voință. El vine la oameni doar când cred în cuvintele evangheliei apei și a Duhului. (Faptele Apostolilor 2:38).

Petru mărturisește că Duhul Sfânt a venit asupra ucenicilor, ca prezicerea profetului Ioel. A fost împlinirea profetului lui Dumnezeu, care a spus că Duhul Sfânt va cădea asupra celor care primesc ștergerea păcatelor lor. Cu alte cuvinte, locuirea Duhului Sfânteste dată acelor care cred în adevărul că Isus a fost botezat de Ioan și crucificat pentru a mântui întreaga oamenire de păcate. Predica lui Petru, împreună cu profeția lui Ioel, ne arată că avem nevoie să știm de ce Isus a fost botezat și de ce trebuie să credem în aceasta. Cunoașterea acestui adevăr îi conduce pe creștini să primească Duhul Sfânt.

Crezi în evanghelia frumoasă pe care Petru o mărturisește?. (1 Petru 3:21). Sau încă mai ai credințe superstițioase și nefolositoare, irelevante pentru evanghelia frumoasă?. Încerci să primești Duhul Sfânt prin fapta ta, indifferent de planurile lui Dumnezeu?. Chiar dacă cineva crede în Dumnezeu și oferă rugăciuni de pocăință, în speranța că le va spăla păcatele, nu este altă metodă de a primi locuirea Duhului Sfânt, alta decât crezând în evanghelia apei și a Duhului.

Încă mai aștepți locuirea Duhului Sfânt, în ciuda faptului că nu ai nici o cunoaștere a evangheliei apei și a Duhului?. Cunoști înțelesul adevărat al botezului lui Isus și sângele Său de pe Cruce, care face ca Duhul Sfânt să locuiască în inima ta?. Ar trebui să știi că locuirea Duhului Sfânt este posibilă doar când crezi în evanghelia apei și a Duhului. Adevărata locuire a Duhului Sfânt opate fi permisă doar celor care cred în evanghelia frumoasă a apei și a Duhului, care ne lasă să primim locuirea Duhului Sfânt.

Înapoi

 


Versiunea de tipărire   |   Trimite prin email această pagină de site unui prieten

 
Bible studies
    Predici
    Declarație de credință
    Ce este evanghelia?
    Termeni biblici
    ÎFP despre Credința creștină

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.