Cărți creștine gratuite pentru studii biblice despre mântuire, Duhul Sfânt,
Cortul și Apocalipsa lui Ioan

Acasă  |  Harta site-ului  |  Contact  |  Ajutor    
Studii biblice Cărți creștine gratuite cărți electronice creștine gratuite Despre noi
 Predici asupra unor subiecte importante, de către PaulC. Jong

 

Acei care au aceeași credință cu a apostolilor


< Faptele Apostolilor 3:19 >

„Pocăiți-vă dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină dela Domnul vremile de înviorare.”

 

Ce fel de credință au avut apostolii?
Ei au crezut atât în botezul lui Isus,
cât și sângele Său de pe Cruce

 

Uitându-ne la ucenicii lui Isus Hristos, extinderea credinței lor când aveau locuirea Duhului Sfânt, a fost clar diferită de credința lor când nu Îl aveau. Carnea lor nu arăta diferită, dar după ce au primit Duhul Sfânt, viețile lor au fost total schimbate de lumina lui Isus Hristos.

Orașul unde locuiesc are munți și lacuri frumoase. Uitându-mă la așa un peisaj de minunat, am devenit plin de satisfacție și mirare că nu pot decât să-I mulțumesc lui Dumnezeu pentru astfel de creații. Strălucirea apei, clară ca și cristalul, lucind în soare, îmi face inima plină și lumea din jurul meu pare ca de aur.

Dar sunt locuri unde o astfel de frumusețe pitorească nu se manifestă. Sunt locuri unde cerul este clar ca și cristalul, dar apa de sub lumina soarelui arată mai mult a smârc. Nu este nici o strălucire într-o astfel de priveliște. Uitându-mă la un astfel de lac, Îi mulțumesc Domnului pentru evanghelia Sa minunată care mi-a curățit păcatele și a obținut pentru mine locuirea Duhului Sfânt.

La fel cum suprafața lacului smârcos nu poate reflecta lumină, tot așa și noi suntem îndepărtați de lumina lui Dumnezeu și neintenționat înaintăm spre un destin necunoscut, datorită naturii noastre păcătoase. Dar dacă Duhul Sfânt locuiește în inimile noastre, noi vom fi revelați ca și copii ai lui Dumnezeu și vom fi conduși să învățăm evanghelia pe alți oameni. Deoarece am acceptat lumina Sa, noi vom ajunge să luminăm ca luminile.

La fel, după ridicarea lui Isus la Cer, ucenicii Săi au primit Duhul Sfânt și au devenit copii și apostoli ai luminii. Lumina Duhului Sfânt este o mare binecuvântare pentru toți și de aceea cei mai mulți oameni doresc să primească Duhul Sfânt.Credința apostolului Pavel

Ce fel de credință a avut Pavel?. În mărturisirea sa de credință, Pavel a spus că este educat și în întregime antrenat sub Gamaliel, unul dintre cei ma mari profesori al acelui timp, strict potrivit cu legea tatălui său. Dar el a mărturisit că, chiar și cu legea nu putea fi mântuit din păcatele sale și că de fapt el a fost un persecutor al lui Isus, Mântuitorul nostru. Într-o zi el L-a întâlnit pe Isus în drum spre Damasc și a devenit un evanghelist al evangheliei Sale. El a avut credința în Isus Hristos, ca Fiu al lui Dumnezeu, care a venit în această lume, a fost botezat de Ioan pentru a curăți toate păcatele lumii și a sângerat pe Cruce, pentru a lua cu el toate judecățile acelor păcate, asupra Sa. Cu alte cuvinte, Pavel a avut credință în inima sa în iertarea păcatului.

Ucenicii lui Isus au crezut că botezul lui Isus de la Ioan și sângele Său de pe Cruce, a fost pentru a-i ierta de toate păcatele lor. Pavel a împărtășit aceeași credință cu ucenicii și de aceea, a fost mântuit de toate păcatele sale.

Pavel a spus în Galateni 3:27: „Toți cari ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos.” și și-a mărturisit credința în botezul lui Isus ca mântuire a sa. De asemenea, Petru a spus în 1 Petru 3:21. „Icoana aceasta închipuitoare vă mîntuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos” și a demonstrat evanghelia frumoasă a botezului lui Isus prin acelasi vers. Ucenicii lui Isus au crezut că botezul Său a curățit toate păcatele lumii. Ei au fost iertați de păcatele lor și astfel nu au mai fost sub blestemul legii, crezând în acest adevăr.

Ei au crezut atât în botezul lui Isus și sângele Său de pe Cruce. Este evident că această credință a fost necesară calificării de succes a ucenicilor. În Faptele Apostolilor 1:21-22 spune: „Trebuie deci ca, dintre ceice ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Isus între noi, cu începere dela botezul lui Ioan pînă în ziua cînd S-a înălțat El dela noi, să fie rînduit, unul care să ne însoțească drept martor al învierii Lui.” Devenind un ucenic al lui Isus, a început cu credința în botezul lui Isus de la Ioan.

Adevărul de care avem nevoie, pentru a fi iertați de păcatele noastre, este credința în botezul lui Isus și sângele Său de pe Cruce. „Toți cari ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos.” (Galateni 3:27). Astfel, Pavel a crezut și în botezul lui Isus de la Ioan și sângele Său de pe Cruce.

Să ne uităm la Tit 3:5 „El ne-a mîntuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înoirea făcută de Duhul Sfînt”. Aici fraza: „spălarea nașterii din nou” înseamnă că toate păcatele lumii au fost curățite când Ioan L-a botezat pe Isus. La fel, dacă doriți să fiți iertați de păcatele voastre, atunci aveți nevoie să credeți în evanghelia frumoasă, care spune că păcatele voastre au fost trecute asupra lui Isus prin botezul Său de la Ioan. Motivul pentru care Isus a fost crucificat și a sângerat până la moarte este că luase toate păcatele noastre prin botezul pe care el l-a primit de la Ioan. Să credeți în acest fapt este destul pentru a obține locuirea Duhului Sfânt. Pavel a mărturisit că și el a crezut în botezul lui Ioan și sângele Său de pe Cruce.

Să ne uităm la Evrei 10:21-22, spune: „și fiindcă avem un Mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău, și cu trupul spălat cu o apă curată se referă la botezul lui Isus de la Ioan, care a curățit toate păcatele omenirii.”

De aceea, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament aflăm că, componentele centrale ale evangheliei frumoase sunt botezul și moartea Sa de pe Cruce. Și voi trebuie să împărtășiți aceeași credință la fel ca Pavel.

Astăzi, cei mai mulți creștini cred în El în van, fără să știe că atunci când Ioan L-a botezt pe Isus, toate păcatele lumii au fost curățate. Unii teologi se ceartă că oamenii trebuie să fie botezați în apă, pentru a fi iertați de păcate. Această afirmație este probabil făcută fără să cunoască adevărul și evanghelia frumoasă a apei și a Duhului, așa cum e scris în Biblie.Păcatele noastre nu pot fi iertate într-o simplă ceremonie când suntem botezați în apă. Credința în botezul lui Isus și sângele Său ne curăță de toate păcatele. Doar cei care cred în evanghelia frumoasă sunt iertați de păcate. Și crezând în sângele Său, au plătit toată judecata. Doar cei care au această credință pot primi Duhul Sfânt.

„Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău, și cu trupul spălat cu o apă curată.” (Evrei 10:22). Scriitorul evreilor ne spune să ne apropiem de El cu o inimă adevărată în deplină asigurare a credinței în evanghelia frumoasă.

Astăzi, creștinii speră sincer să obțină locuirea Duhului Sfânt. Dar Duhul Sfânt locuiește doar în cei ale căror păcate au fost iertate. Mulți nu cunosc aceasta și de aceea doresc să primească Duhul Sfânt fără să creadă în evanghelia frumoasă a botezului lui Isus și Sângele Său. Cei care cred în Isus, dar totuși nu cred în botezul și sângele Său de pe Cruce, nu au inimi pure.

Pavel a crezut în botezul lui Isus și sângele Său de pe Cruce și de aceea a primit Duhul Sfânt. Mai mult, el a răspândit această credință și a fost persecutat că este eretic. Dar, deoarece Duhul Sfânt locuia în inima sa, el a putut răspândi evanghelia apei și a Duhului până la final. „Pot face totul prin Hristos care mă întărește” (Filipeni 4:13). Mulțumită locuirii Duhului Sfânt, el I-a servit lui Dumnezeu și a locuit sub protecția Duhului Sfânt până când s-a dus la Dumnezeu. Doar cei care au aceeași credință ca cea a lui Pavel, pot primi Duhul Sfânt.

Să ne uităm la credința lui Pavel. În Coloseni 2:12, spune: „fiind îngropați împreună cu El, prin botez, și înviați în El și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morți.” El a fost iertat pentru toate păcatele, crezând în Isus, care a fost botezat de Ioan.Cum s-a schimbat creștinismul din timpurile străvechi

Acum, să ne uităm la mărturisirea unei surori care a devenit o ucenică după ce a primit Duhul Sfânt în Isus Hristos.

„Îmbătrâneam dar nu puteam duce un copil, astfel că, pentru a primi binecuvântarea Sa prin rugăciune, mergeam de la o biserică la alta. Chiar și când eram singură acasă, mă rugam pentru un copil pentru cel puțin una sau două ore și acest model religios a devenit parte din viața mea zilnică

În timp ce conduceam de una singură acest fel de viață religioasă, m-am întâlnit cu o femeie în vârstă. Ea mi-a spus că, dacă doresc să-I cer lui Dumnezeu un copil ar trebui să încerc să primesc rugăciunea de întindere a mâinilor prin ea. Am auzit pe undeva că această femeie era un mesager al lui Dumnezeu și astfel i-am permis să-și întindă mâinile asupra capului meu. În acel moment am avut o experiență pe care niciodată nu o mai avusem. Limba mea a început să se rostogolească, vorbeam într-o limbă diferită și am simțit un fel de energie ciudată și fierbinte, trăgându-mă în sus.

Am luat această experiență ca o mod că primisem Duhul Sfânt și că era răspunsul Său la rugăciunile mele. Femeia care-și întinsese mâinile asupra capului meu părea să aibă un dar de la Duhul Sfânt și putea profeți și să vindece. Ea niciodată nu primise o educație în cuvintele lui Dumnezeu, decât folosind puterea Duhului Sfânt, ea ajutase mulți pastori și cel educat primește Duhul Sfânt prin întinderea mâinilor.

Reînnoirea adevărată este o parte naturală și necesară a vieții creștine și adduce maturitate spirituală, evidențiată prin roada Duhului. Dar în anii recenți, unele mișcări au redefinit termenul „reînnoire”, într-un astfel fel, că nu poartă  nici asemănare cu procesul de  maturitate spirituală, descris în Scripturi. „Reînnoirea” care produce emoții necontrolate, este marcată în întregime  de manifestări suspecte și este acompaniată de învățături și practici extra biblice sau nebiblice.

Acestea sunt unele dintre învățăturile și practicile problematice promovate în reînnoirea controversată și mișcările de reînviere: accentuarea excesivă a  experiențelor carismatice asupra Bibliei, manifestări false, învățături false, profeție falsă, semne și minuni false, etc. Totuși, aspectul cel mai periculos al acestor mișcări este că i-au făcut pe mulți oameni să înțeleagă greșit adevărul despre primirea Duhului Sfânt și să pună departe evanghelia adevărată.

De atunci încolo am început să frecventez astfel de întâlniri dintre care una era așa-numita „[3] Mișcarea de Reînnoire/Reînviere.” În timpul uneia din rugăciunile mele la această întâlnire, am simțit o tremurare prin tot corpul, iar inima mea ardea de dragoste pentru Dumnezeu și vecinii mei. Același lucru se întâmplase altora, iar oamenii leșinau și vorbeau în limbi. Erau oameni posedați de demoni acolo iar liderul acestei întâlniri scotea demoni. Scopul acestei Mișcări de Reînnoire/Reînviere era de a-i ajuta pe oameni să experimenteze pe Duhul Sfânt prin lucruri cum ar fi tremurare, profețire, scoaterea demonilor și vorbirea în limbi. Dar în ciuda tututror acestor experiențe, încă mai aveam păcat, iar păcatele din inima mea mă făceau să simt frică și rușine.

De aceea, oridecâte ori mă rugam, mă rugam sincer ca să pot rezolva problema păcatului. Mărturiseam că păcătuisem dar oamenii încă mă priveau ca un înger. Credeam că am o credință bună, dar eram greșită. Dacă nu mi-aș fi mărturisit eroarea, poate nu aș fi avut șansa de a primi Duhul Sfânt.

 După aceea, i-am întâlnit pe cei care răspândesc evanghelia apei și a Duhului și am primit iertarea pentru toate păcatele mele, crezând în cuvintele lui Dumnezeu. Acum sunt fericită cu adevărat. Cred în evanghelia apei și a Duhului și am primit Duhul Sfânt. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Îmi doresc ca toți creștinii din întreaga lume să creadă în evanghelia frumoasă și să primească locuirea Duhului Sfânt. Îi mulțumesc Domnului.”

Aici am învățat că, pentru a primi Duhul Sfânt, avem nevoie de evanghelia apei și a Duhului. Dacă doriți să fiți iertați de toate păcatele voastre, terbuie să aveți credința în botezul lui Isus de la Ioan. Să ne uităm la Efeseni 4:5: „Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez.”. Aici spune că este un singur Domn și un singur botez, ceea ce noi credem. Noi toți trebuie să credem în botezul lui Isus și sângele Său de pe Cruce, pentru a primi locuirea Duhului Sfânt. Dacă nu, atunci Duhul Sfânt nu va locui niciodată în noi.

Cândva, au fost niște oameni care învățau pe alții și credeau că Mișcarea de Sfințenie și Puritate îi va ajuta să primească Duhul Sfânt. Totuși, credeți că Duhul Sfânt locuiește în noi dacă ne alăturăm unor astfel de mișcări?. Ați primit Duhul Sfânt datorită Mișcării de Sfințenie și Puritate?. Dacă ar fi posibil, atunci ați înțelepți să țineți credința. Dar dacă Duhul Sfânt ar veni asupra voastră din acest motiv, atunci Isus nu ar fi trebuit să vină și să ne mântuiască de păcatele noastre și nu ar fi avut nevoie să fie botezat de Ioan, și nici să fie crucificat pe Cruce.

Primirea locuirii Duhului Sfânt este un dar de la credința în evanghelia botezului lui Isus și sângele Său, care v-a adus iertarea păcatelor voastre. Locuirea Duhului Sfânt este un dar dăruit celor ale căror păcate au fost curățite și iertate de evanghelia adevărată.

În aceste zile, printre cei care încurajează Mișcarea de Reînnoire/Reînviere, sunt unii care cred că rugăciunile complete de pocăință pot să-i ajute să primească Duhul Sfânt. Ei spun că, chiar dacă o persoană are păcat în inima sa, dacă el se roagă pentru pocăință, atunci el va primi Duhul Sfânt.

Mișcarea Penticostal-Carismatică, care s-a răspândit în întreaga lume, a început în Statele Unite, în anii 1800. Această mișcare a venit în jurul Revoluției Industriale, când principiile etice și morale căzuseră. Mișcarea și-a atins gloria, când inimile multor oameni erau nefericite, datorită Marii Depresii. De atunci, credința bazată pe cuvintele lui Dumnezeu a scăzut și o nouă mișcare religioasă a început să se ridice. Era Mișcarea Penticostal-Carismatică ce viza experiența fizică a Duhului Sfânt (Dumnezeu)-văzând lucrările lui Dumnezeu cu corpul și mintea.

Dar o greșală fatală în această mișcare este că îi mișcă pe credincioși departe de cuvintele lui Dumnezeu și există ca religie care țintește spre binecuvântările corporale. În consecință, discipolii acestei noi mișcări au devenit apărătorii spiritismului. Chiar și azi, cei care se încurajează în Mișcarea Penticostal-Carismatică cred că dacă cineva are credință în Isus, va fi bogat, boala sa va fi vindecată, el va fi prosper în orice, va primi Duhul Sfânt și va vorbi în limbi și va avea puterea de a-i vindeca pe alții. Mișcarea Penticostal-Carismatică s-a răspândit în întreaga lume. Această mișcare a devenit o barieră în credința oamenilor în evanghelia frumoasă și abilitatea lor de a obține locuirea Duhului Sfânt.

Creștinismul modern își are originea în credințele lui Luther și Calvin, de acum aproximativ 500 de ani. Dar între limitele creștinismului, studiul biblic al locuirii Duhului Sfânt nu este ferm stabilită. Problema este că de la începutul creștinismului modern, cei mai mulți creștini au crezut în Isus, fără să recunoasă semnificația botezului și morții Sale de pe Cruce. Pentru a face mai rău problemele, oamenii au început să sublinieze doctrinele greșit înțelese ale creștinismului și să înfățișeze doar experiențele corporale. Toți creștinii trebuie să creadă în evanghelia frumoasă care spune că Isus a fost botezat de Ioan pentru a lua păcatele lumii și că El a fost crucificat pentru a fi judecat pentru acele păcate. Această credință vă va face să primiți Duhul Sfânt.

Astăzi, motivul că, creștinismul a devenit atât de părăsit, este că oamenii au tendința să ignore adevărul botezului lui Isus primit de la Ioan și sângele Său de pe Cruce. Isus ne spune să cunoaștem adevărul. A crede în botezul lui Isus de la Ioan și sângele Său de pe Cruce înseamnă să crezi în evanghelia apei și a Duhului. Dacă doriți să primiți Duhul Sfânt, atunci credeți că, atunci când Ioan L-a botezat pe Isus, păcatele voastre au fost trecute asupra Sa și că sângele Său a fost judecata și iertarea pentru păcatele voastre. Atunci veți primi Duhul Sfânt.

Mulți creștini cred doar în sângele lui Isus ca evanghelie a răscumpărării. Puteți acei dintre voi, care credeți doar în sângele Său, să fiți eliberați din păcat?. Puteți?. Dacă credeți că se poate, probabil că aveți doar o vagă cunoaștere a înțelesului adevărat al botezului lui Isus. În acest caz, încă mai este păcat în inimile voastre. Doar când legați împreună botezul și sângele lui Isus, ca o singură credință, puteți fi mântuiți de păcatele voastre și să primiți Duhul Sfânt. Biblia spune că aceasta este singura evanghelie adevărată care ne ajută să deăpșim lumea: „Și trei sînt cari mărturisesc (pe pămînt): Duhul, apa și sîngele, și acești trei sînt una în mărturisirea lor.” De aceea, trebuie să știm că, în dorința Sa de a ne mântui de păcatele noastre, Dumnezeu l-a făcut pe Ioan să-L boteze pe Isus și apoi să-L crucifice.

Motivul pentru care cei mai mulți creștini nu au iertarea păcatelor, în ciuda credinței lor în Isus, este că ei nu cred în evanghelia frumoasă care a fost realizată cu botezul lui Isus de la Ioan și sângele Său de pe Cruce. Cei care cred în aceste două lucruri, vor fi iertați pentru păcatele lor, iar Duhul Sfânt va locui în inimile lor.

Când oamenii realizează că păcatele lor au fost curățite, inimile lor devin pline de pace și ambundente, ca apa liniștită. Momentul în care Duhul Sfânt locuiește în inima cuiva, pacea curge ca un râu în și în afara inimii sale. Noi Îl întâlnim pe Domnul nostru, crezând în acest adevăr și umblând cu Duhul, în timp ce răspândim evanghelia primirii Duhului Sfânt. Inimile noastre nu au avut niciodată pace înainte. De când începem să credem în evanghelia apei și a Duhului, viețile noastre devin serene și inimile noastre devin pline de bucurie. Nu ne putem întoarce de la această evanghelie frumoasă. Duhul Sfânt este întotdeauna în inimile noastre, determinându-ne să răspândim cuvântul Său și permițând oamenilor care locuiesc în el, să primească Duhul Sfânt.

Deoarece am crezut în evanghelia frumoasă a botezului lui Isus și sângele Său de pe Cruce, am fost binecuvântați cu Duhul Sfânt. Acum, noi trebuie să avem credința în botezul lui Isus și sângele Său de pe Cruce, pentru a primi Duhul Sfânt. Este important că oamenii din jurul lumii încep procesul credinței în cuvântul lui Dumnezeu, că Isus a fost botezat de Ioan pentru a lua păcatele lumii și că El a murit pe Cruce pentru a fi judecat pentru păcatele lor. Când ei vor face astfel, în final ei vor primi Duhul Sfânt.

Înapoi

 


Versiunea de tipărire   |   Trimite prin email această pagină de site unui prieten

 
Bible studies
    Predici
    Declarație de credință
    Ce este evanghelia?
    Termeni biblici
    ÎFP despre Credința creștină

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.