Cărți creștine gratuite pentru studii biblice despre mântuire, Duhul Sfânt,
Cortul și Apocalipsa lui Ioan

Acasă  |  Harta site-ului  |  Contact  |  Ajutor    
Studii biblice Cărți creștine gratuite cărți electronice creștine gratuite Despre noi
 Predici asupra unor subiecte importante, de către PaulC. Jong

 

Credeți pentru ca Duhul Sfânt să locuiască în voi


< Matei 25:1-12 >

„Atunci Împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, cari și-au luat candelele, și au ieșit în întîmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechibzuite, și cinci înțelepte. Cele nechibzuite, cînd și-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn; dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și untdelemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate, și au adormit. La miezul nopții, s-a auzit o strigare: Iată mirele, ieșiți-i în întîmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechibzuite au zis celor înțelepte: Dați-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă nici vouă; ci mai bine duceți-vă la cei ce vînd untdelemn și cumpărați-vă. Pe cînd se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata, au intrat cu el în odaia de nuntă, și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă, au venit și celelalte fecioare, și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: Adevărat vă spun, că nu vă cunosc!”

  

La cine vine Duhul Sfânt?
El vine la cei care sunt iertați pentru
păcatele lor, crezând în botezul lui
Isus și sângele Său.Cine sunt reprezentați de fecioarele care au locuirea Duhului Sfânt?

În pasajul de mai sus, sus cinci fecioare înțelepte și cinci fecioare nechibzuite. Cele cinci nechibzuite le roagă pe cele cinci înțelepte să împartă cu ele untdelemnul lor. Dar cele înțelepte le-au spus celor nechibzuite: „Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând undelemn și cumpărați-vă”. Astfel, în timp ce cele nechibzuite au plecat să cumpere untdelemn, cele cinci fecioare înțelepte care aveau untdelemn în candelele lor, au plecat la ceremonia de nuntă. Atunci, cum putem pregăti untdelemn pentru Domnul?. Singurul lucru de care avem nevoie este să-L așteptăm cu iertarea păcatelor în inimile noastre.

Găsim printre oameni două feluri de credințe: Una este credința în evanghelia iertării păcatelor. Aceasta duce la primirea Duhului Sfânt. Cealaltă este simplu credincioasă propriilor crezuri religioase ale cuiva-indiferent dacă Domnul i-a iertat păcatele sau nu.

Acelor care sunt credincioși propriilor lor crezuri, evanghelia frumoasă rămâne împovărătoare. La fel ca fecioarele nechibzuite care au ieșit să cumpere undelemn când a venit mirele, cei care se mută de la o casă de slujire la alta, în speranța primirii Duhului Sfânt, nu se înșală decât pe ei înșiși. Astfel de oameni sunt ignoranți la faptul că ei trebuie să aibă credință în evanghelia frumoasă, în inimile lor, înainte de Ziua Judecății. Ei doresc să primească Duhul Sfânt, impresionându-L pe Dumnezeu cu zelul lor. Ne vom uita la mărturisirea unui diacon care a făcut eforturi mari pentru a primi Duhul Sfânt. Această mărturisire îți va fi de ajutor.

„Am făcut toul pentru a primi Duhul Sfânt. Am crezut că, dacă mă devotez fervent familiei mele, am putut primi Duhul Sfânt și astfel m-am mutat de la o casă de rugăcuine la alta. Oamenii de la una dintre aceste case de rugăciune cântau la pian și tobe electrice ca parte din serviciu. Pastorul care conducea întâlnirea i-a chemat unul câte unul pe cei care doreau să primească Duhul Sfânt și în timp ce plesnea fruntea persoanei, începea să vorbească în limbi. Fugea prin jur cu un microfon și striga: „Primiți foc, foc, foc” și își punea mâna pe capurile oamenilor, făcându-i pe unii să aibă izbucniri și leșinuri. Mă îndoiam dacă această practică era despre primirea Duhului Sfânt, dar deja depindeam de aceste întâlniri. În ciuda acestui lucru, nu am reușit niciodată să primesc Duhul Sfânt.

După această experiență, m-am urcat pe munți și am încercat să plâng și să mă rog toată noaptea în timp ce mă țineam de un pin. Am încercat chiar să mă rog într-o peșteră, dar nici aceasta nu a mers. După aceasta, am încercat să mă rog toată noaptea, timp de 40 de zile, dar niciodată nu am reușit să primesc Duhul Sfânt. Apoi, într-o zi am fost invitat la un seminar despre Duhul Sfânt. Seminarul a fost ținut o dată pe săptămână și a durat timp de șapte săptămâni.

Seminarul a fost despre dragostea lui Dumnezeu, Crucea, învierea lui Isus, întinderea mâinilor, roada Duhului și creșterea spirituală. Pe atunci, când programul seminarului era aproape gata, predicatorul din seminar și-a pus mâinile pe capul meu și s-a rugat pentru Duhul Sfânt și am făcut așa cum mi-a spus. M-am relaxat și mi-am pus palmele cu fața spre cer și-am strigat: „la-la-la-la”, din nou și din nou. Dintr-o dată, în timp ce strigam: „la-la-la-la-la”, am început să vorbesc fluent într-o limbă străină. Mulți oameni m-au felicitat că am primit Duhul Sfânt. Dar când am fost singur acasă, mi-a fost frică. Așa că, am început să lucrez ca lucrător voluntar pentru seminar. Am crezut că voi fi voluntar pentru cât de multă muncă posibilă, astfel am călătorit prin țară, pentru a-mi oferi serviciile. Și când mi-am întins mâinile pe unii pacienți, boala lor părea să fie vindecată, chiar dacă au recăzut curând după aceea. Apoi, aveam viziuni înaintea ochilor mei și am aflat puteam profeți. În mod surprinzător, profețiile mele au devenit întotdeauna adevărate. De atunci încolo, am fost invitat în tot felul de locuri și tratat ca o celebritate. Dar tot mi-a fost frică. Apoi, într-o zi, am auzit o voce spunând: „Nu hoinări așa din loc în loc, în loc să mergi și să-ți ajuți familia să primească mântuirea.” Totuși, nu am știut ce este mântuirea. Știam doar ce-mi spuseseră alții-că dacă nu folosesc acest dar al Duhului Sfânt, El îl va lua de la mine. Pe de altă parte, mi-a fost frică să-mi folosesc abilitățile și totuși nu puteam să mă opresc să fac astfel.

Într-o zi, am auizt că o spiritistă dorea să creadă în Isus și astfel am vizitat-o cu prietenii mei. Noi nu am informat-o dinainte că o vom vizita. Dar spiritista ne aștepta deja dincolo de poartă și a spus: „Am știut că o să veniți.” Apoi, dintr-o dată a început să arunce cu apă în noi și a spus: „ Nu este nici o diferența dintre spiritismul de est și cel de vest!”. Ea ne-a numit „spiritiștii lui Isus”, a arătat cu degetul înspre noi și a spus: „Acestui om îi este frică, dar acestuia nu.” Ceea ce a spus spiritista mi-a venit ca o lovitură în cap. Am început să mă gândesc că tot ce făcusem nu era diferit de ceea ce făcea spiritista. Nimic din ce am făcut vreodată nu a adus Duhul Sfânt la mine, deoarece încă aveam păcat în inimă.”

Din această mărturisire am învățat că primirea Duhului Sfânt este dincolo de abilitățile mele. Deoarece o astfel de credință nu e bazată pe evanghelia lui Dumnezeu, cei care trăiesc acest fel de viață religioasă nu au untdelemnîn candela lor.

Candela din Biblie se referă la biserică, iar untdelemnul se referă la Duhul Sfânt. Biblia implică ca, cei care frecventează biserica, indiferent că este biserica lui Dumnezeu sau nu, fără să primească Duhul Sfânt, sunt nebuni. Cei nebuni își ard emoțiile și corpurile, zi de zi. Cei nebuni își ard sentimentele, împreună cu corpurile lor zeloase, înaintea lui Dumnezeu. Dacă am spune că emoțiile noastre au 20 cm și ia o zi să arzi 1 cm, atunci ar lua doar 20 de zile pentru a consuma în foc toate emoțiile noastre. Emoțiile din spatele credinței lor câștigă o putere nouă prin rugăciunile de dimineața devreme, de o noapte întreagă, rugăciuni de post și întâniri de reînviere, dar emoțiile lor ard și toată viața lor. Ei depind de acest proces nesfârșit de ardere a emoțiilor lor.

Emoțiile lor sunt arse în numele lui Isus. Ei frecventează biserica și-și ard emoțiile, dar inimile lor sunt încă confuze și caută altceva. Motivul pentru aceasta e că, credința lor vine din experiențe corporale; de aceea, ei au o nevoie constantă de a consolida aceste sentimente, astfel că flacăra să nu moară. Totuși, ei nu pot primi Duhul Sfânt cu acest fel de credință. Arzându-și emoțiile nu-i va conduce să primească Dhul Sfânt.

Noi toți ar trebui să pregătim credința potrivită de a primi Duhul Sfânt în prezența deplină a lui Dumnezeu. Atunci și doar atunci va merita să primești Duhul Sfânt. Cum câștigăm credința care ne face să merităm a primi Duhului Sfânt?. Adevărul este în evanghelia frumoasă care a fost realizată prin botezul lui Isus în Iordan și prin vărsarea sângelui Său pe Cruce.

Dumnezeu se referă la noi ca „sămânță de nelegiuiți” (Isaia 1:4). Trebuie să recunoaștem aceasta. Oamenii se nasc de la origine cu 12 feluri de păcate (Marcu 7:21-23). Ființele umane nu pot decât să păcătuiască din ziua când s-au născut până în ziua când mor.

În Ioan 1:6-7 este scris: „A venit un om trimes de Dumnezeu: numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentruca toți să creadă prin el.”. Ioan Botezătorul L-a botezat pe Isus și și-a trecut toate păcatele lumii asupra Sa, spunând: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!” (Ioan 1:29). Noi am fost mântuiți de toate păcatele mulțumită botezului lui Ioan asupra lui Isus Hristos. Dacă Ioan nu L-ar fi botezat pe Isus și nu ar fi proclamat că este Mielul lui Dumnezeucare a luat păcatele lumii, nu am fi putut ști că Isus ne-a luat toate păcatele cu El la Cruce. Nici nu am fi cunoscut calea de a primi Duhul Sfânt. Dar, mulțumită mărturisirii lui Ioan, am ajuns să înțelegem că Isus ne-a luat toate păcatele și am putut primi Duhul Sfânt.

Cu această credință, am devenit miresele care sunt pregătite complet de a-L primi pe Isus, mirele. Noi suntem fecioarele care cred în Isus și suntem pregătiți în întergime de a primi Duhul Sfânt.

Crezi în evanghelia apei și a Duhului, cu toată inima ta?. Crezi că Isus Hristos ți-a luat toate păcateel cu botezul Său de la Ioan?. Biblia spune: „Astfel, credința vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvîntul lui Hristos.” (Romani 10:17). Noi trebuie să credem că Isus a fost botezat de Ioan și a murit pe Cruce pentru a primi Duhul Sfânt. Trebuie să realizăm că primirea Duhului Sfânt poate veni doar prin credința că Isus a venit pe pământ ca o ființă umană și a fost botezat de Ioan, că El a murit pe Cruce și a fost înviat.

Chiar și azi, sunt două grupuri de credincioși, la fel cum cele zece fecioare din povestea de mai sus erau de două feluri. De ce parte ești?. Trebuie să primești Duhul Sfânt, crezând în apă și Duh. Frecventezi biserica, dar încă mai aștepți Duhul Sfânt că vină la tine?. Trebuie să cunoști calea adevărată în care să primești Duhul Sfânt.

Cu ce crezuri putem primi Duhul Sfânt?. Poți primi Duhul Sfânt prin entuziasmul ecstatic al spiritismului?. Poți primi Duhul Sfânt într-o stare de comă?. Poți primi Duhul Sfânt, crezând în religii fanatice?. Trebuie să te rogi lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor, în mod consistent?. Biblia spune că atunci când Isus fusese botezat și a venit din apă, Duhul lui Dumnezeu a coborât ca un porumbel. El a fost botezat pentru a purta păcatele noastre și să ne spună că va fi crucificat pentru a plăti plata tuturor încălcărilor noastre.

Isus a fost botezat de Ioan pentru a purta păcatul lumii și a mers la Cruce ca noi să putem fi mântuiți și să primi Duhul Sfânt. Acesta este adevărul. Isus a fost botezat de Ioan, judecat pentru toate păcatele noastre pe Cruce și înviat. Trebuie să credem în botezul lui Isus de la Ioan de pe Cruce, pentru a primi iertarea păcatelor noastre. Putem vedea din botezul lui Isus (Matei 3:13-15), că Duhul Sfânt vine pașnic ca un porumbel asupra acelor dintre noi care suntem curățiți, crezând în botezul Său.

Pentru a primi Duhul Sfânt, este esențial să crezi în botezul lui Isus și în sângele Său de pe Cruce. Duhul Sfânt vine asupra unei persoane pașnic ca un porumbel, când crede în iertarea păcatului. Acei care au primit deja Duhul Sfânt ar trebui să știe că aceasta a fost făcută posibil, datorită iertării păcatului, prin credință. Duhul Sfânt coboară asupra acelor care cred cu inimia lor, în iertarea păcatului.

Isus Hristos a venit prin pâinea și vinul vieții veșnice (Matei 26:26-28, Ioan 6:53-56). Când Isus a ieșit din apă, după botezul Său, a fost un glas din ceruri, spunând: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea” (Matei 3:17).

Este ușor să crezi în Dumnezeu ca Trinitate. Dumnezeu este Tatăl lui Isus,iar Isus este Fiul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este și El Dumnezeu. Trinitatea este Un Dumnezeu pentru noi.

Trebuie să știi că niciodată nu vei primi Duhul Sfânt, crezând doar în Cruce, sau încercând să te sfințești singur, prin fapte neprihănite. Poți primi Duhul Sfânt doar când crezi că Ioan L-a botezat pe Isus pentru a pune toate păcatele noastre asupra Sa și că a fost crucificat pentru a ispăși toate păcatele noastre. Cât de simplu și clar este adevărul. Nu este dificil să primești iertarea păcatului și Duhul Sfânt.

Dumnezeu ne-a vorbit în termeni simpli. Coeficientul de inteligență al unui om obișnuit este în jur de 110 și 120. Evanghelia Sa este destul de ușor de înțeles pentru oamenii obișnuiți. Chiar și pentru copiii de vârsta de 4 sau 5 ani, evanghelia frumoasă nu este niciodată dificil de înțeles pentru ei. Dar dacă Dumnezeu ne-ar vorbi despre locuirea Duhului Sfânt, într-un mod mai sofisticat, L-am fi înțeles vreodată?. Dumnezeu ne-a iertat toate păcatele în mod drept și ne-a dat Duhul Sfânt în dar, acelor care au crezut în el.

Dumnezeu ne spune că nu putem primi Duhul Sfânt prin întinderea mâinilor sau rugăciuni de pocăință. Duhul Sfânt nu vine pe baza postului sau devotamentului, sau chiar rugându-ne toată noaptea în munți. Ce fel de credință rezultă în receptarea în noi a Duhului Sfânt?. Este credința în faptul că Isus a venit în această lume, a fost botezat pentru a ne lua toate păcatele, a murit pe Cruce și a fost înviat.Trebuie cu adevărat să credem în aceasta?

De ce trebuie să primim iertarea păcatelor și astfel să primim Duhul Sfânt?. Pentru a fi cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu avem nevoie de Duhul Său. De acee,a pentru a primi Duhul Sfânt, avem nevoie să credem în Isus ca Mântuitor al nostru, în botezul și sângele Său și în final, trebuie să fim iertați de păcatele noastre.

De ce Dumnezeu oferă Duhul Sfânt doar acelor ale căror păcate au fost iertate?. Motivul este pentru a-i marca, ca și popor al Său. Pentru a-i pecetlui pe acei care cred în Isus, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, El le dă Duhul Sfânt în garanție.

Atât de mulți oameni mențin felurile greșite de credință. Este atât de ușor să crezi în botezul lui Isus și să primești Duhul Sfânt. Este atât de ușor pentru acei dintre noi care au primit deja Duhul Sfânt, dar este imposibil pentru acei care nu primit iertarea păcatelor. Ei nu cunosc adevărul și în schimb caută alte căi de a primi Duhul Sfânt, cum ar fi să se scufunde în comă religioasă, prin acțiuni fanatice. Sunt atât ignoranți, încât devin confuzi de semințele pe care Satan le-a sădit și cad sub influența religiilor superstițioase.

Duhul Sfânt locuiește în acei care cred în botezul lui Isus și sângele Său de pe Cruce și au primit iertarea păcatului. Doar cei care cred în măntuirea lui Dumnezeu, pot mărturisi „nu am nici un păcat”. Dacă o persoană nu crede în evanghelia apei și a Duhului, nu poate spune că nu are nici un păcat. La fel, Dumnezeu a oferit Duhul Sfânt ca o promisiune pentru copiii Săi care cred în botezul și sângele lui Isus de pe Cruce și au primit iertarea păcatului.

Cine a mărturisit că botezul și sângele lui Isus de pe Cruce ne-a luat toate păcatele?. Isus, ucenicii Săi și Duhul Sfânt au mărturisit astfel. Cine a planificat să-i mântuiască oamenii pe toți oamenii de păcatele lor?. Tatăl cel Sfânt. Cine a dus acest plan?. Isus Hristos. Cine a garantat în final că acest plan a fost dus?. Duhul Sfânt.

Dumnezeu a dorit să ne facă poporul Său și de aceea a hotărât să ne mântuiască de toate păcatele, prin botezul și sângele lui Isus. De aceea, Trinitatea Divină ne garantează mântuirea de bază și ne aprobă iertarea păcatelor.

În Matei 3:17, este scris: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care-Mi găsesc plăcerea”. Acei care au Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, sunt poporul lui Dumnezeu. Ei sunt copiii Săi. „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care-Mi găsesc plăcerea”. Isus este Dumnezeu în original. Dumnezeu Tatăl ne spune: „Dacă doriți să primiți iertarea păcatelor voastre, credeți că păcatele întregii omeniri au fost luate de Isus pentru totdeauna, Singurul Meu Fiu, primiți Duhul Sfânt și deveniți copiii Mei.” Cei care cred în aceasta vor primi iertarea, vor primi iertarea pentru păcatele lor și vor deveni fii și fiice ale lui Dumnezeu. El le dă darul Duhului Sfânt pentru a-i pecetlui ca și copii ai Săi. Noi primi iertarea păcatelor noastre doar când credem în botezul lui Isus, împreună cu sângele.

Când oamenii nu-și evacuează inimile și nu cred în evanghelia iertării, au tendința să creadă că păcatul original a plecat deja, dar că totuși ei ar trebui să se roage neîncetat rugăciuni de pocăință, pentru a aduce iertarea păcatelor lor actuale. Dacă ei cad victime gândurilor de acest fel, Biblia devine de neînțeles și confuză. De aceea, ajung să aibă diferite crezuri, decât cele ale ucenicilor Săi.

Unii spun că Duhul Sfânt vine la ei „prin rugăciuni.” Dar aceasta nu este strict adevărat din punctul de vedere biblic. Poate suna plauzibil, dar Biblia spune că atunci când Isus a ieșit din apă, după ce a fost botezat de Ioan, Duhul Sfânt a coborât asupra Sa ca un porumbel. Ceea ce dovedește aceasta este că, dacă dorim să primim Duhul Sfânt, avem nevoie doar să credem că Isus a venit în această lume, a fost botezat de Ioan, pentru a lua toate păcatele lumii, a fost judecat pe Cruce pentru ele și a fost înviat pentru a deveni Mântuitorul nostru.

Ce ne spune Dumnezeu când credem în acest adevăr și primim Duhul Sfânt?. El spune: „ești fiul Meu. Acesta este fiul meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” Dumnezeu va spune același lucru acelor care ajung să creadă în Isus și să fie iertați în viitor de păcatele lor. Acest adevăr este promisiunea lui Dumnezeu de a ne face copiii Săi.

Dar oamenii încă mai cred că sunt alte căi de a primi Duhul Sfânt. Crezi că Duhul Sfânt va veni asupra ta prin strigătele și eforturile tale pământești?. Lucrările lui Dumnezeu sunt dictate doar de voia Sa și dă Duhul Sfânt doar acelor care primesc iertarea păcatelor lor. Ei spun: „Mi-am botezat Fiul ca El să-ți ia toate păcatele și L-a crucificat pentru a fi judecat pentru ele. L-am desemnat pe Fiul Meu ca Mântuitor al tău. Dacă accepți iertarea păcatului pe care a realizat-o Fiul Meu, îți vio trimite Duhul Sfânt.”

Tatăl nostru face așa cum dorește. Chiar dacă un om rămâne pe genunchi toată noaptea și-l strigă, până când plămânii Săi sunt gata să explodeze, Dumnezeu nu-i va trimite Duhul Sfânt în mod necesar. El îl va certa doar, spunând: „Nu ai acceptat încă cunoașterea adevărată și continui să te agăți de credințe greșite. Duhul Sfânt va fi ținut de la tine atâta timp cât refuzi adevărata credință.”

În această lume, deciziile ființelor umane se pot schimba, potrivit circumstanțelor, dar legea pe care Dumnezeu a stabilit-o pentru iertarea păcatelor și oferirea Duhului Sfânt, rămâne permanentă. Dacă cazi sub vraja credințelor greșite, este dificil să găsești din nou calea cea dreaptă. Biblia spune că Isus este piatră de poticnire acelor care sunt neascultători (1 Petru 2:8).

Oamenii care cred în Isus și totuși nu știu de ce a fost botezat, vor cădea cu siguranță în Iad. De aceea, mai întâi când crezi în Isus, ar trebui să știi despre botezul lui Isus și sângele Său, din care este compusă evanghelia iertării păcatelor. Și dacă primești iertarea păcatului, ar trebui să primești și Duhul Sfânt.

Să ne gândim la viața de pe pământ a lui Isus. Isus a devenit un om și a luat tot păcatul acestei lumi cu botezul Său. El a murit de asemenea și a fost judecat pentru păcatele noastre, pentru ca să ne mântuiască din focurile Iadului. Acei care cred în El, primesc Duhul Sfânt în dar.

De aceea, toți trebuie să urmăm calea adevărată, pentru a primi Duhul Sfânt. De ce e nevoie, e să gândim potrivit cuvintelor adevărului. Când facem aceasta, Isus ne va ține și ne va binecuvânta. Cei care sunt goi în inimile lor și cred în cuvintele Sale, pot trăi în adevăr, primind iertarea păcatului, pot să-i conducă pe alții pe drumul cel drept, cu ajutorul Duhului Sfânt.

Crede în răsumpărarea realizată de botezul și sângele lui Isus. Doar atunci putem să-L urmăm cu credință și să primim binecuvântarea iertării păcatului, a vieții veșnice și a locuirii Duhului Sfânt. Isus este Domnul iertării, care a luat toate păcatele lumii prin botezul și moartea Sa de pe Cruce. Isus ne-a curățit toate păcatele și L-a dat pe Duhul Sfânt acelor care au crezut în evanghelia adevărului. Tu poți primi Duhul Sfânt, adoptând credința adevărată.

Înapoi

 


Versiunea de tipărire   |   Trimite prin email această pagină de site unui prieten

 
Bible studies
    Predici
    Declarație de credință
    Ce este evanghelia?
    Termeni biblici
    ÎFP despre Credința creștină

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.