Cărți creștine gratuite pentru studii biblice despre mântuire, Duhul Sfânt,
Cortul și Apocalipsa lui Ioan

Acasă  |  Harta site-ului  |  Contact  |  Ajutor    
Studii biblice Cărți creștine gratuite cărți electronice creștine gratuite Despre noi
 Predici asupra unor subiecte importante, de către PaulC. Jong

 

Poate cineva cumpăra Duhul Sfânt prin propriul efort?


< Faptele Apostolilor 8:14-24 >

„Apostolii, cari erau în Ierusalim, cînd au auzit că Samaria a primit Cuvîntul lui Dumnezeu, au trimes la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la Samariteni, și s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfînt. Căci nu Se pogorîse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în Numele Domnului Isus. Atunci Petru și Ioan au pus mînile peste ei, și aceia au primit Duhul Sfînt. Cînd a văzut Simon că Duhul Sfînt era dat prin punerea mînilor apostolilor, le-a dat bani, și a zis: Dați-mi și mie puterea aceasta, pentruca peste oricine-mi voi pune mînile, să primească Duhul Sfînt. Dar Petru i-a zis: Banii tăi să piară împreună cu tine, pentrucă ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani! Tu n-ai nici parte, nici sorț în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te dar de această răutate a ta, și roagă-te Domnului să ți se ierte gîndul acesta al inimii tale, dacă este cu putință; căci văd că ești plin de fiere amară, și în lanțurile fărădelegii. Simon a răspuns: Rugați-vă voi Domnului pentru mine, ca să nu mi se întîmple nimic din ce ați zis.”

 

Poate să primească o
persoană Duhul Sfânt prin
întinderea mâinilor?
Nu. El trebuie să creadă evanghelia
apei și a Duhului.

 

Bazat pe pasajul principal, doresc să vă dau un mesaj dac㠄cineva poate primi locuirea Duhului Sfânt prin propriul său efort.” În timpul bisericii primaer, ucenicii au primit putere de la Dumnezeu și au fost trimiși de El în multe locuri. Sunt mai multe evenimente supranaturale în Faptele Apostolilor, unul din ele fiind coborârea Duhului Sfânt asupra credincioșilor, când apostolii și-au întins mâinile asupra capurilor lor. Biblia spune: „Când apostolii și-au întins mâinile asupra celor care nu primiseră Duhul Sfânt, deși au crezut în Isus, au primit Duhul Sfânt”.

Atunci, cum au primit ei Duhul Sfânt prin întinderea mâinilor?. Pe atunci, cuvintele lui Dumnezeu erau încă scrise, iar lucrarea nu era încă completată, astfel Dumnezeu a dat apostolilor puteri speciale pentru a face misiunea Sa. El a fost cu apostolii și au făcut multe miracole și minuni prin ei. A fost un timp special, când Dumnezeu a făcut minuni și miracole care puteau fi văzute cu ochiul uman pentru a face oamenii să creadă că Isus Hristos, pentru a dovedi că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul. A fost o necesitate pentru Dumnezeu, împreună cu apostolii, să arate cu putere lucrarea Duhului Sfânt, pentru a dovedi că Isus Hristos este Dumnezeu și că este Fuil lui Dumnezeu, Mântuitorul. Dacă Duhul Sfânt n-ar fi lucrat prin minuni și miracole, în timpul bisericii primare, nici unul nu ar fi crezut că Isus este Mântuitorul.

Totuși, nu este necesar ca azi noi să primim Duhul Sfânt, prin minuni și miracole vizibile, deoarece Bibila a fost completată. În schimb, acum locuirea Duhului Sfânt se adihnește în credință. Cu alte cuvinte, crezând evanghelia adevărului. Dumnezeu oferă locuirea Duhului Sfânt celor care au credința în evanghelia adevărului, în fața lui Dumnezeu. Locuirea Duhului Sfânt se întâmplă doar acelor care cred în cuvintele lui Dumnezeu, așa cum a fost împlinit în venirea lui Isuspe această lume și prin botezul și sângele Său.

În ziua de azi, mulți pastori predică credincioșilor că fenomenele vizibile ale miracolelor, sunt semnele locuirii Duhului Sfânt. Și îi conduc pe credincioși să primească Duhul Sfânt în același fel. Îi duc în eroare pe oameni, dându-le învățături false, cum ar fi că vorbirea în limbi este un semn al venirii Duhului Sfânt. Acești pastori se consideră a fi apostoli care performă minuni și miracole mari, atrag atenția fanaticilor religioși care vor să-L experimenteze pe Dumnezeu, prin emoțiile lor.

Acest fanatism s-a răspândit la creștini în toată lumea, și mulți dintre ei urmează credințele și primesc duhuri rele prin căi supranaturale. Chiar acum, oamenii care au fost influențați de fanatism religios, cred că îi pot face pe alții să primească Duhul Sfânt prin întinderea mâinilor.

Totuși, la fel de amăgit ca Simon, ei sunt ca vrăjitorul care apare pe pagina principală. Ei sunt intoxicați cu lăcomie corporală și auto-satisfacere, dar toate faptele lor cauzează doar confuzie printre oameni. Acest fel de învățătură falsă deviază de la calea adevărată de a primi locuirea Duhului Sfânt înaintea lui Dumnezeu.

Chiar și azi, mulți profeți falși fac lucrarea Satanei prin practicile lor religioase greșite, pretinzând că fac lucrarea Duhului Sfânt. Creștinii adevărați trebuie se țină de să cuvântul lui Dumnezeu, cunoașterea căreia este singura cale de a primi locuirea Duhului Sfânt. Așa-numiții penticiostali, care pun accent pe experiențele fizice ale Duhului Sfânt, ar trebui să-și lase credințele absurde, să se întoarcă la cuvintele lui Dumnezeu și dă creadă în adevărul, care îi va conduce cu siguranță la locuirea Duhului Sfânt.

Simon a fost în acea vreme un vrăjitor faimos în Samaria. După ce i-a văzut pe ucenicii lui Isus că-i face pe oameni să primească Duhul Sfânt, el a căutat să cumpere DuhuL Sfânt, dar acest fel de credință nu este credința adevărată de primire a Duhului.

Simon a incercat sa cumpere Duhul Sfant cu bani, doar din dorinta egoista pentru puterea sa. Di acest momtiv, el a fost certat de multe ori de Pentru, slujitorul Domnului. Chiar daca se spune ca Simon credea in Isus, el nu a fost un om care primise Duhul Sfant prin stergerea pacatelor. Cu alte cuvinte, el a crezut ca poate primi locuirea Duhului Sfant, danadu-I lui Dumnezeu lucruri lumesti.

Deși înfățișarea sa exterioară sugera că este un credincios în Isus, gândurile sale interioare nu erau legate de adevăratele cuvinte ale lui Isus. În schimb, era plin de lăcomie fizică. Petru, care cunoștea gândurile lui Simon, l-a respins pentru că a încercat să cumpere Duhul Sfânt, care era darul lui Dumnezeu, cu bani simpli. I-a spus lui Simon că va pieri cu banii săi.

În ziua de azi, profeții falși posedați de spirite rele, caută să ducă în eroare oamenii, făcându-i să creadă că toate miracolele și minunile sunt lucrările Duhului Sfânt. Vedem adesea oameni care admiră acest fel de putere și se roagă ardent pentru a primi Duhul Sfânt. Totuși, trebuie de ținut minte că nimeni n-ar putea primi locuirea Duhului Sfânt prin rugăciuni oferite de lăcomia sa lumească.

Sunt cumva oameni carismatici și în jurul vostru?. Ar trebui fiți atenți la astfel de oameni. Ei se apropie de alții cu o credință fanatică. Spun că pot scoate demonii și chiar să-i facă pe oameni să primească Duhul Sfânt prin întinderea mâinilor Totuși, nu au puterea Duhului Sfânt, ci a spiritelor rele. Cei care afirmă că au primit Duhul Sfânt prin întinderea mâinilor, se duc în eroare atât pe ei cât și pe alții de a primi doar duhuri rele.

Adevărata locuire a Duhului Sfânt nu vine asupra celor care cred în cuvintele apei și a Duhului (1 Ioan 5:3-7). Chiar dacă evanghelia apei și a Duhului este clar scrisă în Biblie, deoarece mulți oameni au păcat în inimile lor, ei încearcă să ajungă la Dumnezeu prin puteri și experiențe supranaturale cum ar fi transa, vorbirea în limbi, clar-vedenia și scoaterea demonilor. De aceea profeții falși pot înșela atât de mulți oameni, crezând în creștinism superstițios venit de la Diavol.

Petru l-a respins pe Simon, zicând: „Banii tăi să piară împreună cu tine, pentrucă ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani! Tu n-ai nici parte, nici sorț în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. căci văd că ești plin de fiere amară, și în lanțurile fărădelegii.” Ar trebui să oftezi cu amărăciune la faptul că sunt mulți astfel de păstori în aceste zile. Cei mai mulți dintre ei sunt oameni carismatici. Ei cer bani de la turma lor. Ar trebui să ținem la distanță o astfel de credință și să primim locuirea Duhului Sfânt, crezând în evanghelia adevărată a apei și a Duhului (Matei 3:15, 1 Petru 3:21, Ioan 1:29, Ioan 19:21-23).Oamenii carismatici lucrează prin întinderea mâinilor!

Ar trebui să ținem la distanță o astfel de credință. În ziua de azi, unii oameni au credința absurdă că pot primi Duhul Sfânt dacă primesc întinderea mâinilor de la cei care au obținut putere. Ei cred că, din moment ce Scripturile spun că mulți oameni au primit Duhul Sfânt când au experimentat întinderea mâinilor de la apostoli, că și ei au putut face astfel. Și unii prefăcuți au credința absurdă că pot da oamenilor locuirea Duhului Sfânt, prin întinderea mâinilor. Ar trebui să fim conștienți de acest fel de oameni.

Totuși, ar trebui să ținem în minte că, credința este cu mult diferită de cea a apostolilor, în timpul bisericii primare. În ziua de azi, cea mai serioasă provocare la credințele unor creștini, este că ei nu au credință în evanghelia adevărată a apei și a Duhului. Ei spun că cred în Dumnezeu, darn u-L onorează și în schimb se amăgesc pe ei și pe alții. Totuși, un păcătos nu poate nici să primească locuirea Duhului Sfânt, nici să-I facă pe alții să creadă. Dacă cineva spune că un Duh a venit asupra unui păcătos, acest Duh nu a fost cu adevărat Duhul Sfânt; în schimb era duhul lui Satan, doar pretinzând să fie un Duh adevărat.

Apostolii în timpul bisericii primare au fost oameni care au L-au cunoscut și au crezut că Isus Hristos și au crezut că Isus Hristos este Mântuitorul, care a luat toate păcatele omenirii prin botezul Său prin Ioan și moartea Sa la Cruce. Ei au putut să primească Duhul Sfânt deoarece au crezut în adevărul botezului lui Isus și sângele Său de pe Cruce. De asemenea au predicat altora evanghelia apei și a Duhului, astfel ajutându-i să primească locuirea Duhului Sfânt.

Dar în ziua de azi mulți creștini au credințele greșit fanatice. Este cu adevărat posibil în zoua de azi ca un păcătos să primească Duhul Sfânt prin întinderea mâinilor, de la un alt pastor păcătos?. Aceasta este absolut lipsit de sens. Sunt oameni care spun că, chiar dacă au păcat în inimile lor, ei au primit locuirea Duhului Sfânt. Chiar dacă cineva arată ca un bun păstor în ochii aderenților săi, el nu poate face pe nimeni să primească locuirea Duhului Sfânt, dacă este păcat în inima sa.

Totuși, mulți oameni au acest fel de credință greșită. Acesta este motivul pentru care atât de mulți profeți falși pot duce oamenii în iad. Ar trebui să cunoști faptul că, cei care învață acest fel de credință sunt profeți falși. Sunt oameni care au fost deja capturați de demoni.

Dacă o persoană are ăîcat în inima sa, opate locui Duhul Sfânt în el?. Răspunsul este nu. Atunci, este posibil ca o persoană care are păcat în inima sa, să-i facă pe alții să primească locuirea Duhului Sfânt?. Din nou, răspunsul este nu. Atunci, ce-i face pe oamenii carismatici din ziua de azi să performe miracole și minuni în creștinism, în timp ce ei încă au păcat în inimile lor? Duhurile rele fac așa. Duhul Sfânt nu poate locui niciodată într-un păcătos. El locuiește doar în cei cu credința în evanghelia apei și a Duhului. Ești sigur că duhul care a venit asupra ta, este Duhul Sfânt?.

În Ioan 3:5, Isus spune: „Isus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun, că, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu.” Astfel, locuirea Duhului Sfânt poate fi obținut doar crezând în evanghelia apei și a Duhuliu. Greșala pe care mulți creștini o fac în zoua de azi, este să creadă că cineva poate primi locuirea Duhului Sfânt, primind întinderea mâinilor dela păstorii păcătoși. Aceasta e o greșală crucială. În ziua de azi, mulți creștini și pastori au credința și convinferea că locuirea Duhului Sfânt vine asupra lor prin întinderea mâinilor.Relația dintre ștergerea adevărată a păcatelor și întinderea mâinilor

„Întinderea mâinilor” este calea prin care cineva poate să-și treacă ceva din interiorul său, asupra unui obiect. Gândiți-vă la aceasta în felul următor: Dacă vorbesc într-un microfon, sunetul călătorește prin cabluri, în amplificator și apoi iese prin difuzor pentru ca toată lumea să audă. La fel, în Vechiul Testament, când un păcătos își întindea mâinile peste capul jertfei de păcat, păcatele sale treceau asupra jertfei de păcat, păcatele sale treceau asupra jertfei de păcat și astfel era iertat de păcat. La fel, puterea lui Dumnezeu trecea asupra oamenilor când slujitorii Săi își întindeau mâinile asupra lor. În acest fel, întinderea mâinilor a luat înțelesul lui „a trece, a transfera.”

Oamenii carismatici nu-i fac pe oameni să aibă locuirea Duhului Sfânt prin întinderea mâinilor, în schimb ei îi fac să primească duhuri rele. Trebuie să vă amintiți că o persoană cu puterea duhurilor rele trece duhurile asupra altora prin întinderea mâinilor. Când o persoană posedată de demoni își întinde mâinile asupra capului altuia, demonul din el trece asupra acelei persoane, deoarece Satan lucrează prin păcătoși. De aceea, fiecare trebuie să creadă în evanghelia apei și a Duhului, dacă doresc să primească locuirea Duhului Sfânt. Satan îi conduce pe cei care sunt în păcat, chiar dacă cred în Isus, dacă nu primesc ștergerea păcatelor.

Dacă cineva primește întinderea mâinilor de la o persoană posedată de demoni, și demonii vor veni asupra sa și va face și el minuni. Trebuie să știm că demonii vin să locuiască în alții, prin întinderea mâinilor și că locuirea Duhului Sfânt este posibilă doar prin credința în evanghelia apei și a Duhuli.

Întinderea mâinilor este o metodă stabilită de Dumnezeu de trecere a ceva asupra altceva. Dar Satan îi face pe mulți să primească duhuri rele prin întinderea mâinilor. Faptul că în ziua de azi sunt mulți oameni care încearcă să cumpere Duhul Sfânt cu bani, este o problemă chiar și mai mare.Cei mai mulți creștini înțeleg greșit adevărul locuirii Duhului Sfânt

Când sunt întrebați cum pot primi locuirea Duhului Sfânt, mulți oameni răspund că este posibil prin rugăciuni de pocăință sau post. Este adevărat. Vine Duhul Sfânt asupra voastră când vă rugațila Dumnezeu rugăciuni speciale?. Nu. Locuirea Duhului Sfânt vine doar asupra celor care cred în evanghelia apei și a Duhului.

Deoarece Dumnezeu este adevărul, El a stabilit legea pentru primirea Duhului Sfânt. Poate Duhul Sfânt să locuiască într-o persoană care are păcat în inima sa?. Răspunsul este de cel mai multe ori definitive nu. Nu se poate primi Duhul Sfânt prin întinderea mâinilor. Chiar dacă cineva frecventează întâlniri de reînviere și se roagă frenetic lui Dumnezeu ca să poată primi puterea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt va rămânea în afara înțelegerii lor. Păcătoșii pot primi locuirea adevărată a Duhului Sfânt în dar, dar doar când primesc ștergerea păcatelor, crezând în evanghelia apei și a Duhului.

Oricine nu cunoaște evanghelia apei și a Duhului, nu poate primi locuirea Duhului Sfânt. În ziua de azi, evanghelia apei și a Duhului se răspândește rapid prin literatură creștină, întâlniri de biserică, internet și chiar cărți electronice, în întreaga lume. De aceea, oricine caută evanghelia adevărată, poate să creadă în ea și să primească locuirea Duhului Sfânt. Dacă încă nu ai primit locuirea Duhului Sfânt, ar trebui să realizezi că pentru a face astfel, trebuie să crezi în evanghelia apei și a Duhului.Un exemplu prim al credinței false!

În ziua de azi, când examinăm simptomele oamenilor care primesc duhuri false, vedem existența actuală a demonilor. „Întâlnirile de reînviere pentru Duhul Sfânt” sunt întâlniri în care oamenii doresc disperat să primească Duhul Sfânt. În aceste întâlniri vedem oameni care bat din palme și se roagă rugăciuni de pocăință în timp ce plâng și postesc. Predicatorul îi instrucționează să se roage fanatic, spunându-le că Duhul Sfânt nu va veni asupra lor până când nu fac astfel. Atunci, oamenii strigă: „Doamne!” și-și încep rugăciunile fanatice.

Pot acești fanatici să primească locuirea Duhului Sfânt în acest mod?. Nu. Ai vedea oameni care zbiară și cad, apoi tremură, în timp ce fac zgomote caudate la astfel de întâlniri. Unii cad și tremură pe jos, în diferite părți și-i vedem cum zbiară și încep să vorbească în limbi. Cineva, pe tot parursul întâlnirii zbiară, dând din cap iar mulțimea este copleșită de emoție. Unii dintre ei încep să aibă izbucniri, tremurând peste tot și vorbind în limbi. Oamenii spun că aceste fenomene sunt evidența că Duhul Sfânt a venit asupra lor. Dar gândiți-vă la ce se întâmplă când un demon își face lucrarea?. Este aceasta lucrarea Duhului Sfânt?. În mod definitiv nu.Satan îi înșală pe mulți creștini

În ziua de azi, mulți creștini duc felul de vieți religioase pe care Satan le dorește. Satan înșală mulți oameni, spunându-le trebuie să primească întinderea mâinilor de la un pastor puternic, pentru a primi Duhul Sfânt. Mulți creștini au tendința să creadă că aceasta este o doctrină formală. De asemenea Satan plantează idea în capurile oamenilor că vor primi Duhul Sfânt, dacă se roagă în mod excesiv. Satan continuă să încerce să dubleze și să tripleze numărul oamenilor care au acest fel de credință.

De aceea, mulți oameni nu cunosc și nici măcar nu încearcă să învețe despre evanghelia apei și a Duhului. Trebuie să ne luptăm să evităm gândurile pe care Satan încearcă să le pună în mințile noastre și să cunoaștem și să cerdem în evanghelia apei și a Duhului. Locuirea Duhului Sfânt vine doar asupra acelor care cred în evanghelia apei și a Duhului. Trebuie să credem în ea.Concepțiile greșite ale creștinilor despre locuirea Duhului Sfânt

Mai înainte de toate, este o înțelegere greșită în credințele multor aderenți la creștinismul charismatic. Ei încearcă să primească Duhul Sfânt, cu păcat în inimile lor. Ei cred în mod greșit că, chiar dacă au păcat în inimă, vor putea primi locuirea Duhului Sfânt. Totuși, o persoană fără nici o credință în evanghelia apei și a Duhului nu poate primi plinătatea Duhului Sfânt.

În al doilea rând, se spune că aroganța oamenilor îi împiedică să primească locuirea Duhului Sfânt. Atunci, înseamnă aceasta că se poate primi Duhul Sfânt dacă nu se comportă arogant? Există o persoană în această lume care nu este cât de puțin arrogant?. O persoană arogantă care nu poate fi iertată de Dumnezeu, este una care își adaugă propriile gânduri la cuvântul lui Dumnezeu. Mulți oameni încearcă să primească locuirea Duhului Sfânt prin propriile lor metode, ignorând evanghelia adevărată a apei și a Duhului. Totuși, locuirea Duhului Sfânt vine doar asupra acelor care cred în evanghelia apei și a Duhului.

În al treilea rand, se spune că locuirea Duhului Sfânt vine când cineva își mărturisește sincer toate păcatele înaintea lui Dumnezeu. Astfel, ei sunt îndemnați să-și mărturisească păcatele când doresc să primească Duhul Sfânt. Dar trebuie să vă amintiți că locuirea Duhului Sfânt nu vine când cineva simplu își mărturisește păcatele. Cei mai mulți creștini din ziua de azi tânjesc pasionant locuirea Duhului Sfânt și plinătatea Sa darn u pot să primească locuirea Duhului Sfânt deoarece încă au păcat în inimile lor. O pesoană cu acest tip de dorință pripită va fi capturată de demoni.

În al patrulea rând, unii spun că locuirea Duhului Sfânt poate fid at când Îl solicităm pe Dumnezeu în mod sincer să ne dea binecuvântarea. Dar nu poate fi obținută prin cerșire. Este doar o gândire greșit înțeleasă.

În al cincilea rând, unii identifică locuirea Duhului Sfânt cu posesiunea unor puteri spirituale. Vorbirile în limbi sunt privite a fi o evidență obișnuită a locuirii Duhului Sfânt. Dar Duhul Sfânt nu locuiește în inima cuiva doar pentru că poate scoate demoni în numele lui Isus sau să vorbească în limbi caudate. Păcatul aparține lui Satan. Poate cineva cu păcat în inimă să spună cu adevărat că a primit locuirea Duhului Sfânt, deoarece are unele puteri caudate? Încă o dată, este o înșelăciune jucată de demoni.

Evanghelia apei și a Duhului pe care ne-a dat-o Isus, este singura evanghelie adevărată care ne poate conduce să primim locuirea Duhului Sfânt. Dacă încă mai credeți că puteți primi Duhul Sfânt și ștergerea păcatelor prin alte metode, sunteți adânc duși în eroare. Sper că vă veți elibera din credințele greșite și în schimb ajungeți să aveți gânduri spirituale și credință autentică.

Nu este nici o exagerare să spunem că în ziua de azi mulți creștii sunt posedați de demoni. Mulți creștini din întreaga lume ajung sub puterea demonilor deoarece doresc să primească locuirea Duhului Sfânt prin întâlniri speciale sau primind întinderea mâinilor. Ei merg la anumiți oameni, cum ar fi șefi ai caselor de rugăciune, diaconi seniori, reînviorători sau pastori despre care se spune că au primit puterea Duhului Sfânt, nimeni nu poate primi vreodată locuirea Duhului Sfânt prin acest fel de credință, indiferent cât de ardent cred în Isus. Cu alte cuvinte, nu este nimeni, cu excepția lui Dumnezeu care poate să facă pe cineva să primească locuirea Duhului Sfânt.

La fel ca Simon, mulți oameni încearcă în ziua de azi să cumpere Duhul Sfânt. Ei încearcă să primească Duhul Sfânt crezând în învățături lumești, nu în evanghelie. Cei mai mulți creștini din întreaga lume sunt împiedicați în acest fel de gândire. Duhul Sfânt vine asupra celor care au calificativele necesare de a-L primi. Singura formulă de a primi Duhul Sfânt este prin credința în evanghelia apei și a Duhului și aceste este singurul răspuns la adevăr (Faptele Apostolilor 2:38).

Primirea Duhului Sfânt prin întinderea mâinilor a fost posibilă pentru puțin timp în timpul bisericii primare. După aceasta, locuirea Duhului Sfânt a venit în același timp, când au ajuns să cunoască și să creadă în evanghelia apei și a Duhului. De aceea, altceva decât lucrarea Duhului Sfânt care se întâmplă prin credința în cuvântul lui Dumnezeu, orice altceva este lucarea demonilor. Dumnezeu spune că demonii sunt slujitorii lui Satan, iar Satan a lucrat în mod ingenios în așa fel că oamenii nu pot să primească ștergerea păcatului, chiar dacă cred în Isus. Satan îi minte pe oameni spunând că le va da Duhul Sfânt dacă cred în Isus și primesc întinderea mâinilor. Satan își lărgește teritoriul în întreaga lume prin acest fel de șmecherie.

Acum ne vom uita la simptomele acelor care sunt posedați de demoni. În primul rând, când examinăm simptomele posesiunii de un demon într-un prezicător sau un medium, vedem că experimentează izbucniri tremurătoare, transe și chiar leșinuri. Apoi, limbile li se încrucișează și ies cuvinte ciudate din gura lor, împotriva voii lor. Ei vorbesc în limbi ciudate.

Atât vrăjitorii, cât și creștinii care au fost posedați de demoni, prin întinderea mâinilor, sunt posesorii uniți ai acestor experiențe. Când un reînviorător charismatic își ia microfonul și strigă: „cu foc, cu foc, cu foc”, congregația se emoționează și-și pierde controlul. Oamenii care doresc să primească întinderea mâinilor de la el, ies în față. Ei experimentează izbucniri tremurătoare necontrolate și vorbesc în limbi. Aceste simptome sunt lucrarea demonilor care pretend că fac lucrarea Duhului Sfânt.

Oamenii care sunt posedați de duhuri rele, care pot fi convocate de medium și vrăjitori din fiecare religie primitivă, arată aceleași simptome ca și creștinii care sunt posedați de demoni, prin întinderea mâinilor. Totuși, oamenii înțeleg greșit aceasta, în ciuda acestei evidențe. Acei creștini sunt cufundați în confuzie adâncă, deoarece ei cred că au primit Duhul Sfânt, când experimentează aceste feluri de simptome.Satan lucrează prin creștini la fel ca un prezicător

Satan îi împuternicește pe oamenii posedați de demoni să se roage rugăciuni de profeție. Ei profețesc, spunând: „vei fi un conducător prețios. Mii de oi se vor uita la tine. Dumnezeu te va educa în viitor și va face un conducător prețios din tine.” Altora le spun cuvinte înșelătoare, cum ar fi: „Vei deveni un slujitor prețios al Domnului. Vei fi un slujitor demn de Dumnezeu”, pentru a încuraja oamenii să-I urmeze și să trăiască ca servitori ai demonilor, în tot timpul vieții lor.

Prezicătorii mai fac și profeții despre viitorul altor oameni. „Ar trebui să ai grijă la apă în viitor.” „Vei face mulți bani.” „Un om nobil va apărea din est și te va ajuta.” Acestea sunt exemplele de lucruri pe care ei le spun. Primul simptom care arată persoane posedate de demoni, este că fac profeții false.

Apoi, vorbesc în limbi, pe care nici ei nu le înțeleg. Ei experimentează tremurături și chiar arată simptome de dereglare a personalității. Dacă întâlnești un medium sau un prezicător, poți afirma că au personalități în sănătoase? Adesea ei vorbesc nepoliticos cu oamenii care sunt mult mai în vârstă decât ei.

Totuși, oamenii care au adevărata locuire a Duhului Sfânt, L-au primit, crezând în adevărul biblic care spune că Isus a curățat toate păcatele lumii, prin botezul și moartea Sa de pe Cruce. Acești oameni îi ajută și pe alții să cunoască și să creadă evanghelia apei și a Duhului și-i ajută să primească ștergerea păcatelor și locuirea Duhului Sfânt. Ei înșiși încearcă să trăiască într-un mod neprihănit, iar personalitățile lor sunt atât de plăcute și sănătoase, pentru a-i conduce pe alții la credința binecuvântată în Dumnezeu și la felul de viață pe care Dumnezeu o dorește. Acum și atunci, Dumnezeu le reproșează pentru a-i ține sfinți când mințile lor au intenția să se întoarcă la lume.

 Cel neprihănit care a primit ștergerea tuturor păcatelor, sunt în mod definitiv diferiți de oamenii ale căror personalitățiau fost distruse de duhuri rele. Adevărata personalitate reînvie dacă cineva primește ștergerea păcatelor și astfel primește locuirea Duhului Sfânt. Pe lângă aceasta, cei neprihăniți sunt adânc îngrijorați despre alții sub împrejurări nefavorabile, despre ce au nevoie cu adevărat, în lucrările lui Dumnezeu, rugându-se pentru ei pentru a fi eliberați și de fapt autosacrificându-se pentru ei pentru a-I ajuta.

Pe de altă parte, vedem că personalitățile oamenilor posedați de demoni au fost teribil distruse. Satan îi controlează și îi apleacă sub voia sa, deoarece ei cred că lucrurile ca, tremurăturile și vorbirea în limbi sunt darurile Duhului Sfânt. Totuși, aceste experiențe în mod definitiv nu sunt darurile Duhului Sfânt.

Sunt atât de mulți pastori care sunt mândri de puterile lor, cum ar fi: profețind în numele lui Dumnezeu, putând să fac multe minuni și să vorbească în limbi. Dar dacă au încă păcat în inimile lor, atunci puterile sunt evidența decisivă la faptul că sunt posedați de demoni. De aceea, ei nu pot să ofere altora locuirea Duhului Sfânt, decât să o dea pe cea a demonilor. De asemenea, deoarece Satan este înșelător, miracolul pe care ei l-au făcut se termină ușor într-o perioadă scurtă de timp.

Este o diferență clară între lucrarea Duhului Sfânt și cea a demonilor. Chiar dacă poate să pară ca și cum la început lucrarea Duhului Sfânt nu oferă nici o experiență particulară sau daruri minunate, pe parcurs ce trece vremea, puterea lui Dumnezeu crește în inimile celor neprihăniți neîncetat, ca răsăritul soarelui dimineața.Creștinii posedați de demoni

 

De ce atât de mulți
oameni ajung să fie posedați de
demoni chiar dacă încearcă să
primească Duhul Sfânt?
Deoarece primesc demoni prin
întinderea mâinilor de la profeți falși.

 

În mod surprinzător, vedem mulți credincioși în Isus ale căror corpuri și suflete au ajuns să se ruineze, deoarece au primit demoni prin întinderea mâinilor, de la profeți falși. Acești oameni nu au nimic de-a face cu Dumnezeu, deoarece credința lor nu se odihnește în cuvintele Bibliei. Ei ocupați își folosesc puterea nuștiind că serviciile lor îi fac pe mulți oameni să fie servitorii lui Satan. De ce lucrează atât de greu executându-și puterileîn creștinism? Deoarece puterile așa-numite ale lor vor dispărea în curând dacă nu le folosesc. De aceea ajung foarte ocupați.

Ei trebuie să se roage în mod continuu și să facă minuni și semne prin numele lui Isus. Oamenii spun: „Am primit darul predicării evangheliei”, ei trebuie să predice evanghelia în mod continuu, deoarece dacă nu, fericirea lor falsă dispare în curând. Dacă acești oameni nu sunt loiali darurilor de vorbire în alte limbi, de vindecare, sau profeție ale demonului, cu alte cuvinte, dacă nu sunt credincioși lucrărilor lui Satan, atunci el poate să-i facă să devină bolnavi pe lungă durată. La fel cum un prezicător sau ca un medium ajunge bolnav pentru mult timp, când neglijează rolul ca slujitor al lui Satan. De aceea, ei trebuie să folosească darurile pe care le-au primit de la Satan în mod ardent ca să nu fie abandonați în mizerie, după ce au și-au folosit puterile.

Cândva am cunoscut pe cineva care era un credincios fervent în Isus și arăta ca și cum poseda multe puteri de la Dumnezeu. El îi încuraja pe oameni să primească deplinătatea Duhului Sfânt și conducea întâlnirile de reînviere în care scotea demoni prin întinderea mâinilor, de asemenea performa minuni, cum ar fi vorbirea în limbi și vindecarea. El a devenit un obiect de invidie și respect prin lucrările sale de minuni. Nenumărate mii de creștini l-au urmat. Totuși, în curând a început să-L nege pe Isus, spunând: „Isus Hristos este un eșec. El nu este Fiul lui Dumnezeu.” El L-a blestemat pe Isus Hristos și chiar a pretins că el era însuși Dumnezeu. În final, el L-a omorât pe Isus Hristos în inima sa și în inimile multor creștini.

Oamenii ca aceștia, resping evanghelia apei și a Duhului, deoarece Satan este ghidul lor. Ei ajung să aibă credința greșită de la început, deoarece au o iluzie că au aceleași puteri ca apostolii, ca să le vadă abilitățile, să-i facă pe oameni să vorbească în alte limbi și să scoată demoni prin întinderea mâinikor. Ei au credința fermă că locuirea Duhului Sfânt a venit asupra lor. Ei îi învață pe oameni despre metodele de primire a Duhului Sfânt, crezând că e posibil să-L primești, prin rugăciuni de pocăință. Totuși, această metodă de primire a Duhului Sfânt nu e bazată pe cuvintele lui Dumnezeu. În ciuda acestui lucru, se spune că, dacă un credincios în Isus vorbește în limbi și face profeții, atunci aceasta e dovada venirii Duhului Sfânt asupra sa. Deoarece mulți oameni nu au înțeles cu adevărat locuirea Duhuli Sfânt, predând și urmând învățăturile profeților falși. Astfel a putut Satan să-i umple pe creștini cu duhurile demonilor și să domnească peste acești oameni. Toate aceste metode sunt capcanele lui Satan.

Numeroși oameni au fost posedați de demoni prin învățăturile profeților falși. Credincioșii obișnuiți duc o viață religioasă plicticoasă, dar oamenii posedați de demoni folosesc puterea duhurilor rele și în aparență duc vieți religioase pasionate. Care sunt abilitățile pe care le afișează? Ei au abilități de a vindeca, de a vorbi în limbi străine și să-i conducă pe alții să fie posedați de demoni, prin întinderea mâinilor. Ar trebui să știm că întinderea mâinilor este o metodă de trecere a ceva, asupra altora și că împărăția demonilor a fost mult lărgită pe această cale.Duhurile rele lucrează prin lăcomia umană!

Satan lucrează în oameni ca Simon din primul pasaj. Acești oameni spun că pot primi Duhul Sfânt prin întinderea mâinilor, indifferent de credința lor în evanghelia apei și a Duhului. În ziua de azi mulți oameni sunt înșelați de Satan și încearcă să primească Duhul Sfânt prin rugăciuni de pocăință, post, autosacrificiu, ei sunt posedați de demoni și duc o viață blestemată.

[2] Creștinismul de vest a început să se spulbere în fața prosperității materiale și a consumării în masă, spre sfârșitul secolului 20. În acleși timp, ca rezultat la aceasta, mulți creștini, care căutau o cale de a umbla mai aproape cu Isus, au fost nesatisfăcuți cu uscăciunea bisericilor lor de dinainte. Alții au fost mâhniți de lipsa, sau de pasul încet al creșterii spirituale și totuși, unii au fost frustrați de incapacitatea de a le traduce credința, într-o dragsote personală a lui Isus.

Mișcarea așa-numită Penticostal-Carismatică s-a ridicat sub aceste împrejurări. Cei care s-au încurajat în această mișcare, caută experiențe și practici entuziasmante, cum ar fi vorbirea în limbi, profeția, facerea de miracole și minuni, admirând primele evenimente penticostale. În entuziasmul lor, ei s-au încredințat benevol în așa-numita dominare a Duhului Sfânt, dar strict vorbind, cele mai multe din învățăturile și practicile lor nu sunt bazate pe Biblie.

În lumea de dezvoltare, această mișcare s-a dezvoltat puternic, în contextul nevoilor lor. Conducătorii lor au atras creștinii din lume, care se dezvoltă cu binecuvântările bogăției și-ale sănătății, împreună cu entuziasmul lor religios. O deviere a mișcării, cum ar fi Neo-Penticostalismul, este chiar raportată, ca mișcare ce împărtășește aceleași învățături ca Mișcarea Noua Eră.

Ar trebui să fim bine conștienți că acest mediator, numit întinderea mâinilor, pe care mulți creștini o primesc în întreaga lume, ușurează lucrarea demonilor. Acești oameni care au aceleași trăsături ca Simon, sunt profeți falși înaintea lui Dumnezeu. Chiar și credincioșii în Isus, dacă au păcat în inimile lor pot fi posedați de demoni. Acești oameni pot să facă miracole prin lucrările diavolului. Satan îi conduce pe oameni să primească întinderea mâinilor de la slujitorii săi pentru a ușura posesiunea lor de către demoni și să-și construiască împărăția în întreaga lume. În ziua de azi, bisericile [2] Mișcării Penticostal-Carismatice, sunt recunoscute official ca denominațiunile creștine din întreaga lume.

Această lume se apropie încet de sfârșit. Dacă dorim să ne naștem din nou în zilele din urmă, trebuie să cunoaștem cum lucrează diavolul și stă ferm în uneltirile sale. De asemenea, noi trebuie să fimmântuiți din păcatele noastre odată pentru totdeauna și să primim locuirea Duhului Sfânt în dar, crezând în evanghelia apei și a Duhului. Trebuie să ne întoarcem la adevăr cu o cunoaștere perfectă a cum vine la noiDuhul lui Dumnezeu.

Așa cum a spus Dumnezeu: „Poporul Meu piere din lipsă de cunoștință.” (Osea 4:6), în ziua de azi mulți căutători de adevăr sunt ditruși când, în ignoranța lor, oamenii carismatici îi duc în eroare. Oamenii spun că, chiar dacă așa-numitele biserici penticostal-carismatice erau stabilite în deșert, oamenii se adunau acolo. De ce? Oamenii carismatici își lărgesc bisericile, ducându-i în confuzie pe alții cu puteri false, conducându-i să devină posedați de demoni, prin întinderea mâinilor. Unele dintre talentele lor speciale este că, odată ce oamenii sunt posedați de demoni prin întinderea mâinilor, ei devin entuziasmați să ducă o viață religioasă.

Altă trăsătură specială a oamenilor carismatici este că, ei donează cantități mari de bani bisericilor și devin în mod necondiționat credincioși fanatici. Chiar și numeroși creștini sunt entuziasmați de evanghelism cu puterea demonilor, dar merg în iad cu siguranță nerealizându-și destinația lor proprie. Acești oameni, care cred fervent puterea diavolului ca evidență a mântuirii lor, așteaptă raiul cu nerăbdare fără nici o îndoială. Totuși, ei au păcat în inimile lor și sunt condamnați să fie distruși.

Dacă sunt întrebați următoarea înterbare: „Ai păcat în inima ta, chiar dacă crezi în Dumnezeu?”, cu siguranță răspund că e natural ca ei să fi în păcat. Ei cred că e imposibil ca o persoană să nu aibă păcat în inima sa, chiar dacă crede în Isus.

Oamenii au tendința să creadă că merită să intre în împărăția Cerurilor, chiar dacă au păcat în inimile lor, deoarece simt comfort crezând în Isus, având evidența puterii false.

Ce speranță absurdă este aceasta!. Motivul pentru credința lor fermă este că ei posedă un fel de abilitate supranaturală. Ei au experimentat vorbirea în limbi, primirea de viziuni și vindecarea bolnavilor și ei cred ferm aceste experiențe că sunt lucrările Duhului Sfânt. De aceea, își spun că au primit în mod definitive răscumpărarea și Duhul Sfânt prin aceste experiențe.

Deoarece acești oameni au o cunoaștere imperfectă a cuvintelor mântuirii, nu au nici o încredere în mântuirea lor, dacă nu le apare nici o abilitate vizibilă. De aceea, acești oameni încearcă foarte din greu să găsească asigurarea vizibilă a mântuirii și să sfârșească mai târziu, fiind folosiți de Satan în lucrarea sa. Deoarece acești oameni încearcă să găsească răspunsurile lui Dumnezeu prin rugăciuni de pocăință sau autosacrificiu, mai degrabă decât crezând în evanghelia apei și a Duhului, eventual primesc duhuri rele, în locul Duhului Sfânt.

Diavolul îi acuză pe oameni, șoptindu-le în urechi: „Ai păcătuit, nu-i așa?” și îi conduce să cadă în autocondamnare. Este o persoană pe care o cunosc care acum a primit iertarea păcatului și Duhul Sfânt. Aceasta e ceva ceva ce i s-a întâmplat înainte să se nască din nou, când era un credincios fervent în Isus, dar nesăbuit. Această persoană vorbea chiar în limbi și făcea multe miracole. Chiar dacă striga și se ruga rugăciuni de pocăință toată noaptea, în ciuda credinței sale în Isus, păcatul din inima sa continua să-l tortureze. Aici au început șoaptele lui Satan: „Ai păcătuit, așa că e mai bine să mori decât să trăiești”. Satan adesea venea la el și-l acuza, torturându-l și amintindu-i păcatele sale. Satan îl conducea la autocondamnare și autojudecată. Totuși, tot ce putea face era să-și mărturisească păcatele din inimă. El nu se putea elibera din acuzația lui Satan, până când a auzit și a crezut în evanghelia frumoasă.

Ar trebui să știți că cei care nu cred în evanghelia apei și a Duhului devin prada diavolului. Credeți că cineva, care a nu a primit iertarea păcatelor, are puterea de a respinge pe diavol? Oricine nu ține evanghelia apei și a Duhului va fi capturat și torturat de Satan. Evanghelia apei și a Duhului este absolut necesară pentru a scoate pe Satan. De aceea, oricine crede în Isus ar trebui să creadă în evanghelia apei și a Duhului și de asemenea să o predice la toți oamenii din lume. Cei care aud aceasta, ar trebui să o respecte și să creadă în ea.Misterul fărădelegii este deja la lucru în această lume!

Întreaga lume este acum acoperită cu activitățile demonilor. Dacă dorim să predicăm evanghelia care-i conduce pe oameni să primească Duhul Sfânt, trebuie să îndepărtăm neînțelegerile adânci despre locuirea Duhului Sfânt.

Mai înainte de toate, trebuie să facem clar că este o minciună că Duhul Sfânt vine prin întinderea mâinilor. Ar trebui să mărturisim clar că experiențele, cum ar fi „vorbirea în alte limbi după primirea întinderii mâinilor, simțind ceva fierbinte prin pocăință și post și auzind mesaje direct de la Isus”, sunt lucrarea diavolului. Doar prin credința în evanghelia apei și a Duhului oamenii pot fi eliberați din șmecheria diavolului. Doar prin credință putem fi mântuiți din păcatele noastre, prin evanghelia apei și a Duhuli.

Noi trebuie să învingem diavolul, „tatăl minciunilor”, cu evanghelia apei și a Duhului. Satan i-a legat pe toți oamenii din întreaga lume cu legătura autocondamnării, astfel noi ar trebui să reîntoarcem acești oameni la adevăr, făcându-i să realizeze că experiențele și emoțiile lor greșit conduse, sunt șmecheriile lui Satan.

În ziua de azi, oamenii ca Simon samariteanul, care a încercat să cumpere Duhul Sfânt cu bani, conduc bisericile. Ei sunt orbi, conducând orbii. Ei nu pot arăta oamenilor calea spre mântuirea perfectă, deoarece nu cunosc evanghelia apei și a Duhului și au păcat în inimile lor. Astfel, ei îl fac pe Satan să locuiască în inimile enoriașilor lor, ținând sesiuni de rugăciune toată noaptea, cerând rugăciuni de pocăință și folosind întinderea mâinilor. Acești oameni sunt de fapt posedați de diavol și dacă dorim ca ei să se întoarcă la cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ditrugem lucrarea lui Satan, oferindu-le cunoașterea perfectă a apei și a Duhului. Dacă oamenii nu cunosc despre strategiile lui Satan, nu vor avea de ales decât să sufere în neajutorare.

Așa cum am spus, făcând miracole, cum ar fi vorbirea în limbi și făcând profeții, după întinderea mâinilor, sunt toate activitățile diavolului. Cu alte cuvinte, puterile oamenilor carismatici sunt manifestate prin lucrările diavolului. Ar trebui să-i învățăm: „Este diavolul care lucrează în voi, dacă este păcat în inimile voastre. Dacă credeți că Duhul Sânt locuiește în voi, chiar dacă aveți păcat în inimă, atunci ați fost înșelați.”

Credința apostolilor și cea a oamenilor care au primit întinderea mâinilor din pasajul principal din Faptele Aopstolilor 8, a fost înlocuită în aceeași categorie, deoarece amândoi au știut despre evanghelia lui Isus Hristos a apei și a Duhului. Dar credința apostolilor era complet diferită de cea a celor mai mulți creștini de azi care cred simplu că întinderea mâinilor îi vor face să primească Duhul Sfânt.

Primește o persoană Duhul Sfânt prin întinderea mâinilor prin cineva care a primit ștergerea păcatelor? Nu. Biblia spune ă Duhul lui Dumnezeu plutea pe suprafața apelor (Geneza 1:2). Aceasta înseamnă că, pentru ca cineva să primească ștergerea păactelor și Duhul Sfânt, el trebuie să audă și să creadă în evanghelia apei și a Duhului. Dumnezeu trimite Duhul Sfânt în dar creștinilor nou-născuți, care cred în evanghelia apei și a Duhului.

Ar trebui să ținem în minte că ar fi ca și cum ne-am opune evangheliei apei și a Duhului, prin care Dumnezeu a intenționat să ne mântuiască de păcat, dacă i-am învăța pe oameni să caute întinderea mâinilor, pentru a primi Duhul Sfânt. Crezând că o persoană poate da Duhul Sfânt altcuiva este ca și cum L-am provoca pe Dumnezeu, iar oamenii cu acest fel de credință cad ușor în capcanele lui Satan. Nu ar trebui niciodată lăsat ca aceasta să se întâmple.

Toate păcatele noastre sunt iertate când credem în evanghelia apei și a Duhului, iar Duhul Sfânt mărturisește aceasta. Cineva care crede în evanghelia apei și a Duhului nu mai are păcat în inima sa.Aceasta nu e pentru că nu a ăpcătuit, ci în schimb deoarece crede în puterea evangheliei apei și a Duhului. Evanghelia apei și a Duhului mărturisește că el nu are nici un păcat în inima sa, iar Duhul Sfânt mărturisește și aceasta. Cineva nu poate numi pe Isus Mântuitorul său, fără să aibă Duhul lui Dumnezeu în el.

Oamenii posedați de demoni nu știu despre evanghelia apei și a Duhului și nici nu fac vreodată aceasta un subiect de discuție. Nici măcar nu cunosc evanghelia apei și a Duhului și mai mult, nu pot discerne adevărul. Ei spun că Duhul Sfânt vine doar când facem minuni și primim întinderea mâinilor. Totuși, Duhul Sfânt nu vine niciodată prin întinderea mâinilor. Ar trebui să realizezi că acum lucrările diavolului exercită o mare influență asupra oamenilor din bisericile din întreaga lume, cu învățăturile sale false. Din acest motiv, este imperative să primim adevărata locuire a Duhului Sfânt, crezând în evanghelia apei și a Duhului.

Înapoi

 


Versiunea de tipărire   |   Trimite prin email această pagină de site unui prieten

 
Bible studies
    Predici
    Declarație de credință
    Ce este evanghelia?
    Termeni biblici
    ÎFP despre Credința creștină

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.