Cărți creștine gratuite pentru studii biblice despre mântuire, Duhul Sfânt,
Cortul și Apocalipsa lui Ioan

Acasă  |  Harta site-ului  |  Contact  |  Ajutor    
Studii biblice Cărți creștine gratuite cărți electronice creștine gratuite Despre noi
 Predici asupra unor subiecte importante, de către PaulC. Jong

 

Umblați în Duhul!


< Galateni 5:16-26, 6:6-18 >

„Zic dar: umblați cîrmuiți de Duhul, și nu împliniți poftele firii pămîntești. Căci firea pămîntească poftește împotriva Duhului, și Duhul împotriva firii pămîntești: sînt lucruri protivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sînteți călăuziți de Duhul, nu sînteți supt Lege. Și faptele firii pămîntești sînt cunoscute, și sînt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrînarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mîniile, neînțelegerile, desbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, bețiile, îmbuibările, și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blîndeța, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sînt ai lui Hristos Isus, și-au răstignit firea pămîntească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărîtîndu-ne unii pe alții, și pizmuindu-ne unii pe alții.”

 

Ce ar trebui să facem pentru
a umbla în Duhul?
Ar trebui să predictăm și să urmăm
evanghelia frumoasă

 

Apostolul Pavel a scris despre Duhul Sfânt în epistolele sale către Galateni. În Galateni 5:13-14 el a spus: „Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai, nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pămîntească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Căci toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă: Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.”

Pe scurt, mesajul este că, de când am fost mântuiți și eliberați de păcat, crezând în evanghelia frumoasă, nu trebuie să luăm această libertate ca o oportunitate de a ne îngădui în pofta cărnii, ci prin dragoste noi trebuie să ne servim unul pe celălalt și să urmăm evanghelia frumoasă. Așa cum Dumnezeu ne-a mântuit de toate păcatele, este potrivit să predicăm evanghelia. Pavel a spus de asemenea: „Dar dacă vă mușcați și vă mîncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții.” (Galateni 5:15).Umblați în Duhul pentru a fi umpluți cu Duhul Sfânt

În Galateni 5:16, Pavel a spus: „Zic dar: umblați cîrmuiți de Duhul, și nu împliniți poftele firii pămîntești.” Iar în versetele 22-26 a spus: „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blîndeța, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sînt ai lui Hristos Isus, și-au răstignit firea pămîntească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărîtîndu-ne unii pe alții, și pizmuindu-ne unii pe alții.” Aici, Pavel ne spunecă, dacă umblăm în Duhul, el va duce roadele Duhului. Duhul Sfânt ne cere să umblăm în Duhul. Dar noi trăim în carne.

Ființele umane sunt născute în carne, care nu poate duce roadele Duhului. Chiar dacă încercăm să umblăm în Duhul, natura noastră nu poate fi schimbată. De aceea, doar cei primesc Duhul Sfânt, crezând în evanghelia frumoasă pot umbla în Duhul și să ducă roadele Duhului.

Când Biblia ne spune să umblăm în Duhul, aceasta înseamnă că ar trebui să predicăm evanghelia frumoasă pentru ca alții să poată fi iertați pentru păcatele lor. Dacă noi trăim pentru această evanghelie frumoasă, vom purta roadele Duhului. Cu alte cuvinte, nu este o problemă de schimbare a naturii umane. Când umblăm cu această evanghelie frumoasă, putem duce roada Duhului, și anume dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, blândețea și înfânarea poftelor. Roada Duhului ne ajută să-i salvăm pe alții din păcatele lor pentru a avea vieți veșnice.Pofta cărnii versus dărințeleDuhului

Pavel a spus: „Căci firea pămîntească poftește împotriva Duhului, și Duhul împotriva firii pămîntești: sînt lucruri protivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți.” Din moment ce noi, care am fost răsumpărați, posedăm pofta cărnii și Duhul în același timp, aceste două elemente sunt întotdeauna în conflict una cu alta. Rezultatul este că, nici una nu ne pot umple inimile complet.

Duhul ne conduce să dorim, adânc din inimile noastre, să predicăm evanghelia frumoasă și să-L slujim pe Domnul. Ne face zeloși să ne angajăm în lucrări spirituale. Ne ajută să-i salvăm pe oameni din păcatele lor, predicând evanghelia frumoasă a lui Dumnezeu.

Dar pe de altă parte, dorințele noastre se amestecă cu dorința cărnii, pentru ca noi să nu putem umbla în Duhul. Acesta este conflictul veșnic dintre Duhul și dorințele cărnii. Când o persoană este consumată cu dorințele cărnii, el sfârșește făcând provizii pentru carne. Carnea își așază dorința, împotriva Duhului. Ele sunt în oponență una cu alta, astfel ca noi să nu putem face lucrările pe care le dorim.

Apoi, ce implică umblarea în Duhul?. Ș ice fel de lucruri Îl mulțumesc pe Dumnezeu?. Dumnezeu a spus că predicând și urmând evanghelia frumoasă, este viața umblării în Duhul. El ne inimile celor care au locuirea Duhului Sfânt, pentru a umbla în Duhul, pentru ca ei să ducă o viață spirituală. Porunca pe care Dumnezeu ne-a dat-o, să purtăm roada Duhului, umblând în Duhul, a fost o mustrare și un ordin pentru noi, pentru a-i salva pe alții din păcatele lor, predicând evanghelia frumoasă. Să umbli în Duhul Sfânt înseamnă să trăiești o viață care Îl mulțumește pe Dumnezeu.

Pentru a umbla în Duhul, trebuie să avem mai înainte de toate locuirea Dului Sfânt. Mai întâi trebuie să credem în evanghelia frumoasă, pe care Dumnezeu ne-a dat-o, dacă dorim să primim Duhul Sfânt, care locuiește în noi. Dacă nu credem în evanghelia frumoasă adânc în inimile noastre, nu vom primi nici locuirea Duhului Sfânt, nici nu vom obține mântuirea fără păcat, care înseamnă că nu vom putea umbla în Duhul.

Duhul ne dă dorința de a predica evanghelia frumoasă, de a-L sluji pe Domnul și de a adduce glorie lui Dumnezeu. Această dorință vine dintr-o inimă care este dedicată lui Dumnezeu și predicării întregii lumi ale evangheliei frumoase. Aceasta vine, de asemenea, dintr-o inimă care dorește să facă orice, pentru a predica evanghelia frumoasă. Cei care cred în evanghelia frumoasă și primesc Duhul Sfânt, după ce au fost iertați de păcatele lor, pot umbla în Duhul și să se dedice predicării evangheliei. Aceasta este moștenirea lor spirituală de sus.

Cei care au locuirea Duhului Sfânt, ajung să respecte Duhul Sfânt și să umble în Duhul, chiar dacă încă au poftele cărnii, deoarece Duhul Sfânt locuiește în ei. Pavel a spus: „Umblați în Duhul” Ceea ce a vrut el să spună prin aceasta, este că noi trebuie să predicăm evanghelia apei și a Duhului, pe care ne-a dat-o Isus, pentru ca noi să-i ajutăm pe alții să fie iertați de păcatele lor.

Uneori, în timp ce umblăm în Duhul, umblăm potrivit cărnii. Pofta cărnii și dorința Duhului Sfânt, luptă în viața noastră, una împotriva celeilalte, dar ceea ce noi trebuie să știm și să recunoaștem clar, este că, cei care au locuirea Duhului Sfânt ar trebui să trăiască viața, umblând în Duhul. Doar în acest fel noi ne vom putea trăi viețile umplute cu binecuvântările lui Dumnezeu. Dacă cei care au locuirea Duhului Sfânt refuză să ducă rodul Duhului, se pierd, ducând fructul cărnii. Fructul lor este perisabil și mizerabil. Aici este motivul pentru ca noi să credem, umblând în Duhul.

Am auzit: „Umblați în Duhul”, dar unii dintre noi s-ar putea gândi: „Cum pot face astfel, când nu pot simți Duhul Sfânt în mine?”. Unii dintre noi cred că am putea recunoaște locuirea Duhului Sfânt, doar dacă Dumnezeu ne-a apărut și ne-a vorbit direct. Dar aceasta este o neînțelegere. Duhul ne dă dorința pentru evanghelia frumoasă a apei și a Duhului.

Pot fi momente când suntem siguri că El locuiește în noi, dar nu putem să-L simțim, deoarece noi umblăm potrivit cărnii. Unii se pot gândi chiar, că El doarme în interiorul nostru. Aceaia sunt cei are au primit Duhul Sfânt, dar încă umblă cu carnea.

Acești oameni își consolează carnea lor proprie și acționează așa cum aceasta dictează, dar suferă la sfârșit, datorită cererilor mari ale cărnii. Chiar și acei care au locuirea Duhului Sfânt, au tendința să trăiască potrivit poftei cărnii, deoarece ei cred că e natural să facă astfel. Dar cei care se supun cărnii, eventual ei devin sclavii cărnii.

Domnul ne spune să trăim potrivit Duhului. Aceasta înseamnă să slujești evanghelia frumoasă. De asemenea, aceasta mai înseamnă că trebuie să ne devotăm în întregime evangheliei frumoase a apei și a Duhului. Bucurându-ne în evanghelie și trăind după ea, este să trăiești potrivit Duhului. Noi trebuie să trăim în felul acesta, învățând că ceea ce înseamnă să umblăm în Duhul. Umbli tu în Duhul?.Poate o persoană care nu are locuirea Duhului Sfânt, să umble în Duhul?

Cei care nu sunt născuți din nou, nu cunosc ce înseamnă să umbli în Duhul. Astfel, mulți oameni încearcă să primească Duhul Sfânt și tânjesc după aceasta, în felul lor. Ei cred că acțiunea de dorință a Duhului Sfânt este la fel cu a fi umplut cu Duhul Sfânt.

De exemplu, când oamenii se adună în anumite capele pentru servicii, pastorul se roagă cu voce tare și fiecare începe să strige numele Domnului. Unii dintre ei vorbesc în limbi, ca și cum ar fi umpluți cu Duhul Sfânt, dar nimnei, nici chiar ei înșiși, nu pot înțelege ce spun. Între timp, unii dintre ei cad la pământ, iar corpurile lor încep să tremure în extaz. Cu siguranță ei au fost posedați de demoni, dar ei cred că au primit Duhul Sfânt. Atunci vine vacarmul, când oamenii strigă: „Doamne!, Doamne!” Ei Îl strigă pe Domnul, varsă lacrimi și bat din palme. Acest fenomen se numește de obicei „a fi umplut Duhul Sfânt”.

Pastorul vorbește în limbi, în timp ce lovește amvonul, iar oamenii zbiar㠄Doamne!, Doamne!”. Ei iubesc acset fel de atmosferă, iar unii chiar spun că au avut o viziune a copacului cunoașterii binelui și răului, din Eden, și fața lui Isus, în timpul transei lor nesfinte. Ei concep greșit acele lucruri, ca moduri de a primi Duhul Sfânt, de a fi umpluți cu El și de a umbla cu El. Faptele lor greșit direcționate rezultă din concepțiile lor greșite despre cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt.

„Umblați în Duhul.” Aceasta spune Dumnezeu acelor care sunt născuți din nou. Înseamnă să faci lucruri care Îi plac. Pavel a comparat faptele cărnii cu roada Duhul Sfânt. El a spus: „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blîndeța, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.” (Galateni 5:22-23).

A „Umbla în Duhul” înseamnă să predici evanghelia frumoasă și să-i salvezi pe alții din păcatele lor. Dacă facem astfel, vom putea duce roada Duhului. Roadele Duhului sunt dragostea, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blîndeța, înfrînarea poftelor, și noi vom putea duce acest fruct, doar când trăim după evanghelia frumoasă. Dacă cineva slujește și predică evanghelia frumoasă, sacrificându-se pentru ea, atunci el poate trăi o viață spirituală umplută cu Duhul Sfânt.

Ca roadă a Duhului, „bunătatea” înseamnă să faci fapte bune. De asemenea, mai înseamnă virtute. Să menții virtutea pentru evanghelia frumoasă și să faci ceva pentru beneficial altora, este bunătaet. Cel mai mare bine în ochii lui Dunmezeu este să predici evanghelia pentru beneficial altora.

Iar „blândețea” este să simți compasiune pentru oameni. Cel care este milos cu alții, slujește evanghelia cu răbdare și blândețe, va avea pace. Cel care este umblă în Duhul, este fericit să vadă lucrarea Domnului realizată, îi place să facă lucrarea Sa, îi iubește pe alții și este credincios în toate lucrurile. Deși nimeni nu le dă o obligație să facă astfel, el, cel care are locuirea Duhului Sfânt, este credincios în lucrarea Sa, până e realizată. El este bland și menține înfrânarea poftelor. El are fructul Duhului. Persoana care are Duhul Sfânt în el, trebuie să umble în Duhul. Doar dacă face astfel, el va putea duce roada Duhului.

Și tu poți duce roada Duhului, dacă umbli în Duhul. Dar dacă nu, vei sfârși în umblarea cu poftele cărnii. Scripturile spun în Galateni 5:19-21: „Și faptele firii pămîntești sînt cunoscute, și sînt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrînarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mîniile, neînțelegerile, desbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, bețiile, îmbuibările, și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu.”Lucrările cărnii sunt evidente

Lucrările cărnii sunt evidente. Prima lucrarea a cărnii este „curvia”, care înseamnă să te angajezi într-o relație nepotrivită cu sexul opus. Cea de-a doua este „păcatul trupesc”. Cea de-a treia este „necurăția”. Cea de-a patra este „obscenitatea”, care înseamnă să fii sensual. Cea de-a patra este „idolatria”, care înseamnă să slujești idolilor, mai degrabă decât lui Dumnezeu. Cea de-a șasea este „vrăjitoria”. Cea de-a șaptea este „ura”. Dacă o persoană fără Duhul Sfânt umblă potrivit cărnii, nu poate decât să-și arate ura pentru alții, potrivit naturii sale păcătoase. Cea de-a opta este „gâlcevia”. Aceasta înseamnă certarea cu prietenii sau familia noastră. Altele sunt „gelozia, izbucnirile de mânie și ambiții egoiste.” Toate acestea sunt caracteristice oamenilor care umblă cu carnea.

Cea de-a zecea este „dezacordul”. Când o persoană umblă doar potrivit cărni, este imposibil pentru el să facă lucrarea bisericii și eventual va sfârși lăsând biserica de buna ei voie. Cea de-a unsprezecea este „erezia”. Cel care umblă în carne, face astfel pentru a-i mulțumi propria voie. Dar acea viață este diferită de voia lui Dumnezeu, încât eventual se întoarce de la evanghelia frumoasă. Erezia înseamnă devierea de la adevărul biblic. Nimeni, care are credința în cuvântul lui Dumnezeu și umblă în Duhul, nu ajunge să se întoarcă de la voia lui Dumnezeu. „pizmele, uciderile, bețiile, îmbuibările, și alte lucruri asemănătoare cu acestea.”, sunt de asemenea lucrări ale cărnii. Cei care umblă doar potrivit cărnii, practică la sfârșit astfel de lucrări. De aceea Domnul spune: „Umblați în Duhul”. Noi, care suntm născuți din nou, trebuie să umblăm în Duhul.

Cei care nu sunt născuți din nou, nu au nimic în inimile lor decât poftele cărnii.De aceea, ei ajung să se angajeze în „păcate trupești, necurăție și idolatrie.” Pastorii falși care nu sunt născuți din nou, practic㠄vrăjitoria” asupra discipolilor săi pentru a-i determina să doneze mulți bani. Ei dau responsabilități importante și o poziție mare din biserică, celor care donează cel mai mult. Cei care trăiesc după carne își arat㠄ura” față de alții. Ei impart bisericile în multe denominațiuni, se laudă cu denominațiunea lor proprie și îi învinovățește pe alții ca eretici. „Gâlcevia, gelozia, izbucnirile urii, ambițiile egoiste, certurile, ereziile, și invidia” sunt toate în inimile celor care nu au fost născuți din nou. Va fi la fel pentru noi sfinții, dacă umblăm doar potrivit cărnii.Duhul îi face pe creștinii născuți din nou să poarte roada Duhului Sfânt

Cei care sunt născuți din nou trebuie să trăiască pentru a predica evanghelia frumoasă. Deoarece este prea greu pentru noi să-L urmăm doar pe Domnul, trebuie să facem lucrarea de slujire a evangheliei frumoase, alăturându-se bisericii lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne rugăm împreună și să ne devotăm energiile pentru a deveni cineva care umblă prin evanghelia frumoasă a Duhului. Oamenii care umblă în Duhul, trăiesc pentru a predica evanghelia apei și a Duhului. Cu alte cuvinte, să umbli potrivit cărnii, înseamnă să trăiești o viață doar tine, în timp ce a umbla în Duhul înseamnă să lucrezi pentru a mântui sufletele altora. Mulți creștini născuți din nou duc acest fel de viață frumoasă. Ei trăiesc pentru binele altora.

Există un număr uriaș de oameni din jurul lumii, care nu au auzit evanghelia frumoasă. Noi îi iubim pe oamenii din Africa și Asia. Noi îi uibim pe fiecare din Europa și America, precum și din insulele izolate. Nio ar trebui să ne arătăm dragostea, făcându-le cunoștință cu evanghelia apei și a Duhului.

Noi trebuie să umblăm în Duhul. Nu există nici o lege împotriva acesteia. „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blîndeța, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.” (Galateni 5:22-23). Există vreo lege care poate fi împotriva acesteia?. Nu. Aceasta este legea Duhului pe care noi trebuie să o respectăm. Pavel ne-a spus să umblăm în Duhul. Așa cum Domnul nostru Și-a dat viața pentru noi păcătoșii, noi trebuie să predicăm evanghelia altora. Salvându-i pe alții din păcatele lor, este să umbli în Duhul. Ar trebui să umblăm în Duhul.

Pavel a spus în Galateni 5:24-26: „Cei ce sînt ai lui Hristos Isus, și-au răstignit firea pămîntească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărîtîndu-ne unii pe alții, și pizmuindu-ne unii pe alții.”. Noi trebuie să trăim pentru a salva sufletele pierdute, dacă trebuie să trăim în Duhul. Ar trebui să facem lucrarea Duhului și să umblăm cu El. Duhul Sfânt pe care ni L-a dat Dumnezeu, ne conduce să trăim cu Isus Hristos, în inimile noastre. Duhul Sfânt este Regele dragostei. Dumnezeu ne folosește ca vehicole pentru dragostea Sa.

Pavel a spus: „Cei ce sînt ai lui Hristos Isus, și-au răstignit firea pămîntească împreună cu patimile și poftele ei.” (Galateni 5:24). De asemenea El a spus că cei care sunt născuți din nou, au murit împreună cu Isus Hristos. Cei care sunt cu adevărat născuți din nou, au murit cu Isus deja. Noi nu realizăm aceasta, dar noi am murit cu Isus Hristos, când a fost crucificat pentru a plăti păcatele noastre. Cualte cuvinte, faptul că Isus Hristos a fost crucificat, înseamnă că tu și eu am murit cu El pe Cruce. Moartea Sa a fost moartea noastră, iar învierea Sa simbolizează învierea noastră garantată. Tu și eu trăim și murim în Isus Hristos, prin credința naostră. Avem nevoie de credința noastră. Credința noastră ne conduce să umblăm în Duhul.

Dumnezeu ne-a dat puterea de a umbla în Duhul. De aceea, noi care am fost iertați pentru toate păcatele noastre, ar trebui să umblăm în Duhul. Cei care au primit Duhul Sfânt, trebuie să fie mulțumitori că păcatele lor au fost iertate și să se dedice predicării evangheliei frumoase, pentru mântuirea celor pierduți. Chiar dacă cineva este iertat pentru păcatele sale și născut din nou, el va fi separat de biserica Domnului și neputincios de a-L servi, dacă trăiește potrivit poftei cărnii. Tu și eu ar trebui să trăimdupă evanghelia apei și a Duhului, până în Ziua Domnului nostru Isus Hristos.Nu deveniți niciodată orgolioși, ci trăiți după plinătatea Duhului Sfânt

Pavel a spus: „Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărîtîndu-ne unii pe alții, și pizmuindu-ne unii pe alții.” Ce este slava deșartă?. Este a umbla potrivit poftei cărnii. Sunt mulți oameni în această lume care trăiesc pentru slava lor deșartă. Mulți oameni strâng bani, se luptă pentru supremație, iubesc frumuseștea lumească și trăiesc pentru aici și acum. Nu este nici o fidelitate în acestea, se vor deteriora și voe dispărea pe parcursul timpului. De aceea oamenii care umblă potrivit cărnii, se numesc umblători după slavă deșartă. Chiar dacă oamenii au bogății, este pace și satisfacție adevărată în inimile lor?. Fructul cărnii eventual se deteriorează. Lucrurile pământești nu au nici un folos altor suflete și sunt doar pentru ei înșiși. Ele sunt bune doar pentru carnea cuiva.

Biblia spune: „Unul, care dă cu mîna largă, ajunge mai bogat; și altul, care economisește prea mult, nu face decît să sărăcească.” (Proverbe 11:24). Cei care nu sunt născuți din nou, încearcă să rețină prea mulți banii. Deoarece lucrurile pământești sunt totul pentru ei, nu au spațiu în ei înșiși pentru a avea grijă de alții. De aceea ei doresc și le pasă doar de viețile lor. Dar Dar în Biblie spune că este cineva care reține mai mult decât e drept, dar care duce la sărăcie. Oamenii umblă potrivit poftei cărnii, dar rezultatele sunt aceleași, ca fiind un tâlhar și sfârșind mort. Toate acele lucruri sunt rezultatele slavei deșarte.Cei care iubesc să urmeze dorințele Duhului

Pavel a dorit să trăiască o viață în Duhul. Și astfel a făcut. El ne-a învățat să trăim bine prin cuvântul lui Dumnezeu. El a spus în Galateni 6:6-10: „Cine primește învățătura în Cuvînt, să facă parte din toate bunurile lui și celui ce-l învață. Cine samănă în firea lui pămîntească, va secera din firea pămîntească putrezirea; dar cine samănă în Duhul, va secera din Duhul viața vecinică. Să nu obosim în facerea binelui; căci la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Așa dar, cît avem prilej, să facem bine la toți, și mai ales fraților în credință.”

Pavel i-a sfătuit pe acei care cunosc cuvântul lui Dumnezeu, să împărtășească toate bunurile cu profesorii lor. Ceea ce a vrut să spună prin „bunuri” a fost de a-L mulțumi pe Domnul, salvând sufletele pierdute printr-o viață de umblare în Duhul și predicând evanghelia. Cei care sunt născuți din nou ar trebui să se alăture celor care învață pe alții și umblă în Duhul, având aceeași minte, dragoste și aceeași judecată.

„Cine primește învățătura în Cuvînt, să facă parte din toate bunurile lui și celui ce-l învață.” Bunurile înseamnă să-I salvezi pe alții din păcatele lor, prin biserică. Pavel ne-a spus să facem totul în aceeași minte, în aceeași rugăciune și în aceeași devotare. Noi trebuie să facem lucrarea Domnului, împreună.

Pavel a spus: „Nu vă înșelați: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce samănă omul, aceea va și secera.” Aici, „a batjocori” înseamn㠄a derâde, a ironiza”. Astfel, „nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit” înseamnă a nu derâde și a nu ironiza pe Dumnezeu. De exemplu, nu e voie ca cineva să ia ușor cuvintele lui Dumnezeu, traducându-le în propriile sale cuvinte și necrezând în ele. Pavel a spus: „Ce samănă omul, aceea va și secera.” Aceasta înseamnă că cel care seamănă carnea, va secera corupție, dar cel care seamănă Duh, va secera viață veșnică.

Ce vom secera, dacă trăim după evanghelia frumoasă a apei și a Duhului?. Noi vom primi viață și mântuire veșnică pentru păcatele noastre. Noi vom secera fructele Duhului, conducând sufletele altora spre răscumpărare pentru păcatele lor și viață veșnică prin binecuvântările lui Dumnezeu.

Dar cum rămâne cu oamenii care trăiesc după carnea lor?. Ei seamănă corupție și nu este nimic decât moarte la sfârșit. Nu a rămas nimic pentru ei, după moartea lor. Omul se naște cu mâinile goale și moare cu mâinile goale.

Dacă el face lucrarea de mântuire a altora din păcatele lor, ei vor secera fructul Duhului și vor avea viață veșnică. Dar el continuă să umble potrivit poftei cărnii, el sfârșește prin a recolta corupție. Apoi el va culege blesteme și vor trece blestemele asupra altora. De aceea, Pavel, care cunoștea totul despre trăirea prin credință, ne-a sfătuit să nu umblăm potrivit cărnii.

„Să nu obosim în facerea binelui; căci la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.” Pavel a fost un slujitor al lui Dumnezeu care a umblat în Duhul. Când oamenii văd în Biblie că el a umblat în Duhul, unii pot crede că Duhul Sfânt i-ar fi comandat direct să facă lucruri ca: „Pavel, du-te la stânga și întâlnește pe cineva” Sau „Ar trebui să-l eviți pe om”. Dar nu e adevărat.

El a umblat în Duhul, predicând evanghelia mântuirii altora și ajutând pentru a le mântui sufletele. De asemenea, Pavel L-a servit pe Domnul, alâturându-se acelor care și ei au umbla în Duhul. Printre creștini, sunt oameni care nu umblă în Duhul, ci umblă potrivit poftei cărnii. Ei nu l-au întâmpinat pe Pavel, ci i s-au opus și chiar l-au calomniat. Pavel a spus că nu a vrut să facă nimic cu cei care se luptau și îi calomniau pe ucenicii lui Isus Hristos.

Dacă dorești să umbli în Duhul, trebuie să trăiești după evanghelie. Cei circumciși l-au dat în judecată pe Pavel. În Galateni 5:11 se spune: „cât despre mine, fraților, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, de ce mai Sunt prigonit? Atunci pricina de poticnire a crucii s-a dus.” Cei circumciși au fost aceia care au apărat practica circumciziei, spunând: „Chiar dacă cineva este născut din nou prin credința în Isus, trebuie să fie cirumcis. Dacă nu este circumcise în carnea prepuțului său, nu este un copil al lui Dumnezeu” De ce l-au dat în judecată?. Pavel a crezut că răsumpărarea și binecuvântarea vieții veșnice, a venit doar din credința în botezul lui Isus și sângele Său de pe Cruce. Aceasta a predicat el.

Credința care-i face pe oameni neprihăniți vine din învățarea adevărului și predicării acesteia. Pavel a considerat a fi foarte important adevărul apei și a Duhului. El a crezut că cei care cunoșteau adevărul, puteau umbla în Duhul și că nu a fost nevoie să fie circumcis. Aceasta a predicat el. Dar cei circumciși au crezut că circumcizia este partea esențială a credinței cuiva în mântuire. Totuși, nu este nici o evanghelie, alta decât cea de la Dumnezeu și de aceea nu avem voie să adăgăm la ea, sau să substragem orice din ea.

„Când Pavel a umblat în Duhul, el a fost ignorat și persecutat de către ucenicul său evreu. Toți cei ce umblă după plăcerea oamenilor, vă silesc să primiți tăerea împrejur, numai ca să nu sufere ei prigonire pentru Crucea lui Hristos. Căci nici ei, care au primit tăierea împrejur, nu păzesc Legea; ci voiesc doar ca voi să primiți tăierea împrejur, ca să se laude ei cu trupul vostru. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine, și eu față de lume! Căci în Hristos Isus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu Sunt nimic, ci a fi o făptură nouă!” (Galateni 6:12-15). Iar Pavel a spus circumcișilor: „Când Pavel a umblat în Duhul, el a fost ignorat și persecutat de către ucenicul său evreu. Toți cei ce umblă după plăcerea oamenilor, vă silesc să primiți tăerea împrejur, numai ca să nu sufere ei prigonire pentru Crucea lui Hristos.”

Pavel le-a reproșat celor care au umblat potrivit poftei cărnii. Ei au umblat potrivit poftei cărnii în faptă și au fost mulți oameni ca ei. Dar Pavel a sfârșit relațiile cu ei. Pavel a spus: „În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos” Isus Hristos a fost botezat de Ioan pentru a lua toate păcatele lumii și a murit pe Cruce pentru a-l mântuipe Pavel și pe toți oamenii, atâția cât Domnul Dumnezeul nostru îi cheamă. Pavel a spus: „Căci în Hristos Isus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu Sunt nimic, ci a fi o făptură nouă.” Pavel, care a fost mort față de lume, a trăit din nou prin Isus Hristos.

De fapt noi suntem morți în Isus Hristos. Dar uneori noi uităm acest adevăr. Noi trebuie să credem aceasta. Dacă nu avem adevărul în acest adevăr, noi suntem legați de poftele adevărului și prin familiile noastre și aceasta ne previne de la umblarea cu Domnul. Carnea noastră este atât de slabă, încât chiar și familiile noastre nu ne pot ajuta să-L urmăm. Doar Domnul ne poate ajuta. Dar acum noi suntem crucificați față de lume. Cum poate un om mort să ajute oamenii pământești în terburi de pământ?. Oamenii care sunt morți în această lume, nu pot avea lucrurile lumii.

Isus a fost înviat. Învierea Sa ne-a permis să fim născuți din nou la o viață nouă spirituală. Aici noi avem o nouă muncă, o nouă familie, o nouă speranță. Noi suntem oamenii născuți din nou. Noi, ca și soldați ai cerului, avem responsabilitatea de a predica cuvântul lui Dumnezeu. Pavel a mărturisit că a devenit un om, ajutându-i pe alții să realizeze mântuirea, nu prin căi fizice, ci folosind metode spirituale. El a spus că murise deja și a fost născut din nou prin Isus Hristos. Să ne luptăm să fim felul de oameni care îndrăznesc să dea aceeași mărturisire a credințelor noastre.

Pavel a spus în Galateni 6:17-18: „De acum încolo nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că port semnele Domnului Isus pe trupul meu. Fraților, harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.” Pavel a purtat semnele Domnului Isus. El nu a avut grijă de sănătatea sa pentru Domnul, pentru a umbla în Duhul. El nu a putut nici să scrie, deoarece treptat și-a pierdut vederea. Astfel nu puține dintre Epistolele Pauline au fost înregistrate de tovarășuii săi, cum ar fi Terțius, în timp ce vorbea cuvintele lui Dumnezeu. Chiar dacă a fost slab fizic, el era fericit să poată să umble în Duhul și a spus, “De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuș omul nostru din lăuntru se înoiește din zi în zi. (2 Corinteni 4:16).

Pavel ne sfătuiește să fim felul de oameni care umblă în Duhul. De asemenea El spune: “Umblarea în Duhul înseamnă să trăiești pentru evanghelie”. Tu și eu trebuie purtăm în minte ce înseamnă umblarea în Duhul,. Noi n-ar trebui să urmărim obiectele vanității și în schimb să slujim și să trăim pentru evanghelie. Să umblăm Duhul prin credință, pentru restul vieților noastre.

Acum crezând în evanghelia apei și a Duhului, Duhul adevărat este în inimile noastre. Dumnezeu va răspunde cu bucurie, dacă ne rugăm potrivit evangheliei. A purta roada Duhului, înseamnă a umbla în Duhul și a răscumpăra sufletele. Tu poți duce roada Duhului, și anume dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, bunătatea, credincioșia, blândețea și înfânarea poftelor, când umbli în Duhul și trăiești pentru evanghelie. Pentru a predica evanghelia apei și a Duhului, noi trebuie să suferim, să rămânem toleranți, să practicăm blândețea și să facem bine celor pierduți.

Roadele Duhului vin din în cei care salvează sufletele pierdute, făcând bine și predicând evanghelia care îi face să primească Duhul Sfânt. Aceasta trebuie să se aibă, pentru a purta roadele Duhului și a umbla în Duhul.

Înapoi

 


Versiunea de tipărire   |   Trimite prin email această pagină de site unui prieten

 
Bible studies
    Predici
    Declarație de credință
    Ce este evanghelia?
    Termeni biblici
    ÎFP despre Credința creștină

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.