Cărți creștine gratuite pentru studii biblice despre mântuire, Duhul Sfânt,
Cortul și Apocalipsa lui Ioan

Acasă  |  Harta site-ului  |  Contact  |  Ajutor    
Studii biblice Cărți creștine gratuite cărți electronice creștine gratuite Despre noi
 Predici asupra unor subiecte importante, de către PaulC. Jong

 

A-ți menține viața plină cu Duhul Sfânt


< Efeseni 5:6-18 >

„Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșerte; căci din pricina acestor lucruri vine mînia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întovărășiți dar deloc cu ei. Odinioară erați întunerec; dar acum sînteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului, și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunerecului, ba încă mai de grabă osîndiți-le. Căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, cînd sînt osîndite de lumină, sînt date la iveală; pentrucă ceiace scoate totul la iveală, este lumina. De aceea zice: Deșteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morți, și Hristos te va lumina. Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sînt rele.”

 

Ce trebuie să facem
pentru a ne menține viețile pline de Duhul Sfânt?
Trebuie să ne abandonăm, să ne luăm
crucea și să ne negăm gândurile rele,
să ne devotăm predicând evanghelia

 

Pentru a „menține o viață plină cu Duhul Sfânt”, trebuie să ne devotăm predicării evangheliei. Pentru a trăi o viață plină de Duhul Sfânt, trebuie mai întâi să ne devotăm predicării evangheliei. Pentru a trăi o viață plină de Duhul Sfânt, trebuie mai întâi să primim binecuvântarea care-L face pe Duhul Sfânt să locuiască în inimile noastre. Pentru a primi locuirea Duhului Sfânt trebuie să avem acest fel de credință, adică, trebuie să credem în evanghelia apei și a Duhului pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Având acest fel de credință, vom primi binecuvântarea care-L face pe Duhul Sfânt să locuiască în noi.

Doresc cei care au locuirea Duhului Sfânt, să aibă o viață plină de Duhul Sfânt?. Bineînțeles că da. Dar de ce se întâmplă că unii dintre ei nu pot trăi această viață?. Motivul este că, problemele lor le iau înaintea lucrărilor lui Dumnezeu, însemnând că nu pot umbla cu El. Pentru a menține o viață plină de Duhul Sfânt, trebuie să învățăm și să credem în cuvintele lui Dumnezeu. Mai înainte de toate, să ne uităm în Biblie pentru a găsi ce fel de viață și credință trebuie să avem.Care este motivul pentru care unii oameni nu pot trăi o viață plină de Duhul Sfânt?

Mai întâi, putem spune că este deoarece nu se pot abandona. Biblia a spus că, doar cei care se abandonează pot umbla cu Domnul. Din moment ce, realizând o viață plină de Duhul Sfânt nu este posibilă prin puterea cuiva, fiecare trebuie să aibă credință în locuirea Duhului Sfânt, pentru a se abandona. Chiar și pentru cei care au locuirea Duhului Sfânt este dificil să se abandoneze pe ei înșiși, fără să aibă vreo preocupare pentru Împărăția lui Dumnezeu. Astfel, pentru o viață plină de Duhul Sfânt, trebuie să slujim evanghelia apei și a Duhului. Doar atunci o persoană poate să se abandoneze și să trăiască ca slujitor al neprihănirii.

În Matei 16:24-26 spune: „Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea, și să Mă urmeze. Pentrucă oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde; dar oricine își va pierde viața pentru Mine, o va cîștiga. Și ce ar folosi unui om să cîștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau, ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?”

Motivul pentru care unii oameni care se nasc din nou, nu pot trăi o viață plină de Duhul Sfânt este că nu și-au negat poftele cărnii. Chiar și oamenii care au locuirea Duhului Sfânt pot urma Duhul Sfânt doar când renunță la poftele cărnii lor. Sunt multe aspecte ale vieții cărnii la care trebuie să renunțăm, pentru a-l urma pe Domnul. Domnul a spus: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea, și să Mă urmeze”.

A fi preocupat doar de carne este moarte, dar a fi preocupat doar de spirit, este viață și pace. Oamenii care doresc să umble în Duhul, trebuie să abandoneze viața cărnii. Doar cei care îndrăznesc să facă acest sacrificiu, pot menține o viață plină de Duhul Sfânt. Acesta este adevărul plinătății Duhului Sfânt.

Pe cine dorești să urmezi, pe Domnul sau lumea?. Potrivit alegerii tale, o viață plină de Duhul Sfânt sau o viață de poftă este a ta. Dacă dorești cu adevărat să trăiești o viață plină de Duhul Sfânt, alegerea este a ta. Dumnezeu ne-a mântuit din toate păcatele noastre și ne-a dat darul locuirii Duhului Sfânt. Dar depinde de tine să decizi dacă să trăiești o viață plină de Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, viața plină de Duhul Sfântnu este predestinată sau ursită de Dumnezeu. Viața plină de Duhul Sfânt depinde doar de voile celor dintre noi care cred în evanghelia frumoasă a apei și a Duhului.Trebuie să ai dorința de a trăi o viață plină de Duhul Sfânt.

Dacă ai dorința de a trăi o viață plină de Duhul Sfânt, Dumnezeu o va permite. El te va ajuta și te va binecuvânta. Dar dacă nu dorești aceasta, trebuie să renunți la viața plină de Duhul Sfânt.

Poți primi locuirea Duhului Sfânt doar prin credința în evanghelia apei și a Duhului și nu prin voia ta. Dar pentru a trăi și a menține o viață plină de Duhul Sfânt, depinde total de voia ta.

De aceea, dacă dorești o viață plină de Duhul Sfânt, trebuie să-ți examinezi voia și să ceri ajutorul lui Dumnezeu. Dacă dorim cu adevărat vieți pline de Duhul Sfânt, Dumnezeu ne va binecuvânta și va ne va împlini dorințele. Dar pentru a ne realiza scopul, trebuie să negăm mai întâi poftele cărnii.

 În al doilea rând, a trăi o viață plină de Duhul Sfânt trebuie să ne luăm crucile. Noi trebuie să trăim și să umblăm după voia lui Dunmezeu chiar și în situații dificile. Aceasta înseamnă să trăiești o viață neprihănită plină de Duhul Sfânt.

Și în al treilea rând, Domnul a spus: „Pentrucă oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde; dar oricine își va pierde viața pentru Mine, o va cîștiga” Aceasta înseamnă că, să-L urmăm pe Domnul este relevant pentru viețile noastre. Într-adevăr, dacă-L urmăm duhul și carnea noastră prosperă, dar dacă nu-L urmăm și alegem să ne trăim viețile de unii singuri, duhul și carnea noastră vor pieri.

De ce nu putem avea vieți pline de Duhul Sfânt? Motivul este că, nu ne negăm gândurile, și anume, poftele cărnii. Când noi Îl urmăm pe Isus, Duhul se întărește în noi și de aceea, El ne poate conduce cu o forță mai mare.

În Efeseni 5:11-13 spune: „și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunerecului, ba încă mai de grabă osîndiți-le. Căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, cînd sînt osîndite de lumină, sînt date la iveală; pentrucă ceiace scoate totul la iveală, este lumina.” Creștinii nu trebuie să aibă nici o părtășie cu lurările neroditoare ale întunericului. Dar când ne îngăduim în lucrările neroditoare ale întunericului, Dumnezeu ne spune să le înfierăm. Ar trebui să ni se reproșeze cu lucrările întunericului, deoarece este rușinos chiar și să vorbești despre acele lucruri care sunt făcute de ei în secret. Dar toate lucrurile care sunt expuse, sunt demonstrate prin lumină.

Cine poate să arate și să vorbească despre toate aceste lucruri rușinoase?. Dacă alții, frații, surorile tale și slujitorii lui Dumnezeu, nu pot să le expună singuri. Se spune că toate lucrurile care sunt expuse, sunt demonstrate de lumină. De aceea, trebuie să recunoaștem că faptele noastre rele de a nu fi drepți și să fim conduși de Duhul Sfânt, pentru a demonstra lucrările neroditoare ale întunericului, singuri sau prin conducătorul nostru.

În această lume, toate lucrurile care sunt demonstrate, se sfârșesc așa cum sunt mustrate, dar în lumea lui Dumnezeu toate lucruile demonstrate sunt demonstrate de lumină, deoarece, orice se demonstrează, este lumină. Deoarece nu suntem nici pe departe perfecți, în această lume noi comitem multe păcate inconștient. Totuși, când revărsăm peste noi lumina cuvintelor lui Dumnezeu, devenim conștinenți de anumite păcate și putem să le recunoaștem. Și așa venim să-I dăm nenumărate mulțumiri lui Dumnezeu.

Deoarece Isus ne-a luat toate păcatele și încălcările și toată neprihănirea lui Dumnezeu a fost împlinită când El a fost botezat în Râul Iordan, putem fi demonstrați de lumină, prin neprihănirea lui Dumnezeu. Miliarde de păcate pe care umanitatea le-a comis au fost transferate asupra lui Isus când Ioan L-a botezat. El este Mielul lui Dumnezeu care a luat păcatele lumii, a murit pe Cruce pentru a fi judecat pentru ele și a fost înviat. Isus a iertat toate păcatele umanității și când a spus: „S-a isprăvit” (Ioan 19:30), toată omenirea a fost mântuită. Noi am devenit sfințiți prin credința noastră în ceea ce Isus Hristos a făcut. Din moment ce păcatele noastre sunt iertate, putem ajunge la lumină din nou și să-L urmăm pe Dumnezeu în mod neprihănit.Dumnezeu ne-a spus să răscumpărăm timpul

Pavel a spus că, dacă dorim să trăim o viață plină de Duhul Sfânt, trebuie să răscumpărăm timpul. În Efeseni 5:16-17 se spune: „Răscumpărați vremea, căci zilele sînt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului.” Dacă dorim să trăim o viață plină de Duhul Sfânt, trebuie să reăscumpărăm timpul și să nu fim neînțelepți. Ar trebui să înțelegem care este voia Domnului și să o facem. Trebui să decidem care merită mai mult: viața credincioasă cărnii noastre sau cea devotată lui Dumnezeu.

După ce suntem născuți din nou, Duhul Sfânt locuiește în noi Dacă primim locuirea Duhului Sfânt, aceasta înseamnă că Stăpânul nostru este Domnul și El este Regele nostru. Doar El este Mântuitorul nostru și trebuie s㠖L recunoaștem a fi absolut Dumnezeul nostru. El este singurul nostrum Stăpân. El este Stăpânul care m-a făcut, mi-a iertat toate păcatele și m-a binecuvântat. El este Regele care are dominionul asupra vieții și morții mele, binecuvântărilor și blestemelor. Trebuie să recunoaștem că Domnul este Însuși Stăpânul și Dumnezeul, astfel că noi ar trebui să I ne supunem toată viața noastră.

Să vedem ce spune Filipeni 2:5-11: „Să aveți în voi gîndul acesta, care era și în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuș n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a desbrăcat pe sine însuș și a luat un chip de rob, făcîndu-Se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător pînă la moarte, și încă moarte de cruce. Deaceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult, și I-a dat Numele, care este mai pe sus de orice nume; pentruca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pămînt și de supt pămînt, și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.”

Pavel spus: „Să aveți în voi gîndul acesta”. El a spus că aceasta a fost inima lui Isus Hristos. Ceea ce aspus Pavel a fost c㠄mintea sa” este a lui Isus, care a fost Dumnezeu Creatorul și a venit în această lume pentru a-Și mântui poporuldin păcatele lor, potrivit voii Tatălui Său. Domnul a venit în această lume și a luat toate păcatele lumii prin botezul Său de la Ioan. Iar când a murit pe Cruce, păcatele lumii au fost înlăturate cu El. Apoi, El a fost înviat după cele trei zile și a devenit Mântuitorul nostru.

Motivul pentru care Isus Hristos, Creatorul, a venit în această lume a fost pentru a ne mântui. El Și-a arătat dragostea pentru noi, prin botezul și sângele Său de pe Cruce. Toată creația trebuie să îngenuncheze înaintea Sa și să-I aprecieze dragostea care ne-a dat iertarea păcatului, coborându-Se ca și creatură, chiar dacă El este Creatorul. De aceea, toate creaturile ar trebui să mărturisească că El este Mântuitorul lor adevărat. El ne-a făcut să mărturisim că El nu e doar Domnul întergii creații, ci și Domnul măreței neprihăniri pentru noi.

Noi, care am crezut în Dumnezeu și avem locuirea Duhului Sfânt, trebuie să credem c㠄Dumnezeu este singurul Stăpân adevărat pentru mine” și să avem dragostea lui Isus Hristos în inima noastră. Trebuie să avem credința că stăpânul nostru nu este al nostru, decât Isus Hristos care ne-a creat și ne-a mântuit de toate păcatele. Și de asemenea, trebuie să avem credința că El este Stăpânul nostru care ne face să trăim o viață nouă binecuvântată și pregătește totul pentru noi și lucrează pentru noi.

Sunt mulți oameni care nu doresc să schimbe stăpânii după ce s-au născut din nou. Sunt mulți care au locuirea Duhului Sfânt, dar insistă că sunt stăpânii lor. Viața plină de Duhul Sfânt este viața de urmare a lui Dumnezeu. Aceste fel de viață nu poate fi câștigat într-o zi, dar e posibilă doar când credem că Isus este Stăpânul vieților noastre și Singurul care ne-a creat pe noi și toate celelalte creații din univers. Avem nevoie de credință, pentru a-L sluji pe Isus Domnul nostru, Stăpânul și Dumnezeul, care ne-a mântuit de păcate și ne-a dat viață veșnică în Împărăția Sa.

Avem nevoie să purtăm adevărul în mințile noastre. Mulți oameni își trăiesc viețile ca stăpâni pentru ei înșiși. Ei se protejează și mențin dominiune asupra vieților lor. Dar acum este timpul să schimbăm stăpânii. Acum am devenit cei care-L cunosc pe Dumnezeu și astfel Stăpânul nostru esențial este Domnul.

Noi toți avem păcat în inimile noastre și ar trebui să fim condamnați la iad pentru greașala noastră. Dar noi L-am aflat pe Dumnezeu prin credința noastră în evanghelia apei și a Duhului. Dumnezeu ne iubește atât de mult, încât a venit în această lume, ne-a luat toate păcatele, fiind botezat de Ioan și murind pe Cruce, pentru a deveni Mântuitorul nostru adevărat. Și prin credința noastră în Dumnezeu, am fost eliberați de păcate. Cu alte cuvinte, am primit locuirea Duhului Sfânt.

Biblia spune: „Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.” (Romani 8:9) Când am primit răsumpărarea Sa, adică locuirea Duhului Sfânt, am devenit copiii lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este Dumnezeul pentru noi și trebuie să umblăm în neprihănirea lui Dumnezeu, sub instrucțiunea Duhului Sfânt. Pentru a trăi astfel, trebuie să renunțăm la stăpânirea asupra noastră. După ce L-am întâlnit pe Isus și suntem eliberați prin El, trebuie să-L facem singurul nostru Stăpân.Trebuie să înmânăm lui Isus tronurile din inimile noastre

Nu putem să-l urmăm pe Domnul, dacă ne considerăm stăpânii vieților noastre proprii. Când Dumnezeu ne comandă să-L slujim, vom spune „Da” fără întârziere dacă nu suntem stăpânii noștri. Altfel, am putea spune: „De ce ar trebui să fac aceasta pentru tine?” Persoana care este stăpânul său, va refuza să facă ceea ce dorește Dumnezeu, gândind: „Ar trebui să-mi ceară ca o favoare să fac ceea ce El dorește.” Pentru o astfel de persoană instrucțiunile lui Dumnezeu nu sunt nimic, decât vorbărie și cuvinte deranjante.

Totuși, pentru a fi umplut cu Duhul Sfânt, trebuie să ne supunem poruncii Sale. Nu putem fi vaci care sunt trase la măcel, ci mai degrabă trebuie să ne oferim să-L urmăm pe Dumnezeu. Trebuie să-L urmăm pe Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care ne conduce de-a lungul căii neprihănite. Dumnezeu este Domnul nostru, care ne-a binecuvântat cu mântuire. Dacă-L slujim ca și Stăpân al nostru și-I ținem poruncile, putem fi umpuți cu Duhul Sfânt. Dacă tu și membrii familiei tale Îi înmânați regalitatea voastră lui Isus și-L plasați deasupra orice altceva, veți avea har și binecuvântări în viețile voastre.

Probabil ai văzut poze ca cea în care un om naviga împotriva furtunii, iar Isus stă chiar în spatele său. Când pare că conducem provocările din viețile noastre și făcând lucrarea Domnului, este de fapt Domnul nostru Isus Hristos care ne conduce și ne ține mâinile. Este Dumnezeu cel Atotputernic care ne vede mai dinainte viețile.

Din moment ce El a devenit Stăpânul nostru, El poate să ne supravegheze și să ne binecuvânteze. Dar dacă nu-l recunoaștem ca Stăpân al nostru, El nu poate să execute rolul. Deoarece El este Dumnezeul personalității, El nu ne forțează să I ne supunem voii Sale. Chiar dacă este Dumnezeul Atotputernic, El nu ne face nimic pentru noi dacă nu ne oferim să-L slujim ca Stăpân al nostru și să-I cerem ajutorul.Aruncă asupra Sa toate lucrurile

Aruncă asupra Sa toate lucrurile astfel ca El să-Și poată împlini stăpânirea asupra noastră. Slujiți-L și recunoșteți că El este Stăpânul nostru. Din moment ce suntem departe de a fi perfecți, trebuie să aruncăm toate lucrurile asupra Sa și să trecem toată responsabilitatea noastră asupra Sa. Odată ce ne aruncăm familiile noastre, viețile zilnice și orice altceva asupra Sa, vom primi înțelepciune de la Dumnezeu și vom putea trăi așa cum dorește El, conducând toate problemele cu credința și puterea pe care Dumnezeu ne-a dat-o.

Atunci, problemele noastre devin cele ale Stăpânului nostru, ceea ce înseamnă că, dacă Îl urmăm doar pe Dumnezeu cel Atotputernic, El va lua responsabilitatea pentru noi. Vom putea trăi o viață plină de Duhul Sfânt și ne vom bucura de pace carea care locuiește în El. Ca și creștini credincioși, trebuie să îngenunchem înaintea lui Dumnezeu, să-L recunoaștem și să-L slujim ca Stăpân al nostru.

Să vedem ce se spune în Filipeni 3:3 despre ce fel de credință pe care trebuie să-l avem pentru a trăi o viață plină de Duhul Sfânt. „Căci cei tăiați împrejur sîntem noi, cari slujim lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, cari ne lăudăm în Hristos Isus, și cari nu ne punem încrederea în lucrurile pămîntești.” Ce a vrut să se spună aici prin „circumcizie” sunt cei care-L slujesc pe Dumnezeu în Duhul, se bucură în Isus Hristos și nu au nici o încredere în carne.

A trăi ca și circumcizia, înseamnă a-ți tăia tot păcatul din inimă și a-l trece asupra lui Isus Hristos, care a fost botezat de Ioan. Cei care sunt conduși prin Duhul își datorează viețile, Duhului. Ei Îl slujesc pe Dumnezeu și se bucură în Isus Hristos, spunând: „Isus m-a condus să trăiesc această viață glorioasă. El m-a făcut neprihănit și m-a binecuvântat. El mi-a dat tot harul de care am avut nevoie pentru a-L servi.” Avem nevoie să trăim astfel. Aceasta este viața plină de Duhul Sfânt. Pavel a spus: „Deci, fie că mîncați, fie că beți, fie că faceți altceva: să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 10:31).

În Filipeni 3:13-14 se spune: „Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitînd ce este în urma mea, și aruncîndu-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.” Dumnezeu ne-a spus să uităm acele lucruri care sunt din trecut și să țințim spre cele care sunt înainte. Trebuie să ne împingem scopul înainte. Indiferent de faptele noastre neprihănite sau greșelile noastre, trebuie să uităm acele lucruri care sunt în spatele nostru Și să încercăm să țintim spre acele lucruri care sunt înainte și să ne împingel scopul înainte. Acest scop este de a sluji voii Sale, stand cu Isus, crezând în El.

Noi suntem departe de a fi perfecți, astfel că, putem să cădem când simțim momeala cărnii. Totuși, uitându-ne în sus la Dumnezeu și având credință, putem arunca toată slăbiciunea și nelegiuirile noastre. Când Isus Hristos a fost botezat de Ioan și a murit pe Cruce, toate păcatele noastre au fost transferate asupra Sa. Când El a devenit Mântuitorul nostru, prin înviere, ni se dă vieți noi, mulțumită credinței noastre în El. De aceea, trebuie să aruncăm toate acele lucruri care sunt în spatele nostrum, să țintim spre acele lucruti care sunt înainte și să ne împingem scopul înainte.A menține o viață plină de Duhul Sfânt

 Noi trebuie să țintim spre acele lucruri care sunt înainte și să împingem înainte scopul mai înalt. Sper că poți uita toate lucrurile din trecut, pe cât de repede posibil, dacă te împovărează. Sunt multe lucruri care pot fi făcute, datorită slăbiciunii noastre, dar acelea nu sunt de nici o importanță, deoarece ceea ce este important, stă în viitor. Deoarece viitorul este mai important, trebuie să ne înmânăm domnia, lui Isus Hristos, prin credință și să fim conduși de El. Trebuie să-L lăsăm să decidă cum ne vom conduce viața în viitor și să facem ceea ce Îi place.Trebuie să trăim așa cum au trăit ucenicii

Putem duce o viață plină de Duhul Sfânt doar dacă devenim puternici în credința noastră în ștergerea păcatului. Aceasta este foarte important. Să ne uităm la 2 Timotei 2:1-10: „Tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Isus. Și ce-ai auzit dela mine, în fața multor marturi, încredințează la oameni de încredere, cari să fie în stare să învețe și pe alții. Sufere împreună cu mine, ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Și cine luptă la jocuri, nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rînduieli. Plugarul trebue să muncească înainte ca să strîngă rodurile. Înțelege ce-ți spun; Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Adu-ți aminte de Domnul Isus Hristos, din sămînța lui David, înviat din morți, după Evanghelia mea, pentru care sufăr pînă acolo că sînt legat ca un făcător de rele. Dar Cuvîntul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rabd totul pentru cei aleși, pentruca și ei să capete mîntuirea care este în Hristos Isus, împreună cu slava vecinică.”

Așa cum a spus Pavel lui Timotei, Duhul Sfânt ne spune: „întărește-te în harul care este în Hristos Isus. Și ce-ai auzit dela mine, în fața multor marturi, încredințează la oameni de încredere, cari să fie în stare să învețe și pe alții.”

„Întărește-te în harul care este în Hristos Isus.” A deveni puternic în har, aici înseamnă că trebuie să ne întărim credința în evanghelia apei și a Duhului, crezând în El și stând lângă El. Isus Hristos a venit în această lume pentru a ne accepta toate păcatele prin botezul Său, a murit pe Cruce, a fost înviat și a devenit Mântuitorul nsotru. Aceasta înseamnă că ar trebui să fim puternici în harul lui Dumnezeu și să fim mulțumitori Lui. Dumnezeu ne-a mântuit și de aceea ar trebui să acceptăm în dar mântuirea prin credință.Aceasta este mântuirea ștergerii păcatelor. Aceasta nu are nimic de a face cu rugăciunile zilnice de dimineața devreme sau donând bani pentru construcția bisericii. Toată mântuirea noastră prin iertarea păcatului înseamnă că Isus Hristos, indiferent de faptele noastre, a fost botezat pentru a ne purta păcatele, apoi a murit pe Cruce pentru a ne șterge toate încălcările. El a fost înviat pentru a ne mântui de toate păcatele. Ca și laici, pastorii sunt iertați pentru păcatele lor, crezând această evanghelie a adevărului. Oricine crede în Isus Hristos în felul acesta, cu toată inima sa, primește iertarea păcatului. De aceea, putem avea încredere în harul mântuirii și să ne întărim credința.

Dacă dorim o viață plină de Duhul Sfânt, trebuie să devenim puternici în credința noastră în evanghelia apei și a Duhului. Sunt arii în viețile noastre unde nu suntem de acord și avem partea noastră de slăbiciune. De aceea ar trebui să devenim puternici în harul mântuirii. De fiecare dată când atar eșecuri, trebuie să medităm la credința noastră, spunându-ne: „Dumnezeu m-a mântuit prin evanghelia apei și a Duhului. Isus mi-a iertat toate păcatele prin apă și Duh.” Noi am devenit neprihăniți, crezând în această evanghelie și ne-am întărit, având locuirea Duhului Sfânt. Am fost mântuiți de toate păcatele și am devenit puternici, crezând în evanghelia apei și a Duhului. Am devenit oameni binecuvântați prin credința noastră.

Pavel a spus: „Deci, fie că mîncați, fie că beți, fie că faceți altceva: să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 10:31) Aceasta este foarte important. Înseamnă că trebuie să ne dedicăm viețile lui Dumnezeu. „Fie că mîncați, fie că beți.” Ar trebui să mâncăm, să bem și să fim puternici pentru Dumnezeu, pentru a face lucrarea Sa. Ar trebui să mâncăm lucruri bune pentru sănătatea noastră, pentru a predica evanghelia.

„Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste.” (2 Timotei 2:4) Ar trebui să duci o viață plină de Duhul Sfânt pentru a predica evanghelia. Putem trăi o viață credincioasă când ducem viața de dragul predicării evangheliei. Toți cei care trăiesc o viață credincioasă în felul acesta, sunt plini de Duhul Sfânt. Cu toții ar trebui să țintim spre vieți pline de Duhul Sfânt. Chiar și ofertele, pe care le-ai câștigat prin muncă grea, ar trebui să fie folosite pentru evanghelie.

Dacă dorești să menții o viață plină de Duhul Sfânt, trebuie să te dedici Domnului, să fii în serviciul Său, să-ți folosești banii pentru evanghelie și să-ți împarți toate bucuriile cu Dumnezeu. Dacă dorești să duci acest fel de viață, trebuie să trăiești în credință, cu o voie puternică de a sluji evanghelia.

Mulți oameni au condus până acum o viață pentru ei înșiși. Au ridicat pereți și și-au acumulat proprietatea pentru ei, fiind stăpânul lor. Totuși, acum noi trebuie să trăim pentru Dumnezeu. Trebuie să-L luăm pe Dumnezeu ca și Stăpânul nostru unic. Domnul spune: „Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste” Să duci viața de ostaș bun, înseamnă să urmezi regulile. Domnul ne rezolvă problemele pentru noi, ne protejează și ne conduce dacă trăim pentru El ca și ostași credincioși. El ne spune să căutăm mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Sa (Matei 6:33).

Nu este nimic fals în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Îl urmăm, vom experimenta adevărul cuvântului Său. Dar amintește-ți că, mai întâi trebuie să ai locuirea Duhuului Sfânt în inima ta. O persoană fără locuirea Duhului Sfânt nu poate să-și înmâneze tronul peste Dumnezeu. Totuși, o persoană cu locuirea Duhului Sfânt poate să-și dea tronul inimii sale lui Dumnezeu și astfel să experimenteze plinătatea Duhului Sfânt și să aibă fericire și pace în inima sa.

Locuirea Duhulu Sfânt va deveni adevărată pentru tine, doar dacă înțelegi și crezi în evanghelia frumoasă a apei și a Duhului. Dacă dorești să ai plinătatea Duhului Sfânt și dorești să trăiești o viață binecuvântată, ar trbui să-L slujești pe Dumnezeu ca Rege și să trăiești pentru binele Împărăției Sale. Atunci vei fi umplut cu Duhul Sfânt, apoi inima ta va deveni abundentă, iar viața ta va fi menținută, în timp ce câștigi binecuvântările de a fi copii în Împărăția lui Dumnezeu.

Am transmis mesajul că oamenii care au primit mântuirea de păcat și locuirea Duhului Sfânt, cerzând în Domnul, ar trebui să ducă o viață plină de Duhul Sfânt. Am definit viața umplută cu Duhul Sfânt și am explicat cum poate fi menținută acest fel de viață. De asemenea, am explicat că prin credință trebuie să-ți înmânezi Domnului tronurile tale și prin credință trebuie să-l slujești și să menții oviață umplută cu Duhul Sfânt.

Încă odată, a fi năcut din nou pentru cineva care are locuirea Duhului Sfânt, nu este sfârșitul. El trebuie să continue să ducă o viață plină de Duhul Sfânt. Ar trebui cu siguranță să cunoaștem și să credem că duhurile și carnea noastră pot fi binecuvântate doar dacă ducem o astfel de viață.

Acest fel de viață nu se întâmplă în mod spontan. Se întâmplă doar când credem în Domnul ca Stăpân al nostru și să-L plasăm în cea mai de seamă poziție din inimile noastre. Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a dat deja o viață plină de Duhul Sfânt, o viață de slujire a evangheliei. De asemenea, El ne-a dat lucrarea și poziția Sa de a face lucrarea Sa pentru ca noi să menținem o viață plină de Duhul Sfânt.

Ar trebui să te dedici Lui și să-ți trăiești viața pentru El. Slujește-L, predicând această evanghelie frumoasă. Atunci, inima ta va deveni plină de Duhul Sfânt, iar fericirea și harul vor curge din tine. În ziua reîntoarcerii Sale vei fi binecuvântat, stând înaintea lui Dumnezeu cu mândrie și câștigând recompensa Sa. Tu și eu ar trebui să admirăm viața plină de Duhul Sfânt. Ar trebui să ne străduim să trăim acest fel de viață prin credință. Așa este menținută o viață plină de Duhul Sfânt.

Ați abdicat tronul din inimile voastre pentru a trăi o viață plină de Duhul Sfânt?. Sper că Îl veți lăsa să dețină locul cel mai de seamă din inimile voastre. Trebuie să aveți dorința de a trăi o viață plină de Duhul Sfânt. Atunci El vă va binecuvânta, pentru ca voi să trăiți o viață plină de Duhul Sfânt.

Înapoi

 


Versiunea de tipărire   |   Trimite prin email această pagină de site unui prieten

 
Bible studies
    Predici
    Declarație de credință
    Ce este evanghelia?
    Termeni biblici
    ÎFP despre Credința creștină

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.