Cărți creștine gratuite pentru studii biblice despre mântuire, Duhul Sfânt,
Cortul și Apocalipsa lui Ioan

Acasă  |  Harta site-ului  |  Contact  |  Ajutor    
Studii biblice Cărți creștine gratuite cărți electronice creștine gratuite Despre noi
 Predici asupra unor subiecte importante, de către PaulC. Jong

 

Pseudos și ereticii în creștinism


< Isaia 28:13-14 >

„Și pentru ei cuvântul Domnului va fi: „învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo”, ca mergând să cadă pe spate și să se zdrobească, să dea în laț și să fie prinși. De aceea ascultați cuvântul Domnului, batjocoritorilor, care stăpâniți poporul acesta din Ierusalim!”.Erezia biblică

Cum definește Biblia,
cuvântul „eretic”?
Biblia definește eretic pe unul
care are păcat în inima sa,chiar
dacă crede în Isus.

Există mulți jurnaliști falși în ziua de azi, în special în țările dezvoltate. Sunt acei care pretind să fie jurnaliști, dar de obicei storc banii de la victimele lor, amenințând că expun ceva ce victimele lor au făcut. Pseudo înseamnă ceva ce arată adevărat dar nu este lucrul adevărat. Cu alte cuvinte, se referă la ceva a cărei suprafață este complet diferit de interior.

Cuvântele „eretic” și „pseudo” sunt folosite foarte des, în special în bisericile creștine.

Dar există câteva definiții clar conturate a ceea ce este un eretic și ce înseamnă să fii numit „pseudo”, nici nu sunt mulți care predau aceste concepte în strictă concordanță cu Biblia.

Sub aceste circumstanțe, mă simt dator să deschid ceea ce Biblia definește ca „erezie” și să arunce puțină lumină asupra subiectului. De asemenea doresc să arăt câteva exemple de erezie din viața reală și astfel să ne gândim la acesta împreună. Oricine crede în Dumnezeu trebuie să se gândească la erezie cel puțin odată în viețile lor.

Tit 3:10-11 definește un eretic ca o persoană discordantă care este neclară și imorală, condamnându-se. Un eretic este cineva care se condamnă însuși ca păcătos. De aceea cei care cred în Isus dar au păcat în inimile lor sunt eretici înaintea lui Dumnezeu.

Isus a luat toate păcatele prin botezul Său. Dar ereticii refuză să creadă în adevărata evanghelie care aduce mântuire păcătoșilor și astfel se condamnă pe ei înșiși ca să se alăture rândului de păcătoși.

Ești un eretic?. Trebuie să ne gândim la aceasta dacă vrem să trăim o viață credincioasă, dreaptă.

Te condamni pe tine însuți ca păcătos, chiar dacă crezi în Isus, dacă nu ai auzit evanghelia apei și a Duhului?. Dacă te consideri ca păcătos, atunci Îi faci un deserviciu lui Isus desconsiderându-I mântuirea Sa perfectă și evanghelia apei și a Duhului.

Să se numească cineva păcătos înaintea lui Dumnezeu este să admită că nu este un fiu al lui Dumnezeu. Cei care Îi confesează lui Isus, „Doamne, sunt un păcătos”, trebuie să-și revadă credința lor proprie.

Cum poți crede în Isus și încă să mai pretinzi că ești un păcătos când Isus a luat toate păcatele lumii și te-a mântuit perfect din condamnarea veșnică?. Cum poți să negi darul gratuit al mântuirii și să te definești ca un păcătos când Isus ți-a luat toate păcatele prin botezul Său și a fost judecat în întregime pentru ele la Cruce?.

Astfel de oameni sunt eretici, deoarece ei se oferă să fie păcătoși departe de cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să cunoști evanghelia apei și a Duhului ca să eviți comiterea ereziei înaintea lui Dumnezeu.

Oricine crede în Isus dar nu este născut din nou este un eretic deoarece el încă are păcat în inima lui.

Deoarece Dumnezeu a luat toate păcatele lumii inclusiv ale noastre, suntem eretici înaintea lui Dumnezeu dacă ignorăm această binecuvântare a mântuirii. Deoarece Dumnezeu este sfânt, suntem eretici dacă avem păcat în inimile noastre. Dacă noi dorim într-adevăr să devenim drepți, noi trebuie să credem în evanghelia botezului lui Isus și sângele Său la Cruce.Originea ereziei în Biblie

Care este calificarea cea mai
Importantă pentru un preot?
Trebuie să se nască din nou.

Haideți să ne uităm la 1 Împărați 12:25-26. „Ieroboam a zidit Sihemul pe muntele lui Efraim, și a locuit acolo; apoi a ieșit de acolo, și a zidit Penuel. Ieroboam a zis în inima sa: „împărăția s-ar putea acum să se întoarcă la casa lui David””. Ieroboam a fost unul dintre subordonații lui Solomon. Când Solomon a devenit corupt în anii săi cei mai din urmă, Ieroboam s-a revotat împotriva împăratului, și mai târziu a devenit împăratul celor zece triburi ale lui Israel în timpul lui Roboam, fiul lui Solomon.

Prima preocupare a lui Ieroboam când a devenit împăratul Israelului a fost că poporul său s-ar putea reîntoarce în Iuda unde era templuul.

Astfel, a venit cu ideea să prevină aceasta să se întâmple. El a făcut doi viței de aur în Betel și Dan și a ordonat poporului său să-i venereze. 1Împărați 12:28 spune, „După ce s-a sfătuit, împăratul a făcut doi viței de aur”. Pe unul l-a așezat în Betel, și pe celălalt în Dan și a spus poporului său să-i venereze, în ciuda faptului că, făcând așa era un păcat teribil. El chiar intenționat a instituit preoți să conducă venerarea.

„După întâmplarea aceasta, Ieroboam nu s-a abătut de pe calea lui cea rea. A pus iarăși preoți pentru înălțimi, luați din tot poporul, pe orice dorea, îl sfințea preot al înălțimilor” (1 Împărați 13:33). Aceasta este originea ereziei.

Chiar acum, ereticii desemnează la preoție pe oricine care se oferă să facă lucrarea Domnului. Oricine termină un seminar teologic poate deveni un pastor, un evanghelist, un misionar și bătrân chiar dacă el nu este născut din nou din apă și din Duh.

Cum poate cineva care nu e născut din nou să devină pastor?. Dacă o astfel de persoană este desemnată ca preot, biserica ce-l alege devine factor pentru producerea de eretici.

Haideți să ne gândim din nou la originea ereziei. În primul rând, Ieroboam a substituit viței de aur pentru Dumnezeu pentru a-și menține puterea politică. În al doilea rând, el consacra pe oricine care se oferea să devină un preot. Cu alte cuvinte, el a consacrat oameni obișnuiți ca preoți. Și același lucru este făcut în ziua de azi.

Istoria ereziei a continuat bine după timpul lui Ieroboam. Cei care nu sunt născuți din nou din apă și din Duh nu ar trebuie să fie niciodată lăsați să devină preoți.

Poate oricine care doar termină un seminar teologic să devină un pastor sau un evanghelist?. Este în regulă pentru ei să servească lui Dumnezeu, în ciuda faptului că ei nu au fost aprobați de Dumnezeu?. Niciodată. Doar cei care au fost aprobați de Dumnezeu ar trebui lăsați să devină slujitorii Săi. Cei care sunt aprobați de Dumnezeu sunt cei care sunt născuți din nou din apă și din Duh.

Este înregistrat în 1Împărați 12:25-26 și 1Împărați 13, că păcatul lui Ieroboam a provocat mânia lui Dumnezeu. Noi toți ar trebui să știm această istorie, și dacă cineva nu este familiar cu aceasta ar trebui să meargă înapoi la Biblie să afle.

Gândește-te din nou dacă înlocuiești viței de aur pentru Dumnezeu în slujirea ta. Pui tu accent, din orice întâmplare, pe binecuvântări pământești, în caz că discipolii tăi nu se reîntorc la evanghelia nașterii din nou din apă și din Duh?.

Le spui tu discipolilor tăi că ei pot fi vindecați de boală dacă cred în Isus?. Le spui că ei vor fi binecuvântați în proprietăți?. Desemnezi tu pe acei care nu sunt născuți din nou să fie pastori sau membri conducerii bisericii tale și să susții că denominația ta este singura cea bună?. Atunci tu comiți păcatul lui Ieroboam înaintea lui Dumnezeu și provoci mânia Lui.Ereticii venereză un Dumnezeu al vițeilor de aur

Chiar astăzi există atât de mulți eretici care venereză viței de aur. Ei spun că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Solomon când a oferit lui Dumnezeu o mie de jertfe arse. 1 Împărați 3:3-5 spune, „Și Solomon iubea pe Domnul, și se ținea de obiceiurile tatălui său David. Numai că aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Împăratul s-a dus la Gabaon să aducă jertfe acolo, căci era cea mai însemnată înălțime. Solomon a adus o mie de arderi de tot pe altar. La Gabaon Domnul S-a arătat în vis lui Solomon noaptea, și Dumnezeu i-a zis: „Cere! ce vrei să-ți dau?”.

Ei escrochează bani de la discipolii săi sub promisiunea frauduloasă de „o mie de jertfe arse ale lui Solomon”. Acei discipoli nebuni sunt escrocați de banii lor. Iar cei ce venerează viței de aur ca Dumnezeu al lor sunt deprivați de banii lor, care sunt folosiți ca și contribiții pentru a construi biserici. Nu este pentru că bisericile lor sunt prea mici, ci pentru că vor să escrocheze bani de la discipolii săi.

Înființând viței de aur pentru congregațiile lor, ca să-i venereze, a fost doar o scuză cu care ereticii au venit pentru a escroca bani de la ei. Noi cei care credem în Dumnezeu n-ar trebui să fim luați de proști. Dacă-ți oferi banii în venerarea vițeilor de aur, nu sunt oferiți lui Dumnezeu, ci se sfârșesc în buzunarele preoților falși care sunt plini de lăcomie, ca Ieroboam. Tu n-ar trebui niciodată să cazi în capcanele unor astfel de eretici.

Atuci de ce Dumnezeu a fost mulțumit de cele o mie de jertfe arse ale lui Solomon?. Deoarece Solomon și-a cunoscut păcatele, a recunoscut că trebuia să moară pentru ele și a oferit sacrificii potrivit cu credința. El a oferit o mie de jertfe arse în recunoștință pentru mântuirea lui Dumnezeu. Solomon a oferit o mie de jertfe arse în fiecare zi, gândindu-se la răscumpărarea din apă și Duh.

Acum, ar trebui să-ți amintești adevăratul înțeles al ereziei, ca tu să nu fii niciodată înșelat de preoții falși.Cei care slujesc fără să fie născuți din nou, sunt eretici

Ce spun ereticii despre
nașterea din nou?
Ei spun că sunt născuți din nou din viziuni,
vise și diferite feluri de experiențe
spirituale.

Sunt cei care învață pe alții să se nască din nou când ei înșiși nu s-au renăscut în credință. Ei sunt toți eretici. Ei spun altora să se nască din nou când ei sunt incapabili de renaștere deoarece nu știu despre evanghelia apei și a Duhului.

Preoții falși predică o evanghelie falsă, distorsionând evanghelia apei și a Duhului. Ei le spun oamenilor să-și spele păcatele în fiecare zi.

Ei zic: „Du-te și roagă-te în munți, încearcă postul, dedică-te lucrării lui Dumnezeu, roagă-te în revărsatul zorilor, fii ascultător, oferă mulți bani bisericii, dar ar trebui să ai grijă de propriile-ți păcate”.

Odată am auzit pe cineva mărturisind că s-a născut din nou. El a zis că într-un vis, stătea în rând și când i-a venit rândul, Isus l-a chemat pe nume. El a spus că aceasta a fost mărturia pentru nașterea din nou. Dar este convingerea lui una corectă?. Isus nu a spus așa.

În Ioan 3, El spune, „Dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu”. Dumnezeu spune că doar cei care sunt născuți din nou din apă și din Duh pot deveni preoți adevărați. Oricine crede că este născut din vise, extaze spirituale sau rugăciuni pentru pocăință este un eretic.

În aceste zile mulți oameni nu cred în cuvântul scris al lui Dumnezeu și își aprobă doctrinele lor denominaționale, în loc să se nască din nou din apă și din Duh. Cei care refuză să predice evanghelia apei și a Duhului sunt creștini și eretici falși.Reformatorii și creștinismul existent

Când a început adevărata evanghelie
să fie amestecată cu alte religii și
distorsionată de ele?
Din timpul când Împăratul roman, Constantin,
a proclamat edictul de la Milano
în 313 A.D.

Când au fost denominațiunile creștinismului formate?. Când au început denominațiunile diferite, cum ar fi presbiteriană, metodistă, baptistă, luterană, sfântă și evanghelia deplină?. Reforma s-a întâmplat acum 500 de ani.

Creștinii timpurii au fost cei care L-au urmat pe Isus când a fost în această lume. „Creștini” înseamn㠄cei care-L urmează pe Hristos”.

Primii creștini au fost apostolii și discipolii săi. Apostolii și Părinții bisericii au urmat evanghelia adevărată până în anul 313 A.D. Dar după edictul de la Milano al lui Constantin cel Mare, creștinii și Neamurile au început să se amestece, rezultând în Ere Întunecate care au durat mai mult de 1000 de ani.

Mai târziu, la începutul secolului 16, Martin Luther a proclamat Reforma, spunând, „doar cei neprihăniți vor trăi prin credință”. Puțin mai târziu, între 1500-1600, reformatorii ca John Calvin și John Knox au îndepărtat mișcarea de catolicism. Aceasta a fost tot ce Reforma a realizat.

Reforma a fost simplu un efort pentru a stabili ca noile biserici să se separe de Biserica Romano-Catolică. Reformatorii nu au negat catolicismul în sine însuși.

Scopul lor a fost nu să promoveze credința în nașterea din nou din apă și din Duh, ci să se elibereze din presiunea și corupția Bisericii Romano-Catolice. Biserica Romano-Catolică a numit acestă mișcare Protestantism. Aceasta înseamnă protestatari.

În acel timp, Biserica Romano-Catolică a îndemnat oamenii să cumpere indulgențe, spunând că puteau să-și trimită înaintașii morți în rai când cumpărau indulgențe cu bani mulți. Luther nu a realizat că catolicismul a fost greșit. El a încercat doar să oprească Biserica Romano-Catolică din vânzarea indulgențelor pentru a finanța construcția catedralei Sfântul Petru.

Ca rezultat, putem vedea multe rămășițe din Biserica Catolică în Biserica Protestantă modernă: botez la copii, rugăciunile de pocăință care sunt similare cu confesarea sub Biserica Romano-Catolică, ritualurile sfinte, reconoașterea doar a acelora care absolvă seminarii teologice ca pastori, biserici maiestoase și grandioase. Toate acestea sunt rămășițe ale Bisericii Romano-Catolice.

Numărând de la Reforma din anii timpurii 1500, istoria Protestantismului este doar de acum 500 de ani. Acest an este cea de-a 481-a aniversare a Reformei. Poate că nu realizezi că Martin Luther a protestat împotriva propriei bisericii-mame doar acum 481 de ani. Astfel, protestantismul nu poate să-și abroge unica legitimitate în lumina tinereții sale comparative. Reforma creștinismului încă continuă. Și încă ar trebui să continue.

Dar este un lucru pe care trebuie să-l ținem în minte. Nu ar trebui niciodată să uităm că doar cei care sunt născuți din nou din apă și din Duh pot intra în împărăția lui cerurilor. Și haideți să predicăm aceasta!. Predici tu evanghelia lui Isus, evanghelia nașterii din nou din apă și din Duh?. Dacă nu, nu ești un slujitor al lui Dumnezeu. Este evanghelia „nașterii din nou din apă și din Duh” pe care Dumnezeu vrea să o credem. Este ceea ce Isus l-a învățat pe Nicodim în Ioan 3.

Vorbește Biblia doar despre evanghelia nașterii din nou din apă și din Duh, sau despre alte lucruri cum ar fi lucrarea pentru binele societății și trăind o viață sfântă?. Bineînțeles că și ultima este importantă. Dar tu poți face aceasta după ce ești născut din nou din apă și din Duh. Voia lui Dumnezeu este ca noi să credem în evanghelie.Învățăturile ereticilor

Cine este un eretic?
Cel care încă este un păcătos chiar
dacă crede în Isus.

Când a început să prospere în lume credința creștină falsă, eretică?.

Poporul lui Israel a slujit lui Dumnezeu până când au fost separați în două împărății în timpul lui Ieroboam după cum scrie 1Împărați 12-13. De atunci, înainte ca Hristos să vină în această lume, credința eretică a început să prospere. Și sunt atât de mulți eretici în aceste zile.

Biblia vorbește despre învățăturile lor creștine false în Isaia 28 și Tit 3:10-11. Biblia spune că eretici sunt aceia care cred în Isus dar încă mai au păcat în inimile lor. Oricine e așa e un eretic.

Și ei predau, după cum e scris în Isaia 28:9-10, „Ei zic: „pe cine vrea el să învețe înțelepciunea? cui vrea să dea învățături? Unor copii înțărcați de curând, luați de la țâță?. Căci dă învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo”.

Ereticii adaugă învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă. Ce înseamnă acesta?. Înseamn㠄Ai grijă, ai grijă, ai grijă la acei care spun că sunt născuți din nou prin credința lor în Isus”. Ei îți spun doar să ai grijă, indiferent ce s-ar întâmpla. Ei îți spun să nu asculți, să nu mergi, altfel ai putea cădea în erezie.

Dar dacă ei sunt atât de siguri că a lor e credința dreaptă, de ce nu pot să respingă pe cei care spun că credințele lor diferă de cuvântul lui Dumnezeu?. E atât de păcat. Ei pretind că sunt creștini drepți, dar nu au cuvintele să depășească ceea ce numesc erezie. Adevăratul creștin poate învinge orice eretic cu cuvântul lui Dumnezeu.

În aceste zile, așa-ziși creștinii drepți denunță pe cei născuți din nou ca „eretici” doar pentru că credințele lor sunt diferite. Cum putem fi noi eretici când noi credem în evanghelia apei și a Duhului?.

Dacă cei care se numesc eretici predică evanghelia apei și a Duhului, sunt creștini adevărați, drepți. De asemenea, dacă pretinșii creștini drepți nu predică evanghelia apei și a Duhului, sunt eretici.

Diferența dintre „ortodoxie” și „erezie” există, indiferent dacă ei predică evanghelia apei și a Duhului și dacă ei cred în Isus și au păcat în inimile lor sau nu. Cum pot să fie ei eretici dacă cred în cuvântul lui Dumnezeu și sunt născuți din nou din apă și din Duh?.

Este erezie să crezi în botezul lui Isus și sângele Său și să fii complet curățit de păcat?. Este „drept” să nu crezi în evanghelia apei și a Duhului?.

Sunt atâția denominaționaliști care s-au îndepărtat de Biblie și încă mai pretind că sunt creștini „drepți”. Ei se îndepărtează de nașterea din nou din apă și din Duh după cum este menționat în Biblie, deoarece ei predică doar sângele la Cruce, negând botezul lui Isus (apa).

Care este diferența în aceste zile dintre Biserica Romano-Catolică și Biserica Protestantă?. Așa cum reformatorii s-au revoltat împotriva Bisericii Romano-Catolice, așa cum au ieșit din Biserica Romano-Catolică și au construit Protestantismul, noi ar trebui să ne revoltăm împotriva creștinilor orbi și a preoților falși Doar atunci ne putem deschide ochii la evanghelia adevărată, să avem credință adevărată, și să fim complet mântuiți prin evanghelia apei și a Duhului.


Ce trebuie să facem pentru a
evita a deveni eretici?
Trebuie să fim născuți din nou din
apă și Duh.

Biblia ne spune că doar cei care cred în evanghelia botezului lui Isus și sângele Său la Cruce, urmează adevărata credință. Isus i-a spus așa lui Nicodim în Ioan 3:1-12.

Ereticii întotdeauna își îndeamnă urmașii să fie devotați în credința lor. Ei îi îndeamnă să se roage la începutul răsăritului și să lucreze mai mult. Este ca și cum ai îndemna un om orb să alerge.

Indiferent cât de mult te rogi, nu are nici un rost dacă nu ești născut din nou din apă și din Duh. Când spunem că cei care sunt născuți din nou din apă și din Duh sunt neprihăniți, ereticii se împotrivesc cu Romani 3:10, „Nu este nici unul drept, nici unul măcar”. Cu acest verset, ei categorisesc credincioșii ca eretici.

Dar, ei sunt ereticii. Adevăratul înțeles al versetului nu este atât de simplu pe cât sună. Acești eretici nu au citit întreaga Biblie. Apostolul Pavel a spus că nu este un om neprihănit în lume. El a citat doar un verset din Vechiul Testament care spune că nu era nici un neprihănit în lume înainte ca Isus Hristos să vină și să elibereze toată omenirea de păcatele lor cu mântuirea lui Dumnezeu. Dar cei care sunt mântuiți de Isus au devenit neprihăniți.

Putem vedea adevărul dacă citim întregul capitol. Ereticii doar își avertizează urmașii să fie atenți la cei a căror credință este diferită de a lor. Cu excepția bisericilor care se recunosc ca drepte, ei le interzic urmașilor săi să slujească în altă parte. Așa că, congregațiile lor nu îndrăznesc să meargă la bisericile care predică evanghelia apei și a Duhului.

Ei devin surzi la adevărata evanghelie și nu se pot naște din nou. Acestea sunt învățăturile liderilor falși care ridică fii ai iadului. Și ei vor di judecași de Dumnezeu. Ereticii trebuie să se întoarcă la Dumnezeu.

Cine sunt ereticii?. Sunt acei răscumpărați, crezând în evanghelia apei și a Duhului, sau cei care care pretind că cred în Isus dar eșuează să fie născuți din nou din apă și din Duh?.

Tit 3:11 spune că cei care cred în Isus dar rămân „auto-condamnați”, sunt eretici.

Ei predau urmașilor lor să nu meargă la întâlnirile de reînviere la care evanghelia nașterii din nou din apă și din Duh este predicată, spunând că este periculoasă. Cum poate „drepților” să le fie frică de credințe conflictuale. Le e frică deoarece ei nu adevărul de partea lor. „Învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură”. Învățăturile ereticilor sunt așa.

Preoții eretici citează puțin din cartea aceasta, puțin din cartea aceea, din cuvintele filozofilor, din literatură, și le amestecă cu propriile lor gânduri și fac totul să sune bun.

Ei își învață urmașii să fie ignoranți și încearcă să-i educe cu îvățături lumești. Adevărata biserică predică cuvântul lui Dumnezeu și educă credincioșii cu cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii nu vin la biserică să fie educați în felul lumii. Mai degrabă, ei vin la biserică să audă lucruri crerești care nu pot fi auzite în lume. Ei vin să audă cuvântul lui Isus.

Oamenii intră în biserică ca păcătoși dar ei doresc să reiasă din biserică ca credincioși neprihăniți care nu au nici un păcat. Dar ce îi învață preoții eretici?. Ei le spun urmașilor săi să nu meargă la întâlniri de reînviere în care servitorii lui Dumnezeu predică adevărata evanghelie. Ei îi previne pe urmași să se nască din nou din apă și din Duh.

E atât de prostesc. Ei pot să-i mintă pe urmașii lor, dar niciodată pe Dumnezeu.


Pot preoții falși să-i facă pe enoriașii
lor, născuți din nou din apă și Duh?
Nu. Doar cel născut din nou poate să-i facă
pe alții, născuți din nou.

Ereticilor, dacă sunteți adevărații servitori ai lui Dumnezeu, nu auzi pe Duhul cum îți reproșează?. Trebuie să te întorci. Ar trebui să te oprești de a-i bloca pe urmașii voștri să meargă la întâlniri de reînviere, în care adevărații servitori ai lui Dumnezeu predică evanghelia nașterii din nou din apă și din Duh.

Ereticii își educă urmașii doar cu teologie, astfel că, atunci când întâmpină alte teorii, sunt învinși. Este atât de păcat. Preoții falși sunt buni la conducerea fără cuvântul lui Dumnezeu. Ei predică, sfătuiesc, și conduc, bazați doar pe propriile lor convingeri greșite. Cei care conduc și predică fără cuvântul lui Dumnezeu sunt eretici și vânzători. (Ioan 10:13).

Preoții falși sunt eretici deoarece interiorul și exteriorul lor sunt diferite. Unii oameni definesc bisericile care nu se potrivesc în denominațiile stabilite ca biserici eretice. Dar unele din acele biserici nu doresc să aparțină nici unei denominațiuni deoarece cele mai ulte biserici sunt departe de Biblie.

Ereticii le spun urmașilor lor să fie răscumpărați chiar dacă ei înșiși nu și-au rezolvat problema păcatelor lor. Ei comit păcatul lui Ieroboam. Dacă încă mai este cineva care are păcat în inima lui dar încearcă să facă lucrările lui Dumnezeu, trebuie să realizeze că păcatele lui și sfințenia lui Dumnezeu sunt complet incompatibile. El trebuie să știe că este un eretic.

De aceea, dacă cineva care predică sau are îndatoriri în biserică este încă un păcătos, ar trebui să realizeze că este un eretic. El e un eretic deoarece nu cunoaște evanghelia mântuirii lui Hristos, evanghelia nașterii din nou din apă și din Duh. Dacă cineva învață Biblia de la un eretic și predă altora în același fel, devine un eretic.

Putem cunoaște pomul după roadele lui.Cei care au devenit neprihăniți crezând în botezul lui Isus și sângele Său poate purta doar neprihănirea, în timp ce acei care sunt încă păcătoși, sunt condamnați să fie păcătoși. „Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele” (Matei 7:17).Ce predică preoții eretici în predicile lor?

Ce predică preoții
Eretici În predicile lor?
Teologie omenească și gândurile
omului.

Preoții falși au grijă de una și de alta. De ce atât de grijulii!. Ei trebuie să fie atenți, ca minciunile lor să nu fie divulgate, deoarece ei nu au sunetul credinței nașterii din nou din apă și din Duh.

Ereticii iau puțin de aici, puțin de acolo. Ei mint oamenii și predau fără să cunoască adevăratul înțeles al evangheliei. „Învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo” (Isaia 28:13)

Poruncă peste poruncă, ei spun, „Păi, acest cuvânt înseamnă așa și așa în greacă, și așa și așa în ebraică. Și sunt astfel, și astfel de teorii”. Ei, de asemenea, avertizează oamenii să fie atenți dacă întâmpină o teorie a mântuirii exprimată în termeni alb-negru. Ei spun, „Martin Luther a spus aceasta și John Calvin a spus aceasta, în timp ce John Knox a spus aceasta și aceasta, și noi credem că ei toți au înțeles pentru noi”.

Ei nici nu cunosc despre ce vorbesc, nici ce cred. Cel care are credință adevărată poate exprima adevărul în termeni alb-negru. Adevărații credincioși pot spune clar diferența dintre născuții din nou și nenăscuții din nou. Noi predicăm clar evanghelia nașterii din nou din apă și din Duh.

Dar ereticii sunt în haos. Credința lor este ca un liliac. Așa cum un liliac preferă interiorul unei peșteri în timpul zilei și în lume pe timpul nopții, ereticiilor le place această și cealaltă teorie, cred aceasta și cealaltă. Niciodată nu știu care este adevărul. Când un preot eretic merge în iad, urmașii lui îl urmează până la capăt. Așa mulți oameni sfârșesc în iad deoarece cred în profeți falși.

Este pastorul tău născut din nou din apă și din Duh?. Predică el cuvintele evangheliei nașterii din nou așa cum este scris în Biblie?. Dacă da, ești într-adevăr norocos, dacă nu, vei fi blestemat. Dacă nu ești născut din nou, trebuie să asculți evanghelia apei și a Duhului, să citești cărți și să le explici și să te naști din nou.

Ereticilor nu le place evanghelia nașterii din nou din apă și din Duh. Ei predică, „Isus Hristos a venit să șteargă păcatele noastre, și El a făcut doar aceasta. El încă ne mai spală păcatele astăzi și va continua să facă așa în viitor”. Cum poate fi aceasta adevărat?. Ei spun că sunt neprihăniți dar ei continuă păcătuind. Ei sunt neprihăniți un moment, păcătoși data următoare.

Teologia lor este falsă. Este un artificiu. Oricine este neprihănit acum și un păcătos mai târziu este un eretic, un profet fals. Oricine se condamnă, care se corupe pe el însuși, este la fel.Blestemul lui Dumnezeu este asupra urmașilor ereticilor

Pe ce pun ereticii cel mai
mult accent?
Pe lucrări.

Ereticii nu sunt consistenți. De aceea, ei nu pot să-și conducă urmașii să se nască din noudin apă și din Duh când urmașii lor se duc la ei și-i întreabă cum să te naști din nou. Mai degrabă, ei le dau urmașilor lor ideea ridicolă că omul poate fi născut din nou din fantezie și că el nu poate fi conștient când se naște din nou. E atât de ridicol.

Isus a spus în Ioan 3, „Dacă cineva nu se naște din apă și Duh, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu”. Dar în aceste zile, oamenii neprihăniți care sunt născuți din nou sunt numiți eretici îngâmfați.

Preoții eretici spun că ei nu pot să se numească neprihăniți deoarece sunt umili. Ei le spun urmașilor lor, Nu mergeți la nici o întâlnire de reînviere, la care predicatorul planifică să vorbească deespre nașterea din nou din apă și Duh. Dacă ești născut din nou, vei deveni un eretic. Vei fi denunțat de această biserică. Dacă vrei să fii cu noi, stai un păcătos, și Dumnezeu te va face neprihănit când vine timpul”. Aceasta spun ei. Ceea ce vor ei cu adevărat să spună este că, depinde de tine să decizi dacă să te naști din nou sau nu.

Ereticii spun urmașilor lor, „Trebuie să stai cu noi, dar nașterea din nou este responsabilitatea ta. Așa că, încerci pe contul tău propriu. Stai așa cum ești acum, șși du-te înaintea lui Dumnezeu când vine timpul, atunci vei afla adevărul. Nu știu ce se va întâmpl după aceea. Dar aceasta este o biserică dreaptă, așa că tu trebuie să stai cu noi”. Crezi că aceasta este adevărat?.

Acești preoți eretici iau puțin de aici și puțin de acolo și fac o teorie. Apoi aceasta devine singurul adevăr pentru ei.Ei nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu care ne spune despre apă și Duh.

Ereticii interpretează Biblia potrivit propriilor lor gânduri. Noi trebuie să interpretăm Biblia potrivit cuvintelor în sine, dar ei o interpretează în propriul lor mod. De aceea sunt atât de mulți teologi și denominațiuni în creștinism.

Deoarece sunt atât de multe denominațiuni și teologi eretici, este un număr infinit de cătți eretice. Preoții falși citează din această carte și puțin din cealaltă când predică. Dar adevărații preoți predică doar din Biblie.

Ereticii storc bani de la urmașii lor în multe moduri viclene. Ei mănâncă și trăiesc bine în această lume și sfârșesc în iad, deoarece ei nu s-au născut din nou. Acesta este sfârșitul pe care Dumnezeu le-a pregătit.

Dumnezeu îi îndură la început. Dar cei care necontenit refuză să accepte binecuvântarea nașterii din nou din apă și din Duh, El îi va trimite în iad.

Dumnezeu va judeca ereticii. Ereticii cred în Dumnezeu foarte fervent și consumă volume și olume de comentarii biblice și lucrări teologice la început. Dar apoi, puțin câte puțin ei încep să predice din preceptele omului, astfel ca urmașii lor să nu poată niciodată să se nască din nou.

Ereticii pun mai mult accent pe lucrările lor. Orice pastor care nu predică evanghelia apei și a Duhului este un eretic înaintea lui Dumnezeu.

Ei îi presează pe urmașii lor spre nici un sfârșit. Ei îi constrâng să se roage 40 de zile, neîncetat, 100 de zile, rugăciuni de dimineață, rugăciuni pe munte, să postească zilnic, să facăcontribuții pentru construirea de biserici, o sută de jertfe arse, contribuții pentru întâlniri de reînviere...și chiar întocmesc un grafic care să arate cât a contribuit fiecare credincios. Doar privind roadele lucrării lor, putem vedea că sunt eretici.

Blestemul lui Dumnezeu se întâmplă și urmașilor lor. Pastorii care predică fără să fie născuți din nou, și urmașii lor, sunt toți sub blestemul lui Dumnezeu.Ereticii încearcă să citească mințile aderenților

De ce ereticii încearcă să
citească mințile ereticilor?
Deoarece nu sunt născuți din nou,
ci conduc cu ipocrizie și fără
Duhul în inimile lor.

Ereticii strigă în fiecare zi. Ei trebuie să fie siguri că-i mulțumesc pe diaconii și diaconițele în vârstă, bătrânii, diaconii obișnuiți și chiar laicii. Așa continuă în fiecare zi.

Ei se comportă ca ipocriții în fiecare zi. „Sfânt și plin de milă...”. Ei sunt plini de păcat, dar trebuie să spună lucruri sfinte, astfel că ei devin mai ipocriți cu fiecare zi care trece.

Un predicator a spus odată, „Este un blestem să conduci fără Duhul în interior”. Aceasta înseamnă că este eretic să faci lucrarea lui Dumnezeu fără să fii răscumpărat; este o viață blestemată. Dacă ești unul din acei eretici, trebuie să te naști din nou din apă și Duh.

Oricine crede în Isus dar nu e născut din nou, este un eretic. Și oricine crede în Isus trebuie să se întoarcă la evanghelia nașterii din nou din apă și Duh. Doar cei neprihăniți care sunt născuți din nou din apă și din Duh, pot predica celorlalți evanghelia.Ereticii strigă doar pacea


De ce ereticii încearcă să-și
mulțumească enoriașii?
Ei întotdeauna strigă pacea, spunând că enoriașii
lor pot intra în împărăția cerurilor,
chiar dacă sunt păcătoși.

Isaia 28:14-15 spune, „De aceea, ascultați cuvântul Domnului, batjocoritorilor, care stăpâniți peste poporul acesta din Ierusalim!. Pentru că ziceți: „Noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu locuința morților: când va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul și ca loc de adăpost minciuna””.

Cine sunt acești bărbați disprețuitori?. Sunt cei care predică cuvântul lui Dumnezeu, amestecând credințele lor greșite. Oricare ar fi gândurile unui predicator, oricce spune teologia, el trebuie să ofele o interpretare adevărată a Bibliei. Dar ereticii predică Biblia în modul cum văd ei că se potrivește. Aceștia sunt oamenii disprețuitori.

„Noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut învoială cu locuința morților: când va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va atinge”.

Ereticii spun că urgia apelor năvălitoare nu va trece peste ei. Ei le spun oamenilor să nu se îngrijoreze. Distrugerea și iadul îi așteaptă, dar ei spun să nu se îngrijoreze, distrugerea și iadul nu există pentru ei. Așa că, trebuie să stai departe de acei eretici dacă vrei să trăiești.

Ereticii spun că nu trebuie să te naști din nou din apă și din Duh. Este adevărat?. Nu, absolut, nu. Nu poți intra în Împărăția cerurilor dacă nu ești născut din nou din apă și din Duh.

Este în regulă să nu intri în Împărăția cerurilor?. E la fel ca întrebând dacă este în regulă să arzi în iad. Fără comentarii, răspunsul la ambele întrebări este nu. Haideți să credem toți în evanghelia nașterii din nou din apă și Duh și să intrăm în Împărăția cerurilor împreună.

Preoții ereticii seduc oamenii, spunând că, deoarece cred în Isus, este în regulă pentru ei să rămână păcătoși și că ei nu vor merge în iad.

Are Isus grijă de tine chiar dacă ești un păcătos?. Poate un păcătos să meargă în rai?. Poți evita iadul chiar dacă ești un păcătos?. Este scris în Biblie că nu trebuie să mergi în iad când crezi în Isus, chiar dacă ai păcat în inima ta?.

Ereticii spun că ei au făcut un legământ cu moartea, astfel că moartea nu va veni la ei. Ei spun că un credincios poate evita condamnarea la iad chiar dacă are păcat în inima lui. Crezi că se întâmplă așa aceasta?.

Ereticii îi inspiră pe oameni ci încredere, spunând că moartea și iadul nu-i așteaptă. Preoții eretici îi denumesc pe aceia care nu sunt născuți din nou, să fie diaconi, bătrâni, pastori. Dar ei trebuie să știe că ei toți vor sfârși în iad, deoarece nu cred în evanghelia apei și a Duhului. Ce ar trebui să facă, este să implanteze urmașilor lor credința evangheliei apei și a Duhului.

Sunt credincioșii, chiar dacă sunt păcătoși, încă eligibili pentru intrarea în rai?. Nu. Poate fi un neprihănit cu păcat?. Nu. Acestea sunt învățăturile ereziei și teologiei false.

Biblia spune, „Plata păcatului este moartea” (Romani 6:23). Este legea lui Dumnezeu. El trimite pe toți păcătoșii în iad. Dar toți cei care sunt născuți din nou din apă și din Duh sunt întâmpinați în rai.

„Când va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul și ca loc de adăpost minciuna”. Preoții eretici vorbesc cuvinte de acest efect și cred ferm că ei nu vor merge în aid chiar dacă au păcat în inimile lor. Deoarece ei se ascund în spatele teologiei false, Dumnezeu nu poate nimic să-i ajute. Ei cred doar în teologie. Deoarece cred în teologie în loc de cuvântul lui Dumnezeu, sunt eretici și păcătoși destinați iadului. Cât de trist este că sunt atât de mulți dintre aceștia.Pe eretici îi interesează doar banii

Care este ținta preoților eretici?
Să stoarcă cât mai mulți bani posibil,
de la enoriașii lor.

Ereticii și preoții falși sunt interesați doar de bani. Ei sunt râvnitori. „Câți bani va oferi acest om dacă vine în biserica mea?”. Ei se gândesc la zeciuiala pe care el o va plăti. Aceasta e la fel ca slujirea vițelului de aur. „Te rog, lasă-mă să am succes, lasă-mă să fac bani mulți, Doamne.” Preoții falși îi învață pe oameni să se roage așa.

Ei spun, „Dacă crezi în Isus, vei face mulți bani, vei concepe când ești sterilă, și vei avea succes în afacerea ta”.

Atât de mulți oameni sunt înșelați de acești preoți falși, sunt escrocați de bani și merg în iad pentru problemele lor. Cât de nedrept este aceasta!. Dacă cineva, care a intrat în farmecul ereziei, își revine, va fi surprins să afle câți bani a contribuit la înșelătorii lui. El își va reproșa pentru prostia lui, urmându-i și lucrând din greu pentru ei.

Ereticii sunt în special practicanți fervenți a ceea ce ei consideră o religie legitimă. Aderenții lor se dovotează rugăciunilor de dimineață, pe munte, contribuții speciale, zeciuială, oferte săptămânale. Sunt atâtea motive să ia bani de la aderenții lor.

Aderenții lor lucrează atât de mult, dar ei au încă păcat în inimile lor, deoarece nici unul nu i-a învățat evanghelia apei și a Duhului. Unii îi întrebă despre aceasta, dar ei niciodată nu primesc un răspuns. Oricine nu este născut din nou din apă și Duh este un eretic.Ereticii jalnici și aderenții lor

Care sunt oamenii cei mai jalnici?
Cei care slujesc fără să fie născuți din
nou din apă și Duh.

„Oh, voi eretici jalnici!. Lucrați mai întâi la răscumpărarea voastră!”. Semnul covârșitor al credinței false este să slujești vițeillor de aur ai lui Ieroboam. Primul lucru pe care ereticii l-au făcut în Vechiul Testament a fost să construiască un templu și să-l depoziteze cu viței de aur (1Împărați 12:25-33).

În ziua de azi, ei construiesc biserici mari și storc bani de la aderenții lor. Ei le spun să obțină împrumuturi din bănci ca să contribuie la construirea unei biserici grandioase. Ei răspund la sentimentele congregației și înaintează farfuriile de colectă. Bani, inele, ceasuri de aur nu umplu niciodată farfuria. Ereticii lucrează în așa fel. Este la fel în fiecare din bisericile ereticilor.

În exterior ei par să fie interesați de lucrurile spirituale, dar în realitate îi interesează doar banii. Te sfătuiesc să stai departe de biserici cărora le pasă doar de bani. Te rog nu te duce la biserici unde doar bogații sunt tratați cordial. E greșit să anunți cantitatea ofertelor a fiecărei congregații, deoarece ei fac aceasta cu scopul să atragă mai mulți bani.

Ereticii spun cuvinte tentante aderențillor lor.

„Vei fi binecuvântat dacă crezi în Isus.”

„Devotează-te lucrării lui Dumnezeu. Cu cât faci mai mult, cu atât vei fi mai binecuvântat”.

„Dacă slujești ca bătrân, vei fi binecuvântat material”.

Astfel aderenții lor se întrec unul cu altul să devină bătrân. Dacă n-ar fi nici o compensație, ai dori să slujești ca bătrân?. Și bătrânii se așteptă să contribuie.

Ei sunt aleși bazat pe cât de adânc cred în doctrina denominației, cât de proeminenți sunt în societate și cu câți bani contribuie la biserică?. Este adevărat.

Ereticilor le pasă doar de bani. Ei sunt interesați să construiască biserici mari. Lor nu le pasă dacă aderenții lor merg în iad, atâta timp cât ei oferă bani mulți.

Ereticii sunt cei care lucrează pentru pâine. Ei își prind în cursă oamenii cu titluri pompoase. Ei intitulează pe aderenții lor la întâmplare (Ezechiel 13:17-19). Aceasta e pentru a-i lega de biserică și să-i crească averea. Ereticii nu predică evanghelia apei și a Duhului. Ei doar încearcă să se îmbogățească pe ei.

Chiar cineva care a frecventat timp de doar câteva luni poate deveni un diacon. Mai mult, dacă el este bine familiarizat cu doctrina și are un fond financiar răsunător, este ridicat la grad de bătrân. Aceasta este totul în tradiția rușinoasă a păcatului lui Ieroboam, care L-a înlocuit pe Dumnezeu cu un vițel de aur.

Ereticii slujesc vițeilor de aur. Ei nu-i fac pe oameni să se nască din nou. Ei doar iau banii de la aderenții lor, tentându-i cu promisiuni de binecuvântări seculare. Nu le pasă dacă aderenții lor sunt condamnați la iad atâta timp cât biserica lor este pe fundal financiar asigurat.Ereticilor le lipsește convingerea în predicile lor

Ereticilor le place să spună frecvent „probabil” sau „poate”, deoarece le lipsește convingerea în ceea ce spun. Ei nu au credință în cuvântul lui Dumnezeu și nu cred cu adevărat în ceea ce predică. Sistemul lor de credință nu minte în credința în cuvântul lui Dumnezeu. Ei spun, „Se poate spune că...”. Niciodată nu vorbesc clar și cu convingere. Ar fi mai bine dacă nu și-ar învăța aderenții orice, mai degrabă, decât minciuni.

Ereticii nu pot conduce oamenii să se nască din nou din apă și din Duh. Ei doar condamnă mai mulți oameni la iad.Ereticii joacă rolul profeților falși

Ce constituie blasfemia
înaintea lui Dumnezeu?
Să crezi în Isus ca un păcătos care nu
crede în Botezul Său.


Matei 7 ne spune despre acei care cred în Isus și sfârșesc în iad. Ereticii vor protesta înaintea lui Dumnezeu în zilele din urmă. După cum este scris în Biblie, „Mulți îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne!. N-am prorocit în Numele Tău?. N-am scos noi draci în Numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?”. Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege!”” (Matei 7:22-23).

Ei nu cred că Isus a spălat toate păcatele omului; nu cred în evanghelia apei și a Duhului.

Ei practică fărădelegea. Ce înseamnă aceasta?. Înseamnă că ei spun oamenilor să creadă în Isus când ei încă păcat în inimile lor. Te poți întreba ce e greșit în aceasta, dar e un păcat serios împotriva lui Dumnezeu.

Când un păcătos predică altor oameni necesitatea credinței în Isus, el nu poate să-i conducă la nașterea din nou din apă și Duh. De aceea, ereticii doar produc păcătoși care cred în Isus. Este un semn împotriva Duhului să practici fărădelegea.

Ereticii nici nu cred în cuvântul lui Dumnezeu, nici nu predică evanghelia așa cum este scris. Ei doar storc bani de la enoriașii lor. Ei sunt păcătoși chiar dacă cred în Isus. Ei încearcă să-i conducă pe alții când ei înșiși nu sunt născuți din nou. În acest fel, ei practică fărădelegea.Ereticii sunt imitarea pală a neprihăniților

Cum distingem între cei
care au fost născuți din nou și
cei care nu au fost?
Putem distinge, testând dacă au
păcat sau nu.

Nu vă amăgiți de acei profeți falși care spun că sunt păcătoși. Nu le oferiți banii voștri. Nu vă dați acelor păcătoși, banii voștri greu câștigați.

De ce v-ați da banii acelor predicatori care nu vă pot ajuta cu păcatele voastre?. Dacă doriți să vă dați banii unor biserici, cel puțin așteptați până ce păcatele voastre sunt șterse prin evanghelia apei și a Duhului.

Așa cum sunt imitații în artă, de asemenea sunt imitații în viață. Sunt, de exemplu, religii imitative care nu pot spăla toate păcatele din inimă. Cum poți identifica o religie imitativă?. O imitație este ceva care arată adevărat pe dinafară, dar de fapt este departe de lucrul real.

Trebuie să decizi pentru tine. Care sunt adevărații predicatori?. Cine sunt ereticii?. Care este credința adevărată?. Cea dreaptă crede în Isus și puterea Sa de răscumpărare. Ei nu au nici un păcat în inimile lor. Dar ereticii au păcat în inimile lor.

Atunci, sunt toți oamenii ca acești eretici?. Poate fi așa. Dar haideți să mergem înapoi la Biblie. Oricine crede în Isus și nu este născut din nou este un eretic. E clar că cei născuți din nou sunt cei drepți. Apoi, cei care nu sunt născuți din nou, sunt eretici. Ereticii sunt acei care cred în Isus dar încă mai au păcat în inimile lor.

Ereticii sunt imitații ale celor neprihăniți. Ei pot ști că modul de a deveni sfințit este prin credința în Isus, dar din nefericire ei încă au păcat în inimile lor. Ei înșiși cred că sunt păcătoși. Ei pretind că încă pot să meargă în rai și spun că-l slujesc pe Dumnezeu. Sună foarte mult că ar fi neprihăniți, dar haideți să nu fim înșelați de imitații.Judecata lui Dumnezeu îi așteaptă pe eretici

De ce evanghelia pură
a fost schimbată?
Deoarece preoții falșiși ereticii au
amestecat credințelegreșit înțelese
cu evanghelia pură.

„De aceea, iată ce zice Domnul, Dumnezeul oștirilor, Puternicul lui Israel: „Ah! Voi cere socoteală protivnicilor mei, și mă voi răzbuna pe vrășmașii Mei. Îmi voi întinde mâna împotriva ta, îți voi topi sgura, cum o topește leșia, toate părticelele de plumb le voi depărta din tine. Voi face iarăși pe judecătorii tăi ca odinioară, și pe sfetnicii tăi ca la început. După aceea vei fi numită cetatea neprihănită, cetatea credincioasă”. Sionul va fi mântuit prin judecată, și cei ce se vor întoarce la Dumnezeu în el, vor fi mântuiți prin dreptate. Dar pieirea va atinge pe toți cei răsvrătiți și păcătoși, și cei ce părăsesc pe Domnul vor pieri. Vă va fi rușine de terebinții în care găseați plăcere, și veți roși din pricina grădinilor în care vă desfătați; căci veți fi ca un terebint cu frunzele ofilite, ca o grădină care n-are apă. Omul tare va ca un câlț, și lucrarea lui ca o scânteie; amândoi vor arde împreună, și nimeni nu-i va stinge” (Isaia 1:24-31).

Dumnezeu ne spune că, dacă noi credem în om, vom fi rușinați din cauza omului. El ne spune că vom fi rușinați datorită bisericii pe care am ales-o pentru noi, și această rușine va fi ca un copac ale cărui frunze se veștejesc ca o grădină care nu are nici o apă.

El ne spune că preoții falși și aderenții săi care cred în învățăturile omului mai degrabă decât cuvântul lui Dumnezeu, vor deveni câlți, iar lucrările lor scânteie. Ambii vor arde în iad. Preoții și ereticii falși care nu fost răscumpărați, precum și păcătoșii și dușmanii celui neprihănit vor fi judecați cu flacăra lui Dumnezeu.

Bisericile construite doar pe teologie pot arăta mărețe pe dinafară, dar nu este nimic pe dinăuntru. Orice biserică ce nu e fondată pe credința în cuvântul lui Dumnezeu și evanghelia nașterii din apă și Duh este ca o grădină care nu are apă.

Poate fi un copac, dar este un copac mort care nu e capabil să fructifice. Când o fântână nu are apă, nu mai fântână.

„Omul tare va fi ca un câlț, și lucrarea lui ca o scânteie; amândoi vor arde împreună, și nimeni nu-i va stinge”. Cei care nu-l au pe Duhul pot părea puternici altor oameni , dar în ochii lui Dumnezeu ei sunt ca și câlții pregătiți pentru focurile iadului.

Domnul întreabă, „Străjerule, cât mai e din noapte?” (Isaia 21:11). Cel neprihănit care are viață veșnică ar trebui să predice evanghelia apei și a Duhului în întunericul nopții.

Dumnezeu este întuneric, iar Satan, întuneric. Dumnezeu îi conduce pe oameni la neprihănire, iar Satan la temple false cu haos și teologie falsă.

În timpul profetului Isaia, credința oamenilor era la fel de haotic ca acum. Ei au amestecat cuvântul lui Dumnezeu cu teologiile și învățăturile omului. Ei au indus în eroare poporul lui Israel cu produsele haotice ale omului, atât de mult, încât Dumnezeu a decis să scape de ei toți.

„Toate părticelele de plumb le voi depărta din tine. . Voi face iarăși pe judecătorii tăi ca odinioară, și pe sfetnicii tăi ca la început”. Jertfele care nu vor fi niciodată acceptate de Dumnezeu sunt ca părticelele de plumb, o amestecătură a adevărului lui Dumnezeu și teoriile omului.

Dumnezeu niciodată nu acceptă jertfele care sunt amestecate. Ele pot părea pure ochiului uman, dar dacă ele sunt amestecate cu credințele greșite ale omului, sunt amestecate cu impurități și astfel neacceptate de Dumnezeu.

Dumnezeu a certat poporul lui Israel, în special ereticii, predicatorii falși și păcătoșii.

Dacă citim Exod și Numeri, vedem că Dumnezeu nu i-a certat la început. Dumnezeu a ajutat poporul lui Israel și a le-a acordat binecuvântări. Dar după moartea lui Iosua, din Împărați, poporul lui Israel a fost invadat.

Totuși, ei aleg să meargă pe calea lor. Atunci, Dumnezeu l-a trimis pe profetul Ieremia și a spus poporului lui Israel să se predea Babilonului.

Ieremia a spus poporului să se predea Babilonului. Aceasta are o conotație spirituală, simbolizând faptul că cel neprihănit spune acelor care îi urmează pe eretici să se predea evangheliei apei și a Duhului.Dumnezeu îi mustră pe eretici

De ce îi mustră Dumnezeu
pe eretici?
Deoarece ei slujesc idolilor,
în loc de Dumnezeu.

De ce servitorii Domnului a certat poporul lui Israel?. Deoarece au schimbat sistemul sacrificial, au desemnat oameni obișnuiți să fie preoți, au schimbat datele sacrificiale.

Au schimbat Ziua Ispășirii de la a zecea zi a lunii a șaptea, la ziua a cincea a lunii a opta și a desemnat preoți din afara leviților. Astfel au blocat calea spre nașterea din nou.

Dumnezeu a mustrat preoții falși. Cei care au servit vițeilor de aur în locul lui Dumnezeu au devenit preoți eretici.

De fapt, Dumnezeu nu i-a mustrat doar pentru slujirea idolilor. Nu servești și tu și eu uneori idolilor?. Păcătuim atât de des, dar încălcările noastre nu sunt considerate păcate grave doar pentru că suntem în harul lui Dumnezeu. Dar reînlocuindu-L pe Dumnezeu cu viței de aur nu poate fi iertat. Și la fel este și cu schimbarea sistemului sacrificial și desemnarea oamenilor obișnuiți la preoție.

Ce păcate teribile sunt acestea!. Aceastea sunt cele mai grave păcate. Cum poate fi cineva iertt pentru schimbarea lui Dumnezeu cu viței de aur!. Este scris în Biblie că păcatul lui Ieroboam a fost cel care a adus mânia lui Dumnezeu.

Așa cum Dumnezeu Și-a arătat mânia în Vechiul Testament, El distruge acum păcătoșii care sunt împotriva Lui. Dumnezeu i-a spus lui Israel că va blestema pe cei care nu se întorc de la slujirea vițeilor de aur.Ereticii oferă sacrificii nemernice

De ce Dumnezeu îi mustă
pe eretici?
Deoarece ei servesc idolilor
în loc de Dumnezeu.

Împărații și preoții eretici ai lui Israel erau împotriva lui Dumnezeu și îi desemna la preoție pe cei care desconsiderau sistemul sacrificial. Ieroboam, împăratul cu mintea încâlcită, a ordonat ca preot pe cineva care nu era din casa lui Levi.

Doar cei care erau din casa lui Levi puteau să devină preot și să lucreze în cort. Mai precis, preoții trebuiau să fie din casa lui Aaron. Aceasta a fost legea veșnică a lui Dumnezeu. Dar Ieroboam a ordonat preoți din afara casei lui Levi și i-a făcut să ofere sacrificii vițeilor de aur. Ar trebui să știm cum aceasta a adus mânia lui Dumnezeu.

Chiar astăzi, cei care nu sunt născuți din nou pot deveni pastori, bătrâni, și diaconi în biserică. Aceasta merge împotriva legii lui Dumnezeu și-I invită mânia. Este Dumnezeu mulțumit cu sacificiile fărădelege?. Ereticii trebuie să le distrugă vițeii de aur, să se întoarcă la Dumnezeu și să se nască din nou.

Isaia 1:10-17 spune, „Ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei!. Ia aminte la Legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei!. „Ce-Mi trebuie Mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul. Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor, și de grăsimea vițeilor; nu-Mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea Mea, cine vă cere astfel de lucruri, ca să-Mi spurcați curțile?. Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci Mi-a scârbă de tămâie!. Nu vreau luni noi, Sabate și adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea!. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicile voastre, Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, Îmi întorc ochii de la voi; și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult; căci mâinile vă sunt pline de sânge!”. „Spălați-vă deci și curățiți-vă! Luați dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-ați făcut! Încetați să mai faceți răul!. Învățați-vă să faceți binele, căutți dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați de văduvă!”.

Dacă citim aceste pasaj cu grijă, vedem că lideri religioși ai lui Israel erau foarte devotați. Dar în ciuda devotării lor, erau distruși de deoarece ofereau sacrificiile greșite și nu ascultau de legea lui Dumnezeu.

Vedem că nici nu au urmat legea lui Dumnezeu când ofereau sacrificii, nici nu erau atenți la cuvântul lui Dumnezeu. Acești lideri erau atât de devotați încât făceau jertfe nenumărate înaintea lui Dumnezeu. Biblia spune sângele curgea ca un râu înăuntrul cortului.

Dar când Dumnezeu s-a uitat la ceea ce ei făceau, a spus că era ca păcatul din Gomora. El a văzut că făceau oferte înaintea lui Dumnezeu, dar, de fapt, ei păcătuiau. El a spus că era mai bine să nu aducă jertfe deloc. El nu le-a dorit.

Așa cum ei aduceau sacrificiile înaintea vițeilor de aur, Dumnezeu nu le-a putut ierta păcatele. El nu a mai putut suporta aceasta. Le-a spus că trebuie să ofere sacrificii potrivit felului cum El a poruncit. Dacă nu, ar fi mai bine pentru ei să mai ofere sacrificii.

Sacrificiile lor nu erau oferite lui Dumnezeu în modul corect iar ca rezultat, preoții păcătuiau împotriva lui Dumnezeu. Ar trebui saă știi că, pentru a sluji lui Dumnezeu și a face lucrarea Lui fără spălarea păcatelor tale, este un păcat grav înaintea Sa.Ereticii sunt ca profesorii de școală

Ce predau ereticii?
Ei predau etica, nu cum să fii
născut din nou.

Ereticii arată sfinți pe dinafară. Când ei ocupă amvonul, arată atât de impresionanți încât mulți sunt înșelați de ivirea lor. Eu sună atât de logici. Și întotdeauna își concluzionează predicile atrăgând atenția oamenilor să fie buni. Ce fel de predică e aceasta?. Care e diferența dintre predicile lor și lecțiile profesorilor de școală?.

Biserica lui Dumnezeu este locul unde cei născuți din nou vin să slujească lui Dumnezeu. Doar acest fel de biserică este o biserică adevărată. Adevărata biserică a lui Dumnezeu nu încearcă să predea cum să te comporți înaintea lui Dumnezeu. Predicatorul bisericii adevărate predică evanghelia apei și Duhului. Indiferent cât de infirm ești, Dumnezeu ți-a spălat toate păcatele.

Predicatorii eretici spun aderenților săi, „Fă aceasta, fă cealaltă”, punând încărcături grele peste ei, dar ei înșiși nu doresc să ridice un deget ca să-i miște.

Un predicator eretic cumpără copilului său o vioară scumpă și îl trimite în străinătate să studieze. Cum poate un preot să-și permită să facă aceasta?. De unde își obține banii?. Dacă are acei bani, n-ar trebui să-i cheltuiască pentru a preica evanghelia?. Ar trebui un predicator să conducă o mașină scumpă?. Trebuie el să conducă o mașină luxuoasă ca să aibă demnitate?. Un predicator care conduce o mașină scumpă este un hoț. Când aderenții săi nu pot să-și permită să cumpere o mașină compactă, cum poate fi drept ca el să aibă un model de lux?. Putem categorisi un predicator eretic doar uitându-ne la faptele lor.

Predicatorii eretici cer sume mari de bani. Unele biserici plătesc predicatorilor lor peste 10.000 dolari pe lună. Și aceasta nu este doar plata oficială. Li se plătește taxe de educație, taxe pentru cărți, taxe pentru îngrijirea copilului, taxe de vizite, ca să numim doar câteva.

Și încă, unii dintre ei se plâng că nu sunt plătiți destul. Ei obțin 10.000 dolari pe lună și cer mai mulți bani. Este 10.000 dolari puțin?. Un predicator ar să fie mulțumit cu câștigul doar cât predică evanghelia apei și Duhului.

Un predicator adevărat are mângâiere și pace de la Dumnezeu. Dar un predicator eretic care nu are pace cere compensație monetară. Astfel de predicatori slujesc de fapt vițeilor de aur.

Biserica lui Dumnezeu este uneori numită Sion. Nu este nici o biserică la fel de frumoasă ca Sion. Biserica lui Dumnezeu este locul unde evanghelia apei și Duhului este predicată.

Isaia 1:21 spune, de „Vai, cetatea aceea credincioasă, cum a ajuns o curvă! Era plină de judecată, dreptatea locuia în ea, și acum e plină de ucigași”. Isaia descrie biserica lui Dumnezeu, spunând „Era plină de judecată”.

Dumnezeu este drept și adevărat. Deoarece suntem incompleți, deoarece suntem descendenții lui Adam și născuți ca să păcătuim, Isus a venit în această lume ca să spele păcatele noastre cu apă și Duh. Așa este drept Dumnezeu.

În Vechiul Testament, când oamenii știau că erau insuficienți, veneau la Dumnezeu și ofereau sacrificii. „Am greșit așa și așa. Am greșit”. Apoi erau iertați pentru păcatele lor păcatele lor zilnice, și de asemenea puteau să obțină iertare pentru păcatele lor anuale, odată în Ziua Ispășirii.

La fel, în Noul Testament, Isus Hristos a venit în această lume și a fost botezat și crucificat ca să spele păcatele omenirii odată și pentru totdeauna.

Dar la serviciul Anului Nou mulți oameni plâng și se pocăiesc, „Dragă Dumnezeule, te rog iartă-mă pentru păcatele pe care le-am comis anul trecut. Și te rog binecuvântează-mă în următorul an”. Acei oameni sunt eretici.

Apoi, care este adevărul nașterii din nou din apă și Duh?. Isus a venit în lume acum aproximativ 2000 de ani, a spălat păcatele lumii odată și pentru totdeauna și astfel ne-a mântuit de păcat pentru totdeauna. El ne-a mântuit de toate păcatele lumii, cu apă și sânge. Dar dacă am cere iertare în fiecare zi, ce ar spune El?.

„Vai, cetatea aceea credincioasă cum a ajuns o curvă!. Era plină de judecată, dreptatea locuia în ea, și acum e plină de ucigași”. Oricine se numește un păcătos este un eretic.Preoții eretici nu pot predica evanghelia nașterii din nou din apă și Duh

Aude Dumnezeu rugăciunile
păcătoșilor?
Nu. El nu le poate auzi, deoarece păcatele
lor îi separă de Dumnezeu.

Dumnezeul nostru îi cheamă pe acei care cred în El și. Din moment ce ei cer iertare și de asemenea spun că sunt păcătoși, așteaptă ei ca Isus să se întoarcă și să moară pentru păcatele lor a doua oară?. Botezul și Crucea lui Isus sunt realitatea mântuirii.

În 1Petru 3:21 spune că botezul lui Isus este icoana închipuitoare a mântuirii noastre.. Isus Hristos a murit ca să mântuiască omenirea de păcat. El a spălat odată păcatele omenirii și a fost înviat după trei zile. Acum El stă la dreapta lui Dumnezeu.

Isus Hristos a fost botezat odată și a murit odată la Cruce ca să ne mântuiască de păcat pentru totdeauna. A fost botezat de Ioan Botezătorul când a avut 30 de ani. A murit odată ca să ne mântuiască de toate păcatele lumii. Nu înseamnă aceasta că judecata a fost dată pentru întotdeauna?.

Dacă ereticii spun că ei sunt încă păcătoși, ei Îi cer să vină a doua oară și să fie din nou crucificat. De fapt, El ar trebui să continue aceasta tot timpul așa, de fiecare dată când când ei cer iertare.

Cei care cred în evanghelia apei și a Duhului în inimile lor sunt mântuiți pentru totdeauna, devin neprihăniți, merg în cer ca să primească binecuvântarea lui Dumnezeu și viață veșnică. Oricine îl întâlnește pe neprihănit poate să se mântuiască prin apă și Duh și să devină unul din oamenii binecuvântați ai lui Dumnezeu. Oricine cere mântuire dreaptă înaintea lui Dumnezeu, va fi binecuvântat.

Să citim Isaia 1:18-20. „Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit”.

Dumnezeu ne spune că, dacă ascultăm evanghelia apei și a Duhului, vom mânca bunătățile pământului, dar dacă refuzăm și ne răzvrătim, vom fi devorați de sabie.

Dumnezeul nostru spune, „Vino și acum și haide să gândim împreună. Haide să vorbim. Ești insuficient?. Nu ești neprihănit? Te iubești prea mult? Nu poți trăi după porunci? Nu poți să faci ce îți dictează legea? Știi, dar nu poți practica? Atunci, vino la Mine.

De vor fi păcatele tale cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna”. Aceasta înseamnă că Dumnezeu a mântuit păcătoșii drept și i-a făcut neprihăniți.

Nu a existat nici un păcat când Dumnezeu l-a creeat pe Adam și Eva. Dar Satan curând a venit pe scenă. El i-a ispitit ca să nu-L asculte pe Dumnezeu și i-a făcut pe toți păcătoși ai omenirii, făcându-i să păcătuiască. Satan a cauzat căderea omului. Ei au locuit cu Dumnezeu în grădina Eden. Dar ei au devenit păcătoși. Așa că acum, Dumnezeu ne cheamă. Vino și haide să gândim împreună. Haide să gândim împreună!.

„Cât păcat ai comis în aceasta lume? Și cât păcat vei comite înainte să mori?”.

„Oh, Doamne. Este imposibil să nu păcătuiești. Noi nu putem deveni sfințiți indiferent cât de greu încercăm”.

„Ei bine, atunci cât păcat ai comis până acum?”.

„Păi, Doamne, nu-mi amintesc totul, dar sunt câteva care-mi stau în minte. Îți adunci aminte acel moment?. Știi la ce mă refer...și aceasta e ce a fost altă dată, Tu știi...”

„Atunci Dumnezeu spune, „Atunci continuă și spune-mi. Crezi că aceasta e totul?. Știi câte mai sunt pe lângă acestea?. Dar toate păcatele pe care ți le amintești, toate păcatele pe care le-ai uitat, și chiar toate păcatele pe care le vei comite în viitor, le-am spălat pe toate pentru totdeauna. Și nu doar ale tale, ci ale copiilor tăi, și copiilor lor, până la păcatele descendenților tăi. Eu sunt Dumnezeul cel drept. Ți-am spălat toate păcatele odată pentru totdeauna”.

Dumnezeu care a spălat toate păcatele omenirii de la păcatul lui Adam până la păcatele ultimului om de pe pământ, este Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul.

„Eu sunt Mântuitorul și Dumnezeul cel Atotputernic”.

„Eu sunt Iehova, Dumnezeul cel plin de milă”.

„Voi avea milă de cei care merită milă, și voi avea compasiune pentru cei care merită compasiune”.

Dacă cerem mila Sa și suntem sinceri cu El, putem avea compasiunea lui Dumnezeu. Tatăl nostru dorește să ne binecuvânteze pe noi toți. El dorește ca noi toți să devenim neprihăniți. În dragostea și compasiunea Sa, El dorește să na facă pe noi toți copiii Săi neprihăniți.


Ce dorește Dumnezeu să facem
după ce suntem născuți din nou?
El dorește să predicăm evanghelia
în toată lumea.

El ne dorește să fim fim albi ca zăpada. Isus a spălat păcatele omenirii odată pentru totdeauna, toate prin botezul și sângele Său. Dacă o biserică nu poate rezolva problemele păcatului și a vieții, pentru toți credincioșii, nu poate fi numită biserica adevărată a lui Dumnezeu.

Oamenii vin la preoți și întreabă, „Am păcat. Ce să fac? Mă pocăiesc și m-am pocăit de multe ori, dar păcatele mele nu s-au dus. Nu mai pot continua. Nu cred că pot continua cu viața mea religioasă”. Dacă un preot nu poate să îi dea răspunsul corect la problemele sale, este un eretic. El poate spune, „Depinde de tine. Du-te și te roagă în munți. Încearcă un post de 40 de zile”.

Preoții eretici sau liderii religioși sunt atât de plini de impurități încât nici măcar nu cunosc evanghelia apei și a Duhului. Ei nu știu dacă sufletele lor se sfârșesc în iad sau în rai.

Acei lideri nu sunt drepți înaintea lui Dumnezeu. Ei sunt falși și eretici. Ei arată de parcă ar crede în Isus pe dinafară, dar inimile lor sunt încă pline de păcat. Nu au fost spălați de păcatele lor. Ei nu pot predica evanghelia apei și a Duhului care poate spăla toate păcatele. Haideți să nu fim înșelați de ei.

Dorești să cunoști mai mult despre evanghelia apei și a Duhului? Te rog să apeși pe reclama de mai jos pentru a-ți obține cartea gratuită despre evanghelia apei și a Duhului.
A te naște din nou

Tit 3:10-11 spune, „După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, căci știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește, și de la sine fiind osândit”. Deoarece ei cred în Isus dar nu sunt născuți din nou, ei se condamnă pe ei înșiși ca păcătoși. Ei ignoră și calcă în picioare evanghelia apei și a Duhului, spunând că sunt păcătoși care nu pot altfel decât să meargă în iad.

Ei sunt eretici în creștinism. Oricine în Isus și are păcat, este un eretic. Ereticii se diferă de Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt. Dar ei nu sunt sfinți. Cei care cred în evanghelia apei și Duhului sunt curățiți de toate păcatele lor. Așa că oricine crede în Isus dar are păcat este un eretic. Noi trebuie să stăm departe de cei care spun că cred în Dumnezeu dar sunt încă păcătoși.

Haideți să predicăm evanghelia la cei care nu au auzit-o încă și la cei care doresc să creadă, dar nu pot, deoarece nu o cunosc. Haideți să-i ajutăm să se nască din nou. Haideți să-i respingem pe cei care stau în calea evangheliei apei și a Duhului.

Noi trebuie să predicăm evanghelia apei și Duhului în toată lumea. Amin!.

Înapoi

 


Versiunea de tipărire   |   Trimite prin email această pagină de site unui prieten

 
Bible studies
    Predici
    Declarație de credință
    Ce este evanghelia?
    Termeni biblici
    ÎFP despre Credința creștină

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.