Cărți creștine gratuite pentru studii biblice despre mântuire, Duhul Sfânt,
Cortul și Apocalipsa lui Ioan

Acasă  |  Harta site-ului  |  Contact  |  Ajutor    
Studii biblice Cărți creștine gratuite cărți electronice creștine gratuite Despre noi
 Predici asupra unor subiecte importante, de către PaulC. Jong

 

Falsitatea în teoria predestinării și alegerii divine< Romani 8:28-30 >

„De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceia, pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat; și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit”.


Ne-a ales Dumnezeu într-adevăr
doar pe unii dintre noi?
Nu. El ne-a ales pe toți
în Isus Hristos.

Teoria teologică a predestinării și alegerii divine, care este una din teologiile de bază care alcătuiesc doctrina creștină, i-a condus pe mulți care doresc să creadă în Isus la neînțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Această teorie care duce în eroare, a cauzat multă confuzie.

Ceea ce spune teologia neadevărată desepre predestinare este că Dumnezeu i-a ales pe oamenii pe care El îi iubește, în timp ce îi condamnă pe cei care nu-I plac. Aceasta înseamnă că unii care au fost aleși sunt născuți din nou din apă și Duh și au fost acceptați în rai, în timp ce ceilalți care nu au fost aleși sunt destinați să ardă în iad.

Dacă Dumnezeu, de fapt, alege doar câțiva dintre noi, nu putem decât să agonizăm după întrebarea, „Am fost ales pentru mântuire?”. Dacă n-am fi aleși, ar fi fără de folos pentru noi să credem în Isus. Astfel, această teorie a făcut pe mulți oameni să fie preocupați mai mult, dacă au fost aleși de Dumnezeu, decât de credința însăși.

Dacă credem aceasta, cum putem fi liberi de îndoieli și să credem doar în Dumnezeu?. Cum confirmăm că Dumnezeu cu adevărat ne-a ales?. Ar fi doar Dumnezeul celor aleși, chiar dacă El spune, „Sau, poate, Dumnezeu este doar Dumnezeul Iudeilor?. Nu este și al Neamurilor?, Da, este și al Neamurilor.” (Romani 3:29).

Deoarece mulți oameni înțeleg greșit înțelesul predestinării și alegerii divine, le e teamă că vor fi distruși chiar dacă cred în Isus.

Efeseni 1:3-5 spune, „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești,în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale.”

De aceea, ar trebui să revedem conceptul predestinării teologice și alegerii divine. Ar trebui să înțelegem în primul rând ce spune Biblia în legătură cu predestinarea și alegerea divină. Ar trebui în primul rând să înțelegem că Biblia vorbește despre predestinarea și alegerea divină și întărește credința noastră în mântuire prin apă și Duh.

Ce ne spune Romani?. Unii teologi au dezvoltat teoria nefondată a „alegerii necondiționate”. Este teologia Dumnezeu, atunci?. Teologia însăși nu e Dumnezeu.

Chiar înainte de creerea lumii, Dumnezeu a ales toată omenirea în Isus Hristos și S-a hotărât să ne mântuiască pe toți, făcându-ne pe toți neprihănniți. Isus ne iubește necondiționat. Nu-L faceți un Dumnezeu discriminant. Necredincioșii au credință în propriile lor gânduri, dar credincioșii pun baza credinței lor în cuvântul scris al lui Dumnezeu.Alegerea divină în Vechiul Testament

Este adevărată teoria alegerii
necondiționate?
Nu. Domnul nostru nu este un Dumnezeu atât de
limitat. Dumnezeu i-a ales pe toți păcătoșii
în Isus, nu a selectat doar
pe câțiva.

În Geneza 25:21-26, citim despre cei doi fii ai lui Isaac, Esau și Iacov. Dumnezeu l-a ales pe Iacov în timp ce cei doi fii ai lui Isaac erau încă în pântecele mamei lor.

Cei care înțeleg greșit cuvântul lui Dumnezeu, iau aceasta ca bază a teoriei alegerii necondiționate. Aceasta este ca amestecarea unui dumnezeu a soartei în creștinism.

Dacă credem că Dumnezeu ne alege pe baza „alegerii necondiționate” și nu în Isus Hristos, atunci este la fel ca și cum noi slujim unui dumnezeu al soartei și idolilor. Dumnezeu nu e un dumnezeu al soartei. Dacă am crede într-un dumnezeu al soartei, am nega planul lui Dumnezeu pentru noi și am cădea în capcana Satanei.

Dacă omul nu e ascultător voii lui Dumnezeu, atunci el e ca fiarele care mor. Din moment ce noi credincioșii nu suntem fiare, ar trebui să devenim credincioși adevărați care citesc și cred în adevărul scris din Biblie. Să nu ne gândim în primul rând la cuvântul scris din Biblie, este să ne predăm Satanei.

Să avem credință adevărată, ar trebui în primul rând să ne gândim la cuvântul scris din Biblie și să urmăm credința acelor renăscuți în Hristos.

Calvinismul insistă asupra răscumpărării limitate. Aceasta implică, că dragostea lui Dumnezeu și răscumpărarea Dumnului nu se aplică unora. Poate fi aceasta adevărat?.

Bibia spune, „Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți” (1Timotei 2:4). Dacă binecuvântarea răscumpărării e aplicată doar unora, mulți credincioși ar renunța la credința în Isus. Până la toată urma, cine ar vrea să creadă într-un astfel Dumnezeu cu mintea îngustă?.

Trebuie să avem încredere că Dumnezeul nostru nu este cu mintea îngustă. El este Dumnezeul Adevărului, Dragostei, și Dreptății. Trebuie să credem în Isus și evanghelia nașterii din nou din apă și Duh și astfel să fim mântuiți de toate păcatele noastre. Isus este Mântuitorul tuturor celor care sunt născuți din nou din apă și din Duh.

Potrivit calvinismului, dacă ar fi zece oameni, unii dintre ei ar fi mântuiți de Dumnezeu, în timp ce alții ar fi lăsați să fie arși în focurile iadului. Aceasta nu e adevărat.

Nu face nici un sens să spui că Dumnezeu îi iubește pe unii și pe alții îi lasă.

Imaginați-vă că Dumnezeu e aici cu noi astăzi. Dacă El s-ar decide să-i aleagă pe cei care stau la dreapta, în timp ce Se răzgândește să-i trimită în iad pe toți cei care stau la stânga, L-am trats noi ca Dumnezeu?.

Nu și-ar ridica vocea la protest, cei care ar fi lăsați?. Toate creaturile ar striga, „Cum poate Dumnezeu să fie atât de nedrept?”. Alegerea necondiționată nu e adevărată, deoarece Dumnezeu a ales toată omenirea în Isus hristoa.

De aceea, oricine e chemat de Dumnezeu în numele lui Hristos este ales. Atunci, pe cine cheamă Dumnezeu la El?. El îi cheamă pe păcătoși, nu pe cei neprihăniți. Dumnezeu nu îi cheamă pe cei care se văd neprihăniți.

Binecuvântarea răscumpărării a lui Dumnezeu este pentru păcătoși și pentru cei care sunt condamnați la iad. Alegerea înseamnă chemarea păcătoșilor a lui Dumnezeu pentru a-i face fiii Săi neprihăniți.Dumnezeu e drept

Îi iubește Dumnezeu
doar pe câțiva selectați?
Nu, Domnul nu este atât de limitat.
Dumnezeu este drept.

Dumnezeu e drept. El nu e Dumnezeul care iubește necondiționat doar pe cei aleși. El i-a chemat pe păcătoși în numele lui Isus. Fără mântuirea prin răscumpărarea lui Isus Hristos și iertarea Sa de păcate, cum am putea cunoaște dragostea și mântuirea lui Dumnezeu?. Niciodată să nu-L faceți un Dumnezeu nedrept.

Încearcă să găsești ce lipsește când citești Efeseni 1:3-5. „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, caa să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale”. Ce lipsește?. Cuvântul care lipsește este „în Isus Hristos”.

Alegerea necondiționatăîn calvinism nu coresunde cu cuvintele Bibliei. Biblia spune, „În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii”.

Dumnezeu a ales toată omenirea în Hristos pentru a se naște din nou din apă și Duh. Cei care nu pot decât să se nască păcătoși, pot fi răscumpărați de păcat și să devină copiii Săi. El a inclus toată omenirea în lista celor care trebuie să fie mântuiți și i-a ales în Isus Hristos.

Deoarece mulți teologi care insistă asupra alegerii necondiționate, spun că doar unii sunt aleși, mulți oameni sunt trași în capcană în haosul doctrinei iraționale. Acești teologi falși spun că Dumnezeu îi alege pe unii și-i lasă pe alții prin alegerea necondiționată, în timp ce adevărul cuvântului Său este că Dumnezeu i-a ales pe toți păcătoșii în Isus. Mulți oameni cad victime doctrinei neadevărate, datorită credințelor lor superstițioase.

Dar dacă recunoaștem că Dumnezeu a decis să mântuiască toată omenirea în Isus și că înlăturarea păcatului se aplică la oricine crede în Isus, putem fi mântuiți de tot păcatul, devenim copii ai lui Dumnezeu, devenim oameni neprihăniți, avem viață veșnică, și avem încredere că Dumnezeu e Drept.Alegerea divină în povestea lui Iacov și Esau

Pe cine a ales Dumnezeu?
Doar pe cei aleși?
Nu. Dumnezeu a ales toată omenirea în Hristos.
Astfel, oricine crede în Hristos și nu are nici
un păcat prin botezul lui Isus,
este ales.

În Geneza 25:19-28, Esau și Iacov s-au luptat în pântecele mamei lor, Rebeca. Dumnezeu a spus în Geneza 25:23, „Și Domnul i-a zis: „Două neamuri sunt în pântecele tău, și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt. Și cel mai mare va sluji celui mai mic”.

Păcătoșii au întors aceste cuvinte în teoria predestinării teologice și alegerii divine, lăsând confuzi pe mulți care cred în Isus, dacă sunt aleși sau nu!. Când se consideră aleși, cred că sunt mântuiți și-și pierd din interesul în nașterea din nou din apă și Duh.

Conceptul de alegere necondiționată i-a întors pe mulți oameni care cred în Isus departe de răscumpărare și i-a condamnat la iad. De asemenea, aceasta L-a făcut pe Dumnezeu să pară nedrept.

Deoarece atât de mulți teologi predau doctrina neadevărată care a sărit din propriile lor gânduri, mulți care cred în Isus devin fără siguranță și se întreabă dacă sunt aleși, sau dacă răscumpărarea lor a fost predestinată.

Dintre Iacov și Esau, pe cine l-a ales Dumnezeu?. El l-a ales pe Iacov în Isus Hristos. În Romani 9:10-11, este spus că Dumnezeu l-a chemat pe Iacov în loc de fratele său chiar dacă au fost concepuți de un singur om, încă înainte de naștere, de a face ceva, rău sau bun.

Scopul lui Dumnezeu a fost să-l aleagă pe Iacov, nu datorită lucrărilor sale, ci datorită alegerii Sale. Biblia de asemenea ne spune că Isus a venit să-i cheme pe păcătoși, nu pe cei care au trăit vieți drepte.

Oamenii, ca descendenți ai lui Adam, se nasc păcătoși. David a spus că este un păcătos de când era în pântecele mamei sale și că s-a născut în nelegiuire. „Iată că sunt născut în nelegiuire, și în păcat m-a zămislit mama mea” (Psalmi 51:5).

Omul se naște un păcătos, datorită păcatelor înaintașilor săi. Astfel că, oricine se naște în această lume, devine un păcătos inconștient, se comportă ca un păcătos, și poartă fructele păcatului.

Un copil care nu a comis încă vreun păcat, este deja un păcătos, deoarece s-a născut cu sămânța păcatului. Omul este un păcătos chiar înainte de a se naște.

Motivul pentru care Dumnezeu ne-a făcut infirmi este după cum urmează. Omul este creașia lui Dumnezeu, dar Domnul a avut planuri să ne facă copiii Săi, mântuindu-ne de păcat. De aceea, i-a permis lui Adam să păcătuiască.

Când oamenii au devenit păcătoși ca rezultat, Dumnezeu L-a trimis pe Isus în această lume, permițându-I Fiului Său preaiubit să ia toate păcatele omenirii prin botezul Său.

Intenția lui Dumnezeu a fost să răscumpere omenirea prin botezul lui Isus și sângele Său la Cruce și să le dea puterea de a deveni copiii Săi, crezând în Isus. El i-a permis lui Adam să păcătuiască pe promisiunea de a spăla tot păcatul în Hristos.

Păcătoșii care cred în doctrina falsă spun, „Uită-te la Iacov și Esau. El L-a ales pe unul și l-a lăsat pe altul, necondiționat.” Dumnezeu nu ne-a ales necondiționat, ci ne-a ales în Isus Hristos. Noi trebuie doar să căutăm cuvintele scrise din Biblie. Romani 9:10-12 spune, „Ba mai mult; tot așa a fost cu Rebeca. Ea a zămislit doi gemeni numai de la părintele nostru Isaac. Căci, măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă, și nu făcuseră nici bine nici rău,- ca să rămână în picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin Cel ce cheamă. S-a zis Rebecii: „cel mai mare va fi rob celui mai mic”.

Dumnezeu l-a ales pe Iacov în Isus. Iacov a fost un model de păcătoși care nu sunt merituoși și au fost privați de propria lor neprihănire. Efeseni 1:4 spune că Dumnezeu ne-a ales în El.

Pe cine l-a chemat Dumnezeu?. El l-a chemat pe Iacov, deoarece a știut că era păcătos și lipsit de neprihănire înaintea lui Dumnezeu și a contat pe Dumnezeu. El l-a chemat pe Iacov în numele propriului Său Fiu Isus și l-a răscumpărat șu evanghelia apei și a sângelui ca să-l facă copilul Său. Astfel, Dumnezeu l-a chemat pe Iacov și l-a binecuvântat cu răscumpărare.

El i-a chemat pe păcătoși ca să-i facă neprihăniți prin răscumpărarea în Isus. Acesta este planul lui Dumnezeu.Doctrina falsă a alegerii necondiționate

De ce l-a iubit Dumnezeu
pe Iacov?
Deoarece Iacov și-a cunoscut
păcătoșenia.

Recent am citit o carte bazată pe o poveste a alegerii necondiționate. Un tânăr a avut un vis. O bătrână a apărut în vis și i-a spus tânărului să vină untr-un loc anume, și el s-a dus. Apoi, bătrâna i-a spus că a fost ales de Dumnezeu.

El a întrebat-o pe bătrână cum poate Dumnezeu să-l aleagă, când el nici măcar nu crede în Dumnezeu?. Ea i-a spus că Dumnezeu l-a ales necondiționat, în ciuda necredinței sale.

Aceasta e adevărat. Cum ar putea Dumnezeu să-i condamne arbitrar pe unii oameni la iad și să-i aleagă pe alții pentru mântuire?. Dumnezeu a ales pe fiecare în Isus.

Teoria alegerii teologice care Îl exclude pe Isus, e falsă. Nu e adevărată. Dumnezeu dorește să mântuiască pe fiecare în Isus. Doar cei care nu cred în răscumpărarea apei și a Duhului în Isus, nu vor fi mântuiți.

Dumnezeu a predestinat toată omenirea pentru mântuire, prin Fiului Său, Isus, și a intenționat să-i facă copiii Săi, chiar înainte de a creea lumea. El a planificat să mântuiască omenirea de toate păcatele lumii prin răscumpărarea lui Isus Hristos. Acesta este adevărul așa cum e scris în Biblie.

Cei neprihăniți care sunt renăscuți în Hristos, sunt cei aleși. Dar teologii insistă că Dumnezeu ne alege doar pe unii dintre noi. Ei spun, de exemplu, că budiștii călugări sunt printre cei care Dumnezeu nu i-a ales. Dar Dumnezeu i-a ales și pe ei în Isus.

Dacă Dumnezeu necondiționat i-a ales pe unii în Isus, noi nu am avea nevoie să predicăm evanghelia. Dacă Dumnezeu ar fi planificat să aleagă pe cineva fără Isus, noi nu am fi avut nevoie să predicăm evanghelia. Dacă Dumnezeu n-ar fi planificat să aleagă pe cineva fără Isus, păcătoșii n-ar fi avut nevoie să creadă în Isus. Atunci, cum ar putea fi împlinite cuvintele Sale de Dragoste, Adevăr, și Eliberare.

Ar fi vreun motiv ca servitorii lui Dumnezeu să predice evanghelia în această lume?. Face vreun sens că Dumnezeu deja a ales necondiționat pe cei răscumpărați sau pe cei condamnați, fără Isus?.

Motivul pentru care Dumnezeu l-a ales pe Iacov în Isus, motivul pentru care El l-a iubit pe Iacov și l-a urât pe Esau, este că El deja a știut dinainte că au fost creați ca Iacov va crede în Isus și Esau nu va crede în El.

Sunt mulți păcătoși în acestă lume care cred în Isus. Unii dintre ei sunt ca Esau, iar alții sunt ca Iacov.

De ce Dumnezeu l-a iubit pe Iacov?. Iacov nu a fost neprihănit și și-a cunoscut nimicnicia. De aceea, el a admis că era un păcătos înaintea lui Dumnezeu și a cerut Harul Său. De aceea Dumnezeu l-a mântuit pe Iacov Dar Esau a contat mai mult pe el însuși decât pe Dumnezeu și nu a flămânzit după Harul lui Dumnezeu. Astfel, Dumnezeu a spus că îl iubește pe Iacov și-l urăște pe Esau. Acesta este cuvântul adevărului.

Dumnezeu ne-a predestinat pe noi toți pentru mântuire în Isus. Tot ceea ce păcătoșii au de făcut este să creadă în Isus. Atunci, Adevărul lui Dumnezeu și Dreptatea vor fi implantate în inimile lor. Noi păcătoșii nu putem face nimic decât să credem cu toate inimile noastre în mântuirea prin Isus. Tot ce trebuie să facem este să credem în răscumpărarea prin Isus.Teoria falsă a sfințirii treptate

Este adevărat că un păcătos poate
treptat deveni neprihănit ?
Nu. Este imposibil. Odată pentru totdeauna
Dumnezeu i-a făcut pe păcătoși, fără pată,
prin răscumpărarea botezului Său
și moartea Sa la Cruce.

Satan îi duce în eroare pe păcătoși cu teoria falsă a sfințirii treptate, ca ei să nu poată fi mântuiți de păcatele lor. Sfințirea gradată înseamnă că păcătoșii devin treptat sfinți după ce cred în Isus.

Teoria merge așa. Păcătoșii nu pot deveni neprihăniți odată și pentru totdeauna, dar sunt mântuiți doar de păcatul original, când cred în Isus. Păcatele actuale sunt spălate prin rugăciuni zilnice de pocăință și omul treptat devine sfânțit.

Punctul crucial al acestei teorii este sfințirea treptată. Sună minunat că omul poate crede în Isus și treptat devine un creștin mai sfânt. Această teorie a dus în eroare pe mulți creștini de-a lungul anilor, făcându-i să se simtă în siguranță. Acesta e motivul de ce sunt în creștinism atâția creștini lăudăroși.

Ei cred că într-o zi vor fi pur și simplu schimbați și nu vor mai păcătui. Dar ei își trăiesc viețile ca păcătoși și vor fi judecați ca păcătoși înaintea lui Dumnezeu, după ce mor.

Citește cuvântul adevărat din Biblie. În Romani 8:30, „Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit.”

Și în versetul 29, „Căci pe aceia, pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte, să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați.” La prima vedere pare că sunt trepte spre a deveni neprihănit. Dar Cuvântul ne spune că neprihănitul a fost răsplătit odată pentru totdeauna.

„Iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit.” Isus i-a chemat pe păcătoși și i-a făcut neprihăniți prin botezul Său la Iordan și moartea Sa la Cruce.

De aceea, cine crede în răscumpărarea în Isus devine un copil glorificat al lui Dumnezeu. Este Harul lui Dumnezeu să răscumpere păcătoșii și să-i glorifice în acest nume.

Aceasta e ceea ce Dumnezeu ne spune. Dar unii creștini ne spun să ne uităm la Romani 8:30. „Sunt pași spre a deveni sfințit. Nu înseamnă aceasta că noi ne schimbăm treptat?” Așa amăgesc ei. Ei le spun oamenilor la timpul viitor, că un păcătos va deveni neprihănit cu timpul.

Dar Biblia nu ne vorbește la timpul viitor, ci timpul trecut, că am fost făcuți neprihăniți odată pentru totdeauna. E o diferență precisă între conceptul de viitor și cel de trecut.

Noi ar trebui să credem în întregime în Biblie. Potrivit cu ceea ce e scris, putem deveni copii ai lui Dumnezeu odată pentru totdeauna. Aceasta este cu totul diferit de teoria sfințirii treptate.

Teoria sfințirii treptate spune că doar păcatul original este iertat când credem în Isus. Aceasta sugerează că noi ar trebui să ducem o viață religioasă și să ne pocăim de păcatele noastre în fiecare zi, astfel ca atunci când ca noi stăm înaintea lui Dumnezeu, să devenim neprihăniți.

Deoarece mulți oameni cred în această teorie, ei încă rămân păcătoși chiar după ce încep să creadă în Isus. De aceea teoria sfințirii treptate nu este adevărată.

Biblia ne spune clar că noi devenim neprihăniți și copii ai lui Dumnezeu prin credință. La fel cum copiii vin pe lume, de asemenea și copiii lui Dumnezeu devin sfințiți imediat ce realizează și cred în răscumpărarea lui Isus. Teoria sfințirii treptate provine din minciuni.Eliberarea completă de toate păcatele

Ce trebuie să facem pentru a
fi complet sfințiți?
Trebuie să credem în răscumpărarea
apei și a Duhului.

Romani 8:1-2 spune, „Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus, m-a izbăvit de Legea păcatului și a morții”. Aceasta ne spune că Dumnezeu i-a făcut pe păcătoși neprihăniți și i-a eliberat pe toți cei care au venit la Isus, din legea păcatului și morții.

Biblia ne spune despre răscumpărare în Evrei 9:12. „Și a intrat, odată pentru totdeauna în Locul prea sfânt, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică.” Aceasta înseamnă că noi cei care credem în Isus, suntem răscumpărați și admiși în rai.

Noi am auzit și crezut evanghelia răscumpărării apei și a Duhului în Hristos Isus și suntem iertați de toate păcatele noastre. Dar păcătoșii care cred că ei au fost iertați doar pentru păcatul original, nu pot fi mântuiți cu adevărat. Pentru a fi mântuiți pentru păcatele pe care ei le comit după ce ei ajung să creadă în Isus, ei simt că ar trebui să se pocăiască în fiecare zi.

Credința lor greșit condusă îi duce spre iad. Credințele lor greșit luate le cauzează să se pocăiască în fiecare zi, pentru a se elibera de toate încălcările lor. Aceasta nu e credința adevărată care ne mântuiește de iad.

Dacă ei ar fi crezut în Isus și ar fi fost răscumpărați odată pentru totdeauna, ar fi devenit neprihăniți și copii ai lui Dumnezeu. Răscumpărarea adevărată îi face pe credincioși neprihăniți și-i transformă în copii ai lui Dumnezeu odată pentru totdeauna.

Chiar dacă credincioșii sunt eliberați de toate păcatele lumii, carnea lor nu se schimbă până în ziua când mor. Dar inimile lor sunt înmuiate de dreptatea lui Dumnezeu. Nu trebuie niciodată să înțelegem greșit acest fapt.

Biblia ne spune că suntem sfințiți și devenim neprihăniți când credem în evanghelie

Haideți să ne uităm la Evrei 10:9-14 pentru a vedea evanghelia adevărată. „Apoi zice, „iată-Mă vin să fac Voia Ta, Dumnezeule”. El desființează astfel pe cele dintâi, ca să pună în loc pe a doua. Prin aceast㠄voie” am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, odată pentru totdeauna. Și, pe când orice preot face slujba în fiecare zi, și aduce de multe ori aceleași jertfe, care niciodată nu pot șterge păcatele, El , dimpotrivă după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu, și așteaptă de acum ca vrăjmașii Lui să-I fie făcuți așternut al picioarelor Lui. Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți.”

„Prin aceast㠄voie” am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, odată pentru totdeauna”. Notați că aceasta e scris la timpul trecut și nu la cel viitor.

Pentru a fi complet sfințiți, omul trebuie să creadă în răscumpărarea apei și a Duhului pe care Dumnezeu ne-a dat-o.Isus a acordat răscumpărare veșnică odată pentru totdeauna

De ce un om trebuie să se bucure
tot timpul? (1 Tesaloniceni 5:16)
Deoarece Isus a luat toate păcatele sale, El nu
poate decât să devină umil înaintea Sa și
recunoscător pentru harul Său.

Dacă noi credem în răscumpărarea veșnică, devenim neprihăniți odată pentru totdeauna. Biblia spune, „Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, în orice dați mulțumiri” (1Tesaloniceni 5:16-18).

Bucurați-vă întotdeauna. Cum poate un om să se bucure întotdeauna?. Cel care primește răscumpărare veșnică odată pentru totdeauna, poate ușor să se bucure neîncetat. Deoarece el este liber de păcat, el este în siguranță în cunoașterea că Isus a luat toate păcatele la Iordan. El a devenit umil înaintea Lui și mulțumitor pentru Harul Său și poate astfel să se bucure fără încetare.

„Ferice zice el, de aceia ale căror fărădelegi sunt iertate, și ale căror păcate sunt acoperite!”. Aceasta nu înseamnă că păcatele omului sunt acoperite, în ciuda faptului că ele încă sunt în inima lui. Inima lui a fost curățită. Isus a spălat complet toate păcatele și l-a mântuit odată pentru totdeauna.

Noul Testament se referă la răscumpărarea veșnică. Când Isus a fost botezat, a spus, „Drept răspuns Isus i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit” (Matei 3:15).

La fel cum caprele și oile au luat păcatele omului prin întinderea mâinilor, în Vechiul Testament, Isus a luat asupra Sa toate păcatele lumii și a purificat omenirea în modul cel mai potrivit și corespunzător.

„Căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie să împlinim”, a spus Isus. Isus a fost botezat în modul cel mai potrivit și a luat asupra Sa toate păcatele omenirii, astfel mântuindu-ne.

În Matei 3:15 este scris că Isus a luat toate păcatele lumii. Dreptatea lui Dumnezeu a fost completă. Ar trebui să luăm aceasta ca și cuvântul Său de eliberare. „Ferice de cel cu fărădelegea iertată, și de cel cu păcatul acoperit” (Psalmi 32:1).

Toate păcatele inimii și cărnii, Isus le-a spălat când a fost botezat de Ioan Botezătorul la Râul Iordan El a fost judecat pentru păcatele pe care noi le comitem în această lume coruptă și depravată. După ce El a luat toate păcatele noastre, a murit la Cruce.

Oricina crede în răscupărarea aceasta poate deveni neprihănit și fără vină, odată pentru totdeauna. Deoarece Dumnezeu trăiește veșnic, oricine crede în răscumpărarea lui Hristos, rămâne neprihănit.

Noi putem acum sta înaintea lui Dumnezeu cu încredere și să zicem, „Ce mai faci, Doamne?. Cred în unicul Tău Fiu, Isus Hristos și eu sunt fiul Tău, de asemenea. Mulțumesc, Tată. Mulțumesc că mă accepți ca fiul Tău. Aceasta nu e prin lucrările mele, ci doar prin credința mea în nașterea din nou din apă și din Duh în Isus. Tu m-ai mântuit de toate păcatele acestei lumi. Cred ceea ce ai spus, „Căci așa se cade să împlinim ce trebuie împlinit” (Matei 3:15). Prin botezul lui Isus și Crucea Sa am devenit fiul Tău. Pentru aceasta Îți mulțumesc.”

Ți-ai trecut toate păcatele asupra lui Isus?. Ți-au fost luate toate păcatele de către El?. Biblia ne spune că, mulțumită botezului lui Isus și morții Sale la Cruce, păcătoșii pot deveni sfințiți, doar crezând în ele.Relația dintre botezul lui Isus și răscumpărare

Care este relația dintre botezul lui
Isus și răscumpărare?
Botezul lui Isus este icoana închipuitoare a
răscumpărării prin punerea mâinilor
în Vechiul Testament.

Imaginează-ți un om care trăiește ca un păcătos, chiar dacă el crede în Isus, și se roagă în biserică, „Dragă Doamne, te rog iartă-mă pentru păcatele pe care le-am comis săptămâna trecută. Iartă-mă pentru aceste păcate din ultimele trei zile. O, Doamne, iartă-mă pentru păcatele de astăzi. Cred în Isus.”

Să presupunem că acest om este iertat pentru păcatele sale zilnice prin această rugăciune. Dar după aceea, el se întoarce la viața de zi cu zi și iar păcătuiește.

Isus a devenit Mielul lui Dumnezeu și a luat păcatele tuturor păcătoșilor, prin botezul Său, și le-a răscumpărat, fiind crucificat la Cruce. Pentru a fi răscumpărat, păcătoșii ar trebui să creadă următoarele, ca să fie răscumpărați.

Tot păcatul a fost luat de Isus când a fost botezat de Ioan Botezat de Ioan Botezătorul, astfel împlinind dreptatea lui Dumnezeu. Toate păcatele lumii au fost spălate. Oricine crede în acest adevăr este eliberat. Așa cum e scris în Matei 3:13-17, „căci astfel” a fost Isus botezat de Ioan Botezătorul și a fost făcut Mântuitorul tuturor credincioșilor.

Evanghelia adevărului ne spune că Isus a luat păcatele lumii odată pentru totdeauna. Dar teologia falsă ne spune că noi suntem răscumpărați în fiecare zi. Pe care ar trebui să o crede?. Suntem noi răscumpărați odată pentru totdeauna, sau suntem răscumpărați în fiecare zi?.

Este evident că Isus ne-a eliberat odată pentru totdeauna. Credința adevărată este credința în răscumpărarea apei și a Duhului odată pentru totdeauna. Cei care cred că noi trebuie să fim răscumpărați în fiecare zi, nu vor fi niciodată eliberați.

Ei ar trebui să știe că adevărata răscumpărare vine din credința că Isus ne-a eliberat odată pentru totdeauna, prin botezul Său și moartea Sa la Cruce. Tot ce noi trebuie să facem, este să dăm mulțumiri lui Dumnezeu și să credem în adevărata evanghelie.

Dar cei care sunt fals conduși în credința lor spun că noi suntem eliberați doar de păcatul original, că noi ar trebui să fim răscumpărați în fiecare zi de păcatul actual, și că noi putem deveni neprihăniți „treptat”. Aceasta e greșit.

Botezul lui Isus și moartea Sa la Cruce a realizat iertarea păcatului odată pentru totdeauna. Acesta e adevărul. Păcatele noastre au trebuit să fie trecute asupra lui Isus, prin Ioan Botezătorul și Isus a trebuit să moară la Cruce pentru ca noi să fim mântuiți.

Spunând „iartă-m㔠după ce păcătuim, nu se potrivește în Dreptatea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu spune că plata păcatului este moartea. Ar trebui să știm că Dumnezeu este Drept și Sfânt.

Cei care se roagă lui Dumnezeu, „Îmi pare rău, te rog să mă ierți” după ce ei păcătuiesc, nu cunosc Dreptatea lui Dumnezeu. Ei se roagă pentru iertare, dar doar ca să-și calmeze conștiința lor proprie. Este drept că se păcătuiește în fiecare zi și se consolează conștiința, pocăindu-se treptat de încălcările sale?. Singurul mod de a fi eliberat, este crezând în botezul lui Isus și sângele Său la Cruce. Ar trebui să credem aceasta în inimile noastre. Este singurul mod în care putem evita judecata lui Dumnezeu.

Haideți să ne gândim mai mult la eliberarea din păcat. Evrei 9:22 spune „Și, după Lege, aproape totul este curățit cu sânge; și fără vărsare de sânge nu este iertare”.

Potrivit dreptei Legi ale lui Dumnezeu, păcatele ar trebui să fie curățate cu sânge, și fără vărsare de sânge nu este iertare. Aceasta e dreapta Lege a lui Dumnezeu. Fără plata păcatului nu poate fi niciodată iertare.

Legea lui Dumnezeu e dreaptă. Isus a fost botezat de Ioan Botezătorul și a sângerat la Cruce ca să ne elibereze pe noi păcătoșii. El a luat toate încălcările noastre prin botezul Său și a sângerat la Cruce ca să plătească pentru toate păcatele noastre. El a plătit plata păcatului pentru noi.


Este răscumpărarea
oferită odată pentru totdeauna,
sau în fiecare zi?
Odată pentru totdeaunaIsus a luat
păcatele tuturor păcătoșilor,
prin botezul Său.

În Matei 3:15, când Isus a fost botezat în modul cel mai potrivit, a spălat tot păcatul prin botezul Său și a murit la Cruce ca să ne elibereze de toate păcatele lumii.

Să ceri iertare în fiecare zi ar fi la fel cu, să-I ceri să-ți ia toate păcatele și să moară din nou. Ar trebui să înțelegem cu adevărat legea dreaptă a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu trebuie să moară din nou și din nou ca să ne elibereze de păcatele noastre.

Dumnezeu consideră aceasta cel mai obraznic pentru cei care cred în Isus, să ceri din nou și din nou iertarea de păcatele actuale. „Acești nebuni obraznici!. Ei cer ca Fiul Meu, Isus, să fie botezat și să moară din nou la Cruce!. Ei cred în răscumpărarea în Isus și ei încă se numesc pe ei înșiși păcătoși!. Îi voi judeca cu Legea Mea dreaptă și-i voi trimite pe toți în iadul arzător. Dorești să-L omori încă odată pe preaiubitul tău fiu, de doua ori?. Îmi ceri să-L omor pe Fiul Meu din nou, datorită păcatelor tale actuale. L-a omorât deja pe Fiul Meu ca să te mântuiască odată de toate păcatele lumii. Așa că, nu ridica mânia, cerându-Mi să-ți iert păcatele actuale din nou și din nou, crede doar în evanghelia răscumpărării din apă și Duh.”

Dumnezeu spune celor care rămân păcătoși, că ar trebui să meargă la o biserică, unde evanghelia adevărată este predicată, să abandoneze credința falsă și să primească răscumpărarea, prin depășirea neadevărului cu credință.

Acum e timpul ca tu să fii mântuit, crezând în inima ta. Crezi?.Rezultatul credinței, nu în adevăr, ci în lucrări

De ce cei mai mulți creștini nu duc o
viață consistent credincioasă?
Deoarece se bazează pe propriile
lor lucrări.

Chiar păcătoșii care cred în Isus, dar nu sunt eliberați, pot străluci timp de 3-5 ani. Ei sunt entuziastici la început., dar credința lor se micșorează cu timpul. Dacăî crezi în Isus prin lucrările tale, entuziasmul tău va dispărea în curând, de asemenea.

Cel orb nu poate vedea. Așa că ei se bazează pe celelalte simțuri ale lor, și acumulează cunoștință în acest fel. Când simt lacrimi umplându-se, ei înțeleg greșit aceasta ca un semn de iertare. Adevărata iertare nu este un sentiment.

Orbul spiritual caută să-și recâștige prima dragoste, fregventând în zadar întâlniri de reînviere, dar ei nu pot să recupereze sentimentul. Iertarea de păcat este similar imposibil de realizat. Dacă ar fi crezut corect de la început, iertarea și Harul Său ar fi strălucit mai luminos, după trecerea zilelor.

Dar iertarea devărată doar strălucește la început și își pierde lustrul de atunci încolo. Strălucirea de entuziasm curând dispare, deoarece orbul spiritual nu a ascultat evanghelia adevărată de la început.

Scribii și fariseii ipocriți cară Bibliile sub brațele lor, memorează Rugăciunea Domnului și Crezul Apostolului, și se roagă tot timpul. Ei sunt promovați în biserică și acceptați emoțional, dar păcatele lor se strâng și în final ei sunt destituiți de Dumnezeu. Pe dinafară ei sunt acoperiți cu tencuială albă de fervoare religioasă, dar pe dinafară mințile lor sunt stricate cu păcat. Acesta este rezultatul credinței, nu în adevăr, ci într-o religie bazată pe lucrări.Noi devenim neprihăniți prin credință

Deoarece se bazează pe
propriile lor lucrări?
Da. A fost împlinită prin botezul lui Isus
și moartea Sa la Cruce.

Să citim Evrei 10:16-18. „Iată legământul pe care-l voi face cu ei după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în inimile lor, și le voi scrie în mintea lor”, adaugă: „Și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor.” Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat.”

Acum că suntem răscumpărați prin apa botezului lui Isus și sângele Său la Cruce, noi nu mai avem nevoie să ne ispășim păcatul.

Poate sună ciudat când auzi aceasta pentru prima dată, dar este în concordanță cu cuvintele Bibliei. Sunt acelea cuvintele omului? Biblia este marca tribunalului și linia verticală pentru măsurarea oricărui lucru.

„După acele zile, voi pune legile Mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor”. Cum te simți duupă ce ești răscumpărat?. Acum că inima ta este liberă de păcat, te simți împrospătat. Ai devenit o persoană neprihănită și poți trăi în lumină.

Și Domnul spune în Evrei 10:17 „Și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor”. El ne spune că nu-și va mai aminti păcatele și fărădelegile rscumpăraților. De ce?. Pentru că Isus a fost botezat în modul cel mai potrivit, „astfel”.

După ce a luat tot păcatul, Isus a fost judecat în numele celor care cred în El.

Acum că El a plătit pentru toate păcatele noastre, putem să ni le amintim, dar nu avem nevoie să ne simțim vinovați de ele. Noi nu mai trebuie să murim pentru păcatele noastre, deoarece Isus a spălat tot păcatul și a sângerat la Cruce pentru noi.

Evrei 10:18 spune, „Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat”. Aceasta înseamnă că El a șters toate păcatele lumii. De asemenea înseamnă că cei care sunt renăscuți în Isus, nu mai au nevoie să facă vreo jertfă pentru păcat.

„O Dumnezeule, te rog să mă ierți. Motivul pentru care cred în Isus și încă trăiesc în mizerie, este că nu am fost încă răscumpărat. Sunt un creștin, dar mintea mea este complet stricată cu păcat.” Nu trebuie să ne rugăm așa.

Păcătoșii comit păcat fără să o recunoască întocmai. Ei nu știu ce este păcatul, deoarece ei nu cunosc Legea Adevărului lui Dumnezeu. Ei știu doar că nu ar trebui să păcătuiască în conștiința lor, dar ei nu știu ce e să păcătuiești înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a indicat că este păcat să nu crezi în Isus.

În Ioan 16:9 El spune ce este să păcătuiești înaintea lui Dumnezeu. „În ce privește păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine.” Este un păcat înaintea lui Dumnezeu să nu crezi în El. Ioan 16:10 spune ce este neprihănirea. „În ce privește neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, șu nu Mă veți mai vedea.” Cu alte cuvinte, Isus a eliberat deja această lume de tot păcatul, și astfel El nu mai trebuie să ne elibereze cu un al doilea botez și moarte la Cruce.

El i-a numit pe cei care cred în răscumpărare, să se sfințească și să se facă neprihăniți. Răscumpărarea în această lume a fost completată prin botezul și moartea Sa la Cruce. Nu e nevoie de nici o altă răscumpărare, ca să elibereze păcătoșii.

„În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți” (Faptele Apostolilor 4:12). Isus a coborât în această lume, a fost botezat de Ioan Botezătorul, și a sângerat la Cruce ca să elibereze pe toți păcătoșii. Crede aceasta în inima ta și fii mântuit. Isus te-a sfințit cu apă și Duh.

Isus a luat toate păcatele cărnii noastre prin apă și Duh. Noi suntem mântuiți cu credință. Dacă credem în adevăr, dacă credem în evanghelie prin Isus Hristos, devenim neprihăniți odată pentru totdeauna. Botezul lui Isus și moartea Sa la Cruce, acestea două sunt adevăruri fundamentale.Versete pe care păcătoșii le folosesc ca adăpostul lor

Putem fi răscumpărați
cu adevărat, mărturisindu-ne
păcatele, sau am fost deja
răscumpărați?
Dumnezeu a oferit răscumpărarea
din păcat odată pentru
totdeauna.

1Ioan 1:9 spune, „Dacă ne mărturisim păcatele. El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire”.

Ar fi drăguț dacă noi am avea nevoie doar să ne confesăm păcatele, ca să fim iertați. Cu aceasta în minte, unii teologi vin cu o idee minunată pentru o doctrină nouă. Ei insistă că de fiecare dată când cineva își confesează păcatele, el poate fi iertat. Nu este aceasta convenabil?. Dar Isus nu a spus niciodată că noi vom fi iertați de fiecare dată când noi ne confesăm lui Dumnezeu.

Putem fi noi iertați cu adevărat, simplu confesându-ne păcatele, sau am fost deja răscumpărați?. Pe care crezi?. Oamenii care apără această doctrină falsă, cred că sunt iertați de fiecare dată când își mărturisesc păcatele, dar de fapt, păcatul rămâne în inimile lor, deoarece ei nu cunosc cuvintele adevărate ale răscumpărării. Nu face nici un sens că păcătoșii care cred în Isus, sunt iertați oridecâte ori se roagă pentru iertarea păcatelor actuale.

Din acest motiv, noi ar trebui să fim atenți la Cuvintele Sale despre răscumpărare și să distingem dintre adevăr și falsitate, indiferent de ni s-ar fi spus.

Păcătoșii înțeleg greșit 1Ioan 1:9. Ei gândesc greșit că e privitor la iertarea păcatelor zilnice. Să citim învățăturile cu grijă. „Dacă ne mărturisim păcatele. El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire.” Crezi că suntem mântuiți doar din păcatul original și că trebuie să ne mărturisim păcatele actuale pentru ca El să fie Credincios și Drept și că le iartă?. Acestea sunt gânduri eronate care se datorează slăbiciunii cărnii noastre.

Noi realizăm că aceasta nu e adevărat când credem în botezul și sângele lui Isus. Tot păcatul a fost deja spălat cu botezul și sângele Său la Cruce, cu mult, mult timp în urmă.

Să crezi potrivit Duhului și să crezi potrivit gândurilor eronate, sunt două lucruri diferite. Cei care cred potrivit propriilor lor gânduri, simt nevoia să-și spele păcatele în fiecare zi, dar cei care cred în răscumpărarea apei și a sângelui, știu că au fost eliberați odată pentru totdeauna, prin botezul și sângele lui Isus Hristos.

Cei care cred că ar trebui să se mărturisească în fiecare zi pentru a fi răscumpărați iarăși, de fapt comit păcatul necredinței în răscumpărarea prin botezul și sângele lui Isus.

Ai fost răscumpărat odată odată pentru totdeauna prin botezul și sângele lui Isus? Cei care nu sunt răscumpărați încearcă să-și câștige mântuirea, confesânduși păcatele în fiecare zi. Aceasta lasă încă problema a ceea ce să facă cu actualele păcate pe care ei le vor comite în viitor.

Ei pot încerca să-și mărturisească dinainte păcatele lor viitoare. Dar făcând așa, ei arată o lipsă de credință în Isus. Acești oameni sunt orbi la evanghelia răscumpărării. Isus ne-a eliberat din păcat, odată pentru totdeauna cu botezul și sângele Său, luând judecata asupra Sa. Noi suntem eliberați, simplu crezând în El.

Dacă crezi că trebuie să-ți mărturisești chiar păcatele tale viitoare, ca să fii mântuit, nu ești cu nimic diferit de necredincioșii care nu cunosc nimic despre nașterea din nou din apă și Duh. Păcătoșii nu pot fi răscumpărați prin mărturisire.

De aceea, dacă mărturisești sincer, „Sunt un păcătos care nu e încă răscumpărat”, și apoi, dacă asculți și crezi în evanghelia botezului Său și moartea Sa la Cruce, Dumnezeu te va elibera de toate păcatele tale.

Dar dacă nu crezi în evanghelia răscumpărării din apă și Duh, vei fi judecat. Dacă ei se ascund în spatele mărturisirii lor, vor da față cu judecata. Așa că, nu aștepta ziua Judecății. Crede acum în evanghelia binecuvântată a apei și a Duhului.Mărturisirea corectă și credința adevărată

Care este mărturisirea corectă
pentru un păcătos?
Să mărturisescă că are încă și că va merge
în iad dacă nu crede în evanghelia
adevărată.

Dumnezeu ne-a răscumpărat odată pentru totdeauna. Iată un exemplu din viața reală, pentru a ilustra ceea ce încerc să spun. Să presupunem că un spion nord-coreean coboară în sud. Vede ce prosperi suntem, realizează că a fost dus în eroare, și decide să se predea.

După ce merge la cea mai apropiată unitate de poliție, el poate mărturisi astfel, „Sunt un spion din nord”, sau, „Am venit în sud ca să asasinez așa și așa, și să arunc în aer aceasta și aceasta, și am aruncat deja în aer aceasta, dar acum mă predau. De aceea nu mai sunt un spion cu adevărat.”

Este aceasta o mărturisire potrivită?. Dacă el ar dori cu adevărat să se mărturisească, tot ce ar trebui să spună, este „Sunt un spion”. Această afirmație simplă implică totul: că este o persoană rea și trebuie judeactă. Cu această afirmație simplă, indiferent de misiunea pentru care a fost desemnat, ar fi iertat.

La fel, dacă un păcătos se mărturisește înaintea lui Dumnezeu, „ Sunt un păcătos nu încă răscumpărat. Sunt destinat să fiu aruncat în iad și să fiu judecat. Te rog, mântuiește-mă”, și crede în Isus, va fi răscumpărat. Isus a fost botezat și a vărsat sânge pentru noi, și tot ce noi trebuie să facem este să crezi în mântuirea prin El, pentru a fi mântuit.

Apocalipsa 2:17 spune, „Și-i voi da o piatră albă; și pe piatra acesta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni, dacât acela care-l primește”. Biblia spune că doar cel care primește evanghelia adevărată, va cunoaște numele lui Isus. Doar unul care este răscumpărat odată pentru totdeauna, cunoaște secretul de a deveni neprihănit.

Cel care nu cunoaște aceasta, va fi încă un păcătos, în ciuda rugăciunilor zilnice de pocăință. A mărturisi nu înseamnă să te rogi pentru iertare în fiecare zi. Chiar dacă cineva a fost un creștin timp de 10 ani, el ar fi încă un păcătos, dacă ar cere iertarea lui Dumnezeu, în fiecare zi. El n-ar fi încă un fiu al lui Dumnezeu.

Ca să fie mântuit, el ar trebui să mărturisească că este un păcătos și că crede în răscumpărarea lui Isus. Aceasta este credința adevărată.Să înșiri păcatele cuiva, nu e ceea ce 1Ioan 1:9 ne spune despre mărturisire

Trebuie să ne mărturisim
păcatele în fiecare zi, sau doar odată,
pentru a fi mântuiți?
Doar o singură dată.

Poate un hoț și un criminal să-și mărturisească crezurile și să fie răscumpărat?. Păcătoșii nu sunt răscumpărați, doar confesându-și păcatele. Ei pot fi doar răscumpărați prin evanghelia binecuvântată a nașterii din nou din apă și Duh, în Isus. Unii creștini duși în eroare, fac mărturisiri ca aceasta.

„Dragă Doamne, m-am certat cu cineva din nou astăzi. Am păcătuit. Am înșelat pe cineva. Am furat ceva.”

Dacă ar continua așa, Dumnezeu ar spune, „Liniștește-te, păcătosule! Și ce dacă?”

„Te rog, continuă să mă asculți. Dumnezeule, Tu ne-ai spus să ne mărturisim păcatele. Îți implor mila.”

Modul acesta de rugăciune nu este ceea ce Dumnezeu dorește să audă. El dorește să audă rugăciunile acelor care cred în răscumpărareea apei și a Duhului: acelor care-și recunosc păcatele și cred în evanghelia nașterii adevărate din nou.

Augustin a spus că el s-a pocăit de faptul că a supt la sânul mamei sale. El a crezut că acel fel de mărturisire îl va conduce în împărăția cerurulor. Noi nu putem decât să râdem de aceasta. Doar confesarea păcatelor cuiva, nu va face.

Dumnezeu spune, „Stai liniștit și spune-Mi dacă ai păcătuit. Dacă da, atunci oprește-te să mai vorbești de aceasta. Dacă ai crezut greșit până acum, atunci du-te la o biserică unde este predat adevărul. Crede în evanghelia răscumpărării, în modul corect și fii răscumpărat. Dacă nu, voi veni și te voi judeca.”

Rugăciunile de pocăință pentru iertare și orice alte intenții de a fi mântuit prin mărturisire, indică credința greșită și neadevărată.

Este scris în 1Ioan 1:9 că atunci când ne recunoaștem toate păcatele, evanghelai apei și a sângelui ne va elibera de tot păcatul.„Depărtați-vă de la Mine”

Ce înseamnă să se
practice fărădelegea?
Înseamnă să se creadă în Isus,
cu păcatul în inima cuiva.

Păcătoșii creștini au condus credința greșit, practicând fărădelegea înaintea lui Isus. „Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne N-am prorocit noi în Numele Tău?. N-am scos noi draci în Numele Tău?” Și n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?. Atuncile voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege.”” (Matei 7:22-23).

Imaginați-vă că unul care crede în neadevăr, moare, vine să stea în fața lui Dumnezeu, și spune, „Ce mai faci, Doamne?. Ai părut atât de minunat când mă gândeam la Tine, aici jos, dar Tu arăți chiar mai frumos aici sus. Mulțumesc, Doamne. M-ai mântuit. Cred că Tu mă privești ca fără păcat, chiar dacă am păcătuit în inima mea. Am venit aici, din moment ce mi-ai promis că mă iei în rai. Acum voi merge acolo unde florile sunt în plină floare. La revedere și sper să te mai văd.”

El pornește spre grădină, dar Isus îl oprește. „Așteaptă! Să vedem dacă acest om are păcat în inima sa. Ești tu un păcătos?”

„Bineînțeles că am păcătuit. Dar n-am crezut eu în Tine?”

„Ai păcat chair dacă crezi în Mine?”

„Desigur, am păcat.”

„Ce? Ai păcat? Aduceți-Mi Cartea Vieții. Și aduceți și Cartea Lucrărilor. Caută numele lui. Vezi în care carte se află numele lui.”

Ca să fiți siguri, numele lui e în Cartea Lucrărilor.

„Acum, mărturisește păcatele pe care le-ai comis pe pământ.”

Omul a încercat să nu mărturisească, dar Dumnezeu l-a forțat să-și deschidă gura și să-și mărturisească păcatele.

„Da, Am comis astfel și astfel de păcate...”

El e confuz de tot și nu poate să-și țină gura închisă.

„În regulă, e destul! A făcut destul să fie admis în iad. El e mai mult decât calificat!. Trimiteți-l în locul arzător.”

El nu e trimis în locul unde florile sunt în plină floare, ci spre locul care este umplut cu foc și pucioasă. El își scrîșnește dinții în timp ce luat în iad.

„Am crezut în Tine, am profețit în Numele Tău, am predicat în Numele Tău, mi-am vândut casa ca să te slujesc, i-am ajutat pe orfani, am îndurat atât de mult în Numele Tău, m-am rugat la răsărit, i-am tratat pe bolnavi...Merit să merg în rai.”

El își scrâșnește dinții atât de mult încâtîi scâlciază până nu rămâne nimic din ei. Când sosește în iad, el vede pe toți creștinii care n-au cunoscut adevăratul înțeles al răscumpărării lui Isus. Cei care înțeleg evanghelia, sunt depărtați de la El.Păcatele credincioșilor falși sunt înregistrate în Cartea Lucrărilor

Unde sunt înregistrate păcatele
tuturor păcătoșilor?
Ele sunt înregistrate în inimile lor
Și în Cartea Lucrărilor.

Dacă credem în Isus sau nu, Dumnezeu îi distruge pe cei care au păcat în inimile lor. Dacă El găsește chiar și o pată de păcat în inima cuiva, acea persoană este condamnată la iad în ziua Judecății. Dumnezeu îi îndeamnă pe păcătoșii care nu au fost încă răscumpărați, să mărturisească că ei nu au fost răscumpărați dacă doresc să realizeze răscumpărarea.

Păcatele unui păcătos sunt înregistrate în inima sa. Cei care sunt născuți din nou din apă și Duh, pot să-și amintească păcatul, dar acesta e șters din inimile lor. Ei sunt cei neprihăniți.

Dar cei care nu sunt născuți din nou, au păcat în inimile lor. De aceea, ei sunt păcătoși înaintea lui Dumnezeu. Oridecâte ori ei îngenunchează să se roage, păcatele lor îi separă de Dumnezeu și-L previne să le asculte rugăciunile. Ei se roagă pentru aceasta și aceasta, dar păcatele lor rămân. Ei sfârșesc în a-și mărturisi păcatele, pocăindu-se pentru încălcările comise acum 10 ani, 11 ani, chiar acum 20 de ani.

Chiar trebuie ei să se pocăiască iar și iar în rugăciunile lor?. De ce fac ei aceasta? Ei nu doresc să facă așa, dar oridecâte ori încep să se roage, ei își amintesc că sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu. Astfel ei simt că trebuie să-și ispășească păcatele, înainte de a se ruga cu sinceritate.

Dumnezeu le-a scris păcatele cu un priboi de fier pe tablele inimilor lor, astfel ca păcatele lor să nu fie niciodată șterse. Ca rezultat, ei simt că trebuie să-și mărturisească păcatele de fiecare dată când vin înaintea lui Dumnezeu. Așa că, cei care cred doar în jumătate din evanghelia completă a lui Isus, trebuie să trăiască în mizerie ca păcătoși și să sfârșească în iad.

În Ieremia 17:1 este scris, „Păcatul lui Iuda este scris cu un priboi de fier, cu un vârf de diamant; este săpat pe tabla inimii lor, și pe coarnele altarelor lor.”

Iuda este numele tribului regal al poporului lui Israel. Biblia îl reține pe Iuda să reprezinte toată omenirea, așa că Iuda înseamnă toți oamenii.

Păcatul lui Iuda este scrcis cu un priboi de fie și gravat cu vârful de diamant care poate tăia prin oțel. Cu un priboi de fier cu vârful de diamant, păcatele noastre sunt înregistrate.

Odată ce ele sunt gravate, ei nu pot fi șterse. Ele nu vor fi șterse dacă nu credem în adevărul apei și Duhului.

Nu are nici un rost să fie răscumpărat în gândurile lor, să creadă în doctrine creștine, să memoreze teologie, și să se devoteze bisericii, dacă păcatele rămân în inimile lor.

Deoarece păcatele lor nu pot fi șterse niciodată fără botezul lui Isus, păcătoșii continuă să le reamintească, spunâns, „Doamne, sunt un păcătos”, oridecâte ori se roagă. Ei au încă păcat în inimile lor oricât de mult ei încearcă să aibă părtășia cu Dumnezeu, să-și asupra lor multă responsabilitate în biserică, și să studieze teologia și doctrina.

Astfel, ei se duc în munți, încearcă în zadar să vorbească în limbi și să caute viziuni de flăcări arzătoare, dat totul e fără folos. Dacă păcatul rămâne în inima ta, tu nu vei avea niciodată pace.

Păcatul nostru, așa cum e scris în Ieremia 17:1, este săpat pe coarnele altarelor lor. În rai, este Cartea Vieții și Cartea Lucrărilor. Păcatele păcătoșilor sunt înregistrate în Cartea Lucrărilor și tablele conștiințelor noastre și ni le arată prin Legea Sa.

Ar trebui să curățim aceste înregistrări, crezând în botezul lui Isus și sângele pe care El l-a vărsat pentru noi, și să fim mântuiți. Atunci, noi vom fi gata pentru viață veșnică, iar numele noastre vor fi scrise în Cartea Vieții.Este numele tău în Cartea Vieții?

Ale căror nume sunt înregistrate
în Cartea Vieții?
Numele celor care nu au nici un păcat în
inima lor, sunt înregistrate acolo.

Este important să-ți ai numele listat în Cartea vieții. Dacă numele tău nu este listat in ea, care e folosul să crezi în Isus?. Ca să fii răscumpărat cu adevărat, trebuie să crezi în nașterea din nou din apă și Duh.

Isus a venit în această lume, a fost botezat când a avut 30 de ani, pentru a spăla păcatele lumii, și a murit la Cruce ca să ne elibereze. După cum e înregistrat în Matei 3:15, Isus a fost „căci astfel” botezat și crucificat la Cruce. Noi trebui să credem aceasta, ca să ne avem numele înregistrate în Cartea Vieții.

Când oamenii mor și stau înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, „Vezi dacă numele acestui om se află în Cartea Vieții.”

„Este, Doamne.”

„Da, ai suferit și ai vărsat lacrimi pe pământ pentru Mine, acum voi face astfel ca tu niciodată să nu mai trebuiască să mai faci așa.”

„Mulțumesc, Doamne. Sunt întotdeauna recunoscător.”

„Îngeri, puneți o coroană pe acest om.”

„Doamne, e mai ult decât desetul că m-ai mântuit. Coroana ar fi doar prea mult pentru mne. Mulțumesc. Sunt atât de recunoscător că Tu m-ai mântuit. Sunt mai mult decât mulțumit doar să trăiesc în prezența Ta.”

„Îngeri, îngenuncheați și luați acest de-al 10.000-lea fiu al Meu pe spatele vostru.”

Îngerii răspund, „Da, Doamne.”

„Te rog vino pe spatele meu.”

„Este atât de comfortabil. Fac bine? Haide să mergem.”

Îngerul face pași cu grijă.

„Vrei să ne plimbăm?”

„Uau, este atât de frumos aici. Cât de mare e acest loc?”

„Merg peste tot timp de bilioane de ani, dar încă nu i-am găsit sfârșitul.”

Este aceasta adevărat? Trebui să fiu greu pentru tine. Poți să mă pui jos acum.”

„Nouă nu ni se termină energia niciodată aici sus.”

„Mulțumesc, dat doresc să stau pe pământul împărăției cerurilor. Acum unde sunt toți neprihăniții care au sosit înaintea mea?”

„Ei sunt aici.”

„Haide să mergem acolo.”

Aleluia”. Ei se îmbrățișează și zâmbesc și trăiesc fericiți necontenit.

Acum imagibați-vă că un om care crede în Isus, dar încă este un păcătos, moare și stă înaintea lui Dumnezeu. Și el spune că crede în Isus și recunoaște că e un păcătos.

Dumnezeu spune, „Vezi dacă numele acestui om este scris în Cartea Vieții.”

„Nu este în Carte, Doamne.”

„Atunci uită-te în Cartea Lucrărilor.”

Numele și păcatele lui sunt aici.”

„Atunci trimite-l pe acest om în locul unde niciodată nu va trebui să se îngrijoreze de costul combustibulului, și lasă-l să trăiască acolo pentru totdeauna.”

„Oh, Doamne, este atât de nedrept...”

El spune că e nedrept. De ce ar trebui să fie trimis în iad, chiar dacă a crezut în Isus atât de fervent?

Motivul este că el a fost înșelat de Satan și a ascultat doar jumătate de evanghelie. Dacă noi înțelegem greșit înțelesul adevărat al răscumpărării lui Isus, vom sfârși și noi în iad.

Acest om a crezut în Isus, totuși el afost înșelat de Satan și a crezut că este un păcătos. Dacă ar fi auzit adevărata evanghelie, ar fi realizat că credința sa este greșită. Dar el a eșuat să creadă, datorită atașamentului său egoist de credințele greșit înțelege.

Dacă dorești să mergi în împărăția cerurilor, trebuie să crezi în nașterea din nou din apă și Duh. După cum e scris în Matei 3:15, „căci astfel” Isus a luat toate păcatele lumii. Trebuie să crezi în mântuirea apei și a sângelui.


Ale căror nume sunt înregistrate
în Cartea Lucrărilor?
Numele celor care au păcat în inima lor
sunt înregistrate acolo.

Dacă alegi să crezi orice, ca o persoană cumsecade care nu refuză niciodată cererea cuiva, poți sfârși în iad. Există mulți oameni cumsecade în iad, dar în cer, există luptători adevărați care luptă pentru ceea ce cred.

Acei care sunt în cer știu că au fost păcătoși care au fost destinați să meargă în iad și au crezut recunoscători că păcatele lor au fost spălate prin botezul și sângele lui Isus.

Se zice că există coline de urechi și guri în rai. Deoarece mulți oameni cred în răscumpărarea lui Isus doar cu urechile și gurile lor, Dumnezeu aruncă restul corpurilor lor în focurile de sulf, arzătoare.

Imaginează-ți că cineva care crede în Isus, dar încă are păcat în inima sa, stă înaintea lui Dumnezeu și spune, „Doamne, oamenii m-au numit neprihănit, pentru că am crezut în Isus,chiar dacă am avut păcat în inima mea. Am crezut că și Tu mă vei vedea ca fără păcat. Aceasta am învățat și am crezut. Am crezut doar așa cum mulți oameni cred. A fost credința cel mai larg acceptată de unde vin.”

Domnul a răspuns, „Nu-i pot uita pe cei care au păcat în inimile lor. Ți-am spălat toate păcatele cu binecuvântarea nașterii din nou din apă și din Duh. Dar tu ai refuzat să crezi în ea. Îngeri!. Puneți acest om obraznic în focurile iadului.”

Oricine crede în Isus, dar încă crede că are păcat în inima lui, va sfârși în iad. Ascultă evanghelia adevărată a răscumpărării și fii eliberat de tot păcatul. Altfel vei arde în iad.

Să spui că ești fără păcat, când ai păcat în inima ta, este să-L duci în eroare pe Dumnezeu. Putem vedea câtă diferență există între păcătos și cei neprihăniți, la sfârșit. Vei realiza de ce te implor să fii răscumpărat.

Vei vedea diferența dintre cei care cred în răscumpărarea completă (botezul lui Isus și moartea Sa la Cruce) și cei care nu cred, când stai la răspântia dintre rai și iad. Va fi o mare diferență. Unii vor intra în împărăția cerurilor, dar unii vor merge în iad.

Crezi în Isus, dar încă rămâi un păcătos? Atunci, ar trebui să realizezi că ar trebui să te naști din nou din apă și Duh. Dumnezeu îi trimite în iad pe cei care au păcat în inimile lor. Doar cei care cred în iertarea completă de păcat, pot intra în împărăția cerurilor.

Fă-o chiar acum. Dacă amâni, poate fi prea târziu. Fii gata dinainte. Înainte să sfârșești în iad, crede în răscumpărarea apei și a Duhului și fii sfințit.

Glorie Domnuui nostru Isus Hristos!. Noi Îi mulțumim pentru măreția Sa, în faptul că ne-a făcut pe noi păcătoșii, neprihăniți. Aleluia!Isus: apărătorul pentru neprihăniți

Pot păcatele noastre
să fie șterse prin rugăciuni
de pocăință?
Nu, este absolut imposibil. Aceasta este
una din căile prin care Satan
ne înșală.

Să citim 1Ioan 2:1-2. „Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.”

Vezi?. Este cineva care crede, dar încă are păcat în inima sa?. Dacă ai păcat în inima ta, dar Îi spui lui Dumnezeu că nu ai, Îl duci în eroare. Și te duci și pe tine.

Dar dacă Îl înțelegi cu adevărat pe Isus și crezi ceea ce a făcut pentru a spăla toate păcatele la Iordan, vei fi complet liber de păcat.

Poți spune atunci, „Doamne, m-am născut din nou cu apă și Duh în Tine. Nu am nici un păcat. Pot sta înaintea Ta fără rușine.”

Atunci Domnul va răspunde. „Da, ai dreptate. Așa cum Avraam a crezut în Mine și a crezut că e neprihănit, și tu ești neprihănit, deoarece ți-am spălat toate păcatele.”

Dar gândiți-vă la un om care încă are păcat în inima sa, chiar dacă crede în Isus. El spune, „Deoarece cred în Isus, voi merge în rai chiar dacă am puțin păcat în inima mea.”

El dorește atât de mult să fie primit în rai, încât încearcă să reziste, în timp ce stă înaintea scaunului de judecată, dar totuși el va sfârși în iad. De ce?. El nu a cunoscut evanghelia binecuvântată a nașterii din nou din apă și Duh.

Oricine ar trebui să mărturisească că este un păcătos, în timpul zilelor sale pe pământ. „Sunt un păcătos. Voi merge în iad. Te rog mântuiște-mă.” Un păcătos nu e răscumpărat cu rugăciuni de pocăință. Mai degrabă, el trebuie să admită că este un păcătos și că acceptă răscumpărarea apei și a Duhului, pentru a fi eliberat. El poate deveni neprihănit doar prin răscumpărarea apei și a Duhului.

Este evanghelie falsă să insistăm că păcatul original este iertat în Isus, și noi ar trebui să ne pocăim de păcatele noastre ca să obținem mântuirea. Aceasta ne conduce drept spre iad. Atât de mulți păcătoși se condamnă la iad, crezând evanghelia falsă și tendința aceasta este chiar mai prevalentă în ziua de azi.

Ai ști aceasta dacă ai cădea în evanghelia falsă?. Poți încă să fii datornic chiar și după ce plătești toate datoriile?. Gândește-te la aceasta. Dacă încă te consideri un păcătos, în timp ce crezi în Isus, poate fi spus că tu crezi corect în El?. Ești un credincios și un păcătos, sau ești un credincios și un om neprihănit?.

Poți alege pentru tine. Poți crede și că toate păcatele îți sunt iertate, sau poți crede că ar trebui să te pocăiești în fiecare zi de încălcările tale. Alegerea ta va determina dacă mergi în iad sau în rai. Trebuie să fii atent la evanghelistul care-ți spune evanghelia adevărată.

Cei care cred în evanghelia falsă, încă se roagă pentru iertarea păcatelor la fiecare întâlnire de rugăciune în zori, la fiecare serviciu de miercuri, la fiecare rugăciune de vineri, toată noaptea, într-o licitație de a-și spăla păcatele.

„Doamne, am păcătuit. Am păcătuit în această săptămână”, spun ei. Atunci își amintesc păcatele din anii trecuți și se roagă din nou pentru iertarea Sa. Aceasta e să sfidezi evanghelia binecuvântată a nașterii din nou din apă și Duh.

Păcatele noastre trebuie să fie plătite cu sânge. Evrei 9:22 spune, „Fără vărsare de sânge nu este iertare”. Dacă crezi că ai păcat, atunci Îi ceri tu să sângereze din nou, pentru tine?. Cei care nu cred în răscumpărarea completă sunt vinovați de întoarcere a răscumpărării într-o minciună. Ei, de fapt, insistă că Isus nu ne-a eliberat odată pentru totdeauna și că El e un mincinos.

Să fii răscumpărat în Isus trebuie să crezi în adevărul răscumpărării apei și a Duhului. Poți fi iertat cu adevărat pentru păcate, cu sute, mii, milioane de rugăciuni?. Evanghelia adevărată ne răscumpără odată pentru totdeauna. Devino neprihănit, mergi în împărăția cerurilor, și trăiește o viață neprihănită tot timpul.

♪Trăiesc o viață nouă în Isus. Trecutul s-a terminat, iar eu am devenit o nouă creatură. Trecutul irosit s-a dus. O, Isus e adevărata mea viață. Trăiesc o nouă viață în Isus.♪

Trăiești o nouă viață în Isus. Indiferent dacă nu arăți frumos cum ți-ar plăcea, dacă ești scund, sau puțin prea gros în jurul taliei, acei care sunt binecuvântați cu evanghelia nașterii din nou din apă și Duh, trăiesc o viață fericită. Ce contează că nasul tău nu este forma ideală, sau că ești puțin scund?. Deoarece nu suntem perfecți, noi suntem mântuiți, crezând în nașterea din nou din apă și din Duh în Isus. Dar cei care sunt îngâmfați, vor sfârși în iad.

Mulțumesc, Doamne. Întotdeauna Îi dau mulțumiri Domnului. Deoarece noi credem în nașterea din nou din apă și Duh, noi vom fi bineveniți în rai.Neadevărul ne conduce în iad

Cine va primi la sfârșit o cunună
a neprihănirii?
Cel care trece peste neadevăr.

Neadevărul ne spune că trebuie să ne pocăim în fiecare zi, pentru a fi iertați, dar evanghelia apei și a Duhului ne spune că suntem deja iertați și că tot ce trebuie să facem este să o crezi.

Care este adevărul?. Trebuie să ne pocăim în fiecare zi?. Sau este corect să crezi că Isus ne-a eliberat când a fost botezat în modul cel mai potrivit pentru a lua toate păcatele noastre?. Adevărul este că Isus a luat păcatele noastre odată pentru totdeauna și în acest mod potrivit, ne-a oferit mântuirea.

Trebuie să triumfăm asupra neadevărului în războiul spiritual. Mulți oameni urmează neadevărul. „Îngerului Bisericii din pergam scrie-i: „Iată ce zice Cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri: „Știu unde locuiești: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ții Numele Meu, și n-ai lepădat credința Mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, marturul Meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana.” (Apocalipsa 2:12-13).

„Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul:” Celuice va birui, îi voi da să mănânce din mana asunsă, și-i voi da o piatră albă; și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni, decât acela care-l primește.” (Apocalipsa 2:17).

Unde locuiesc numeroase spirite rele și neadevărul stă în picioare, pretinzând să fie adevărul, Satan apare ca și cum ar fi un înger luminos. Dumnezeu nu poate ajuta pe oricine aude și cunoaște adevărul mântuirii din apă și Duh, dar nu crede. El va sfârși în iad.

Oricine trebuie să decidă pentru el, dacă să creadă în măntuirea lui Isus. Nimeni nu îngenunchează înaintea ta, implorându-te să crezi și să fii eliberat.

Dacă dorești să fii eliberat de păcat, atunci crede î mântuirea apei și a Duhului. Dacă te simți recunoscător pentru dragostea Sa, în mântuirea și Harul Său în a ne mântui, atunci crede aceasta. Dacă ești un păcătos destinat să mergi în iad, atunci crede în apă și Duh, botezul lui Isus și moartea Sa la Cruce. Atunci tu vei deveni neprihănit.

Dacă crezi că nu ești un păcătos, nu trebuie să fii răscumpărat, crezând în Isus. Doar păcătoșii sunt eliberați de toate păcatele, crezând în evanghelia nașterii din nou din apă și a Duh. Isus este Mântuitorul păcătoșilor și Mângâietorul celor în probleme. El este Creatorul. El este Stăpânul Dragostei.

Te îndemn sincer să crezi în evanghelia nașterii din nou din apă și din Duh. Crede-o. Poți fi sigur că Isus va fi Mântuitorul, Prietenul, Păstorul și Dumnezeu pentru tine. Păcătoșii ar trebui să creadă în Isus. Dacă nu dorești să sfârșești în iad, trebuie să o crezi. Dumnezeu nu ne imploră să credem evanghelia mântuirii.

Dorești să fii admis în rai?. Atunci crede în evanghelia nașterii din nou din apă și din Duh. Isus a spus, Eu sunt calea, adevărul și viața. Crede în Mine.” Spui că dorești să fii aruncat în iad?. Atunci nu crede. El spune că deja a pregătit un loc în iad pentru tine.

Dumnezeu nu imploră. Un negustor îi întâmpină pe oameni fără discriminare într-o licitație să-și vândă marfa, dar Dumnezeu îi dă împărăția cerurilor, gratuit, doar acelor care sunt răscumpărați. Dumnezeu este Drept.

Oamenii spun că sfârșitul lumii este aproape. Da, și eu cred. Și este prostesc să nu crezi în evanghelia adevărată a nașterii din nou din apă și din Duh.

Crede în mântuirea evnagheliei binecuvântate a nașterii din nou din apă și din Duh. Să mergem împreună în împărăția cerurilor. Nu vrei să mergi cu mine în locuința lui Isus?.


Ești un păcătos sau un
om neprihănit?
Un om neprihănit care nu are
nici un păcat în inima sa.

Să citim Romani 8:1-2, „Acum dar nu este nici o osândire pentru că cei ce sunt Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus, m-a izbăvit de legea păcatului și a morții.”

Isus a luat toate păcatele noastre prin botezul Său și moartea Sa la Cruce. El a mântuit pe toți păcătoșii care au trebuit să fie judeacați pentru păcatele lor.

Dorești să cunoști mai mult despre evanghelia apei și a Duhului? Te rog să apeși pe reclama de mai jos pentru a-ți obține cartea gratuită despre evanghelia apei și a Duhului.
A te naște din nou

Mântuirea lui Dumnezeu constă în două lucruri. Una este Legea și cealaltă este Dragostea Sa. Legea ne învață că suntem păcătoși. Potrivit Legii, plata păcatului este moartea. Noi nu putem fi mântuiți prin Lege. Aceasta doar ne învață natura și soarta noastră păcătoasă. Ne înștiințează că suntem păcătoși.

Să plătească plata păcatului, Isus a coborât pe pământ, a luat toate păcatele noastre și a plătit pentru ele cu viața Sa, ca să ne mântuiască de judecată. Este dragostea lui Dumnezeu care ne mântuiește de tot păcatul.

Noi trebuie să triumfăm asupra neadevărului. Dumnezeu dă binecuvântarea nașterii din nou din apă și sânge, acelor care depășesc neadevărul.

Noi suntem mântuiți crezând în Isus. Crezând în cuvintele Sale, noi realizăm neprihănirea și înțelegem neadevărul. Crede în adevărul nașterii din nou din apă și Duh, în inima ta, și vei fi mântuit.

Înapoi

 


Versiunea de tipărire   |   Trimite prin email această pagină de site unui prieten

 
Bible studies
    Predici
    Declarație de credință
    Ce este evanghelia?
    Termeni biblici
    ÎFP despre Credința creștină

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.