Copyright © 2001 - 2019The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.


Predici asupra unor subiecte importante, de către PaulC. Jong

 


Sbiectul 1 : Păcatul
 • }n primul r\nd Trebuie s[ Lu[m Cuno;tin'[ de P[catele Noastre pentru a fi Iyb[vi'i < Evanghelia dup[ Marcu 7:8-9 >
 • Oamenii sunt N[scu'i P[c[to;i< Evanghelia dup[ Marcu 7:20-23 >

Sus


Sbiectul 2 : Legea
 • Dac[ Facem Lucrurile dup[ Lege, Putem fi Salva'i? < Evanghelia dup[ Luca 10:25-30 >

Sus


Sbiectul 3 : Evanghelia apei și a Duhului
 • Eterna Iyb[vire < Ioan 8:1-12 >
 • Boteyul lui Isus ;i Isp[;irea P[catelor< Matei 3:13-17 >
 • Înțelesul Evangheliei originalea nașterii din nou <Ioan 3:1-6>
 • Boteyul lui Isus repreyint[ Simbolul Salv[rii P[c[to;ilor < }nt\ia epistol[ soborniceasc[ a lui Petru 3:20-22 >

Sus


Sbiectul 4 : Rezolvarea păcatelor zilnice
 • The Gospel of the Abundant Atonement < Ioan 13:1-17 >

Sus


Sbiectul 5 : Mărturisirea corectă a păcatului
 • Cum să facem o mărturisire corectă a păcatului <1 Ioan 1:9>

Sus


Sbiectul 6 : Erezia
 • Pseudos și ereticii în creștinism <Isaia 28:13-14>

Sus


Sbiectul 7 : Eroarea în teoria predestinării și alegerii divine
 • Falsitatea în teoria predestinării și alegerii divine <Romani 8:28-30>

Sus


Sbiectul 8 : Duhul Sfânt

 • Duhul Sfânt lucrează în cuvântul dumnezeiesc al promisiunii <Faptele Apostolilor 1:4-8>
 • Poate cineva cumpăra Duhul Sfânt prin propriul efort?<Faptele Apostolilor 8:14-24>
 • Ai primit Duhul Sfânt când ai crezut? <Faptele Apostolilor 19:1-3>
 • Acei care au aceeași credință cu a apostolilor <Faptele Apostolilor 3:19>
 • Dorești să ai părtășie cu Duhul Sfânt? <1 Ioan 1:1-10>

 • Credeți pentru ca Duhul Sfânt să locuiască în voi <Matei 25:1-12>
 • Evanghelia frumoasă care lasă Duhul Sfânt să locuiască în credincioși <Isaia 9:6-7>
 • Prin cine curge apa vie a Duhului Sfânt? <Ioan 7:37-38>
 • Evanghelia botezului Său care ne-a făcut curați <Efeseni 2:14-22>
 • Umblați în Duhul! <Galateni 5:16-26, 6:6-18>

 • A-ți menține viața plină cu Duhul Sfânt <Efeseni 5:6-18>
Sus


Sbiectul 9: Cortul

 • Mântuirea păcătoșilor, revelată în Cort < Exod 27:9-21 >
 • Materialele de construcție ale Cortului care au întins fundamentul credinței < Exod 25:1-9 >
 • Culoarea porții curții Cortului < Exod 27:9-19 >
 • Credința manifestată în altarul jertfei arse < Exod 27:1-8 >
 • Credința manifestată în ligheanul de aramă < Exod 30:17-21 >

Sus


Copyright © 2001 - 2019The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.