Cărți creștine gratuite pentru studii biblice despre mântuire, Duhul Sfânt,
Cortul și Apocalipsa lui Ioan

Acasă  |  Harta site-ului  |  Contact  |  Ajutor    
Studii biblice Cărți creștine gratuite cărți electronice creștine gratuite Despre noi
  Explicații scurte ale unor termeni biblici
 - Asociați cu Evanghelia apei și a Duhului

 

 • Pocăința
 • C\nd un om ce s/a ]ndepartat de Dumneyeu ];i d[ seama de p[catele lui ;i ]i mul'ume;te lui Isus pentru sp[larea p[catelor ;i se ]ntoarce la Dumneyeu, aceasta se nume;te c[in'[.

  To'i oamenii sunt plini de p[cate. Adev[rata credin'[ este s[ recuno;ti c[ suntem p[c[to;i ]n fa'a lui Dumneyeu, c[ p[c[tuim toat[ via'a ;i c[ vom ajunge ]n iad c\nd murim, ;i c[ trebuie s[/L primim pe Isus prin credin'a c[ El a venit ]n aceast[ lume pentru a salva p[c[to;ii, c[ El a sp[lat toate p[catele (prin boteyul Lui), a murit ;i a fost re]nviat pentru a ne salva. Adev[rata c[in'[ este s[ renun'i la propriile g\nduri ;i s[ te ]ntorci la Dumneyeu (Faptele Apostolilor 2>38).

  C[in'a este s[ ]'i recuno;ti p[catele ;i s[ te ]ntorci la cuv\ntul lui Dumneyeu, s[ accep'i salvarea din ap[ ;i s\nge cu toat[ inima (}nt\ia epistol[ soborniceasc[ a lui Ioan 5>6).

  Adev[rata c[in'[ este s[ te admi'i pe tine ]nsu'i ca fiind un p[c[tos deplin ;i s[ creyi ]n Isus, Fiul lui Dumneyeu, ca M\ntuitorul t[u, ce te/a salvat de toate p[catele. Pentru a fi salvat ;i sp[lat de toate p[catele, noi trebuie s[ ]ncet[m eforturile noastre de a deveni cura'i prin propriile puteri ;i s[ admitem c[ noi suntem p[c[to;i pe deplin ]n fa'a lui Dumneyeu ;i ]n fa'a Legilor Lui. Pentru ca apoi s[ accept[m adev[rul, salvarea din ap[ ;i Spirit, salvarea pe care Isus ne/a dat/o prin boteyul ;i s\ngele Lui.

  Un p[c[tos trebuie s[ renun'e la propriile g\nduri ;i dorin'e ;i s[ se ]ntoarc[ la Isus pe deplin. El va fi salvat ]n momentul ]n care va ajunge s[ cread[ cu adev[rat c[ boteyul lui Isus a fost s[v\r;it pentru a lua p[catele asupra Lui }nsu;i.

  Cu alte cuvinte,trebuie s[ creyi ]n faptul c[ boteyul lui Isus, crucificarea ;i re]nvierea Sa au fost calea de salvare a p[c[to;ilor. Isus a venit ]ntruchipat ]n fiin'[ uman[, a fost boteyat ;i crucificat pentru a sp[la toate p[catele oamenilor. Av\nd pe deplin credin'[ ]n toate acestea ;i crey\nd ]n faptul c[ Isus a fost re]nviat pentru a deveni M\ntuitorul tuturor acelora ce cred ]n El, aceasta e adev[rata c[in'[ ;i veritabila credin'[.

  Înapoi la listă


  Versiunea de tipărire   |   Trimite prin email această pagină de site unui prieten

   
  Bible studies
      Predici
      Declarație de credință
      Ce este evanghelia?
      Termeni biblici
      ÎFP despre Credința creștină

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.