Cărți creștine gratuite pentru studii biblice despre mântuire, Duhul Sfânt,
Cortul și Apocalipsa lui Ioan

Acasă  |  Harta site-ului  |  Contact  |  Ajutor    
Studii biblice Cărți creștine gratuite cărți electronice creștine gratuite Despre noi
 Carte tipărită abolut GRATUITă
- Ediția nr. 7 în limba Tagalogă

 


Ang Panahon ba ng Anticristo, Pagmamartir, Rapture at ang Milenyong Paghahari ay Darating? (I)

- Mga Komentaryo at mga Sermon sa Aklat ng Apocalipsis

 

Anotasyon

Mga komentaryo at mga Sermon sa Aklat ng Apocalipsis

Paglalarawan

Matapos ang mga atake ng mga terorista ng 9/11, ang trapiko sa "www.raptureready.com," isang internet website na nagbibigay ng impormasyon sa mga huling araw, ay binalitang tumaas ng higit sa 8 milyon ang bumisita rito, at ayon sa magkasamang pagsusuri ng CNN at TIME, higit sa 59% ng mga Amerikano ngayon ang naniniwala sa kapahayagan ng eskatolohiya.
Ang pagtugon sa gayong mga pangangailangan ng panahon, ang may-akda ay nagbigay ng malinaw na paglalahad ng mga mga pangunahing paksa ng Aklat ng Apocalipsis, maging ang pagdating ng anticristo, ang pagmamartir ng mga hinirang at ang kanilang rapture, ang Milenyong Paghahari, at ang Bagong Langit At Lupa-lahat ng kaugnay na kahulugan ng buong Kasulatan at sa ilalim ng patnubay ng Banal na Espiritu.
Itong aklat ay nagbibigay ng talataang komentaryo ng Aklat ng Apocalipsis, makadaragdag ng mga detalyeng sermon ng may akda. Ang sinumang magbasa ng aklat ay makauunawa sa lahat ng mga plano ng Diyos na inihanda para sa mundong ito.
Ngayon na ang panahon para sa iyo na kilalanin ang lubos na pangangailangang manalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, upang ika'y magkamit ng karunungang magliligtas sa iyo mula sa lahat ng mga pagsubok at mga kapighatian ng mga huling araw. Sa dalawang aklat na ito, at sa pamamagitan ng pananalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, iyong mapapagtagumpayan lahat ng mga pagsubok at mga kapighatian inihula sa Apocalipsis.

Mula sa tagapaglathala

Ang may-akda ay pinangangaral ang ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu sa mga kaluluwang naliligaw sa mundo ng halos dalawagn dekada ngayon.
Ang tagapagtatag ng The New Life Mission, siyang kasalukuyang nagpapaunlad sa maraming mga Disipulo ni Jesus sa The New Life Mission School.
Sa pagtatag ng mga misyoneryong iglesia, napapalawig niya ang ebanghelyo sa pamamagitan ng kanyang mga sinulat na babasahin.
Ang kanyang mga aklat ay kasalukuyang naisalin at binabasa sa higit na 40 mga wika sa mundo.


  Trimite prin email această pagină de site unui prieten

 
Free Christian Books
    Listă de carte tipărită
    Tagalogă ediția 7
 
 • Despre această carte
 •  
 • Tabela de conținut
 •     Despre serviciul de carte gratuită
      Cum să ceri cărți gratuite?
      ÎFP
  Vezi
  coș
   

     
  Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.